alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka

Autor(i): Katarína Beňová, Katarína Chmelinová

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Žalostne málo vieme o architektonických a umeleckých skvostoch okolo nás! A ani tí, ktorí v nádherne zdobených kostoloch žasnú nad vzácnou freskovou výzdobou, netušia, kto je jej autorom...Viac...

Nájsť podobné
Praha moderní II

Autor(i): Zdeněk Lukeš

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Po úspěšném prvním dílu, který se věnoval historickému jádru města, přicházejí autoři s portréty slavných modernistických staveb v dosud nepojednaných čtvrtích na levém vltavském břehu od Hlubočep až po Sedlec. Kromě fotografií a komentářů k...Viac...

Nájsť podobné
Psí vycházky

Autor(i): Zdeněk Lukeš

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Druhá Psí vycházka v knižní podobě nás nejdřív zavede do katastru svérázného Josefova – pražské čtvrti, která vyrostla až na přelomu devatenáctého a dvacátého století v oblasti bývalého židovského ghetta. Navštívíme Pařížskou ulici, jež leží na...Viac...

Nájsť podobné
100 Contemporary Architects

Autor(i): Philip Jodidio

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

This two-volume compilation brings together highlights from TASCHEN’s groundbreaking title Building a New Millennium and the first four volumes of our renowned Architecture Now! books for a comprehensive study of architecture ...Viac...

Nájsť podobné
Mestské múzeá

Autor(i): Peter Maráky

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Kniha Mestské múzeá z edície Kultúrne Krásy Slovenska bude nadväzovať na publikácie o celoštátnych a regionálnych múzeách, skanzenoch a pamiatkových rezerváciách ľudovej architektúry. Predstavuje mestské múzeá a ich expozície v jednotlivých regiónochViac...

Nájsť podobné
Synagógy

Autor(i): Jana Pohaničová, Ján Lacika, Daniel Kollár

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Publikácia o židovských synagógach Slovenska z edície Kultúrne Krásy Slovenska bude nadväzovať na predchádzajúce publikácie o drevených kostoloch, románskych a gotických kostoloch. Predstavuje architektonický vývoj sakrálnych židovských stavieb...Viac...

Nájsť podobné
Trnava a okolie na starých pohľadniciach

Autor(i): Daniel Kollár

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Titul Trnava okolie na starých pohľadniciach je regionálnou „pohľadnicovou“ prechádzkou Trnavou a jej okolím v prvej polovici 20. storočia. Súbor takmer 200 starých pohľadníc predstavuje v prvej časti najprv najvýznamnejšie dominanty Trnavy...Viac...

Nájsť podobné
Trenčín na starých pohľadniciach

Autor(i): Ján Hanušin

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Druhé vydanie publikácie Trenčín na starých pohľadniciach s inovovanou obsahovou a grafickou štruktúrou ponúka obraz mesta tak, ako ho za viac ako polstoročie zachytili početní fotografi a vydavatelia pohľadníc. Pohľadnice sú zoradené topograficky...Viac...

Nájsť podobné
Pamätníky a pomníky

Autor(i): Ján Lacika

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Kniha Pamätníky a pomníky z edície Kultúrne Krásy Slovenska je nielen prehľadom najvýznamnejších architektonických diel a skulptúr, ale sa snaží podať aj obraz osobností a udalostí, ktoré významným spôsobom zasiahli do slovenských dejín...Viac...

Nájsť podobné
Hadid

Autor(i): Florian Kobler

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Zaha Hadid is a wildly controversial architect, who for many years built almost nothing, despite her designs winning prizes and critical acclaim. Some even said her work was unbuildable. Yet over the past decade, Hadid has been catapulted to world...Viac...

Nájsť podobné
Dějiny architektury

Autor(i): Jan Gympel

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Architektura se už od starověku považovala za matku umění a v součinnosti s ní se vyvíjelo i malířství a sochařství. Publikace Dějiny architektury nabízí průřez...Viac...

Nájsť podobné
Architecture Now! 9

Autor(i): Philip Jodidio

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Architecture Now! 9 includes works in Amsterdam and Inner Mongolia by architects as famous as Zaha Hadid and Jean Nouvel, and those as little known to the general public as Carla Juaçaba from Brazil...Viac...

Nájsť podobné
Ivo Loos

Autor(i): Antonín Dufek

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Ač byl Ivo Loos (1934-2009) celoživotní profesí architekt, významně se zapsal i do dějin moderní české dokumentaristiky. Do povědomí veřejnosti vstoupil jako fotograf v šedesátých letech. V roce 1970 debutoval výstavním cyklem Lunaparky /později...Viac...

Nájsť podobné
Baroko

Autor(i): Barbara Borngässer

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Ačkoli si s pojmem "baroko" každý vybaví nejspíš zámek ve Versailles a baziliku svatého Petra v Římě, toto uměleckohistorické období nabízí mnohem víc: velkoryse...Viac...

Nájsť podobné
Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storočia

Autor(i): Henrieta Moravčíková a kol.

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Publikácia prináša podrobné informácie o vybraných špičkových dielach architektúry 20. storočia na Slovensku, pričom odkrýva zaujímavé a doteraz neznáme historické...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny architektúry

Autor(i): Jan Gympel

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Architektúra sa už od staroveku považovala za matku umení a úzko s ňou súvisel aj vývoj maliarstva a sochárstva. Publikácia Dejiny architektúry od antiky po...Viac...

Nájsť podobné
Drevené kostoly, chrámy, zvonice na Slovensku

Autor(i): Miloš Dudáš, Alexander Jiroušek

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Drevené kostoly, chrámy, zvonice na Slovensku je obrazovo-textová publikácia, približujúca históriu i súčasnosť drevených sakrálnych stavieb na Slovensku...Viac...

Nájsť podobné
Masterpieces

Autor(i): Michelle Galindo

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

The bungalow construction style is celebrating a revival. Its history began in India when British colonial administrators adopted a traditional Bengal building style for their summer residences...Viac...

Nájsť podobné
Prague Churches and Temples

Autor(i): Tomáš Vučka

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Sacral Architecture have irreplaceable place in millennial history of Prague and rightly is considered one of the most important tourist attractions. The book is not...Viac...

Nájsť podobné
Tajemství katedrál a esoterický výklad hermetických symbolů Velkého díla

Autor(i): Fulcanelli

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Proslulé dílo francouzského Adepta, jež změnilo pohled na interpretaci symboliky sakrálních staveb a přitáhlo pozornost čtenářů z celého světa k alchymii a hermetismu...Viac...

Nájsť podobné
Sub Urbs: Krajina, sídla a lidé

Autor(i): Martin Ouředníček a kolektív

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Předkládaná kniha Sub Urbs: krajina, sídla a lidé je věnována jevům a procesům, které se v současnosti odehrávají za městem nebo vedle města (sub urbs). Kniha jejíž editory jsou Martin Ouředníček, Petra Špačková a Jakub Novák z Univerzity Karlovy..Viac...

Nájsť podobné
Álvaro Siza

Autor(i): Philip Jodidio

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Complex simplicity. This is the seminal book on Portugal's master architect.Viac...

Nájsť podobné
Udržitelný rozvoj území

Autor(i): Karel Maier

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Kniha se zabývá udržitelným rozvojem území a jeho souvislostmi, zejména vztahy k územnímu plánování, regionálnímu rozvoji, životnímu prostředí, ekonomice a společnosti. Vysvětluje historický vznik a vývoj problematiky...Viac...

Nájsť podobné
The Art of the Japanese Garden

Autor(i): David Young, Michiko Young

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Japanese gardens are rooted in two traditions: an indigenous prehistoric tradition in which patches of graveled forest or pebbled beach were didacated to nature spirits, and a tradition from China and Korea that included elements such as ponds, ...Viac...

Nájsť podobné
Slavné vily Slovinska

Autor(i): Damjan Prelovšek a kol.

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Úspěšná edice Slavné vily, vydávaná nakladatelstvím FOIBOS BOOKS, překročila hranice Čech, Moravy a Slezska. Po Slavných vilách Slovenska zamířila do Slovinska. Do země slavných architektů...Viac...

Nájsť podobné
Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku

Autor(i): Miloš Dudáš

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Unikátna publikácia, v ktorej sa autor venuje problematike poznania, vedeckého bádania a prezentácie drevenej sakrálnej architektúry na Slovensku. Približuje najstaršie drevené evanjelické...Viac...

Nájsť podobné
Košická citadela

Autor(i): Martina Orosová, Henrieta Žažová

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Citadely boli pevnosti s mohutnými hradbami prispôsobené na kruhovú obranu. Mohli byť súčasťou mesta a nadväzovať svojim opevnením na jeho hradby, ale mohli stáť aj samostatne v určitej vzdialenosti od mesta. Sústredila sa v nich vojenská posádka, prViac...

Nájsť podobné
Prague Towers

Autor(i): Aleš Jiránek, Jana Jůzlová

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Prague, a bouquet of stone Towers, has been since a thousand years the most important city in the Czech lands. The architecture of this city vibrantly reminds us of its glorious past. A look at this silhouette of towers...Viac...

Nájsť podobné
Město

Autor(i): Alena Vondrušková, Vlastimil Vondruška

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Pestrá mozaika informací bohatě doplněná o barevnou obrazovou dokumentaci v 1. svazku obrazové encyklopedie o našich dějinách. Nová historická práce oblíbených a známých autorů Aleny a Vlastimila Vondruškových.Viac...

Nájsť podobné
The Grand Tour

Autor(i): Harry Seidler

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Architect Harry Seidler spent more than 50 years traveling the globe, extensively photographing the peak achievements in architecture from 3000 B.C. to the present day. Thanks to sound advice given to him early on by his photographer brother ...Viac...

Nájsť podobné
Pražské kostely a chrámy

Autor(i): Tomáš Vučka

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Sakrální architektura zaujímá v tisícileté historii Prahy nezastupitelné místo a právem se počítá k nejvýznamnějším turistickým lákadlům. Kniha je však věnována nejen...Viac...

Nájsť podobné
Prouvé

Autor(i): Peter Gössel, Nils Peters

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

French architect and designer Jean Prouvé (1901 – 1984) was one of the most important constructors of the 20th century. Prouvé’s design innovations included cleverly-shaped metal parts for building prefabricated structures; ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov