alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl

Autor(i): Renáta Somorová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných škôl je doplňujúcou pomôckou k učebniciam slovenského jazyka. Je určená pre učiteľov, žiakov a ich rodičov, možno ju použiť pri práci v škole i doma...Viac...

Nájsť podobné
Päťminútovky pre ZŠ: Matematika - 3. ročník

Autor(i): Dana Holečková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Rodičia, pozor! Máte doma školáka a nemáte čas preňho vymýšľať úlohy na precvičovanie učiva? Využite tento súbor päťminútoviek na domáce precvičovanie matematiky!...Viac...

Nájsť podobné
Obvody a obsahy, povrchy a objemy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Obsahuje všetky dôležité vzorce vrátane názorných geometrických nákresov. Neoceniteľný pomocník nielen na hodinách matematiky: vzorce na výpočet obvodov a obsahov obrazcov, objemov a povrchov telies, prevodná tabuľka jednotiek.Viac...

Nájsť podobné
Malá a veľká násobilka

Autor(i): Petr Kupka a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prehľadne spracovaná malá a veľká násobilka s vtipnými ilustráciami pre malých a veľkých „rátačov“...Viac...

Nájsť podobné
Slovník cudzích slov

Autor(i): Mária Piťová a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Slovník cudzích slov je určený širokej verejnosti, používateľ v ňom nájde aktuálnu slovnú zásobu zo všetkých oblastí spoločenského života a rôznych vedných odborov. Slovník zahŕňa najbežnejšie slová...Viac...

Nájsť podobné
Precvičme si pravopis - 6. ročník základných škôl

Autor(i): Anna Rýzková, Jozefína Benková, Anežka Matúšová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Zbierky pravopisných cvičení a diktátov zo slovenského jazyka pre 6. a 7. ročník nadväzujú na už prepracované príručky pre prvý stupeň ZŠ. Nové vydania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a sú prepracované a doplnené...Viac...

Nájsť podobné
Sklady

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Závesná tabuľa „Sklady“ patrí k sérii Skladba jednoduchej vety. Obsahuje základné učivo o prisudzovacom, určovacom a priraďovacom sklade, ich označovanie a určovanie...Viac...

Nájsť podobné
Encyclopaedia Beliana 2. zväzok

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Druhý zväzok Slovenskej všeobecnej encyklopédie, ktorá postupne vyjde v dvanástich zväzkoch.Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca

Autor(i): Anna Tokárová a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica Sociálna práca - Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce je určená študentom sociálnej práce na slovenských vysokých školách.Viac...

Nájsť podobné
Profesionálne opatrovateľstvo

Autor(i): Anna Krišková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Trend starnutia populácie si vyžaduje, aby sme venovali pozornosť potrebám, ktoré tento fenomén sprevádzajú. Predpokladáme, že je záujmom celej spoločnosti mať seniorov nezávislých, schopných sebaopatery...Viac...

Nájsť podobné
História ošetrovateľstva

Autor(i): Dana Farkašová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ošetrovateľstvo je láska, múdrosť a pomoc. Je dobro pre iných, ktoré má trvalú hodnotu, jeho uplatňovanie v ošetrovateľských činnostiach vytvára historickú kontinuitu...Viac...

Nájsť podobné
Periodická sústava chemických prvkov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Karta - periodická sústava chemických prvkov...Viac...

Nájsť podobné
Matematika (súbor kariet)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Súbor 12-tich kartičiek - matematika pre žiakov ZŠ a SŠ...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk (súbor kariet)

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Súbor 9-tich kartičiek - slovenská gramatika pre žiakov ZŠ a SŠ...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk a komunikácia

Autor(i): Katarína Weissová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 1. a 2. ročník SŠ vznikol z podnetu novej školskej reformy...Viac...

Nájsť podobné
Prehľad fyziky pre ZŠ

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po optiku a astrofyziku...Viac...

Nájsť podobné
Ošetrovateľstvo - teória

Autor(i): Dana Farkašová a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica vyšla v spolupráci s Fakultou ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je určená na výučbu teórie ošetrovateľstva pre študentov vysokoškolského štúdia.Viac...

Nájsť podobné
Prehľad chémie pre ZŠ

Autor(i): Petr Kupka a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Prehľadne spracované učivo základnej školy - od základných pojmov až po organickú a anorganickú chémiu...Viac...

Nájsť podobné
Metodika písania bakalárskej práce

Autor(i): Ľubica Rybárová, Jana Cuperová, Daniela Rybárová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Kniha je určená študentom prvého stupňa vysokoškolského štúdia...Viac...

Nájsť podobné
Poisťovníctvo

Autor(i): Anna Majtánová a kolektív

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia prezentuje podstatnú časť poznatkov poistnej vednej disciplíny. Vo všetkých vyspelých trhových ekonomikách sa poisťovníctvo a poistný trh chápu ako neoddeliteľná a pritom veľmi silná súčasť finančného trhu...Viac...

Nájsť podobné
Pohrajme sa s diktátikmi v prvom ročníku ZŠ

Autor(i): Margita Svobodová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pomôcka pre učiteľa i rodiča, pracovný zošit pre žiaka...Viac...

Nájsť podobné
Mapa slovenskej gramatiky

Autor(i): M. Lipková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

To najdôležitejšie zo slovenskej gramatiky.Viac...

Nájsť podobné
Pracovný zošit z biológie pre 6. ročník základných škôl

Autor(i): Ida Hantabálová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Nový pracovný zošit koncipovaný v súlade s obsahovým zameraním novej školskej reformy.Viac...

Nájsť podobné
Úlohy na rozvíjanie matematickej gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl

Autor(i): Ľudovít Bálint, Jozef Kuzma

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Ojedinelá publikácia na našom knižnom trhu je vhodným doplnkom k učebniciam a pracovným zošitom matematiky...Viac...

Nájsť podobné
Diktáty zo slovenčiny pre 7. a 8. ročník ZŠ

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia je určená pre žiakov 7., 8. ročníka základnej školy na precvičenie a utvrdenie pravopisu a gramatických zručností...Viac...

Nájsť podobné
Príručka slovenskej literatúry pre stredoškolákov

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Pre 1.-4. ročník stredných škôl, obsahuje prehľad slovenskej literatúry od najstarších čias až po obdobie po roku 1945, podrobný obsah viac než 100 diel, teóriu literatúry, množstvo testov...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi

Autor(i): Elena Gurková a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Štandardná terminológia ošetrovateľských diagnóz prezentovaná klasifikačným systémom NANDA International usmerňuje vymedzenie rozsahu autonómnej ošetrovateľskej praxe, zameranie výskumu, ako aj rozvoj ošetrovateľskej teórie...Viac...

Nájsť podobné
Rozprávky 2 (CD)

Autor(i): Mária Podhradská, Richard Čanaky

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

"Pripravili sme pre Vás aj ďalšie tri rozprávky: O rybárovi a zlatej rybke, Popoluška, O kozliatkach. Tieto rozprávky sú medzi deťmi veľmi obľúbené a veríme, že Vás zaujmú aj v našom hudobno-dramatickom prevedení..."Viac...

Nájsť podobné
Hravá gramatika - Slovenský jazyk pre 4. ročník

Autor(i): Miriam Pružincová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Po “Hravej gramatike” pre 2. a 3. ročník vám ponúkame tretie pokračovanie, určené pre žiakov 4. ročníka základných škôl. Nájdete v nej pravopisné cvičenia, doplňovačky, zábavné úlohy, tajničky. Učivo je rozdelené do štyroch tematických okruhov...Viac...

Nájsť podobné
Encyclopaedia Beliana 6. zväzok

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Encyclopaedia Beliana je typom veľkej univerzálnej encyklopédie. V predbežne dvanástich zväzkoch obsiahne približne 150 000 abecedne zoradených hesiel...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z medicínskej etiky

Autor(i): Ladislav Šoltés, Rudolf Pullmann a kol.

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Etika a filozofia mravnosti sa dostáva do popredia záujmu všetkých oblastí súčasného života. Biológia a medicína sú vedné odbory tak úzko späté s najvyššími hodnotami, ako je život a zdravie človeka, teda život na našej Zemi vôbec, ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov