alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Fyzika po kapitolách 3

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Dynamika skúma pohyb telies, pričom jej ústrednou veličinou je sila.Viac...

Nájsť podobné
Slovenčina základnej školy v kocke

Autor(i): Renáta Somorová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

SLOVENČINA V KOCKE poskytuje komplexné poznatky o slovenskom jazyku, ktoré sú logicky a porehľadne rozčlenené do šiestich tématických celkov. Je výbornou pomôckou pri príprave na testovanie a prijímacie skúšky na stredné školy...Viac...

Nájsť podobné
Ekonomika verejného sektora

Autor(i): Viera Cibáková a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia vychádza z teoretických prístupov akceptovaných súčasnou odbornou verejnosťou, pričom sa opiera o teóriu verejných statkov, teóriu hier, teóriu verejnej voľby a teóriu byrokracie...Viac...

Nájsť podobné
Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu

Autor(i): Vladimír Gonda

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Predstavuje šieste, prepracované a doplnené vydanie metodického návodu na spracovanie a obhajobu diplomovej práce, ktorou študujúci završujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia...Viac...

Nájsť podobné
Maturita z dejepisu (+ testy)

Autor(i): Zuzana Pravdová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nové, prepracované vydanie príručky pre maturantov ponúka prehľad svetových, najmä však európskych a slovenských dejín...Viac...

Nájsť podobné
Ekonómia a životné prostredie

Autor(i): Eva Romančíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Problematika životného prostredia je v súčasnosti predmetom výskumu viacerých vedeckých disciplín. Vedci z celého sveta vyslovujú vážne varovania, volajúc po zmene prístupov k prírode, jej ochrane a zachovaniu...Viac...

Nájsť podobné
Zlomky

Autor(i): Marián Olejár, Iveta Olejárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zlomky sú obrazným zápisom racionálnych čísel a tvoria dôležitú časť matematiky základnej školy. Historicky prvými zlomkami boli prevrátené hodnoty prirodzených čísel, ktoré umožnili ľuďom počítať nielen celé kusy...Viac...

Nájsť podobné
Hravá geografia 8

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nové pracovné zošity Hravá geografia pre 8. ročník ZŠ a terciu OG sú vytvorené moderným a inovatívnym prístupom. Cvičenia sa vyznačujú tvorivosťou, obsahovou a typologickou pestrosťou a pozitívne motivujú žiakov k práci...Viac...

Nájsť podobné
Ako písať a komunikovať

Autor(i): Dušan Hovorka, Karel Komárek, Ján Chrapan

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kolektív autorov predkladá monografiu s uvedeným názvom i podtitulom pre prvobádateľov, teda nastupujúcich vedeckých pracovníkov v ústavoch a výskumných inštitúciách a rovnako určených pre vedúcich vyučujúcich na katedrách vysokých škôl. K tomu si...Viac...

Nájsť podobné
Teória účtovníctva v kontexte svetového vývoja

Autor(i): Renáta Pakšiová, Miloslav Janhuba

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vývoj účtovníctva v súčasnosti preferuje riešenie aktuálnych problémov vyplývajúcich z účtovníckej praxe, pričom teória účtovníctva a jej význam sa bagatelizujú...Viac...

Nájsť podobné
Diferenciálne rovnice I.

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

160 vyriešených príkladov pre vysoké školy...Viac...

Nájsť podobné
Integrály (I. diel)

Autor(i): Marián Olejár, Iveta Olejárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kniha patrí do série študijných pomôcok vysokoškolskej matematiky. Obsahuje 270 vyriešených príkladov a má pokračovanie v druhom diely, zväzok 26. Tradične sa učí najprv neurčitý integrál ako súbor pravidiel a integrálov z elementárnych funkcií...Viac...

Nájsť podobné
Derivácie - I. diel

Autor(i): Marián Olejár, Iveta Olejárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kniha obsahuje 600 vyriešených príkladov, kde sa precvičujú základné pravidlá derivovania elementárnych funkcií. Ak sa sústredíme na šesť pravidiel derivovania a okolo dvadsiatich funkcií, spravidla začínajúci má dočasný zmätok...Viac...

Nájsť podobné
Rozprávky 3 (CD)

Autor(i): Mária Podhradská, Richard Čanaky

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Máme opäť možnosť predstaviť Vám nové CD so známymi ľudovými rozprávkami, ktoré, ako už býva v naším zvykom, sú popretkávané veselými pesničkami. Tentokrát sme pre Vás pripravili rozprávky O kohútikovi a sliepočke, Kocúr v čižmách a O škaredom kačiatViac...

Nájsť podobné
Organizačné správanie: Od teórie k aplikácii v praxi

Autor(i): Zuzana Birknerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Organizačné správanie sa zaoberá správaním sa ľudí v pracovnom procese, ktorý prebieha v inštitúciách. Snaha pochopiť správanie ľudí a adekvátne na neho reagovať, úzko súvisí s úspešnosťou manažérov a ďalších pracovníkov...Viac...

Nájsť podobné
Analytická geometrie v afinních a eukleidovských prostorech

Autor(i): Václav Kubát, Dana Trkovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Viac...

Nájsť podobné
Daždivé prázdniny (3. ročník)

Autor(i): Ingrid Simaničová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nenásilné a hravé precvičovanie učiva 3. ročníka ZŠ z matematiky, slovenčiny, prvouky, prírodovedy a vlastivedy. Doplnené o plnofarebné kresby a obrázky. Vhodné aj počas šk. roka...Viac...

Nájsť podobné
Zábavná matematika a logika

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tento zošit je určený pre žiakov do 10 rokov, pre samostatnú prácu a poučenie. Poučenie z histórie začína Archimedom, ktorý bol pravdepodobne najväčším matematikom a mechanikom svojej doby - v staroveku. Venuje sa aj životu mladého Carla F. Gaussa...Viac...

Nájsť podobné
Patológia

Autor(i): Harsh Mohan

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prvé slovenské vydanie, 6. vydania Textbook of Patology je komplexná, prehľadná, bohato ilustrovaná publikácia, ...Viac...

Nájsť podobné
Prípadové štúdie z pracovného práva a sociálneho zabezpečenia

Autor(i): Ivica Hodálová a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia si dala za cieľ skvalitniť prípravu študentov právnických fakúlt Slovenskej republiky a uľahčiť im prechod od štúdia do praxe...Viac...

Nájsť podobné
Filozofia

Autor(i): Angelika Tiefenbacherová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kniha obsahuje kompletný prehľad o základných údajoch, faktoch, osobách a súvislostiach vo filozofii. Sto dôležitých tém a mysliteľov je spracovaných zrozumiteľne a výstižne. Množstvo informácií, vysvetlení a poučení povyšuje príručku...Viac...

Nájsť podobné
Výchova umením pre 8. ročník základných škôl - pracovné materiály pre žiakov

Autor(i): Jana Schubertová a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Výchova umením pre 8. ročník ZŠ predstavuje pracovný zošit k Metodickým materiálom pre učiteľov Výchovy umením pre 8. ročník ZŠ.Viac...

Nájsť podobné
Výchova umením pre 8. ročník základných škôl - metodické materiály pre učiteľov

Autor(i): Jana Schubertová a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Predkladané metodické materiály pre učiteľov sú prvou ucelenou prácou kolektívu autorov. Nevznikla za písacím stolom, jej obsah bol úspešne vyskúšaný v praxi - všetky témy boli odučené...Viac...

Nájsť podobné
Kamarát do školského klubu (1. ročník)

Autor(i): Ľuba Nguyen

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kamarát do školského klubu pre 1. ročník obsahovo nadväzuje na prácu v škole, využíva medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, matematikou, prírodovedou, ...Viac...

Nájsť podobné
YES! Anglická gramatika - Cvičebnica + testy (B2)

Autor(i): Andrea Billíková, Elena Ciprianová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Praktická cvičebnica anglickej gramatiky maturitnej úrovne B2 je súčasťou série príručiek angličtiny pre maturantov YES!...Viac...

Nájsť podobné
Švédština – souhrn gramatiky

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Koncentrovaný přehled gramatiky; tvarosloví, skladba, výslovnost.Viac...

Nájsť podobné
Nielen vľavo a vpravo (Pracovný zošit)

Autor(i): Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na precvičovanie pravo-ľavej a priestorovej orientácie v 1. ročníku v rámci vyučovania alebo doma s rodičmi...Viac...

Nájsť podobné
Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (2. časť)

Autor(i): Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Šlabikár pre 1. ročník – 2. časť je určený na nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ...Viac...

Nájsť podobné
Prehľad matematiky pre ZŠ

Autor(i): Petr Kupka a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných výpočtových úkonov až po geometriu a štatistiku...Viac...

Nájsť podobné
Feynmanova stratená prednáška

Autor(i): Jozef Hanč, Slavomír Tuleja, David L. Goodstein, Judith R. Goodsteinová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V predslove z roku 1965 k vydaniu kurzu fyziky - Feynmanových prednášok z fyziky - spomína Richard Feynman, že niektoré prednášky neboli do nich zahrnuté...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov