alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Matematika 6

Autor(i): Zuzana Bero, Peter Bero

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Metodický materiál k 2. pracovnému zošitu a učebnici autorov Zuzana a Peter Bero. Obsahuje výsledky a riešenia úloh doplnené didaktickými radami a postrehmi autorov.Viac...

Nájsť podobné
Pozornosť detí v materskej škole

Autor(i): Barbora Vodičková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Titul s názvom Pozornosť detí v materskej škole sa venuje momentálne veľmi aktuálnej téme, keďže z roka na rok stúpa počet detí s poruchami pozornosti. So zámerom pomôcť...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z literatúry 7 pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ

Autor(i): Jarmila Krajčovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Plnofarebný pracovný zošit presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ. Ponúka množstvo rôznorodých...Viac...

Nájsť podobné
Šlabikár pre 1. ročník základných škôl (1. časť)

Autor(i): Lýdia Virgovičová, Zuzana Virgovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Šlabikár pre 1. ročník – 1. časť je určený na prípravné a nácvikové obdobie čítania v 1. ročníku ZŠ. Ide o výbornú a osvedčenú učebnicu, ktorej autorka má neoceniteľné skúsenosti s...Viac...

Nájsť podobné
Šlabikár pre prvý ročník základných škôl (1. časť)

Autor(i): Kamila Štefeková, Romana Culková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Šlabikár a čítanka sú víťazom konkurzu Ministerstva školstva SR v roku 2006. Šlabikár, ktorý pozostáva z dvoch častí, pokrýva prácu v prípravnom a šlabikárovom....Viac...

Nájsť podobné
Účtovníctvo pre 3. ročník obchodných akadémií

Autor(i): Rudolf Šlosár, Amália Spitzová, Oľga Ďuricová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovná časť obsahuje v nadväznosti na učebnicu množstvo úloh a testov na riešenie...Viac...

Nájsť podobné
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov

Autor(i): Miloš Poliak

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Predkladané aktualizované a doplnené vydanie tejto publikácie obsahuje skúsenosti autorov z praktických školení vodičov a dispečerov, z absolvovaných konzultácií a seminárov a aktualizácie vzhľadom na nové predpisy...Viac...

Nájsť podobné
Slovník finančnej gramotnosti

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Slovník obsahuje 400 finančných pojmov z každodenného života. Objasňuje odborné texty v zrozumiteľnej podobe. Ide o novinku na Slovensku. Slovník obsahuje: 400 finančných pojmov z každodenného života 74 strán pútavých informácií zo sveta peňazí.Viac...

Nájsť podobné
Aj toto je matematika

Autor(i): Jozef Smida

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto kniha patrí všetkým žiakom druhého stupňa ZŠ, ktorí chcú zvládnuť viac, ako sa dozvedia v povinnom školskom vyučovaní. Úlohy sú o čosi náročnejšie na uvažovanie, dôvtip, vynachádzavosť. A myslíme, že aj zaujímavejšie. Kniha ponúka príležitosť naViac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky

Autor(i): Jozef Smida

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka je použiteľná ku každej učebnici matematiky na učebnicovom trhu, ku každému vzdelávaciemu programu Zbierka obsahuje vyše tisíc príkladov (len slovných úloh je takmer štyristo), riešené vzorové príklady, prehľadne spracované výsledky...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky

Autor(i): Jozef Smida

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka je použiteľná ku každej učebnici matematiky na učebnicovom trhu, ku každému vzdelávaciemu programu Zbierka obsahuje vyše tisíc príkladov (len slovných úloh je takmer štyristo), riešené vzorové príklady, prehľadne spracované výsledky...Viac...

Nájsť podobné
Zbierka úloh z matematiky

Autor(i): Jozef Smida

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka je použiteľná ku každej učebnici matematiky na učebnicovom trhu, ku každému vzdelávaciemu programu Zbierka obsahuje vyše tisíc príkladov (len slovných úloh je takmer štyristo), riešené vzorové príklady, prehľadne spracované výsledky...Viac...

Nájsť podobné
Matematika je aj toto ( pre 8. až 9. ročník ZŠ)

Autor(i): Jozef Smida

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto kniha patrí všetkým žiakom druhého stupňa ZŠ, ktorí chcú zvládnuť viac, ako sa dozvedia v povinnom školskom vyučovaní. Úlohy sú o čosi náročnejšie na uvažovanie, dôvtip, vynachádzavosť. A myslíme, že aj zaujímavejšie. Kniha ponúka príležitosť naViac...

Nájsť podobné
Cestná doprava a preprava 3

Autor(i): E. Sedláčková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je spolu s učebnicou Cestná doprava a preprava 2 určená pre žiakov študijných odborov technika a prevádzka dopravy a prevádzka a ekonomika dopravy, ale aj všetkých...Viac...

Nájsť podobné
Cestná doprava a preprava 2

Autor(i): E. Sedláčková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je spolu s učebnicou Cestná doprava a preprava 3 určená pre žiakov študijných odborov technika a prevádzka dopravy a prevádzka a ekonomika dopravy, ale aj...Viac...

Nájsť podobné
Biológia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Autor(i): Mária Uhereková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica nadväzuje svojím obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov...Viac...

Nájsť podobné
Maturita z biológie (+ testy)

Autor(i): Ján Križan, Mária Križanová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia ponúka maturantom prehľadne spracované stredoškolské učivo z biológie. Niektoré kapitoly v prijateľnej a prospešnej miere presahujú rozsah gymnaziálneho štandardu z tohto predmetu, pretože kniha je určená študentom s hlbším záujmom...Viac...

Nájsť podobné
Nové testy zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Renáta Somorová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Dvadsať testov s otvorenými i uzatvorenými odpoveďami umožní žiakom rozvíjať ich čitateľskú gramotnosť a základné poznatky z gramatiky, literatúry a slohu. Sú pripravené v súlade s novými vzdelávacími štandardmi. Žiaci budú pri riešení úloh aktívne..Viac...

Nájsť podobné
Maturita z občianskej náuky

Autor(i): Andrea Martinská Vavrová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prehľadne a zrozumiteľne spracúva základné informácie z filozofie, psychológie a sociológie, práva, politológie a ekonómie. Súčasťou knihy sú aj kontrolné úlohy a ich správne riešenia, ktoré umožnia budúcim maturantom overiť si získané vedomosti...Viac...

Nájsť podobné
Maturita z umenia a kultúry, dejín umenia a estetiky

Autor(i): Katarína Platznerová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pomocou tejto príručky si budúci maturanti doplnia a utriedia svoje stredoškolské vedomosti z oblasti umenia. Nájdu v nej najdôležitejšie informácie o tvorbe...Viac...

Nájsť podobné
Nové testy z matematiky pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Autor(i): Ľudovít Bálint

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nové testy z matematiky poslúžia žiakom 9. ročníkov na zopakovanie a overenie vedomostí z matematiky, ktoré nadobudli na základnej škole. Kniha obsahuje...Viac...

Nájsť podobné
Pravidlá slovenskej výslovnosti

Autor(i): Ábel Kráľ

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Popredný odborník prináša 3. vydanie praktickej jazykovej príručky a obsiahleho slovníka správnej výslovnosti. Dielo by malo byť dennou pomôckou najmä verejne činných osôb, moderátorov, rozhlasových redaktorov, ale i všetkých laických používateľov...Viac...

Nájsť podobné
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4. ročník základných škôl

Autor(i): Anna Holovačová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Všetkým štvrtákom, ktorí si pletú písanie I a Y, majú problém určiť slovné druhy a nebavia ich nudné pravopisné úlohy, ponúkame knihu s množstvom zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých problémových úloh. Pomôžu im...Viac...

Nájsť podobné
Diktáty a pravopisné cvičenia pre 3. ročník základných škôl

Autor(i): Anna Holovačová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cvičebnica ponúka žiakom 3. ročníka základnej školy možnosť precvičiť a upevniť si učivo z gramatiky slovenského jazyka. Okrem množstva diktátov a rôznych pravopisných cvičení v nej nájdu aj veľa tvorivých a...Viac...

Nájsť podobné
Hráme sa a poznávame

Autor(i): Jana Klaudová, Dana Brideová (ilustrácie)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tematicky jedinečný pracovný zošit pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole aj v rodinnom prostredí obsahuje úlohy, ktoré rozvíjajú matematicko-logické myslenie detí. Sú zamerané na utváranie predstáv o veľkosti a tvare predmetov, o množstve a.Viac...

Nájsť podobné
Prehľad peňažných tokov

Autor(i): Anna Šlosárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia sa venuje podrobnej analýze prehľadu peňažných tokov zostavovaného v podnikateľskej účtovnej jednotke v súlade s opatrením Ministerstva financií SR č. 4455/2003-92, v znení...Viac...

Nájsť podobné
Svetové dejiny III

Autor(i): Marián Damankoš

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nová maturita - určené študentom a pedagógom gymnízií a stredných odborných škôl.Viac...

Nájsť podobné
Financie podniku

Autor(i): Radoslav Bajus

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Celá slovenská ekonomika prechádza v súčasnosti dramatickými a zložitými zmenami. Úspešná transformácia na trhovú ekonomiku si vyžaduje uplatňovanie nových...Viac...

Nájsť podobné
Učíme sa s básničkami

Autor(i): Zuzana Rajčániová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

nteraktívny pracovný zošit tvoria tri samostatné časti, ktoré ponúkajú rodičom aj učiteľkám v materkých školách pomoc pri najčastejších problémoch detského veku. Keďže hlavným zamestnaním je hra, kľúčom k úspechu je zaujať a motivovať deti práve hrouViac...

Nájsť podobné
Učíme sa písať číslice

Autor(i): Táňa Pastorková, Katarína Slaninková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit určený prváčikom na nácvik písania číslic. Deti si najskôr grafomotorickými cvičeniami pripravia ruku na písanie a potom sa obrázkami a veselými veršíkmi o každej číslici motivujú k jej písaniu podľa vyznačeného vzoru. Výhodou pracovnéViac...

Nájsť podobné
Učíme sa čítať

Autor(i): Jana Klaudová, Anna Gajová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit je určený deťom pred nástupom do školy a na začiatku prvého ročníka základnej školy. Úlohy sa zameriavajú na sluchové a zrakové vnímanie, pozornosť, rozlišovanie tvarov a ich detailov, vyhľadávanie rýmov a pod. Keďže deti ešte nevedia.Viac...

Nájsť podobné
Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia (pre 1. stupeň základných škôl)

Autor(i): Anna Holovačová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Úlohy vo forme diktátov, doplňovačiek, pravopisných cvičení sú zoradené podľa zásady postupnosti a náročnosti. Ďalším kritériom je zábavné učenie, preto na konci jednotlivých častí si žiaci môžu vyriešiť rozmanité zábavné a tvorivé úlohy...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov