alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Dokážeš to! - Matematika 6

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Výklad a cvičenia pre lepšie vedomosti. Rýchlo sa zoznámite s najdôležitejšími pravidlami a postupmi. Rýchlo a účinne si upevníte preberanú látku...Viac...

Nájsť podobné
Hĺbková analýza údajov

Autor(i): Milan Terek a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia poskytuje základný prehľad o metódach a modeloch hĺbkovej analýzy údajov. Cieľom monografie je nielen vysvetliť základné princípy, ale aj poskytnúť základné poznatky nevyhnutné na aplikáciu metód a modelov hĺbkovej analýzy údajov v ekonomiViac...

Nájsť podobné
Príručka na vypracovanie plánu správnej výrobnej praxe (HACCP)

Autor(i): Ján Ondrejka a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Na základe požiadaviek z praxe spracoval MUDr. Ondrejka publikáciu Príručka pre uplatnenie princípov HACCP pri výrobe mäsa a mäsových výrobkov...Viac...

Nájsť podobné
Súhrn slovenskej gramatiky

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre ZŠ.Viac...

Nájsť podobné
Základy metodiky vedeckej práce

Autor(i): Mária Kilíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vysokoškolské štúdium prvého a druhého stupňa sa ukončuje vykonaním štátnej skúšky, súčasťou ktorej je aj obhajoba záverečnej práce (§ 52, ods. 4, § 51 ods. 3 Zákona 131/2002 Z. z. ...Viac...

Nájsť podobné
Neurológia

Autor(i): Miroslav Brozman a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Neurológia je veľmi zaujímavý a dynamicky sa rozvíjajúci klinický odbor, ktorý sa zaoberá ochoreniami centrálneho, periférneho a vegetatívneho nervového systému, nervovosvalového prenosu a svalov...Viac...

Nájsť podobné
Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy

Autor(i): Yvetta Mellová a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Terminológia, Osteológia, Artrológia,...Viac...

Nájsť podobné
Paradoxy realizmu

Autor(i): Marcela Mikulová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nie je to dávno, čo autori realizmu tvorili akúsi nedotknuteľnú istotu v našej literárnej histórii. Po fiasku panrealizmu (najmä vďaka Čepanovým prácam) a po skoncovaní s ideologickým diktátom po roku 1989 môže dnes už nielen v odborných kruhoch...Viac...

Nájsť podobné
Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Autor(i): Ondrej Sliacky a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež z roku 1970 bol prvým lexikografickým dielom svojho druhu. Dokonca prvá lexikografická publikácia registrujúca autorov národnej literatúry vznikla až po druhom, ...Viac...

Nájsť podobné
Chemie - ilustovaná encyklopedie

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Ideální referenční příručka pro studenty chemie. Srozumitelný text a přehledné uspořádání umožňují snadné pochopení všech oblastí dané problematiky...Viac...

Nájsť podobné
Literatura v souvislostech

Autor(i): Michaela Soleiman pour Hashemi

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Příručka určená zejména maturantům (ale nejen jim) má formu ucelených, ale vzájemně propojených přehledů učiva světové a české literatury. Strukturovaná hesla zahrnují informace o historicko-kulturních souvislostech jednotlivých vývojových období...Viac...

Nájsť podobné
Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Slovníkové dielo predstavuje tvorcov detskej literatúry od najstarších čias po súčasnosť. Zostavovateľom a vedeckým redaktorom je prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. Jeho spolupracovníkmi sú významní literárni vedci...Viac...

Nájsť podobné
Literatúra

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Stručný prehľad literatúry: poézia, próza, náučná literatúra a literatúra faktu (vedecko-populárna), dráma, literárne druhy a žánre, štylistika, metrika, kompozícia...Viac...

Nájsť podobné
Encyklopedie literárních žánrů

Autor(i): Dagmar Mocná, Josef Peterka a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Publikace zahrnuje genologické „fenomény“ české literatury všech tvůrčích oborů: z prózy, poezie, dramatu, nejen z literatury umělecké, ale i populární, z folklorní slovesnosti, literatury pro děti a mládež, literární fantastiky, komiky,...Viac...

Nájsť podobné
Průvodce českým jazykem

Autor(i): Vladimíra Fialová, Věra Dobešová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Publikace je určena nejen žákům základních škol a studentům prvních ročníků středních škol, ale všem, kteří si chtějí osvěžit základní poznatky z českého jazyka. Najdete zde vše od skloňování vzorů podstatných jmen, určování větných...Viac...

Nájsť podobné
Labyrint literatury

Autor(i): Dušan Karpatský

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Kniha získala literární cenu "Cena SLOVNÍK ROKU - 2007 - Cena poroty za elektronický slovník".Viac...

Nájsť podobné
Naše příjmení

Autor(i): Dobrava Moldanová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Slovník Naše příjmení obsahuje výklad přibližně 30 000 českých příjmení, která se nejčastěji vyskytují v České republice. Jeho základem je první vydání této knihy z roku 1984, které vzniklo ze spolupráce Dobravy Moldanové s jejím otcem, Josefem BenešViac...

Nájsť podobné
Panorama české literatury - 2. díl (po roce 1989)

Autor(i): Lubomír Machala a kolektiv

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Panorama polistopadové české literatury (Česká literatura po roce 1989) navazuje na literárněhistorické kompendium Panorama české literatury. Zaměřuje se ve výkladových kapitolách na obecnou charakteristiku polistopadového literárního dění...Viac...

Nájsť podobné
Literatura

Autor(i): Taťána Polášková, Dagmar Milotová, Zuzana Dvořáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Ve 3. vydání této učebnice byly rozšířeny úvodní části jednotlivých kapitol, jež přinášejí základní představu o historicko-společenském a kulturním vývoji v daném období. V části literární byly aktualizovány zejména kapitoly...Viac...

Nájsť podobné
Fikční světy české realistické prózy

Autor(i): Bohumil Fořt

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Kniha Fikční světy české realistické prózy organicky propojuje literárněteoretický rámec fikčních světů s tradičním literárněhistorickým konceptem realistické prózy v kontextu české literatury. Teorie fikčních světů už v českém literárněteoretickém..Viac...

Nájsť podobné
Jazyk

Autor(i): Jiří Marvan

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Vyznat se v moderním jazykovém světě češtiny se vší jeho mohutností i mnohostí, orientovat se ve všech jeho složitých peripetiích není možné bez spolupráce jeho staletých spolutvůrců a bez uchopení jejich myšlenek. Autentické texty, velkomoravským...Viac...

Nájsť podobné
Panorama české literatury - 1. díl (do roku 1989)

Autor(i): Lubomír Machala a kolektiv

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Praktická přehledová příručka mapující dějiny české literatury od počátků do roku 1989, určená především pro studenty středních a vysokých škol, jako pomůcka pro přípravu k maturitě či ke zkouškám, ale užitečná i všem ostatním zájemcům...Viac...

Nájsť podobné
Malý lexikón spisovateľov sveta

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Lexikón obsahuje bezmála 750 hesiel - osobností svetovej literatúry - usporiadaných podľa abecedy...Viac...

Nájsť podobné
Literatura

Autor(i): Taťána Polášková, Dagmar Milotová, Zuzana Dvořáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Encyklopédie

Učebnici využijete v průběhu celého studia na střední škole a při přípravě k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ. Zpracováno dle požadavků MŠMT k nové podobě maturitní zkoušky.Viac...

Nájsť podobné
Prehľad všeobecnej psychológie

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Vysoké školy | Medicína | Psychológia

Všeobecná psychológia je študijným predmetom a vedeckou psychologickou disciplínou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, ošetrovateľov, vychovávateľov a vzdelávania ďalších profeViac...

Nájsť podobné
Psychológia

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Vysoké školy | Medicína | Psychológia

Vysokoškolská učebnica odborne približuje široké spektrum psychických, osobnostných a psychosociálnych mechanizmov, ktoré sa diferencovane prežívajú a prejavujú na správaní v zdraví i chorobe...Viac...

Nájsť podobné
Prehľad všeobecnej psychológie

Autor(i): Jozef Daniel a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie | Vysoké školy | Medicína | Psychológia

Autori tohto prehľadu vychádzajú z najnovších vedeckých poznatkov, ktoré sa snažia sprostredkovať čitateľovi prístupným štýlom. Kniha takto môže poslúžiť nielen študentom psychológie a príbuzných odborov, ale aj širšej vrejnosti.Viac...

Nájsť podobné
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Autor(i): Vladimír Šlapeta, Pavel Zatloukal

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

V rámci edice Slavné vily již byly vydány knihy všech krajů České republiky, Prahy a Brna. Nyní umělecká agentura FOIBOS připravila završení této edice soubornou publikací s výběrem nejslavnějších vil z Čech, Moravy a Slezska...Viac...

Nájsť podobné
Dóm

Autor(i): Jozef Haľko, Štefan Komorný

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Kniha Dóm, Katedrála svätého Martina v Bratislave má pre dejiny, ako aj reprezentatívne účely mesta i celého Slovenska veľký význam. Je v novodobých dejinách Bratislavy prvá svojho druhu...Viac...

Nájsť podobné
Jezuitský kostol v Bratislave

Autor(i): Andrej Filipek

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Táto publikácia vzniká na základe presvedčenia, že návštevníkovi slovenskej metropoly poslúži najdôležitejšími informáciami o kostole, bez ktorého by Hlavné námestie nebolo hlavným. Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa alebo jednoducho jezuitský kostol...Viac...

Nájsť podobné
Pražská katedrála

Autor(i): Jan Boněk

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Císař a král Karel IV. se zasloužil o vybudování celé řady monumentálních staveb, ovšem zvláštní pozornost věnoval Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Měla se stát vrcholným dílem gotiky - kamenným ztělesněním víry, symbolem královského majestátViac...

Nájsť podobné
Gotické kostoly

Autor(i): Štefan Podolinský

Kategória: KNIHY | Umenie | Architektúra

Súčasťou edície Kultúrne Krásy Slovenska je aj titul Gotické kostoly - vidiek. Publikácia voľne nadväzuje na predchádzajúce tituly (napr. Drevené kostoly či Románske kostoly)...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov