alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Základy ošetrovania a asistencie

Autor(i): Ľubica Kontrová, Jarmila Kristová a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je určená pre žiakov študijného odboru Zdravotnícky asistent. Obsahuje teoretické poznatky, súbory zásad a praktické postupy odborných výkonov realizovaných u pacientov hospitalizovaných v ústavných zdravotníckych zariadeniach...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre predškolákov

Autor(i): Jana Klaudová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit je určený pre každé dieťa predškolského veku, ktoré sa snaží získať základné zručnosti v matematike. Vďaka ilustrovaným príkladom a slovným úlohám sa deti zábavnou formou zoznamujú so základnými predčíselnými predstavami...Viac...

Nájsť podobné
Slovenčina do vrecka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje ucelený prehľad slovenského jazyka nielen pre študentov.Viac...

Nájsť podobné
Matematika do vrecka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Bonusom k pracovným zošitom Hravá matematika pre 5. až 9. ročník ZŠ je publikácia Matematika ZŠ do vrecka. Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.Viac...

Nájsť podobné
Čo má vedieť štvrták z matematiky

Autor(i): Ľudovít Bálint

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka úloh z matematiky obsahuje štandardné úlohy z učiva daného ročníka, ale aj tvorivé, neštandardné úlohy. Úlohy rôznej náročnosti...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si (kolekcia 3 pracovných zošitov)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kolekcia troch pracovných zošitov Precvičme si čítanie s porozumením, Precvičme si násobenie a delenie a Precvičme si miery a váhy...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si (kolekcia 2 pracovných zošitov)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kolekcia dvoch pracovných zošitov Precvičme si čítanie s porozumením a Precvičme si násobenie a delenie...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si čítanie s porozumením

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prostredníctvom piatich očarujúcich príbehov Nelky, Alexa a Čipi, doplnených cvičnými otázkami, sa deti učia čítať plynule a s porozumením textu. Na stierateľnej záložke...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si násobenie a delenie

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Na rôznorodých cvičeniach s odstupňovanou náročnosťou sa deti hravou formou naučia násobiť a deliť. Pomocné výpočty si môžu opakovane písať na stierateľnej...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si miery a váhy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pomocou cvičení s odstupňovanou náročnosťou sa deti v tomto pracovnom zošite naučia určovať rôzne miery a váhy. Na stierateľnej záložke, ktorá je súčasťou...Viac...

Nájsť podobné
Zmaturuj z chémie

Autor(i): Marika Benešová, Hana Satrapová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Praktický pomocník pre každého študenta, ktorý chce úspešne zmaturovať z chémie a uspieť na prijímacích skúškach na vysokú školu.Viac...

Nájsť podobné
Teória hier

Autor(i): Marián Goga

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Teória hier je vedná disciplína, ktorá je súčasťou operačnej analýzy a jedným z odvetví aplikovanej matematiky. Značným prínosom bolo jej použitie v matematickej štatistike a lineárnom programovaní...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl (Učebnica)

Autor(i): Zuzana Hirschnerová, Rút Adame

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl reflektuje požiadavky ŠVP – ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Je v nej použitá didaktická...Viac...

Nájsť podobné
Zmaturuj z biológie

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom knižky je poskytnúť prehľad učiva biológie strednej školy, a tak študentom uľahčiť prípravu na maturitnú skúšku a prijímacie skúšky na vysoké školy.Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk 2 pre stredné školy (Cvičebnica)

Autor(i): Milada Caltíková a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cvičebnica začína vstupným testom. Hlavnú časť tvoria cvičenia a úlohy, ktoré vychádzajú z konkrétnych ukážok. Úlohy označené kľúčom majú v závere...Viac...

Nájsť podobné
Píšem bez chýb

Autor(i): Lucia Gianitsová-Ološtiaková, Martin Ološtiak, Mária Beláková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Potrebujete sa zdokonaliť v pravopise? To nie je problém! Vďaka tejto učebnici sa skamarátite s ypsilonom, čiarkami a veľkými písmenami. Precvičte si písanie i/y vo vybraných i cudzích slovách, veľkých písmen v jednoslovných aj...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca

Autor(i): Peter Brnula

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Autorovi sa podarilo na priestore ohraničenom rozsahom jednej monografie zachytiť počiatky a rozvoj jednej z pomáhajúcich disciplín – sociálnej práce...Viac...

Nájsť podobné
Hravá slovenčina 3

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit Hravá slovenčina 3 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností...Viac...

Nájsť podobné
Encyclopaedia Beliana 7. zväzok

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Encyclopaedia Beliana je dvanásťzväzková všeobecná slovenská encyklopédia, ktorá obsahuje poznatky zo všetkých odborov ľudskej činnosti. Ponúka vyše 7 000 hesiel, stovky farebných a čiernobielych fotografií a obrázkov, mapy a tabuľky. Publikácia neViac...

Nájsť podobné
Školský slovník spisovnej slovenčiny

Autor(i): Roman Mikuláš

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Druhé vydanie praktického jednozväzkového výkladového slovníka spisovnej slovenčiny je určené najmä na používanie v školskom prostredí. Slovník obsahuje...Viac...

Nájsť podobné
Hravá slovenčina 2

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit Hravá slovenčina 2 obsahuje zaujímavé a originálne cvičenia, pomocou ktorých si žiaci osvoja základné gramatické kategórie a pravidlá slovenského pravopisu. Zahŕňa tiež úlohy, ktoré podporujú rozvíjanie vyjadrovacích schopností...Viac...

Nájsť podobné
Obchodné právo

Autor(i): Lucia Žitňanská, Oľga Ovečková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Druhé vydanie učebnice Obchodné právo nadväzuje na prvé vydanie učebnice Základy obchodného práva 1 (Bratislava, Iura edition 2009) a Základy obchodného práva 2 (Bratislava, Iura edition 2010) s určitými zmenami. Predovšetkým ide o vydanie...Viac...

Nájsť podobné
Marketing cestovného ruchu

Autor(i): Marian Gúčik a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kniha je určená predovšetkým univerzitným študentom študijných programov cestovného ruchu. Poučenie a inšpiráciu pre svoju prácu v nej nájdu pracovníci manažérskych organizácií v cieľových miestach cestovného ruchu a všetci, ktorí rozhodujú o...Viac...

Nájsť podobné
Biografický lexikón Slovenska V (Km - L)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Biografický lexikón Slovenska, zv. V. obsahuje heslá osobností Slovenska s uzavretým životom a dielom zo všetkých oblastí tvorivej práce, kultúrneho, vedeckého, spoločenského, hospodárskeho a politického života od Veľkej Moravy po súčasnosť...Viac...

Nájsť podobné
Zmaturuj z literatúry 1

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom knižky je poskytnúť prehľad učiva literatúry strednej školy.Viac...

Nájsť podobné
Čítanka pre 3. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Autor(i): Zuzana Hirschnerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit od autorov novej Čítanky pre 3. ročník ZŠ zaručuje nadväznosť v precvičovanom učive na novú platnú učebnicu. Pracovný zošit obsahuje úlohy...Viac...

Nájsť podobné
Čítanka pre 2. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Autor(i): Zuzana Lacková, Pavla Agalarevová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit je spracovaný moderne a zaujímavo. Využíva medzipredmetové vzťahy, prierezové témy, slovné hry a prácu s textom i ilustráciou. Zaujímavým...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre 1. ročník základných škôl (Učebnica, 2. časť)

Autor(i): Brigita Lehoťanová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Druhá časť učebnice matematiky, ktorá je koncipovaná formou pracovných strán, pričom úlohy na jednotlivých stranách sú obsahovo a tematicky prepojené. V tejto časti...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre 1. ročník základných škôl (Učebnica, 1. časť)

Autor(i): Brigita Lehoťanová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prvá časť učebnice matematiky, ktorá je koncipovaná formou pracovných strán, pričom úlohy na jednotlivých stranách sú obsahovo a tematicky prepojené. V tejto...Viac...

Nájsť podobné
Čítanka pre 4. ročník základných škôl (Pracovný zošit)

Autor(i): Zuzana Hirschnerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Moderný pracovný zošit svojím zameraním a štruktúrou plne nadväzuje na učebnicu Čítanka pre 4. ročník základných škôl a zároveň dopĺňa sériu pracovných zošitov...Viac...

Nájsť podobné
Pracovný zošit z matematiky pre 8. ročník základných škôl

Autor(i): Dušan Kotyra

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zošit obsahuje 213 nových príkladov rozdelených do 7 tematických celkov v súlade s platným školským vzdelávacím programom. Nájdete v ňom súhrn učiva na začiatku každého tematického celku, viac ako 200 príkladov...Viac...

Nájsť podobné
Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl a gymnázií s osemročným štúdiom (Pracovný zo

Autor(i): Renáta Somorová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Čitateľská gramotnosť nie je jednoduchá schopnosť plynulo a rýchlo čítať, je to spôsobilosť porozumieť písanému textu a využívať ho na ďalšie vzdelávanie...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov