alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Dane, účtovníctvo, odvody 4/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Dodatočné daňové priznanie, Paušálne výdavky od 1.1.2013, Daňový nedoplatok, Obmedzenie platieb v hotovosti,...Viac...

Nájsť podobné
Daňové výdavky A-Z 2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Všetky daňové a nedaňové výdavky a náklady abecedne zoradené platné na rok 2013...Viac...

Nájsť podobné
Obchodný zákonník 2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Na knižný trh sa dostáva už XIII. vydanie odbornej publikácie OBCHODNÝ ZÁKONNÍK s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po novele vykonanej zákonom NR SR č. 9/2013 Z. z.Viac...

Nájsť podobné
Právo cenných papierov

Autor(i): Dušan Holub

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Právo cenných papierov nepatrí medzi jednoduché časti obchodného práva. Rozsiahlosť právnej úpravy cenných papierov odrádza mnohých právnikov, ale rýchlosť a intenzita, s akou sa cenné papiere stávajú súčasťou nášho života...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach zaistenia osôb a vecí

Autor(i): Lucia Černáková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Ďalšia publikácia z obľúbenej edície judikatúr nášho vydavateľstva zhromažďuje najdôležitejšie rozhodnutia slovenských súdov týkajúce sa zaistenia osôb a vecí. Inštitúty slúžiace na zaistenie osôb a vecí sú nevyhnutne potrebné...Viac...

Nájsť podobné
Automanažment podnikateľa

Autor(i): Emil Burák

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Automanažment podnikateľa.Viac...

Nájsť podobné
Teória práva

Autor(i): Alexander Bröstl a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebný text z teórie práva sa pokúša priblížiť a objasniť právo vo všetkých dôležitých javových formách predovšetkým študentom prvého ročníka právnického štúdia a má propedeutický charakter. Vychádza z historického vývoja názorov na pojem právo a zo.Viac...

Nájsť podobné
Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé

Autor(i): Lukáš Kovanda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Aj vďaka knihám ako Freakonomics už ekonómia nie je dávno iba suchopárnou vedou. V našich zemepisných šírkach však chýbala podobná publikácia, ktorá by pracovala aj s domácimi reáliami. Po dvoch knihách rozhovorov so známymi ekonómami Lukáš Kovanda..Viac...

Nájsť podobné
Evolúcia práva

Autor(i): Daniel Šmihula

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha poskytuje nový netypický pohľad na vývoj právneho systému, pričom berie do úvahy mechanizmus evolučnej selekcie. Evolučný prístup sa používa v biológii a bol aplikovaný aj na vysvetlenie vývoja ekonomiky, kultúry a spoločnosti v širšom kontexteViac...

Nájsť podobné
Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie

Autor(i): Jesús Huerta de Soto

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V knihe Socializmus, ekonomická kalkulácia a podnikanie je spracovaná kritická analýza socializmu v duchu subjektivistickej metodiky rakúskej ekonomickej školy a jej teórie procesov spoločenskej interakcie...Viac...

Nájsť podobné
Správne právo hmotné

Autor(i): Peter Škultéty, Petra Raučinová, Jozef Tóth

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

V nadväznosti na vydané učebné texty zo všeobecnej časti správneho práva hmotného predkladáme učebný text, ktorý sa zaoberá osobitnou časťou správneho práva. Predpokladom pre pochopenie jednotlivých...Viac...

Nájsť podobné
Právo životného prostredia

Autor(i): Soňa Košičiarová a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je reprezentatívnym dielom osvedčeného tímu odborníkov – špecialistov z oblasti právnej teórie a praxe. Jej charakteristiku najlepšie vystihujú slová – komplexnosť, zrozumiteľnosť, dôraz na európsku dimenziu ochrany životného prostredia...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o správnom konaní

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje úplné znenie zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní - stav k 1. novembru 2012, so zmenami poslednej novelizácie zákona č. 204/2011 Zbierky zákonov...Viac...

Nájsť podobné
Dejiny štátu a práva na území Slovenska I.

Autor(i): Peter Mosný, Miriam Laclavíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebný text je prvou podobou spracovania slovenskej štátnoprávnej histórie nielen v stručnejšej forme, ale predovšetkým čo najzrozumiteľnejším spôsobom pre široký okruh odbornej aj laickej verejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Občianske právo

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia podáva celkové vyjadrenie všetkých zmien, ktoré v nadväznosti na zásadné spoločenské zmeny nastali v koncepcii, princípoch aj systéme súkromného práva; v podstate predstavuje nové chápanie Občianskeho práva ako všeobecného súkromného právaViac...

Nájsť podobné
Ústava Slovenskej republiky

Autor(i): Ján Drgonec

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje podrobný komentár k článkom Ústavy SR a rozhodnutia Ústavného súdu SR, rozhodnutia orgánov Rady Európy vo veciach ochrany základných práv a slobôd, rozhodnutia orgánov Európskej únie vo veciach, ktoré sú relevantné po novelizácii.Viac...

Nájsť podobné
Spotrebiteľské právo

Autor(i): Jana Drgoncová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dielo ako prvé na Slovensku spracúva problematiku právnej ochrany spotrebiteľa v jej celej šírke, ako súbor verejnoprávnych a súkromnoprávnych vzťahov, ktoré usporadúva do systému. Právna úprava platná na Slovensku...Viac...

Nájsť podobné
Učebnica občianskeho procesného práva 1+2

Autor(i): Ján Mazák, Mária Jánošíková, Peter Molnár

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvé vydanie učebnice občianskeho procesného práva autorov Jána Mazáka, Petra Molnára a Martiny Jánošíkovej z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach je učebným textom, ktorý prináša novú kvalitu niektorých teoretických poznatkov s osobitným zreteľom na.Viac...

Nájsť podobné
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v príkladoch

Autor(i): Eva Gášpárová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov v príkladoch“ predstavuje „praktický manuál“ pre zostavenie účtovnej závierky...Viac...

Nájsť podobné
Vzory zmlúv a podaní v pracovnoprávnych vzťahoch IV.

Autor(i): Milada Illášová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha obsahuje vzory rôznych zmlúv, dohôd, podaní a písomností podľa pracovného práva, ktorá je súčasťou série podobných publikácií vydaných vydavateľstvom NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o. Je určená všetkým, ktorí...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2013/I

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Daň z príjmov, daňový poriadok, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, zákon o účtovníctve, DPH...Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 1/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Novela Zákonníka práce, Minimálna mzda, Odvody v roku 2013...Viac...

Nájsť podobné
Poradca 4/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Postupy účtovania pre podnikateľov - s komentárom, Sociálne poistenie, Daňové plánovanie...Viac...

Nájsť podobné
ZÁKONNÍK PRÁCE s komentárom a judikatúrou platný od 1. januára 2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákonník práce z dielne vydavateľstva NOVÁ PRÁCA, spol. s r. o., prešiel rukami popredných slovenských odborníkov na pracovné právo, a preto sa Vám dostane do rúk kniha, ktorá obsahuje nielen paragrafové znenie, ale i rozsiahly komentár, ktorý podrobViac...

Nájsť podobné
Aktualizácia III/3 2012

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o sociálnom poistení, o zdravotnom poistení, o starobnom dôchodkovom sporení, Upozornenie na zmenu Zákonníka práce, o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa...Viac...

Nájsť podobné
Život na úver

Autor(i): Joachim Becker, Ivan Lesay

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvá slovenská ucelená kniha o kríze! Prečo kríza trafila jadro svetovej ekonomiky a iba lízla perifériu? Ako je možné, že finančné špekulácie vedú k rastu cien a k hladomorom? Môže krízu zastaviť tlačenie peňazí? Zhrešili iba štáty s dlhmi alebo Viac...

Nájsť podobné
Poradca 3/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

BOZP - zákon s komentárom, Predaj nehnuteľností, novela zákona o ZDP...Viac...

Nájsť podobné
Letokruhy diplomacie

Autor(i): Juraj Králik

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia je určená nielen pre vysokoškolských poslucháčov – adeptov diplomacie, ale aj pre všetkých, ktorí v rozličných ustanovizniach a na rozličných úrovniach spolupracujú so zahraničím.Viac...

Nájsť podobné
Pramene práva na území Slovenska II.

Autor(i): Miriam Laclavíková, Adriana Švecová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhý zväzok štvorzväzkovej edície Prameňov práva na území Slovenska je pohľadom na formovanie novodobého štátu a práva na báze výberu z podstatných prameňov. Skúmaná etapa sa viaže k rokom 1790-1918, teda k značne historicky a právo-historicky...Viac...

Nájsť podobné
Aktualizácia II/2

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obchodný zákonník, Trestný zákon, Exekučný poriadok, upozornenie na zmenu: Trestný poriadok...Viac...

Nájsť podobné
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Autor(i): Marcela Macová

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Hlavným cieľom komentára je poukázať na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov z pohľadu teórie a praxe.Viac...

Nájsť podobné
Výber judikatúry k Občianskemu zákonníku 2 (Vecné práva)

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje výber judikátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú druhej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (§§ 123 – 151v) nazvanej „Vecné práva“...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov