alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Architektúra softvérových systémov

Autor(i): Ľubor Šešera

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je venovaná jednej z najdôležitejších oblastí súčasnej informatiky, architektúre softvérových systémov. Zameraná je na vybrané architektonické vzory pre internetové a intranetové informačné systémy a servisne orientovanú architektúru. Tieto Viac...

Nájsť podobné
Hravé čítanie s porozumením

Autor(i): Eva Kollerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V pracovnom zošite nájdete veľa zaujímavých rozprávok, príbehov a textov...Viac...

Nájsť podobné
Hravé čítanie s porozumením

Autor(i): Eva Kollerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V pracovnom zošite nájdete veľa zaujímavých rozprávok, príbehov a textov....Viac...

Nájsť podobné
Čo má vedieť druhák z matematiky

Autor(i): Adela Jureníková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V ďalšom pracovnom zošite z novej série sa nachádzajú úlohy zamerané na zopakovanie učiva prvého ročníka a úlohy na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore od...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Autor(i): Zuzana Hirschnerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Metodické komentáre k platnej učebnici a pracovnému zošitu zo slovenského jazyka pre 3. ročník ZŠ sú pomôckou pre každého pedagóga, ktorý chce materinský jazyk učiť moderne, efektívne a pútavo...Viac...

Nájsť podobné
Opakujeme si matematiku pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ak žiaci používali zbierky Precvičme si matematiku pre 5. až 8. ročník základnýcjh škôl, ocenia, že príklady, ktoré boli v nich uvedené, im pomôžu...Viac...

Nájsť podobné
Opakujeme si slovenčinu pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Renáta Somorová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cvičebnica obsahuje všetko, čo potrebuje vedieť žiak 9. ročníka základnej školy a 4. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom zo slovenského jazyka. Poskytuje množstvo...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 8 pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Peter Bero, Zuzana Berová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je súčasťou ucelenej sady určenej na vyučovanie matematiky v 8. ročníku ZŠ. Dopĺňa známe a obľúbené pracovné zošity Pomocník z matematikyViac...

Nájsť podobné
Vyskúšaj sa

Autor(i): Romana Culková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit obsahuje 11 testov s rôznorodými a pútavými úlohami na overenie zvládnutia učiva zo Slovenského jazyka v 2. ročníku ZŠ. Testy sú koncipované...Viac...

Nájsť podobné
Šlabikár (multimediálne CD)

Autor(i): Lýdia Virgovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Multimediálne CD k šlabikáru obsahuje množstvo rôznorodých úloh na vyvodenie, utvrdzovanie alebo opakovanie učiva. Orientáciu v jednotlivých úlohách...Viac...

Nájsť podobné
Pracovný zošit z biológie pre 5. ročník základných škôl

Autor(i): Ida Hantabáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prepracovaný plnofarebný zošit reaguje na pripravovanú zmenu v ŠVP, ktorá uvažuje o dvojhodinovej dotácii. Zošit sa doplnil okrem pekných farebných grafických úloh aj o...Viac...

Nájsť podobné
Geografia - Afrika / Ázia

Autor(i): Ladislav Tolmáči

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Úplne nový pracovný zošit s miniatlasom s podtitulom Afika a Ázia obsahuje učivo aktuálne preberané v 7. ročníku ZŠ...Viac...

Nájsť podobné
Geografia - Zem a vesmír

Autor(i): Ladislav Tolmáči

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Úplne nový pracovný zošit s miniatlasom s podtitulom ZEM obsahuje učivo preberané v 5. ročníku ZŠ...Viac...

Nájsť podobné
Písanie a slohové cvičenia pre 2. ročník ZŠ

Autor(i): Zuzana Hirschnerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Titul Písanie a slohové cvičenia 2 s podnázvom Píšeme o povolaniach od autorky platných učebníc slovenského jazyka pre 1. stupeň základných škôl Zuzany Hirschnerovej...Viac...

Nájsť podobné
Pravopisné cvičenia k učebnici slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl

Autor(i): Eva Dienerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Po publikácii pravopisných cvičení pre 3. ročník ZŠ vychádzajú pravopisné cvičenia aj pre 4. ročník ZŠ. Autorka vypracovala množstvo pravopisných cvičení, ktoré priamo súvisia s učebnou látkou preberanou v učebnici...Viac...

Nájsť podobné
Maturujem z ekonomiky a ekonómie

Autor(i): Darina Orbánová, Ľudmila Velichová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nová publikácia Maturujem z ekonomiky a ekonómie prináša najaktuálnejšie informácie z predmetu ekonomika a súčasne vás upozorní na zmeny, ktoré v jednotlivých oblastiach nastali. Obsahuje kompletné témy preberané za štyri roky...Viac...

Nájsť podobné
Dopravná výchova

Autor(i): Ľubica Šupová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Dopravnú výchovu v materskej škole nemožno chápať ako izolovanú časť výchovy, ale musí byť súčasťou každodenného života detí. Publikácia Dopravná výchova — námety a...Viac...

Nájsť podobné
Interná propedeutika

Autor(i): Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V roku 1980 bola vydaná učebnica prof. Takáča Základy diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Bola prvou rozsiahlejšou učebnicou, ktorá poskytovala študentom lekárskych fakúlt, ale aj mladým lekárom pri príprave na atestáciu...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 4 pre prvý stupeň základných škôl (učebnica)

Autor(i): Miroslav Belic, Janka Striežovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Alternatívna učebnica matematiky pre 4. ročník základných škôl, rešpektujúca moderné prístupy vo vyučovaní matematiky na Slovensku i v okolitých štátoch, je...Viac...

Nájsť podobné
Stroje pre rastlinnú výrobu 3

Autor(i): Ján Jech a kolektiv

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vysokoškolská učebnica je určená študentom poľnohospodárskych a technických vysokých škôl a univerzít. Učebnica je orientovaná na základy konštrukcie, technológiu...Viac...

Nájsť podobné
Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí a mládeže

Autor(i): Božena Šupšáková, Michaela Syrová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia Vizuálna kultúra a symbol v obrazovom vyjadrovaní detí a mládeže voľne nadväzuje na predchádzajúce teoretické publikácie: Detský výtvarný prejav, Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove, Čítanka odborných textov z výtvarnej...Viac...

Nájsť podobné
Poradím si so slovenčinou 5

Autor(i): Petr Šulc, Naděžda Rusňáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Poradím si so slovenčinou 4

Autor(i): Petr Šulc, Jana Hirková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Poradím si so slovenčinou 3

Autor(i): Petr Šulc, Ľubica Kohániová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si so slovenčinou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách slovenského jazyka základných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Poradím si s matematikou 5

Autor(i): Petr Šulc, Romana Frková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Poradím si s matematikou 4

Autor(i): Petr Šulc, Dana Křižáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Poradím si s matematikou 3

Autor(i): Petr Šulc, Jana Kuchárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ucelený rad precvičovacích publikácií Poradím si je perfektným pomocníkom pre každého žiaka prvého stupňa základnej školy. Tituly Poradím si s matematikou precvičujú všetku látku preberanú na hodinách matematiky základných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Rozvojové zošity: Počítanie

Autor(i): Zuzana Kriston-Bordi

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Jednou z najpodstatnejších úloh rozvíjania škôlkarov a školákov prvého stupňa je rozvoj základných zručností v počítaní. Rozumieme tým spočítavanie do sto, manipulatívne počítanie v okruhu čísel do dvadsať a spoznávanie počtu do desať na obrázkoch...Viac...

Nájsť podobné
Občianske právo hmotné 1. a 2. zväzok

Autor(i): Ján Lazar a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vysokoškolská učebnica občianskeho hmotného práva, ktorú ponúkame odbornej i širšej verejnosti, nadväzuje na predchádzajúce vydanie z roku 2010. Podáva systematický výklad teoretických základov tohto významného právneho odvetvia, ako aj rozbor...Viac...

Nájsť podobné
Riešené príklady z podvojného účtovníctva – praktikum

Autor(i): Amália Spitzová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Užitočná cvičebnica pre maturantov a všetkých, ktorí študujú na školách ekonomického zamerania. Slúži ako praktikum, do ktorého sa priamo píšu riešenia jednotlivých úloh z oblasti účtovania dlhodobého nehmotného a hmotného majetku,...Viac...

Nájsť podobné
Interná medicína

Autor(i): Kiňová, Hulín a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Interná medicína obsahuje substanciálne poznatky, ktoré sú východiskom riešenia zložitých problémov. Táto kniha je určená viac pre systematické štúdium ako pre vyhľadávanie informácií pre špecialistov. Koncipovaná je tak, aby poskytovala aj pre...Viac...

Nájsť podobné
Projektovanie a hodnotenie systémov ochrany objektov

Autor(i): Tomáš Loveček, Jozef Reitšpís

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Z obsahu: Zoznam skratiek a symbolov Úvod 1. Súčasné postupy ochrany majektu využívané na Slovensku 2. Systémy ochrany objektov 3. Účinnosť systému ochrany objektov 4. Základné modely hodnotiace účinnosť 5. Efektívnosť systému ochrany objektov...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov