alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Stopy dávnej minulosti 1

Autor(i): Pavel Dvořák

Kategória: KNIHY | História

Reprezentačná kniha ilustrovaná chronologickou tabuľkou, mapou najvýznamnejších archeologických lokalít a viac ako pol tisíckou farebných a čiernobielych obrázkov. Kniha nie je prepisom rovnomenného televízneho seriálu, ale jeho literárnou paralelou.Viac...

Nájsť podobné
Kniha kráľov

Autor(i): Vladimír Segeš a kol.

Kategória: KNIHY | História

Kniha kráľov je nevšedný titul v slovenskej knižnej produkcii. Kolektív autorov pripravil portréty všetkých panovníkov, ktorí vládli na našom území. Kniha sa začína kvádským náčelníkom Vanniom ...Viac...

Nájsť podobné
Historické štúdie 46

Kategória: KNIHY | História

Spoločnosť národov a minoritný problém v strednej Európe; Genéza miest na Slovensku a v Malopoľsku; ...Viac...

Nájsť podobné
Štátne symboly Slovenskej republiky

Autor(i): Ladislav Vrtel

Kategória: KNIHY | História

Jadrom knihy Ladislava Vrtela Štátne symboly Slovenskej republiky sú základy praktického používania štátnych symbolov Slovenskej republiky, ilustrované početnými príkladmi ich správneho aj chybného aplikovania v každodennej praxi ...Viac...

Nájsť podobné
Životopisy rímskych cisárov

Autor(i): Gaius Tranquillus Suetonius

Kategória: KNIHY | História

Životopisy rímskych cisárov je ďalším z pripravovaných titulov antickej knižnice VSSS. Ide o dodnes svieže dielo, ktoré kombinuje historiografický prístup s biografickým. Suetonius zachytáva osudy dvanástich cisárov od Caeasara po Domitiána...Viac...

Nájsť podobné
Kulak - Triedny nepriateľ

Autor(i): Viera Hlavová

Kategória: KNIHY | História

PhDr. Viera Hlavová, CSc. (1951), je vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa novodobými dejinami Slovenska s dôrazom na obdobie po 2. svetovej vojne a na agrárny vývoj na slovenskom vidieku v 50. rokoch 20. storočia...Viac...

Nájsť podobné
Cestovanie z Petrohradu do Moskvy

Autor(i): Alexander Nikolajevič Radiščev

Kategória: KNIHY | História

Svojrázny cestopis vyšiel v Rusku roku 1790. Postrehy o neprávostiach a útlaku aj v súvislosti s aktuálnymi udalosťami vo Francúzsku zapôsobili ako bomba. Radiščev bol kvôli publikovaniu diela, ktoré je ovplyvnené skvelým románom Lawrenca Sterna...Viac...

Nájsť podobné
Zakázané zvony

Autor(i): Ružena Janiglošová-Moravčíková

Kategória: KNIHY | História

Tí Slováci, ktorí sa odmietali pomaďarčiť a verejne sa hlásili k slovenskému národu, boli hanlivo označovaní za panslávov a stávajú sa predmetom rôznych represií od policajného vyšetrovania, pokutovania, straty zamestnania až k väzneniu...Viac...

Nájsť podobné
Prehľad svetových dejín

Autor(i): Petr Kupka a kol.

Kategória: KNIHY | História

Svetové dejiny od praveku až po súčasnosť vhodné pre študentov základných a stredných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Formálno-právna stánka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950

Autor(i): Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | História

Doterajšie historické bádanie testamentárnej praxe na Slovensku v predloženej práci rozšírilo o historickoprávnu dimenziu. Napriek obsolencii zvolenej právnej úpravy výskum anticipoval pre autorku možnosť popísať vývojové zmeny...Viac...

Nájsť podobné
Malacky na starých pohľadniciach

Autor(i): Martin Macejka

Kategória: KNIHY | História

Titul Malacky na starých pohľadniciach bude malou „pohľadnicovou“ a textovou prechádzkou jedným z centier Záhoria v prvej polovici 20. storočia...Viac...

Nájsť podobné
Lexikón slovenských dejín

Autor(i): Dušan Škvarna a kol.

Kategória: KNIHY | História

Lexikón je spracovaný a zostavený tak, aby bol užitočný predovšetkým pre stredoškolských študentov, uchádzačov o vysokoškolské štúdium histórie, práva a príbuzných odborov...Viac...

Nájsť podobné
Politika v jazyku, jazyk v politike

Autor(i): Marcela Gbúrová, František Pohorelec (ilustrácie)

Kategória: KNIHY | História

Politologicko-historická analýza novely jazykového zákona...Viac...

Nájsť podobné
"Vysnívali sme si vlasť a národ..."

Autor(i): Endre Bojtár

Kategória: KNIHY | História

Maďarský slavista Endre Bojtár hovorí o literatúre romantizmu v strednej a východnej Európe.Viac...

Nájsť podobné
Slovensko a Slováci v 2. polovici 19. storočia

Autor(i): Ivan Mrva

Kategória: KNIHY | História

Kniha ponúka zaujímavý, často až prekvapujúci pohľad na dejinné udalosti 2. polovice 19. storočia, ktoré sa významnou mierou podpísali pod ďalší osud a historický vývoj slovenského národa...Viac...

Nájsť podobné
Erby biskupov v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

Autor(i): Terézia Dancáková

Kategória: KNIHY | História

Na Slovensku doteraz vyšli v osobitnej monografii - "Košickí biskupi" od Petra Zubka a Ľuboša Hromjáka spracované iba erby rímskokatolíckych biskupov...Viac...

Nájsť podobné
Sypte!

Autor(i): Miroslav Liška

Kategória: KNIHY | História

Vývoj a riešenie sporu o plnenie Zmluvy ´77 medzi SR a MR. Dvanásť rokov po uzavretí medzištátnej zmluvy – v máji 1989 Maďarsko pozastavilo a o niekoľko rokov neskôr úplne zastavilo plnenie zmluvy o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel GabčíkovoViac...

Nájsť podobné
Stredné Považie na starých pohľadniciach

Autor(i): Ján Hanušin

Kategória: KNIHY | História

Po úspešných knihách z viacerých slovenských miest pripravilo vydavateľstvo DAJAMA v tomto roku prvú publikáciu, ktorá predstavuje prostredníctvom starých pohľadníc celý región...Viac...

Nájsť podobné
V tieni tretej ríše

Autor(i): Bohunka Koklesová

Kategória: KNIHY | História

Oficiálne fotografie Slovenského štátu sú pomerne neznámou veličinou v dejinách slovenskej fotografie. Pripravovaná publikácia Bohunky Koklesovej obsahuje fotografické reportáže z archívu Slovenskej tlačovej kancelárie ...Viac...

Nájsť podobné
Postavy z byzantských dejín

Autor(i): Charles Diehl

Kategória: KNIHY | História

Popredný francúzsky byzantológ pútavým spôsobom približuje osobnosti ranostredovekých dejín východnej Európy. Udalosti a okolnosti sú snímané mierne pikantným spôsobom, nakoľko v centre autorovho záujmu sú vplyvné byzantské ženy...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny peloponézskej vojny V-VIII

Autor(i): Thukydides

Kategória: KNIHY | História

Druhá časť Thukydidovho diela Dejiny peloponézskej vojny obsahuje knihy V–VIII. Udalosti V. knihy sa začínajú v desiatom roku vojny, v ktorom bol medzi Aténami a Spartou uzavretý Nikiov mier. Uzavretím mieru však vojnové udalosti nedostali nadlho oddViac...

Nájsť podobné
Fragment o histórii

Autor(i): Jozef Jablonický

Kategória: KNIHY | História

Štvrtý zväzok cyklu historických prác Jozefa Jablonického, tentoraz pod názvom Fragment o histórii, obsahuje viac ako sto menších prác autora z obdobia rokov 1989 - 2009...Viac...

Nájsť podobné
November ´89 + DVD

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | História

November ´89 je publikácia, ktorá prostredníctvom dobových fotografií pripomína 20. výročie nežnej revolúcie. Kolekcia fotografií bola zostavená zo zdrojov množstva prispievateľov...Viac...

Nájsť podobné
Priemyselná Bratislava

Autor(i): Viera Obuchová

Kategória: KNIHY | História

Na miestach, kde ešte nedávno stáli fabriky, priemyselné objekty, robotnícke štvrte, ktoré svojou architektúrou a atmosférou pripomínali industriálny rozmach mesta na prelome 19. a 20. storočia, dnes vyrastá nová zástavba...Viac...

Nájsť podobné
Trianonská mierová zmluva

Autor(i): Ignác Romsics

Kategória: KNIHY | História

Neobyčajne informatívne a čitateľsky prístupné dielo čerpá z domácej a medzinárodnej literatúry o danej téme a z domácich i zahraničných archívnych výskumov autora...Viac...

Nájsť podobné
Politika

Autor(i): Aristoteles

Kategória: KNIHY | História

Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky...Viac...

Nájsť podobné
Hurá...Bežme!!...Kam?...

Autor(i): Alojz Milošovič

Kategória: KNIHY | História

Kniha je napísaná a vydaná pri príležitosti 20. výročia "nežnej revolúcie". Všetky ovplyvňovacie prostriedky verejnej mienky, či už súkromné alebo štátne televízie, rozhlasy, noviny, ...Viac...

Nájsť podobné
Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III. (1941 - 1944)

Autor(i): Pavel Mičianik

Kategória: KNIHY | História

Monografia tematicky nadväzuje na predposlednú kapitolu prvého dielu, ktorá mapovala nasadenie Rýchlej divízie (RD) od konca novembra 1941 do konca júna 1943 v južnej časti východného frontu...Viac...

Nájsť podobné
Obrazové legendy sv. Alžbety

Autor(i): Ivan Gerát

Kategória: KNIHY | História

Publikácia predstavuje nielen život svätej Alžbety prostredníctvom stredovekých obrazových legiend, ale i rôzne aspekty života obrazov v stredovekej kultúre...Viac...

Nájsť podobné
Praha zednářská

Autor(i): Karel Sýs

Kategória: KNIHY | História

Karel Sýs, autor úspěšné knihy Akce Heydrich aneb Příliš mnoho otazníků, přichází s novou publikací Praha zednářská. O svobodném zednářství byly napsány tisíce knih, a přece je právě tahle výjimečná...Viac...

Nájsť podobné
Židia v Žiline

Autor(i): Peter Frankl, Pavel Frankl

Kategória: KNIHY | História

História židovskej komunity v Žiline od roku 1918 až po roky po druhej svetovej vojne...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov