alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Teória a prax manažmentu v ošetrovateľstve

Autor(i): Mária Kilíková, Viera Jakušová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je určená pre študentov fakúlt zdravotníctva a ošetrovateľstva, ako aj pre nelekárske študijné programy. Manažment v ošetrovateľstve je aplikovanou vednou disciplínou, ktorá by mala upevniť spoločenské postavenie sestry...Viac...

Nájsť podobné
Testy – testMONITOR – Slovenský jazyk a literatúra

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia Testy – testMONITOR – Slovenský jazyk a literatúra je zbierkou úloh pre žiakov základných škôl na preverenie jazykových a literárnych vedomostí...Viac...

Nájsť podobné
Nová maturita - Anglický jazyk - externá časť

Autor(i): Jana Bérešová, Marta Macková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia má pomôcť študentom dôkladne sa pripraviť na novú maturitnú skúšku z anglického jazyka v súlade s požiadavkami Rady Európy. Pomôže študentom overiť si vedomosti formou testov pre základnú i vyššiu úroveň...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk v kocke

Autor(i): Martin Ološtiak, Lucia Gianitsová-Ološtiaková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prehľadné spracovanie učiva slovenského jazyka na úrovni základných škôl pomôže jednoduchou formou nadobudnúť primárne vedomosti a získať pozitívny vzťah k tomuto predmetu...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do mikroekonómie

Autor(i): Alfred Stiassny

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

OBSAH: 1. Predpoklady; 3. Teória spotrebiteľa; 4. Rozhodovanie za neistoty; 5. Teória firmy; 6. Dokonalá konkurencia;...Viac...

Nájsť podobné
Pravdepodobnosť I

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Určené pre vysoké školy, stredoškolákov, maturantov a na prípravu na vysoké školy...Viac...

Nájsť podobné
Komplexné čísla

Autor(i): Marián Olejár

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Je zbierka 252 vyriešených príkladov a obsahuje 8 kapitol. V prvej kapitole sa rozoberá hierarchia čísel počnúc prirodzenými a končiac komplexnými číslami. Sú tu definície pojmov z oblasti komplexných čísel...Viac...

Nájsť podobné
Integrály II. diel

Autor(i): Marián Olejár

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Integrály II. diel sú pokračovaním Integrálov I. diel, Zväzok 7. Integrály II. obsahujú geometrické aplikácie určitého integrálu. V kapitole 7 sa na príkladoch rozoberá ako kladnosť, resp. zápornosť funkcie na danom intervale...Viac...

Nájsť podobné
Zdravotné cviky s riekankou v materskej škole

Autor(i): Ružena Franková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto publikácia obsahuje všetky zdravotné cviky podľa jednotlivých vekových kategórií s programom výchovy a vzdelávania detí predškolského veku s nákresom a riekankou...Viac...

Nájsť podobné
Prosociálna výchova v materskej škole

Autor(i): Monika Miňová, Vlasta Gmitrová, Helena Mochnáčová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kolektív autoriek metodickej príručky sa snažil podať učiteľkám materských škôl ucelený obraz o prosociálnej výchove, ktorá sa dostala do povedomia v roku 1999, keď vyšiel inovovaný Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách...Viac...

Nájsť podobné
Hospitácia riaditeľky v materskej škole

Autor(i): Jana Nutilová, Monika Miňová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Informácie a praktické ukážky pomôžu riaditeľkám materských škôl k lepšej orientácii v tejto oblasti vnútroškolskej kontroly...Viac...

Nájsť podobné
Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy

Autor(i): Zlata Knapíková, Dušan Kostrub, Monika Miňová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia ponúka prehľad aktivizujúcich metód v práci učiteľov materských škôl. Ku všetkým metódam sú uvedené praktické ukážky...Viac...

Nájsť podobné
Fyzika po kapitolách 13

Autor(i): Ivan Červeň

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Predstava o nedeliteľnosti látky na menšie časti než atómy pochádza ešte z čias starého Grécka. Moderná fyzika však priniesla výsledky, podľa ktorých sa nespojito mení aj elektrický náboj, magnetický moment, energia i hybnosť častíc...Viac...

Nájsť podobné
Modelovanie a simulácia mechanizmov s počítačovou podporou

Autor(i): Miloslav Filo, Michal Lukáč

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kniha Modelovanie a simulácia mechanizmov s počítačovou podporou je určená ako učebná pomôcka pre rovnomenný predmet študijného odboru: konštrukcia strojov a zariadení...Viac...

Nájsť podobné
Svetové dejiny I - III (kolekcia)

Autor(i): Marián Damankoš

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Tri učebnice v jednej kolekcii - určené študentom a pedagógom gymnázií a stredných odborných škôl...Viac...

Nájsť podobné
Základy multikultúrneho ošetrovateľstva

Autor(i): Miroslava Líšková, Iveta Nádaská a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

História prípravy na povolanie jedincov s mentálnym postihnutím na Slovensku dokazuje, že aj pri meniacej sa politickej a ekonomickej situácii bola vždy stredobodom záujmov špeciálnych pedagógov, psychológov, lekárov i ďalších odborníkov...Viac...

Nájsť podobné
Potreby v ošetrovateľstve

Autor(i): Martina Tomagová, Ivana Bóriková a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Monografia je určená študentom ošetrovateľstva, sestrám, ale i pedagógom...Viac...

Nájsť podobné
Matematika v kocke pre základné školy a nižšie ročníky viacročných gymnázií

Autor(i): Jaroslav Eisler

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prehľadná a graficky pútavo spracovaná doplnková učebnica je určená žiakom základných škôl a nižších ročníkov viacročných gymnázií. Neváhajte a siahnite po učebnici, v ktorej je zhrnuté učivo z matematiky. A nielen to...Viac...

Nájsť podobné
Štandardy v ošetrovateľstve

Autor(i): Ľubica Kontrová, Mária Záčeková, Viera Hulková a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kniha je určená študentom bakalárskeho a magisterského štúdia, sestrám, pôrodným asistentkám, zdravotníckym asistentom a ďalším pracovníkom v zdravotníctve...Viac...

Nájsť podobné
Malí muzikanti

Autor(i): Mária Podhradská, Richard Čanaky

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Knižka je určená deťom, približne od 6 do 10 rokov, ktoré začínajú vydávať svoje prvé tóny na hudobných nástrojoch. Sú v nej znotované ľudové aj umelé detské piesne, ktoré deti veľmi dobre poznajú a tak sa ich ľahšie naučia...Viac...

Nájsť podobné
Sprievodca dielami C - 3. roč.

Autor(i): Milada Caltíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami.Viac...

Nájsť podobné
Sprievodca dielami A - 1. roč.

Autor(i): Milada Caltíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Rozbor diel slovenských a svetových autorov s ukážkami.Viac...

Nájsť podobné
Matematika

Autor(i): Zdeněk Vošický, Elena Kubáčková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nová kvalitná edícia Krok za krokom k maturite prináša ďalšiu doplnkovú učebnicu (nielen) pre maturantov. Ak sa chystáte na maturitné skúšky z matematiky, neváhajte a siahnite po učebnici, v ktorej je prehľadne zhrnuté celé stredoškolské učivo...Viac...

Nájsť podobné
Ako písať záverečné a kvalifikačné práce

Autor(i): Dušan Katuščák

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Študenti, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, doktorandi a iní členovia akademického a vedeckého spoločenstva sa stretávajú s úlohou napísať odbornú alebo vedeckú prácu. Naša príručka im chce v tom pomôcť...Viac...

Nájsť podobné
Testami k maturite – Slovenský jazyk a literatúra

Autor(i): Renáta Lukačková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Druhé, doplnené vydanie zbierky 37 testov, ktorá pomôže študentom stredných škôl, najmä maturantom, dobre sa pripraviť na maturitnú skúšku z literatúry a slovenského jazyka...Viac...

Nájsť podobné
Patologická anatómia a patologická fyziológia

Autor(i): Lukáš Plank, Ján Hanáček a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto učebnica pre študentov ošetrovateľstva integruje poznatky o zmenách funkcie počas choroby, teda z patologickej fyziológie, a poznatky o zmenách štruktúry, teda z patologickej anatómie...Viac...

Nájsť podobné
Latinčina

Autor(i): Alexandra Dekanová, Emanuel Jirkal

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica má 17 riadnych plus 3 opakovacie lekcie. Obsahujú základy latinského tvaroslovia a skladby...Viac...

Nájsť podobné
Maturita po novom - Dejepis

Autor(i): Viliam Kratochvíl, Hana Mlynarčíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Chcete vedieť, čo od vás vyžaduje nová maturita? Viete pracovať so školským historickým prameňom? Chcete si overiť svoje vedomosti a spôsobilosti formou testov?...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z anatómie a fyziológie človeka s klinickými aplikáciami

Autor(i): Miroslav Murgaš

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je určená poslucháčom psychológie, učiteľského štúdia psychológie, ošetrovateľstva a biológie...Viac...

Nájsť podobné
Zvládni prijímacie skúšky z matematiky na stredné školy

Autor(i): Lilla Koreňová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Obsahuje učivo matematiky základnej školy zhrnuté do 20 tematických celkov s využitím aj v nižších triedach osemročných gymnázií...Viac...

Nájsť podobné
Moja prvá kniha predškoláka a prváka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Táto publikácia chce poskytnúť vášmu dieťaťu základné informácie o svete okolo nás a pomôže mu pripraviť sa na to, čo ho čaká v prvej triede. Nájde v nej veci, ktoré sa deťom páčia: obrázky, básničky a hádanky...Viac...

Nájsť podobné
Slovenčina - stručný prehľad slovenskej gramatiky 1. časť (II. stupeň ZŠ)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Stručný prehľad zahŕňa hláskoslovie, rytmický zákon, vybrané slová, tvaroslovie, slovnú zásobu, spôsoby tvorenia slov, znamienka, slovné druhy ohybné a neohybné...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov