alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
(Slo)wáni

Autor(i): Miloš Drastich

Kategória: KNIHY | História

Pátranie po stopách (slo)wánskeho osídlenia v Stredomorí je doplnené početnými dokumentmi, nákresmi a fotografiami. Táto štúdia vzbudzuje záujem laickej a odbornej verejnosti.Viac...

Nájsť podobné
Ruže pre Apolóna

Autor(i): Joachim Fernau

Kategória: KNIHY | História

Kniha opisuje dejiny starovekého Grécka.Viac...

Nájsť podobné
Petržalka

Autor(i): Martin Kleibl

Kategória: KNIHY | História

Pri vyslovení slova Petržalka sa mnohým ľuďom vynoria rozličné asociácie, zväčša negatívne. Fotograf Martin Kleibl vás svojou knižkou presvedčí o opaku. O tom, že Petržalka a územie, na ktorom toto najväčšie stredoeurópske sídlisko leží, má obzvlášť.Viac...

Nájsť podobné
Ema a smrtihlav

Autor(i): Peter Krištúfek

Kategória: KNIHY | História

Fotografia generála, motýľ, stará pieseň a reklama na pleťový krém s krásnou ženou na morskej pláži. Svet na opačnej strane steny. Malý Šimon sa počas vojny musí skrývať. Je sám a nezostáva mu nič iné ako snívať...Viac...

Nájsť podobné
Horný vidiek/ Felvidék

Autor(i): Béla Grünwald, Michal Mudroň

Kategória: KNIHY | História

Po 136 rokoch sa slovenskému čitateľovi v preklade konečne dostáva do rúk mýtom a legendami opradená práca zvolenského podžupana Bélu Grünwalda Horný vidiek / Felvidék, ba po prvý raz vychádza na Slovensku aj osobne zaujatá, argumentmi podložená...Viac...

Nájsť podobné
Slovenskí komunisti v rokoch 1939-1944

Autor(i): Marek Syrný

Kategória: KNIHY | História

Publikácia venovaná dejinám ilegálnej Komunistickej strany Slovenska v odboji a v Slovenskom národnom povstaní. Podáva čitateľný prehľad o štruktúre...Viac...

Nájsť podobné
Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách

Autor(i): Eva Kowalská

Kategória: KNIHY | História

Monografia Evy Kowalskej predstavuje objavný pohľad na fenomén exilu v Uhorsku v období raného novoveku. Príbeh exulantov z Uhorska, obetí...Viac...

Nájsť podobné
Krutý kontinent

Autor(i): Keith Lowe

Kategória: KNIHY | História

Jedinečná kniha o Európe krátko po druhej svetovej vojne zachytáva široké spektrum konfliktov, ktorými kontinent prešiel približne v rozmedzí rokov 1944 až 1949. Koniec vojny priniesol explóziu nového násilia naprieč celou Európou. Väzni zabíjaliViac...

Nájsť podobné
Na počiatku bol sex

Autor(i): Christopher Ryan, Cacilda Jethá

Kategória: KNIHY | História

Nekonvenčne mysliaci autori Christopher Ryan a Cacilda Jethá v tejto kontroverznej, podnetnej a geniálnej knihe demystifikujú takmer všetko, čo „vieme“ o sexe. Prinášajú kombináciu poznatkov z oblasti antropológie, archeológie, primatológie...Viac...

Nájsť podobné
Jozef Tiso (1887 - 1947)

Autor(i): Milan S. Ďurica

Kategória: KNIHY | História

V roku 2007 si pripomenieme stodvadsiate výročie narodenia Jozefa Tisu a šesťdesiate výročie jeho potupnej smrti, ktorú mnohí súčasníci považovali za národné nešťastie. Táto kniha má za cieľ čo najobjektívnejšie predstaviť osobnosť prvého prezidenta.Viac...

Nájsť podobné
Pátranie po tajných slovenských dejinách a slovenskom duchu

Autor(i): Blažena Ovsená

Kategória: KNIHY | História

Prečo sme sa osamostatnili? Odkedy sa používa názov Slovensko? Prečo máme také podobné názvy krajín ako Slovensko, Slovinsko, Slavónia, Moravské Slovácko? Kedy sa objavili Slováci? Prečo používame meno Slovák a nie Sloven...Viac...

Nájsť podobné
Tajné dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek

Autor(i): Oskár Cvengrosch

Kategória: KNIHY | História

To tu ešte nebolo! Zabudnite na všetko, čo ste doteraz počuli o histórii Slovanov! Všetko bolo úplne inak! Napísané na základe najnovších vedeckých poznatkov a dôkladných analýz najstarších historických prameňov...Viac...

Nájsť podobné
Tajomné stopy ľudstva

Kategória: KNIHY | História

Už od počiatkov ľudstva existovali v jeho dejinách tienisté miesta a záhady, ktoré zostávali počas dlhých storočí neobjasnené. Vďaka vedeckému pokroku sa...Viac...

Nájsť podobné
Stopy dávnej minulosti 7

Autor(i): Pavel Dvořák

Kategória: KNIHY | História

Siedmy zväzok dejín časovo nadväzuje na predchádzajúce časti knižného cyklu. Rozpráva sa v ňom o udalostiach po smrti Žigmunda Luxemburského, o vláde ďalšieho veľkého kráľa Mateja Korvína, ale aj panovníkov, ktorí nemali také šťastie ako on...Viac...

Nájsť podobné
Obrázky z prešporského geta

Autor(i): Karl Benyovszky, Josef Grünsfeld

Kategória: KNIHY | História

Viac ako 100 fotografií, kresieb a ilustrácií! 7 unikátnych fotografií Romana Vishniaca zo židovskej Bratislavy z roku 1937...Viac...

Nájsť podobné
Ave Ceasar 2

Autor(i): Karel Richter

Kategória: KNIHY | História

Ve druhé knize dvousvazkového díla představuje autor v poutavé podobě další osudy jednoho z nejmocnějších mužů, jakého dějiny poznaly...Viac...

Nájsť podobné
Zahraničnopolitické súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939

Autor(i): Valerián Bystrický

Kategória: KNIHY | História

Záujem slovenskej verejnosti o vývoj vo svete vzrástol po vzniku ČSR rovnako ako sa zvyšoval interes susedných krajín o túto časť štátu. Po podpísaní Mníchovskej...Viac...

Nájsť podobné
Trnavské meštianske závety (1700-1871)

Autor(i): Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | História

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované...Viac...

Nájsť podobné
Odluka cirkvi od štátu

Autor(i): Peter Prusák

Kategória: KNIHY | História

Je Slovensko kresťanské - Odlukový či neodlukový systém? - Zmluva medzí SR a Svätou stolicou zakladá rekatolizáciu Slovenska - Hľadá sa nový model financovania cirkví...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny Uhorska

Autor(i): Peter Kónya a kolektív

Kategória: KNIHY | História

Uhorsko bolo po viac ako deväť storočí neodmysliteľnou súčasťou strednej, resp. stredo-východnej Európy, regiónu, v ktorom sa utvárali a vo vzájomnom ovplyvňovaní...Viac...

Nájsť podobné
Kráľ, ktorý nechcel zomrieť

Autor(i): Zecharia Sitchin

Kategória: KNIHY | História

Kráľ, ktorý nechcel zomrieť je prvým dielom Z. Sitchina vychádzajúcim po jeho smrti a súčasne jeho prvým románom. Dnešnému čitateľovi pútavo interpretuje...Viac...

Nájsť podobné
Boh v ofsajde

Autor(i): Miloslav Szabó

Kategória: KNIHY | História

Štúdie v predkladanom zborníku autor napísal ako prípravu na väčší projekt, v ktorom sa pokúša priblížiť nejednoznačný proces sekularizácie západného sveta na príklade jeho „zlého dieťaťa": ideologickej nemeckej kultúry na prelome 19. a 20. storočia.Viac...

Nájsť podobné
Mince Leopolda I.

Autor(i): Vlastislav Novotný

Kategória: KNIHY | História

Soupis a ceník mincí ražených za vlády Leopolda I. v letech 1657 – 1705 ve všech mincovnách (rakouských, českých i uherských zemí)...Viac...

Nájsť podobné
Vojnová kronika (1/2013)

Kategória: KNIHY | História

Vojnová kronika – prvé číslo odborného časopisu Múzea Slovenského národného povstania z roku 2013...Viac...

Nájsť podobné
Bomby nad Bratislavou 1944 - 1945

Autor(i): Peter Kaššák, Pavol Kršák, Ľuboš Tupý

Kategória: KNIHY | História

Územie Bratislavy zasiahlo počas druhej svetovej vojny až šesť náletov amerických a dvoch náletov sovietskych leteckých síl. Najznámejšie je hneď to prvé americké: dňa 16. júna 1944 lietadlá USAAF zbombardovali rafinériu Apollo...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny Slovenskej akadémie vied

Autor(i): Dušan Kováč a kolektív

Kategória: KNIHY | História

Roku 2013 si Slovenská akadémia vied pripomínala 60. výročie svojho vzniku. V porovnaní s historicky staršími akadémiami, ako je napríklad francúzska, ale aj...Viac...

Nájsť podobné
História

Kategória: KNIHY | História

História zmení váš pohľad na minulosť. Sleduje vývoj a pokrok ľudstva z rozličných uhlov, všíma si kľúčové udalosti, zásadné myšlienky, politické mocnosti, ústredných jednotlivcov a technické prelomy, ktoré utvárali dejiny...Viac...

Nájsť podobné
Vo svete obrazov

Autor(i): Christo Kovačevski

Kategória: KNIHY | História

Nedávno zosnulému významnému bulharskému kunsthistorikovi sa v tejto publikácii podarilo napísať v kocke dejiny výtvarného umenia čitateľsky nenáročnou...Viac...

Nájsť podobné
Grécky zázrak

Autor(i): Vojtech Zamarovský

Kategória: KNIHY | História

Kniha Grécky zázrak prevedie čitateľa cez slnečnú Heladu, Atény, Spartu, Mykény, Knóssos, Olympiu, Delfy, Korint, Délos, Rodos i ďalšie slávne miesta krajiny, kde žili „ľudia rovní bohom“. Gréci, považovaní za priekopníkov európskych dejín,...Viac...

Nájsť podobné
Taká bola Karlova Ves

Autor(i): Matúš Šrámek

Kategória: KNIHY | História

Obec Karlsdorf neďaleko Bratislavy sa spomína už v 18. storočí ako osada medzi prešporskými a devínskymi vinohradmi. Jej zakladateľ gróf Karol Jozef Hieronym Pálfi dal na svojich pozemkoch postaviť želiarske domy v dedine pomenovanej...Viac...

Nájsť podobné
Ich veličenstvá pyramídy

Autor(i): Vojtech Zamarovský

Kategória: KNIHY | História

Kniha Ich veličenstvá pyramídy ponúka čitateľovi dobrodružnú prehliadku skutočných „kamenných zázrakov na Níle“ a zároveň najstarších monumentálnych stavieb na svete, pred ktorými stojí v úžase aj dnešný človek...Viac...

Nájsť podobné
Za siedmimi divmi sveta

Autor(i): Vojtech Zamarovský

Kategória: KNIHY | História

Na ceste za siedmimi divmi sveta sa prejdeme palmovými hájmi na brehoch Nílu i výstavnými sálami parížskeho Louvru a Britského múzea, prašnou púšťou Mezopotámie i modrými vlnami Egejského mora, slnečnou Heladou a Malou Áziou...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov