alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Ulice a námestia Bratislavy - Nové mesto

Autor(i): Tivadar Ortvay

Kategória: KNIHY | História

Jeden z najdôležitejších pramenných materiálov o histórii Bratislavy Pozsonyváros útcai és terei z roku 1905 vychádza po vyše sto rokoch aj v slovenskom preklade. Doteraz vyšli 4 diely...Viac...

Nájsť podobné
Zamlčovaná pravda o Tisovi a Slovenskom štáte

Autor(i): Vlado Hlôška a kol.

Kategória: KNIHY | História

* Ústava Slovenského štátu; * Nebol to demokratický štát; * Prenasledovanie a likvidácia židov;...Viac...

Nájsť podobné
Divadlo v Trnave

Autor(i): Dagmar Podmaková

Kategória: KNIHY | História

Kniha o trnavskom divadle, ktorú spracovala manželka jedného z riaditeľov trnavského divadla Ladislava Podmaku, ktorý bol pri zrode divadla. Skladá sa z textovej a obrazovej časti...Viac...

Nájsť podobné
Od pravekých lovcov k Barbarom

Autor(i): Louis-René Nougier

Kategória: KNIHY | História

Táto pozoruhodná, bohato ilustrovaná kniha nás zaujímavým spôsobom uvádza do časovo širokého obdobia, vlastne od prvého uvedomenia si byť človekom až po kultiváciu života barbarov, ktorí veľkými presunmi v rannom stredoveku celkom zmenili obraz EurópViac...

Nájsť podobné
Arabi, islám a výzvy modernej doby

Autor(i): Karol Sorby ml.

Kategória: KNIHY | História

Pôvodná práca slovenského arabistu v širokom zábere analyzuje rozvoj národného hnutia medzi Arabmi od jeho počiatkov v 19. storočí až do polovice 50. rokov 20. storočia...Viac...

Nájsť podobné
Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia

Autor(i): Vojtech Dangl

Kategória: KNIHY | História

Kniha prvýkrát v slovenskej historiografii spracúva široké spektrum vojenských a vojenskopolitických otázok súvisiacich s organizačným vývojom armády, s prípravou prvej svetovej vojny a vzťahom armády a spoločnosti...Viac...

Nájsť podobné
Vstup Slovákov medzi slobodné národy

Autor(i): Štefan Janšák

Kategória: KNIHY | História

Kniha Štefana Janšáka, ktorý bol univerzálnou osobnosťou, inteligentom so širokým rozhľadom, mnohorakými skúsenosťami, odbornými, politickými i publicistickými, je zaujímavým čítaním tak pre historika, ako aj pre záujemcu neodborníka...Viac...

Nájsť podobné
Významné mestá Slovenska na tajných mapách 18. storočia

Autor(i): Bohuš Klein

Kategória: KNIHY | História

Publikácia prezentuje doteraz nepublikované kópie farebných a ručne kreslených mapových listov prvého vojenského mapovania územia Slovenska z rokov 1782 až 1784 v mierke 1:28 800, spolu s miestopisnými vojenskými opismi sídel a ich okolia...Viac...

Nájsť podobné
Bratislavskí fotografi

Autor(i): Jozef Hanák

Kategória: KNIHY | História

Prvý dôkladný a ucelený pohľad na rozvoj portrétnej, dokumentárnej, technickej, reklamnej a výtvarnej fotografie v našom hlavnom meste...Viac...

Nájsť podobné
Prvá kniha o Bratislave

Autor(i): Pavel Dvořák

Kategória: KNIHY | História

Prvá kniha o Bratislave sa zaoberá bratislavskými dejinami, ale tie sú také výnimočné a obsažné, že sú to dejiny Slovenska späté s Maďarskom, Rakúskom, Českom, nezriedka s Poľskom, dejiny, ktoré sa odohrávali v Európe a sú neoddeliteľnou časťou...Viac...

Nájsť podobné
Heraldický register Slovenskej republiky III

Autor(i): Peter Kartous, Ladislav Vrtel

Kategória: KNIHY | História

Predposledný z plánovaných šiestich zväzkov Heraldického registra obsahuje farebné zobrazenia používaných heraldických znakov (erbov) a vlajok slovenských miest, obcí, krajov, inštitúcií a rodov zapísaných v Heraldickom registri Slovenskej republiky.Viac...

Nájsť podobné
Kam aj kráľ chodí pešo

Autor(i): Daniel Furrer

Kategória: KNIHY | História

Je to vlastne nanajvýš ľudská potreba a práve tak aj spôsob, ako si s ňou človek poradil. Kus každodennej histórie - a predsa ju zvyčajne preskakujeme...Viac...

Nájsť podobné
Černobyľská modlitba

Autor(i): Svetlana Alexijevič

Kategória: KNIHY | História

26. apríla 1986 o 1:24 zaznela v černobyľskej jadrovej elektrárni séria výbuchov. Bol to začiatok najväčšej jadrovej nehody v 20. storočí. Černobyľská katastrofa sa stala jednou z najsilnejších tém, ktorú vo svojej tvorbe spracovala...Viac...

Nájsť podobné
Českokrumlovské tajemno

Autor(i): Helena Braunová

Kategória: KNIHY | História

Milí čtenáři, pojďme spolu na netradiční procházku Českým Krumlovem. Nebudeme myslet na to, ve kterém roce byl postavený ten který dům, ale budeme pátrat po tajemstvích ukrytých v jeho zdech. Některé příběhy a osudy se totiž...Viac...

Nájsť podobné
Naděje umírá poslední

Autor(i): Halina Birenbaumová

Kategória: KNIHY | História

Očité svědectví holocaustu. Její popis je natolik autentický, jako byste poslouchali vyprávění blízké osoby.Viac...

Nájsť podobné
Bojovník ve Vatikánu

Autor(i): Andreas Englisch

Kategória: KNIHY | História

Díky zvídavému a zkušenému vatikánskému dopisovateli detailně poznáte smýšlení nynějšího papeže a určitě lépe porozumíte jeho boji při prosazování četných změn v katolické církvi. Jde o skvělé, mnohdy přímo napínavé...Viac...

Nájsť podobné
Toulky českou minulostí - speciál Jan Amos Komenský

Autor(i): Josef Veselý

Kategória: KNIHY | História

Deset dílů úspěšného seriálu Českého rozhlasu Toulky českou minulostí, které jeho autoři věnovali „učiteli národů“ Janu Amosu Komenskému.Viac...

Nájsť podobné
Druhá republika: 167 obyčejných dní

Autor(i): Barbara Köpplová a kolektiv

Kategória: KNIHY | História

Období druhé republiky bývá zpracováváno především v rovině politických dějin, jsou zkoumány příčiny a důsledky mnichovské dohody, chování významných politických aktérů mezinárodní a domácí politiky, klíčové dopady...Viac...

Nájsť podobné
Signs from Silence: Ur of the first Sumerians

Autor(i): Petr Charvát

Kategória: KNIHY | História

Monografie Signs from Silence: Ur of the first Sumerians líčí příběh sumerského města Uru na počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem (zhruba 2900–2700). V rámci bádání o vzniku jednoho z nejstarších státních organismů...Viac...

Nájsť podobné
Osem osamelých

Autor(i): Adrijan Turan

Kategória: KNIHY | História

Osem solitérov americkej literatúry (Ch. Bukowski, J, Kerouac, Ch. Burroughs, E. Hemmingway, E. Pound, A. Ginsberg, L. Ferlinghetti, G. Corso), ich životné príbehy, myšlienkový svet, tvorbu a inšpiračné zdroje odhaľuje táto kniha. Prezrádza, ako sa..Viac...

Nájsť podobné
Fašista

Autor(i): Jakub Drábik

Kategória: KNIHY | História

Sir Oswald Mosley patří mimo jakoukoli pochybnost k nejpozoruhodnějším postavám britských dějin 20. století. V britské a v menší míře též v evropské politice byl totiž přítomen...Viac...

Nájsť podobné
Pôda je národné bohatstvo i záruka štátnosti

Autor(i): Ladislav Lysák a kolektív

Kategória: KNIHY | História

Pôda – územie, kde sme sa narodili, prežívali detské i mladé letá, na ktorej sa usadili a ktorú zveľaďovali pokolenia našich predkov Slovanov, je zem posvätná. Pre všetkých Slovákov aj spoluobčanov žijúcich s nimi v zhode. Na neveľkom...Viac...

Nájsť podobné
Slovenské osudy - slovenský osud

Autor(i): Jozef Markuš

Kategória: KNIHY | História

Kniha prináša hlboký a široký pohľad na slovenskú minulosť, no sčasti i súčasnosť, ba budúcnosť, očami autora, ktorý sa s rôznymi prejavmi slovenskosti stretal aktívne pôsobiac v...Viac...

Nájsť podobné
Vrah z mesta marhúľ

Autor(i): Witold Szabłowski

Kategória: KNIHY | História

Turecko, obrovská krajina roztrhnutá na dve polovice, dva nezmieriteľné a diametrálne odlišné svety. Západ a Východ, Európa a Blízky Východ, svetská každodennosť a konzervatívny Islam. Totálna schizofrénia...Viac...

Nájsť podobné
Osem storočí slovenskej heraldiky

Autor(i): Ladislav Vrtel

Kategória: KNIHY | História

Knižné dielo popredného slovenského špecialistu na heraldiku prináša prvý kompletný náčrt vývoja heraldickej tvorby na Slovensku od prvopočiatkov heraldickej symboliky až po súčasnosť. Venuje sa...Viac...

Nájsť podobné
Viedenská maľovaná kronika

Autor(i): Marek z Káltu

Kategória: KNIHY | História

Viedenská maľovaná kronika (po latinsky Chronicon Pictum) bola napísaná v latinčine v rokoch 1358 – 1370. Vo dvore kráľa Ľudovíta Veľkého sa neznámemu autorovi podarilo zaznamenať a...Viac...

Nájsť podobné
Slovenské dejiny pre každého

Autor(i): Ivan Mrva

Kategória: KNIHY | História

Publikácia Slovenské dejiny pre každého prináša pohľad na dejiny Slovákov a Slovenska od počiatku až po súčasnosť. V knihe autor vyberá z jednotlivých období najdôležitejšie udalosti a fakty...Viac...

Nájsť podobné
Prešporsko-bratislavské historky

Autor(i): Ivan Szabó

Kategória: KNIHY | História

Nie všetko, čo sa odohralo v histórii, sa dostalo na stránky kníh o veľkých dejinách. Popri významných udalostiach sa prihodili aj malé vzrušujúce príhody, na ktoré sa časom zabudlo. No tieto epizódy či historky existovali a často...Viac...

Nájsť podobné
Prešporsko - bratislavské strašidlá

Autor(i): Ivan Szabó

Kategória: KNIHY | História

Krátke príbehy zaujmú každého, kto má rád „duchárinu", vzrušenie, záhady a tajomnosť. Presne o tom sú Prešporsko-bratislavské strašidlá pre starších i mladších čitateľov...Viac...

Nájsť podobné
Numizmatický katalóg mincí Rakúskeho cisárstva a Rakúsko -Uhorska 1835 - 1918

Autor(i): Stanislav Valovič

Kategória: KNIHY | História

Numizmatický katalóg poskytuje čitateľom základný prehľad o minciach, ktoré boli v obehu v danom období a informuje čitateľa aj o aktuálnych cenových trendoch. Katalóg je rozdelený na štyri základné časti: -Mince Ferdinanda I. -Mince zViac...

Nájsť podobné
Tajné spolky americkej elity

Autor(i): Steven Sora

Kategória: KNIHY | História

Kniha osvetľuje temnú a dôležitú úlohu tajných spolkov v konaní vládnucich amerických rodín a ich skutočný vplyv na americkú demokraciu, súčasné dianie a svetové dejiny...Viac...

Nájsť podobné
Od arabskej jari po Islamský štát

Autor(i): Michal Havran st.

Kategória: KNIHY | História

Na samom počiatku v roku 2011 sa vo svetových médiách objavilo takmer fascinujúce spojenie Arabská jar. Malo ísť o sériu tzv. demokratických revolúcii v rozsiahlom regióne arabského sveta. Projekt nadväzoval na americkú intervenciu v Iraku...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov