alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Matematika pre prvákov (1. časť)

Autor(i): Miroslav Belic, Jana Striežovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Dvojdielna pracovná učebnica je spracovaná podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Preferuje tradičné prístupy vyučovania školskej...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 1

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vo fyzike a v technických disciplínach sa stretávame s veličinami, na určenie ktorých postačuje jediná hodnota. Pre takéto veličiny, medzi ktoré patria napr. teplota, hmotnosť, alebo objem, používame názov skalárne veličiny. Často sa však stretávame Viac...

Nájsť podobné
Didaktika matematiky I.

Autor(i): Anne Frobisher, Len Frobisher, Peter Bero (editor)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Didaktika matematiky I. je pre učiteľa sprievodcom po svete matematiky a spôsobmi matematického premýšľania. Ak je vaším zámerom vytvárať u žiakov pozitívny...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre každého prváka (Pracovný zošit)

Autor(i): Pavol Černek, Vladimír Repáš

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Inovovaný plnofarebný pracovný zošit je netradičnou zbierkou úloh z prváckej matematiky. Nájdete tu príklady na numeráciu, sčítanie a odčítanie v obore...Viac...

Nájsť podobné
Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom/1. polrok

Autor(i): Monika Ružeková, Eva Ihringová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit Biológia pre 7. ročník 1. polrok základných škôl je pomocníkom pre žiakov, umožňuje im jednoduchšie získavanie a osvojovanie nových vedomostí. Prostredníctvom...Viac...

Nájsť podobné
Nová maturita z angličtiny - Základná úroveň B1 + 2 CD

Autor(i): J. Bérešová, M. Macková, L. Steyne

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nová maturitná skúška bude znamenať jej uznanie v Európe. Využitie príručky na hodinách konverzácie prispeje k aktívnejšiemu používaniu cudzieho jazyka v reálnom živote aj v budúcom povolaní.Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Učebnica)

Autor(i): Milada Caltíková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica slovenského jazyka pre 1. ročník stredných škôl je rozdelená na dve časti: Komunikácia a sloh a Jazykové prostriedky. Moderným spôsobom...Viac...

Nájsť podobné
Prázdninová škola 1. ročník

Autor(i): Petr Šulc, Iveta Molčanová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cvičebnice sú ideálnym pomocníkom pri opakovaní látky ZŠ počas prázdnin. Deti tak pri pravidelnom precvičovaní nestratia vedomosti a schopnosť sústrediť sa, ktoré prácne nadobudli za uplynulý školský rok..Viac...

Nájsť podobné
Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Monika Moťovská, Peter Kelecsényi

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Plnofarebný pracovný zošit obsahujúci: grafické úlohy; úlohy s výberom správnej odpovede; úlohy s rozhodnutím o pravdivosti; úlohy s krátkou odpoveďou; výpočty; merania; spracovanie a vyhodnotenie...Viac...

Nájsť podobné
Dejepis pre 8. ročník základných škôl

Autor(i): Daniel Gurňák

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nový plnofarebný pracovný zošit s vynímateľnou časovou mapou so zhrnutím učiva. V zošite nájdete tvorivé úlohy s mapou, slovné, obrázkové a zábavné úlohy, úlohy pre náročných a 4 testy...Viac...

Nájsť podobné
Testovanie 9 - 9. ročník

Autor(i): Terézia Žigová, Pavol Kelecsényi

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Po úspešnom Testovaní 9 zo slovenského jazyka sme sa rozhodli pripraviť pre Vás ďalšiu z našich publikácií - pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky. Riešením úloh z pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky Vaši žiaci nadobudnú ...Viac...

Nájsť podobné
Repetitórium občianskeho hmotného práva

Autor(i): Lenka Dufalová, Martin Križan, Veronika Skorková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto učebná pomôcka, ktorá nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu občianskeho práva hmotného, bola vypracovaná s cieľom uľahčiť všetkým študentom práva oboznamovanie sa s jeho jednotlivámi inštitútmi a poskytnúť im rýchly prehľad o jednotlivých...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 1 - pre prvý ročník základných škôl - Čísla a hry

Autor(i): Pavol Černek, Vladimír Repáš

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Upravené vydanie titulu Čísla a hry je súbor vystrihovacích kartónov, ktorý učitelia môžu využívať ako pomôcku na hodinách matematiky. Vystrihnuté...Viac...

Nájsť podobné
Technológia 2 (učebný odbor pekár)

Autor(i): Gabriela Dubová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica technológie poskytuje informácie o mikroorganizmoch v pekárskej výrobe, výrobe chlebových kvasov a cesta, technológii výroby pšenično...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk 4 pre stredné školy (Cvičebnica)

Autor(i): Milada Caltíková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cvičebnica nadväzuje na učebnicu a učivo dopĺňa a rozširuje. Učivo je rozdelené na dve úrovne: učivo pre všetky typy škôl a učivo určené pre študentov...Viac...

Nájsť podobné
Zošit C

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zošit s linajkami a pomocnými linajkami je univerzálne použiteľný najmä v prvom, ale možno ho použiť i v druhom ročníku. Slúži na upevnenie a zdokonalenie...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre 1. ročník základných škôl (pracovná učebnica, 2. časť)

Autor(i): Pavol Černek, Janka Rýglová, Svetlana Bednářová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Matematika pre 1. ročník ZŠ (2. časť) autorov P. Černek – J. Rýglová - S. Bednářová prináša koncepčné prepojenie pracovných učebníc týchto autorov pre 1. a 2. ročník ZŠ...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre 1. ročník základných škôl (pracovná učebnica, 1. časť)

Autor(i): Pavol Černek, Janka Rýglová, Svetlana Bednářová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Matematika pre 1. ročník základných škôl (1. časť) autorov P. Černek – J. Rýglová - S. Bednářová prináša koncepčné prepojenie pracovných učebníc...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 2

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácie Matematika 1 a Matematika 2 predkladajú čitateľovi v prehľadnej forme základy vysokoškolskej matematiky od elementov matematickej logiky, cez...Viac...

Nájsť podobné
Nápovedné tabule k Šlabikáru LIPKA®

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Sada 40 plnofarebných obojstranných nápovedných tabúľ na papieri v prepravnom obale s rovnakými nápovednými obrázkami a tvarmi písmen ako v Šlabikári...Viac...

Nájsť podobné
Šlabikár LIPKA® (súbor 3 titulov)

Autor(i): Janka Striežovská a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Šlabikár Lipka® je spracovaný do dvoch šlabikárových častí a samostatnej čítanky. Koncepcia je založená na najpoužívanejšej hláskovej analyticko-syntetickej metóde...Viac...

Nájsť podobné
Písanie pre 1. ročník

Autor(i): Janka Striežovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Súbor predpisových zošitov korešponduje so súborom Šlabikár LIPKA® (1. časť, 2. časť, čítanka). Súbor 6 predpisových zošitov prináša didakticky uvážený...Viac...

Nájsť podobné
Čítanka LIPKA

Autor(i): Janka Striežovská a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Čítanka k Šlabikáru LIPKA® je treťou časťou súboru Šlabikára LIPKA®. Čítanka k Šlabikáru LIPKA®® nadväzuje na tradíciu pôvodného šlabikára pod značkou LIPKA®. Čítanka k...Viac...

Nájsť podobné
Príklady zo sociálného poistenia

Autor(i): Mikuláš Krippel

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje...Viac...

Nájsť podobné
Testovanie 9 - 8. ročník

Autor(i): Terézia Žigová, Pavol Kelecsényi

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky pre 8. ročník a rôznorodosť úloh zameraných na rozvoj matematického myslenia pomôžu žiakom...Viac...

Nájsť podobné
Testovanie 5 - 5. ročník

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 z matematiky je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy zo všetkých štyroch nosných oblastí matematiky: algebry, geometrie...Viac...

Nájsť podobné
Testovanie 5 - 5. ročník

Autor(i): Katarína Hincová, Iveta Barková, Zuzana Bartošová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy z jazykovej, komunikačnej...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 4. ročník

Autor(i): Ľubica Kohániová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 3. ročník

Autor(i): Jana Hirková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky zo slovenského jazyka pre 2. ročník

Autor(i): Pavol Krajňák

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník

Autor(i): Petr Šulc

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník

Autor(i): Petr Šulc

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácie sú vhodné nielen na domácu prípravu žiakov na hodiny slovenského jazyka a matematiky, ale i pre učiteľov základných škôl ako doplnkový materiál, napr. na hodiny suplovania alebo krátke písomky...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov