alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Násobilka na každú lavicu

Autor(i): Eva Macáková, Mária Števíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Metodická pomôcka pre učiteľa pri práci s pracovným zošitom Násobilka na každú lavicu...Viac...

Nájsť podobné
Finančno-ekonomická analýza podniku

Autor(i): Karol Zalai

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň...Viac...

Nájsť podobné
Princípy chirurgie (4. diel)

Autor(i): J. Breza a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Urológia Cievna chirurgia Plastická chirurgiaViac...

Nájsť podobné
Násobilka na každú lavicu

Autor(i): Eva Macáková, Mária Števíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Násobilka na každú lavicu tvorí neoddeliteľnú súčasť vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Učiteľovi i žiakovi dáva možnosť precvičiť najnáročnejšie učivo 4. ročníka (násobenie a delenie)...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk 2 pre stredné školy

Autor(i): Milada Caltíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica slovenského jazyka pre 2. ročník stredných škôl nadväzuje na 1. ročník a je rovnako členená na dve časti...Viac...

Nájsť podobné
Etická výchova pre 5. ročník základných škôl

Autor(i): Tatiana Piovarčiová, Darina Gogolová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Dlho očakávaná pomôcka pre žiakov aj učiteľov na celý školský rok obsahuje úlohy s prehľadne usporiadaným učivom na každú vyučovaciu hodinu. Kapitoly korešpondujú s...Viac...

Nájsť podobné
Fyzikálna videoanalýza reálnych dejov

Autor(i): Peter Hockicko

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Fyzika ako predmet je pre mnohých študentov veľmi náročná, pretože preberané témy sú pre viacerých študentov abstraktné a je pre nich ťažké (niekedy až nemožné) predstaviť si daný...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník zo slovenského jazyka 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Autor(i): Jarmila Krajčovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit zo slovenského jazyka od autorky J. Krajčovičovej je osvedčeným didaktickým prostriedkom k platnej učebnici slovenského jazyka pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Korešponduje s jej usporiadaním učiva a rešpektuje najnovšie trendy vo vyuViac...

Nájsť podobné
Tvrdé a mäkké slabiky

Autor(i): Dana Kovárová, Alena Kurtulíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ilustrovaný doplnkový pracovný zošit skúsených autoriek sa zameriava na problémovú oblasť učiva slovenského jazyka 2. ročníka ZŠ – tvrdé a mäkké slabiky. Na pracovných dvojstranách sa žiaci stretnú s...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky z matematiky pre 4. ročník základných škôl

Autor(i): Adela Jureníková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovnýzošit uzatvára rad päťminútoviek z matematiky určených žiakom na 1. stupni ZŠ. Obsahuje príklady na opakovanie učiva 3. ročníka, násobenie a delenie číslom 2 až 10, sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 a úlohy z geometrie...Viac...

Nájsť podobné
Chystáme sa do prímy

Autor(i): Terézia Lampartová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto výborne spracovaná príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu a literatúry, ktoré zodpovedajú aktuálnym učebným osnovám. Pri prvom type vyhľadajú žiaci správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú.Viac...

Nájsť podobné
Maturita - Dejepis

Autor(i): Jana Hečková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nové vydanie Dejepisu na maturitu a prijímacie pohovory (apríl 2016)...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník - Veľký komentár

Autor(i): Mojmír Mamojka a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX. Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských...Viac...

Nájsť podobné
Precvičovanie pre budúcich školákov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V tejto cvičebnici si (nielen) budúci školáci zábavnou formou precvičia všetko, čo je potrebné pre úspešné zvládnutie prvého školského roku. Pomocou hravých cvičení a úloh sa naučia základy matematiky, písania aj logiky.Viac...

Nájsť podobné
Cvičenia pre budúcich školákov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V tejto cvičebnici si (nielen) budúci školáci zábavnou formou precvičia všetko, čo je potrebné pre úspešné zvládnutie prvého školského roku. Pomocou hravých cvičení a úloh sa naučia základy matematiky, písania aj logiky.Viac...

Nájsť podobné
Príprava na testovanie 9 - Slovenský jazyk a literatúra

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloViac...

Nájsť podobné
Príprava na testovanie 9 - Matematika

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia je určená na systematickú prípravu na Testovanie 9. Publikácia žiakom ponúka zhrnutie a upevnenie vedomostí získaných počas celého štúdia na základnej škole. Kvalitnú prípravu na Testovanie 9 podporuje grafické spracovanie a formulácia úloViac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľov II

Autor(i): Martina Paliderová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy...Viac...

Nájsť podobné
Testy zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

Autor(i): Monika Áčová, Libuša Bednáriková, Katarína Hincová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie...Viac...

Nájsť podobné
Testy z matematiky na prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá

Autor(i): Jana Králiková, Jaroslav Kurcina, Karin Macháčová, Edita Šimčíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učiteľmi osemročných gymnázií profesionálne zostavená zbierka testov z matematiky, ktoré sú relevantnou prípravou žiakov pri príprave na prijímacie skúšky na osemročné...Viac...

Nájsť podobné
Písanie v 1. ročníku (komplet 5 písaniek s predtlačou)

Autor(i): Kamila Štefeková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Séria piatich zošitov pokrýva námety na prácu počas prípravného, šlabikárového a aj čítankového obdobia. Zošity sú farebne odlíšené a na obálke...Viac...

Nájsť podobné
Maturita z matematiky

Autor(i): Mário Boroš

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia poskytne študentom prehľadný a ucelený materiál k maturitnej skúške zo základov matematiky, funkcií, planimetrie, stereometrie , kombinatoriky, pravdepodobnosti, štatistiky a dôkazov. Obsahuje definície, vzorce, vyše 750 riešených...Viac...

Nájsť podobné
Finančná gramotnosť pre 1. stupeň základných škôl

Autor(i): Monika Reiterová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit motivuje deti k zodpovednosti, a to nie len v oblasti financií. Nápadité úlohy s využitím rébusov, krížoviek, práce s PC, zisťovania v teréne, diskusie v triede, rozhovorov v rodine či príbehov zo života deti určite zaujmú...Viac...

Nájsť podobné
A vznikli písmenká (Pracovný zošit k šlabikáru, 2. časť)

Autor(i): Tatiana Sogelová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pomocou originálneho pracovného zošita prváci hravou formou objavia čarovný svet písmen. Prostredníctvom krátkych príbehov sa naučia spoznávať tvary písaných aj tlačených písmen a budú si rozvíjať svoje čitateľské zručnosti...Viac...

Nájsť podobné
A vznikli písmenká (Pracovný zošit k šlabikáru, 1. časť)

Autor(i): Tatiana Sogelová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pre prváčikov je veľmi náročné zapamätať si štyri tvary každého písmenka, priradiť k nim daný zvuk, vedieť si ich predstaviť, zapísať a prečítať. Pomocou originálneho pracovného zošita deti hravou formou objavia čarovný svet písmen...Viac...

Nájsť podobné
Matematika pre druhákov

Autor(i): Miroslav Belic, Janka Striežovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ, alternatívny odporúčaný pracovný zošit z matematiky pre 2. ročník ZŠ...Viac...

Nájsť podobné
Maturita zo slovenského jazyka a literatúry

Autor(i): Karel Dvořák, Ivana Gregorová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Príručka obsahuje 30 modelových maturitných zadaní zo všetkých oblastí jazyka a literatúry, ale aj užitočné informácie o novej koncepcii maturitnej skúšky, ktoré študentom umožnia lepšie sa pripraviť na maturitu...Viac...

Nájsť podobné
Budú z toho písmenká?

Autor(i): Éva Misák

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit obsahuje súbor cvikov na uvoľnenie ruky a rozvíjanie koordinácie jednotlivých činností pri písaní. Je určený pre deti predškolského veku a prváčikov. Podľa nakreslených predlôh si môžu precvičovať jednotlivé prvky písma, ich spojenia..Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo podnikateľských subjektov I

Autor(i): Katarína Máziková, Martina Mateášová, Lucia Ondrušová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie...Viac...

Nájsť podobné
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 2. stupeň základných škôl a gymnáziá s osemročným štúdiom

Autor(i): Terézia Lampartová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Príručku zostavila skúsená autorka na základe poznatkov zo školskej praxe. Zamerala ju najmä na precvičovanie vybraných slov, písanie veľkých písmen a slovné druhy. Kapitoly obsahujú okrem nácvičných a kontrolných diktátov aj vtipné rébusy...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky z matematiky pre 3. ročník základných škôl

Autor(i): Adela Jureníková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tretí pracovný zošit v rade päťminútoviek určených žiakom 1. stupňa ZŠ je zameraný na opakovanie učiva 2. ročníka, násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20, na sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov