alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Nemčina

Autor(i): Viktor Štourač

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Výborná pomôcka pre tých, ktorí sa chystajú na maturity, prijímacie pohovory na vysoké školy...Viac...

Nájsť podobné
Neurologické ošetrovateľstvo

Autor(i): Zuzana Slezáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto vysokoškolská učebnica je určená študentom študijného odboru ošetrovateľstvo a zaoberá sa problematikou ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s neurologickými chorobami...Viac...

Nájsť podobné
Literatúra

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Stručný prehľad literatúry: poézia, próza, náučná literatúra a literatúra faktu (vedecko-populárna), dráma, literárne druhy a žánre, štylistika, metrika, kompozícia...Viac...

Nájsť podobné
Slovenčina - prehľad gramatiky, sloh, slohový postup

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Stručný prehľad slovenskej gramatiky, slohu a základy slovenskej literatúry. Vhodná učebná pomôcka pre žiakov základných a stredných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Slovenčina pre 1. stupeň ZŠ

Autor(i): Ivan Benca

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Slovenčina - reč - veta - slabika - hláska - abeceda - slovo - slovné druhy. Všetko v prehľadnej tabuľke pre žiakov 1. stupňa základných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Bludiště

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tenhle báječný sešit obsahuje bludiště, kterými musíte projít. Každé bludiště je plné krásných obrázků, které si můžete vybarvit až bludiště vyřešíte...Viac...

Nájsť podobné
Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach

Autor(i): Katarína Žeňuchová, Peter Žeňuch

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Knižná publikácia obsahuje vedecké štúdie o aktuálnych výskumoch v oblasti slovanskej etnolingvistiky zamerané na komparatívny výskum slovanskej duchovnej kultúry. Etnolingvistika vníma jazyk nielen ako nástroj komunikácie, ale aj ako prejav kultúry.Viac...

Nájsť podobné
Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Autor(i): Peter Žeňuch

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Svätý Kliment Ochridský patril k učeníkom a spolupracovníkom svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bol pilierom nielen ich misijného pôsobenia na Veľkej Morave, ale stál pri formovaní slovanskej kresťanskej kultúry. Monotematický súbor štúViac...

Nájsť podobné
Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov

Autor(i): Juraj Glovňa

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V publikácii šestnásť lingvistov slavistickej orientácie zo slovanských krajín, z Nemecka, Rakúska a USA prináša najnovšie výsledky z výskumu kodifikácii slovanských spisovných jazykov alebo pertraktuje už známe poznatky z tejto oblasti z iného uhla.Viac...

Nájsť podobné
Škola střihů - Dámské kalhoty

Autor(i): Jana Kocurková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikace ŠKOLA STŘIHŮ – Dámské kalhoty je druhým dílem souboru učebnic střihových konstrukcí. Perfektní znalost konstrukce střihů základních dámských kalhot je nezbytná pro studium konstrukčních postupů všech dalších typů...Viac...

Nájsť podobné
Škola střihů - Dámské košile, halenky a šaty

Autor(i): Jana Kocurková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikace ŠKOLA STŘIHŮ – Dámské košile, halenky a šaty je čtvrtým dílem souboru učebnic střihových konstrukcí. Začátečníkům poskytuje základ znalostí o střihových konstrukcích a modelových úpravách trupových oděvů...Viac...

Nájsť podobné
Škola střihů - Sukně

Autor(i): Jana Kocurková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikace ŠKOLA STŘIHŮ – Sukně je prvním dílem souboru učebnic střihových konstrukcí. Předpokladem ke zdárnému zvládnutí stříhání sukní je nejen správné proměření postavy, ale také znalost základních konstrukcí střihů...Viac...

Nájsť podobné
Správne právo procesné

Autor(i): Soňa Košičiarová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vysokoškolská učebnica „Správne právo procesné. Všeobecná časť“ komplexne a systémovo objasňuje právnu podstatu najdôležitejších procesných postupov vo verejnej správe...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo procesné II

Autor(i): Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum z trestného práva hmotného

Autor(i): Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Druhé doplnené a aktualizované vydanieUčebné texty „Praktikum z trestného práva hmotného“ majú za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom v praxi...Viac...

Nájsť podobné
Numerická matematika v Exceli

Autor(i): Gabriela Ižaríková, Marcela Lascáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebný text je určený pre študentov druhého ročníka bakalárskeho štúdia Strojníckej fakulty v Košiciach...Viac...

Nájsť podobné
Repetitórium trestného práva

Autor(i): Jaroslav Ivor, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Repetitórium trestného práva poskytuje základný prehľad trestného práva hmotného a procesného. Autori po kladných skúsenostiach a pozitívnych ohlasoch na...Viac...

Nájsť podobné
Nový pomocník z matematiky 8

Autor(i): Iveta Kohanová, Monika Porkertová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana pripravilo vylepšený dvojdielny pracovný zošit s implementovanými prvkami učebnice Nový pomocník z matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Pomocník z literatúry 5 (zošit pre učiteľa)

Autor(i): Jarmila Krajčovičová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tradičné Zošity pre učiteľa k Pomocníkom z literatúry z vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana prinášajú učiteľovi pohodlie pri práci s pracovnými...Viac...

Nájsť podobné
Geografia do vrecka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.Viac...

Nájsť podobné
Fyzika do vrecka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.Viac...

Nájsť podobné
Chémia do vrecka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Praktická brožúrka formátu A6 obsahuje prehľadne spracovaný prierez učivom základnej školy.Viac...

Nájsť podobné
Bezstarostné roky?

Autor(i): Anna Kucharská, Daniela Švancarová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikace Bezstarostné roky? provází rodiče a učitele mateřských škol náročným obdobím vývoje dítěte v předškolním věku. Věnuje se jednotlivým schopnostem a dovednostem s cílem dovézt rodiče k pochopení chování dítěte. Specifikuje znaky školní...Viac...

Nájsť podobné
Hudobná cvičebnica

Autor(i): Igor Dibák

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Hudobná cvičebnica pre žiakov prípravného štúdia hudobného odboru...Viac...

Nájsť podobné
Základy imunologie

Autor(i): Václav Hořejší, Jiřina Bartůňková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikace je již šestým, přepracovaným vydáním textu. Učebnice je základní pomůckou pro kurz imunologie na lékařských i přírodovědeckých fakultách. Používají ji s oblibou také...Viac...

Nájsť podobné
Analýza účtovnej závierky

Autor(i): Anna Šlosárová, Miriama Blahušiaková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom učebnice je komplexná analýza teoretických postupov zostavovania individuálnej účtovnej závierky a prezentácie informácií v nej a tiež rozpracovanie základných postupov...Viac...

Nájsť podobné
Trestné právo procesné I

Autor(i): Jaroslav Ivor, Peter Polák, Jozef Záhora

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom EurópskejViac...

Nájsť podobné
Vzájomné uznávanie peňažných sankcií v Európskej únii

Autor(i): Libor Klimek, Bystrík Šramel

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v Európskej únii je kľúčovým konceptom európskeho justičného priestoru. Tento mechanizmus sa počas dlhých...Viac...

Nájsť podobné
Sférická astronómia a kozmická geodézia

Autor(i): Ladislav Husár

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Skriptá STU Bratislava.Viac...

Nájsť podobné
Meranie a meracie systémy I.

Autor(i): Miroslav Gutten, Daniel Korenčiak, Milan Šimko, Jozef Kúdelčík

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom vyskoškolskej učebnice je predložiť komplexný pohľad na princípy a využitie meracích prístrojov a systémov v elektrotechnike...Viac...

Nájsť podobné
Meranie a meracie systémy II.

Autor(i): Miroslav Gutten, Daniel Korenčiak

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Cieľom vysokoškolskej učebnice je oboznámiť študentov s niektorými princípmi a využitím experimentálnych metód používaných v elektrotechnickej laboratórnej praxi...Viac...

Nájsť podobné
Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Autor(i): Iveta Kubasáková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Vysokoškolská učebnica Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu je určená najmä pre študentov odborných predmetov v akreditovanom študijnom programe...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov