alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Matematika 5

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov...Viac...

Nájsť podobné
Finančná gramotnosť pre stredné školy

Autor(i): Diana Janíčková, Juraj Lang

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Finančná gramotnosť pre stredné školy (alebo v živote nič nie je zadarmo...) vychádza ako ďalšia knižná publikácia Inštitútu finančnej gramotnosti a vzdelávania v spolupráci s Finecom s.r.o.. Je doplnenou a rozšírenou verziou knihy Finančná gramotnosViac...

Nájsť podobné
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Autor(i): Jozef Gnap, Miloš Poliak, Eva Kováčiková, Vladimír Konečný

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebné texty sú určené pre prípravu na skúšku na preukázanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v cestnej nákladnej...Viac...

Nájsť podobné
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 2. ročník základných škôl

Autor(i): Eva Dienerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Diktáty sú zamerané na opakovanie z 1. ročníka, na samohlásky, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, ako aj na podobne znejúce slová, výslovnosť písmen, na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, zvolacie, želacie vety a opakovanie jednotlivých...Viac...

Nájsť podobné
Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl

Autor(i): Eva Dienerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Sú výborným pomocníkom pri osvojovaní si základných pravopisných zručností, ale rozvíjajú aj pozornosť, bystrosť, fantáziu a obohacujú slovnú zásobu žiaka. Diktáty sú zamerané na písanie a precvičovanie hlások, slabík, dvojhlások, slov...Viac...

Nájsť podobné
Matematika 9

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 9

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 6

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 6

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnice a pracovné zošity systematicky a dlhodobo pripravujú žiakov na Testovanie 5 a Testovanie 9. Sú vhodné aj pre nižšie ročníky osemročných gymnázií.Viac...

Nájsť podobné
Matematika 5

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebné texty obsahujú množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme úlohy od najjednoduchších až po veľmi zložité, tak aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. Je v nich veľmi veľa projektov...Viac...

Nájsť podobné
Kriminalistika

Autor(i): Viktor Porada, Peter Polák

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom...Viac...

Nájsť podobné
Terminologia medica latina

Autor(i): Mária Bujalková, František Šimon

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prvá slovenská učebnica latinskej lekárskej terminológie. Terminologia medica latina striktne rešpektuje najnovšiu anatomickú terminológiu (Terminologia Anatomica), ako aj Medzinárodnú klasifikáciu chorôb (ICD-10).Viac...

Nájsť podobné
Zábavné objavy

Autor(i): Mária Tašková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit určený 5-6 ročným deťom na rozvíjanie poznania: - rozvíja pozorovanie, triedenie a priraďovanie - cieľom je vyjadriť skúsenosť dieťaťa a predstavu...Viac...

Nájsť podobné
Moja pastelka

Autor(i): Mária Tašková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit je určený 4 - 5 ročným deťom na rozvíjanie grafomotorických zručností: - rozvíja jemnú motoriku - motivuje k písanej kultúre jazyka Dieťa precvičuje: - Pohyby zápästia - vertikálne línie, horizontálne línie, slučky - Dlane a prsty - hoViac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 7. ročník základných škôl

Autor(i): Hedviga Macáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Autorka pracovného zošita Etika pre 7. ročník ZŠ je skúsenou učiteľkou Etickej výchovy na základnej škole. Pri tvorbe textov v pracovnom zošite vychádzala zo...Viac...

Nájsť podobné
Trestný zákon

Autor(i): Jozef Čentéš

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

3. aktualizované vydanie Veľkého komentára s vysvetlivkami a ucelenou judikatúrou k Trestnému zákonu s právnym stavom k 1. 7. 2016 Kolektív renomovaných autorov pod vedením prof. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD. predkladá odbornej a laickej verejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Do školy

Autor(i): Ľudmila Podjavorinská, Mária Rázusová-Martáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Výber z najkrajších veršov pre malých recitátorov od dvoch známych slovenských autoriek. S poetickými veršíkmi vyrástlo už niekoľko generácií detí. Básničky o veveričkách, vtáčikoch, zvieracej škole a pestrých kvietkoch najlepšie nabrúsia detský...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické stroje

Autor(i): Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vysokoškolská učebnica je určená hlavne študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia slovenských a českých univerzít, ako aj inžinierom, ktorí pracujú v oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník zo slovenského jazyka 8 (zošit pre učiteľa)

Autor(i): Jarmila Krajčovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom zo slovenského jazyka z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z literatúry 9 (zošit pre učiteľa)

Autor(i): Jarmila Krajčovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z literatúry 8 (zošit pre učiteľa)

Autor(i): Jarmila Krajčovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z literatúry 7 (zošit pre učiteľa)

Autor(i): Jarmila Krajčovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z literatúry 6 (zošit pre učiteľa)

Autor(i): Jarmila Krajčovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými...Viac...

Nájsť podobné
Písanka 4: Slová a vety

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit pre prvákov na písanie zložitejších slov a slovných spojení. Los, čiapka, Želmíra, topánka, Emil, osa, ďateľ, Fero, rak, lúka, šašo, u tety, teplo, zima, Jula, fúka atď. V tomto pracovnom zošite nájdu rodičia prváčikov praktické cvičenViac...

Nájsť podobné
Písanka 1: Uvoľňovacie cviky

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zábavné cvičenia na uvoľnenie ruky pred písaním. Premiešaj kašu doľava. Premiešaj kašu doprava. Navleč na šnúrku farebné koráliky. Nakresli veľké kvapky dažďa ... V tomto pracovnom zošite nájdeš veľké množstvo zábavných cvičení na uvoľnenie ruky...Viac...

Nájsť podobné
Písanka 3: Prvé písmená

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit pre prváčikov s praktickými cvičeniami na písanie písmen, slov a viet. Vie vaše dieťa napísať jednotlivé písmenká tvoriace slová, napr. má, si, pa, ale, teta, Ola, otec, soľ, alebo vety Maja melie mäso. Ola má silu. Mila má laso...Viac...

Nájsť podobné
Matematika - zbierka príkladov a testov

Autor(i): Mária Sadloňová, Michal Sadloň

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nová generácia zbierky príkladov a testov...Viac...

Nájsť podobné
Geografia

Autor(i): Alena Dubcová, Hilda Kramáreková, Celestín Farkaš

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nové prepracované vydanie knihy GEOGRAFIA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Kniha je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika

Autor(i): Ivan Teplička

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nové prepracované vydanie knihy FYZIKA - pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na VŠ. Komu je kniha určená? Stredoškolským študentom môže pomôcť rozšírením poznatkov zo štandardných učebníc, ktorých obsah nestačí na prípravu na maturitnú skúšViac...

Nájsť podobné
Matematika pre 2. ročník základných škôl (pracovný zošit, 1. časť)

Autor(i): Pavol Černek, Svetlana Bednářová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit Matematika pre 2. ročník základných škôl – 1. časť autorov Pavla Černeka a kol. je súčasťou súboru učebných materiálov pre žiaka. Súbor nadväzuje...Viac...

Nájsť podobné
Technológia 3 (učebný odbor pekár)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V jednotlivých kapitolách učebnice je postupne vysvetlená technológia výroby jemného pečiva a ostatných pekárskych výrobkov (sucháre, maces, tyčinky...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov