alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Kuliferdo - Sluchové vnímanie

Autor(i): Věra Gošová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Siedmy zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou...Viac...

Nájsť podobné
Kuliferdo - Orientácia

Autor(i): Věra Gošová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Šiesty zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou...Viac...

Nájsť podobné
Kuliferdo - Predmatematické predstavy

Autor(i): Věra Gošová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Piaty zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou...Viac...

Nájsť podobné
Kuliferdo - Zrakové vnímanie 2

Autor(i): Věra Gošová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Druhý zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou...Viac...

Nájsť podobné
Kuliferdo - Zrakové vnímanie 1

Autor(i): Věra Gošová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prvý zošit zo súboru ôsmich pracovných zošitov zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Súbor je praktickou učebnou...Viac...

Nájsť podobné
Angličtina s Jankom Hráškom: modrý a červený zošit

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Výučbové zošity s Jankom Hraškom sú prvými učebnicami pre najmenších, vďaka ktorým si dieťa hravou formou začína osvojovať angličtinu. Modrý zošit obsahuje zvieratá, ovocie a zeleninu a červený zošit obsahuje telo, dom, čas, hračky, rodinu a ročné obViac...

Nájsť podobné
Kuliferdo a jeho svet - Emócie a znalosti

Autor(i): Helena Vlčková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tretí zošit trojdielnej série Kuliferdo a jeho svet je zameraný na oblasť spolupráce a sociálnej zrelosti, pozornosti a pracovnej...Viac...

Nájsť podobné
Kuliferdo a jeho svet - Motorika a myslenie

Autor(i): Helena Vlčková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prvý zošit trojdielnej série Kuliferdo a jeho svet je zameraný na oblasť hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, pravo-ľavej a priestorovej orientácie...Viac...

Nájsť podobné
Testovanie 9 - 9. ročník

Autor(i): Katarína Hincová, Tatiana Kočišová, Mária Nogová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje typ a charakter úloh, ktoré zohľadňujú požadovanú úroveň získaných teoretických...Viac...

Nájsť podobné
Číselko

Autor(i): Miroslav Belic, Jana Striežovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit je určený na nácvik písania štandardizovaných tvarov číslic a čísel v 1. ročníku ZŠ. Okrem čísel si žiak nacvičuje aj znaky základných...Viac...

Nájsť podobné
Príručka na vypracovanie plánu správnej výrobnej praxe (HACCP) v potravinárskych zariadeniach

Autor(i): Ján Ondrejka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Známy špecialista spracoval v prehľadnej forme príručku o správnych postupoch pri výrobe zmrzliny a v cukrárenskej a lahôdkárskej výrobe, ktorú hlavný hygienik SR odporúča ako metodickú pomôcku k uplatneniu systému HACCP.Viac...

Nájsť podobné
Modelovanie prenosu dát v prostredí Matlab, Simulink a Comunikations System Toolbox

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Modely vychádzajú z teoretického opisu správania sa jednotlivých elementov komunikačného reťazca, ktorý predchádza každému modelu, čím študenti...Viac...

Nájsť podobné
Žurnalistické žánre

Autor(i): Terézia Rončáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vysokoškolská učebnica a príručka pre všetkých, ktorých zaujíma žurnalistické písanie. Autorka vsadila problematiku novinárskych žánrov do širšieho kontextu štylistiky, podrobne sa venuje najmä kategórii žánru ako takého...Viac...

Nájsť podobné
Testy - testMONITOR - Matematika

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nové prepracované vydanie zbierky riešených príkladov usporiadaných do testov pre žiakov základných škôl (prípadne pre kvartu a kvintu 8-ročných gymnázií) na preverenie a upevnenie vedomostí z matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Strojníctvo I

Autor(i): Jaroslav Petrík, Katarína Michalíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je spracovaná v dvoch celkoch - mechanika a strojárska technológia, podľa platných učebných osnov.Viac...

Nájsť podobné
Testy do prímy - Matematika

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia Testy do prímy - matematika je zbierkou 15 modelových testov na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky pre 1. ročník základných škôl

Autor(i): Miroslav Belic, Jana Striežovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka úloh je tradičnou a žiadanou učebnou pomôckou k učebniciam matematiky. Zbierka ponúka množstvo príkladov a slovných úloh na docvičovanie...Viac...

Nájsť podobné
Zdravie a klinika chorôb

Autor(i): Katarína Kopecká, Petr Kopecký

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica Zdravie a klinika chorôb je určená študentom stredných zdravotníckych škôl, ktorí sa pripravujú na krásne, ale náročné povolanie. Získané vedomosti a zručnosti budú uplatňovať vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti...Viac...

Nájsť podobné
Pred štartom na vysokú školu 2015/2016

Autor(i): Emília Kollárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kniha Pred štartom na vysokú školu, akademický rok 2015/2016 prináša dôležité informácie, pomocou ktorých sa čiteteľ bude môcť dobre orientovať v sieti vysokých škôl Slovenskej republiky. Tú v súčasnosti tvorí 41 skôl, z toho je 20 verejných, 3 štátnViac...

Nájsť podobné
Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Autor(i): Ján Dankovčik, Alexandra Rajničová Knapíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ďalšou publikáciou z edície našich komentárov je Komentár k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Cieľom komentára je vyčerpávajúcim spôsobom poskytnúť podrobnú analýzu ustanovení zákona...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk a testy na prijímacie skúšky na stredné školy

Autor(i): Renáta Somorová, Anna Kročitá

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Chcete absolvovať Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy bez stresu? Potrebujete si zopakovať a precvičiť učivo slovenského jazyka? Máte záujem overiť si vedomosti, ktoré ste doteraz získali, v testoch?...Viac...

Nájsť podobné
Hravá matematika 3 (2. časť)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit Hravá matematika 4 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy...Viac...

Nájsť podobné
Hravá matematika 3 (1. časť)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit Hravá matematika 3 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy...Viac...

Nájsť podobné
Hravá matematika 2 (1. časť)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit Hravá matematika 2 je moderná učebná pomôcka zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka. Obsahuje úlohy rôznej náročnosti a typológie podporujúce efektívne precvičovanie učiva. Hodnotným bonusom sú rozširujúce úlohy...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika 2

Autor(i): Marián Olejár, Iveta Olejárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka vyriešených príkladov pre 7. a 8. ročník základných škôl. Pre prípravu na prijímacie pohovory na stredné školy.Viac...

Nájsť podobné
Fyzika 1

Autor(i): Marián Olejár, Iveta Olejárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka vyriešených príkladov pre 7., 8. a 9. ročník. Pre prípravu na prijímacie pohovory na stredné školy...Viac...

Nájsť podobné
Finančná gramotnosť pre 2. stupeň základných škôl

Autor(i): Monika Reiterová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

„Peniaze sú iba nástrojom. Zavedú vás tam, kam chcete, ale smer za vás neurčia,“ hovorí jeden z výstižných citátov, ktoré otvárajú kapitoly tejto učebnej pomôcky. Má za cieľ...Viac...

Nájsť podobné
Postavenie a zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku

Autor(i): Peter Strapáč, Marián Ďurana

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Predkladaná publikácia má ambíciu obsiahnuť aktuálnu problematiku znaleckej činnosti zameranú nielen na predpisy priamo súvisiace so znaleckou činnosťou, ale aj na procesné a hmotnoprávne ustanovenia vzťahujúce sa na výkon znaleckej činnosti...Viac...

Nájsť podobné
Podnikové hospodárstvo

Autor(i): Štefan Majtán

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V poradí už šieste, podstatne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, v obsahovo vecne štruktúrovanom obsahu sa zameriava predovšetkým...Viac...

Nájsť podobné
Kuliferdo - na rozvoj školskej zrelosti pre deti v MŠ

Autor(i): Věra Gošová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Súbor ôsmich pracovných zošitov, ktorý je zameraný na rozvoj školskej zrelosti u detí v predprimárnom vzdelávaní. Ide o praktickú učebnú pomôcku na rozvoj v oblastiach...Viac...

Nájsť podobné
Správne právo hmotné

Autor(i): Peter Škultéty, Rastislav Kaššák

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Správne právo je jedným zo samostatných právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky. Ústredným a kardinálnym pojmom tohto právneho odvetvia je pojem...Viac...

Nájsť podobné
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4. ročník základných škôl

Autor(i): Anna Holovačová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cvičebnica ponúka žiakom 4. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov