alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Turci v Uhorsku II

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | História

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. Pre veľký rozsah materiálu je siedmy zväzok rozčlenený do dvoch častí...Viac...

Nájsť podobné
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII.

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | História

Pokračovanie vo vydávaní základných, doteraz nepublikovaných pramenných materiálov z národných dejín. VIII. zv. Edície Pramene k dejinám Slovenska zachytáva obdobie, keď sa začína národný uvedomovaní proces...Viac...

Nájsť podobné
História Žiliny

Autor(i): Bohumil Urban

Kategória: KNIHY | História

Viac...

Nájsť podobné
Prehra víťazov

Autor(i): Ján Jurišta

Kategória: KNIHY | História

Dozrel čas na vyhodnotenie následkov jedného z najväčších prevratov v dejinách ľudstva...Viac...

Nájsť podobné
Stalinov osudový omyl

Autor(i): Konstantin Plešakov

Kategória: KNIHY | História

Tragédia prvých desiatich dní 2. sv. vojny na východnom fronte. Autor zobrazuje toto obdobie z hodiny na hodinu, objasňuje príčiny vodcovej reakcie, odkrýva jeho útočný plán a ukazuje, do akej miery ovplyvňovali Stalinovo správanie jeho povahové črtyViac...

Nájsť podobné
Dejiny štátu, správy a súdnictva na Slovensku

Autor(i): Tomáš Gábriš, Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | História

Dejiny práva vo vzťahu k územiu Slovenska sa vyučujú v kontexte príslušnosti tohto územia a jeho obyvateľov k väčším štátnym (predštátnym) celkom. V predkladanom texte sa predstavujú dejiny štátu a orgánov pôsobiacich vo verejnej moci...Viac...

Nájsť podobné
Otázky industrializácie Slovenska (1945–1960)

Autor(i): Londák

Kategória: KNIHY | História

Viac...

Nájsť podobné
Egyptská revolúcia 1952

Autor(i): Karol Sorby

Kategória: KNIHY | História

Viac...

Nájsť podobné
Aténska ústava

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | História

Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác aj spis Ústavy 158 obcí, ktorý skúma demokratické, oligarchické a aristokratické zriadenie, kráľovstvo i tyraniu...Viac...

Nájsť podobné
Rusnaci

Autor(i): Lucia Nimcová a kol.

Kategória: KNIHY | História

Rusnaci – hľadanie stratených domovov je názov publikácie, ktorá vznikla v autorskej koncepcii Lucie Nimcovej. Kniha zachytáva životy ľudí, presídlených zo siedmich obcí v sninskom okrese, ktoré boli zlikvidované kvôli výstavbe vodnej nádrže Starina.Viac...

Nájsť podobné
Diplomatarium sancto-adalbertinum

Autor(i): Vladimír Rábik

Kategória: KNIHY | História

Publikácia zverejňuje 143 textov zo 67 stredovekých listín, ktoré sa zachovali v archíve Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Ide prevažne o dokumenty z archívov dvoch stredovekých uhorských rodov - vplyvného sedmohradského rodu Drágfiovcov z Beltiugu...Viac...

Nájsť podobné
Prehistória

Autor(i): Colin Renfrew

Kategória: KNIHY | História

Autor predkladá najnovšie poznatky o vývoji ľudstva v prehistorickom období. Okrem paralel medzi prehistorickými spoločnosťami autor upozorňuje na rozdiely medzi prehistorickými artefaktami, ktoré vytvorili ľudia na vzdialených miestach...Viac...

Nájsť podobné
Bratislava – svedectvo historických pohľadníc

Autor(i): Július Cmorej

Kategória: KNIHY | História

Publikácia, ktorá mapuje život hlavného mesta, obsahuje takmer 600 starých pohľadníc a fotografií z jeho histórie od osemdesiatych rokov 19. storočia až do roku 1945...Viac...

Nájsť podobné
Premeny židovskej Bratislavy 1945 - 1989

Autor(i): Peter Salner

Kategória: KNIHY | História

Premeny a vývoj židovskej komunity v Bratislave po roku 1945 v spomienkach súčasníkov, v archívnych materiáloch a dennej tlači. Ako sa bratislavskí židia vyrovnávali s fyzickými a psychickými dôsledkami holokaustu...Viac...

Nájsť podobné
Pramene práva na území Slovenska I.

Autor(i): Miriam Laclavíková , Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | História

K vydaniu prvého zväzku viedli autorky viaceré okolnosti a podnety. Vo svojej podstate ide o prvý zväzok predpokladaného štvorzväzkového vydania prameňov k dejinám práva na našom území, ktoré bude zahŕňať v druhom zväzku obdobie od roku 1790 do roku Viac...

Nájsť podobné
Do pamäti národa

Autor(i): Slavomír Michálek, Natália Krajčovičová a kolektív

Kategória: KNIHY | História

Početný autorský kolektív so širokospektrálnym odborným zastúpením predkladá náročnejším čitateľom desiatky profilov osobností „armády, cirkvi, diplomacie, kultúry, politiky a spoločenského života“...Viac...

Nájsť podobné
Slovensko v Československu 1918 - 1939

Autor(i): Milan Zemko, Valerián Bystrický

Kategória: KNIHY | História

"Vznik československého štátu roku 1918 a nasledujúce medzivojnové dvadsaťročie predstavujú v moderných dejinách Slovenska mimoriadne dôležitú, možno povedať že prelomovú a historicky nezastupiteľnú epochu."...Viac...

Nájsť podobné
Antika a kresťanstvo

Autor(i): Jozef Resch

Kategória: KNIHY | História

Publikácia populárnou formou približuje čitateľovi antické pramene filozofického materializmu, racionálnej etiky a svetského humanizmu...Viac...

Nájsť podobné
Svetové dejiny I - III (kolekcia)

Autor(i): Marián Damankoš

Kategória: KNIHY | História

Tri učebnice v jednej kolekcii - určené študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Medzi nami a Maďarmi

Autor(i): Vlado Clementis

Kategória: KNIHY | História

Tento výrazne a otvorene protimaďarský spis prináša rôzne informácie a historické skutočnosti, ale aj autorove osobné interpretácie a postoje...Viac...

Nájsť podobné
Čas služobníkov diabla

Autor(i): Viliam Apfel

Kategória: KNIHY | História

Na kresťanskú Európu valí sa jedno nešťastie za druhým: vojny, vyľudňujúce celé kraje, križiacke výpravy, mor... Strach z pohrôm, ktoré si človek nevie vysvetliť, a obava z neistej budúcnosti vytvárajú živnú pôdu pre mágiu a povery...Viac...

Nájsť podobné
Stredovek

Kategória: KNIHY | História

Dejepisné atlasy sú určené predovšetkým pre základné školy a viacročné gymnáziá. Vnútorná štruktúra zošitov nadväzuje na učebné texty učebníc (pre 5., 6. a 7. ročník ZŠ) a zodpovedá cieľovým zámerom učebných osnov...Viac...

Nájsť podobné
Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I (1941 - 1944)

Autor(i): Pavel Mičianik

Kategória: KNIHY | História

Kniha sa zaoberá účasťou slovenskej armády na operácii BARBAROSSA, čo bol krycí názov pre nemeckú inváziu do Sovietskeho zväzu. Tá sa začala 22. júna 1941 a jej cieľom bola porážka Sovietskeho zväzu v priebehu necelých troch mesiacov...Viac...

Nájsť podobné
Svetové dejiny I

Autor(i): Marián Damankoš

Kategória: KNIHY | História

"Predkladaná práca je rozdelená do štyroch častí - Úvod do dejepisu, Pravek, Starovek a Stredovek. Pri uvedenom delení som rešpektoval učebné štandardy a učebné osnovy pre žiakov štvorročných a osemročných gymnázií na Slovensku..."Viac...

Nájsť podobné
Kôň a človek v stredoveku

Autor(i): Daniela Dvořáková

Kategória: KNIHY | História

Turnaje, poľovačky, krvavé boje, cestovanie, ale aj každodenná práca na poli – činnosti, ktoré napĺňali život stredovekých ľudí a ani jediná nebola možná bez koňa. Kniha D. Dvořákovej si všíma všetky aspekty súžitia človeka a koňa...Viac...

Nájsť podobné
Templári a Asasíni

Autor(i): James Wasserman

Kategória: KNIHY | História

Pred tisícročím bojovali kresťania s moslimami o vlastníctvo kúsku zeme, na ktorej vznikli obe náboženstvá. Križiacke výpravy zmenili beh dejín Západu. Menej známy je fakt, že v tomto súperení sa stretli dve legendárne tajné spoločnosti...Viac...

Nájsť podobné
Druhá kniha o Bratislave

Autor(i): Pavel Dvořák

Kategória: KNIHY | História

"Tridsať rokov po vydaní svojej prvej knihy o archeológii, Odkryté dejiny (Dávnoveké Slovensko), som sa rozhodol spracovať dejiny Slovenska systematicky, v dvoch edičných radoch..."Viac...

Nájsť podobné
Predpoklady a mechanizmy kultúrnej evolúcie

Autor(i): Jana Plichtová, Miroslav Popper

Kategória: KNIHY | História

Monografia skúma otázku biologických a kultúrnych vplyvov z evolučného pohľadu ako dva druhy adaptácie. Jej cieľom je tiež určiť povahu ich vzájomného vzťahu.Viac...

Nájsť podobné
Zrod slovenskej štátnosti a zánik česko-slovenskej federácie

Autor(i): Milan Štefanovič

Kategória: KNIHY | História

Hlavným predmetom záujmu v tejto publikácii je proces formovania ústavných dokumentov o postupnom získavaní základných práv národa na vlastnú štátnu samostatnosť s plnou suverenitou...Viac...

Nájsť podobné
Samizdat o disente 3

Autor(i): Jozef Jablonický

Kategória: KNIHY | História

Kniha Samizdat o disente 3 známeho slovenského historika Jozefa Jablonického predkladá výber zo samizdatových záznamov autentických dokumentov napísaných samotným autorom z rokov 1976 – 1989...Viac...

Nájsť podobné
Nástroje temnot

Autor(i): Alfred Price

Kategória: KNIHY | História

Fascinující tajná historie elektronického boje během druhé světové války. Významně přepracovaný a rozšířený klasický text. Detailní a kriticky hodnotící analýza.Viac...

Nájsť podobné
Jozef Tiso - Prejavy a články (1938 - 1944)

Autor(i): Miroslav Fabricius, Katarína Hradská

Kategória: KNIHY | História

Druhý zväzok prejavov a článkov Jozefa Tisa obsahuje jeho texty z rokov 1938 - 1944...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov