alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Elektrické stroje

Autor(i): Ľudovít Hüttner, Ludvít Klug

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Predložený text si kladie za cieľ oboznámiť poslucháčov s problematikou premeny energie z mechanickej na elektrickú - generátory, z elektrickej na mechanickú - motory, ...Viac...

Nájsť podobné
Algoritmy číslicového zpracování signálů

Autor(i): David Matoušek, Bohuslav Brtník

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Pojednává o číslicových generátorech a číslicových filtrech od jejich teoretických principů přes návrh až po praktickou realizaci...Viac...

Nájsť podobné
Program SOTA

Autor(i): Petr Prause a kol.

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

SOTA je novou formou turistiky, která k nám přišla z Anglie a rychle se šíří po celém světě...Viac...

Nájsť podobné
Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov

Autor(i): Jozef Alberty

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov na skúšky odbornej spôsobilosti a pre praxViac...

Nájsť podobné
Metódy experimentálnej analýzy napätosti

Autor(i): František Trebuňa, František Šimčák

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

V inžinierskej praxi hlavným a jediným smerodajným zdrojom fyzikálneho poznania je pozorovanie a skúsenosť. Fyzikálne deje v technike , ale i v prírode sú zložité a často neprehľadné, lebo sa v nich uplatňujú rôzne vplyvy, ktorých účinky sa skladajú.Viac...

Nájsť podobné
Degradačné reakcie celulózy a lignínu v procese prirodzeného a urýchleného starnutia papiera

Autor(i): Vladimír Bukovský

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Viac...

Nájsť podobné
Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice

Autor(i): Miroslav Patočka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Cílem publikace je předložit čtenáři ucelený soubor teoretických poznatků a praktických postupů, které vedou k jednoznačnému a optimálnímu návrhu všech magnetických obvodů vyskytujících se v technické praxi...Viac...

Nájsť podobné
Organické materiály pre elektroniku, optoelektroniku a senzoriku

Autor(i): Peter Rapta, Vladimír Lukeš

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov

Autor(i): Ján Meravý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Autor je certifikovaný elektrotechnik špecialista, revízny technik a súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosti pri práci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v tomto odbore...Viac...

Nájsť podobné
Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady

Autor(i): Michal Kříž

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Viac...

Nájsť podobné
444 tipů a triků k mobilu

Autor(i): Rostislav Kocman

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

I obyčejné typy, mezi něž patří všechny nejrozšířenější výrobky od Nokie, Motoroly, Alcatelu, Siemensu, Sony, Sagemu či Bosche, však dovedou řadu věcí...Viac...

Nájsť podobné
Špeciálne elektroinštalácie

Autor(i): Dionýz Gašparovský

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Tento CD-produkt sa zameriava najmä na súvisiace normy, ktoré daný druh elektrickej inštalácie riešia, všeobecné pravidlá klasifikácie zón, vymedzenie zón s grafickou ilustráciou, ...Viac...

Nájsť podobné
Celoštátny seminár

Autor(i): Ján Meravý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

V snahe napomôcť revíznym technikom, elektrotechnikom a projektantom vyhradených technických zariadení elektrických sme pripravili rôzne témy pre uľahčenie ich práce...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov

Autor(i): Ján Meravý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Odborná príručka spracovaná ako študijný materiál (vrátane otázok a odpovedí) a metodická pomôcka pri školeniach bežných zamestnancov (nie elektrikárov) vo vzťahu k elektrickým zariadeniam. Príručka je písaná podrobne...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Štvrté, aktualizované a doplnené vydanie knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch zásadách ...Viac...

Nájsť podobné
Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců / Ochrana pred bleskom a prepätím z pohľadu súdnych znalcov

Autor(i): Jiří Kutáč, Ján Meravý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

1. Vznik a účinky blesku; 2. Ako si chrániť život a majetok počas búrky?; 3. Rizika v ochraně před bleskem a přepětím; 4. Vyhledávání rizik v ochraně před bleskem a přepětím; ...Viac...

Nájsť podobné
Ročenka ELEKTRO 2011

Autor(i): Kolektiv autorů

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Ročenka ELEKTRO 2011, byla zaslána automaticky členům ČKAIT autorizovaným v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení...Viac...

Nájsť podobné
Meracie metódy v elektroenergetike

Autor(i): Ladislav Varga, Daniel Hlubeň

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Svojím obsahom je táto monografia vhodnou literatúrou pre záujemcov a pracovníkov v oblasti elektroenergetiky a silnoprúdového inžinierstva, pre študentov odborných škôl, ale aj širšiu odbornú a laickú verejnosť.Viac...

Nájsť podobné
Fyzika aktuálně

Autor(i): Oldřich Lepil

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Publikace srozumitelnou a poutavou formou seznamuje čtenáře s aktuálními tématy současné fyziky. Je určena nejenom učitelům se snahou pomoci jim při inovacích obsahu výuky, ale všem těm, kteří mají hlubší zájem pochopit základní fyzikální principy...Viac...

Nájsť podobné
Měření v elektrotechnice

Autor(i): Karel Bartušek a kol.

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Tato publikace je určena studentům FEKT VUT v Brne i dalším zájemcům o problematiku měření elektrických i neelektrických veličin...Viac...

Nájsť podobné
Súhrn španielskej gramatiky

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre ZŠ.Viac...

Nájsť podobné
Súhrn matematiky - pre základné školy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizujú učebnú látku pre ZŠ.Viac...

Nájsť podobné
Súhrn chémie - pre stredné školy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre SŠ.Viac...

Nájsť podobné
Súhrn matematiky - pre stredné školy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku SŠ.Viac...

Nájsť podobné
Súhrn fyziky - pre stredné školy

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

V koncentrovanej podobe sumarizuje učebnú látku pre SŠ.Viac...

Nájsť podobné
Prípadové štúdie z obchodného práva

Autor(i): Alexander Škrinár, Zuzana Nevolná, Lukáš Kvokačka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Publikácia je zameraná na precvičenie všeobecných ustanovení prvej časti Obchodného zákonníka, ustanovení upravujúcich jednotlivé formy obchodných spoločností a družstvo, ...Viac...

Nájsť podobné
Základy práva

Autor(i): Alexandra Krsková, Darina Krátka

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Základy práva a ochrana spotrebiteľa (8. upravené vydanie) pre stredné školy schválilo Ministerstvo školstva a zaradilo ju do zoznamu odporúčaných učebníc pre stredné školy...Viac...

Nájsť podobné
Rímske právo

Autor(i): Karol Rebro, Peter Blaho

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Štvrté, prepracované vydanie vysokoškolskej učebnice z pera najvýznamnejších slovenských právnych romanistov. Obsahuje základný prehľad rímskeho práva a jeho systému, ktorý nám zanechali klasickí rímski právnici...Viac...

Nájsť podobné
Slovenský jazyk a literatúra

Autor(i): Milada Caltíková

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Druhé vydanie príručky vychádza z nového Štátneho vzdelávacieho štandardu, rešpektuje obsahový i výstupný štandard novej reformy učebného obsahu predmetu slovenský jazyk a literatúra...Viac...

Nájsť podobné
Fyziológia človeka pre nelekárske študijné odbory

Autor(i): Andrea Čalkovská

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Učebnica je určená najmä študentom vysokoškolského štúdia ošetrovateľstva a ďalších nelekárskych zdravotníckych študijných programov. Poskytuje základné poznatky potrebné na pochopenie fyziologických procesov v zdravom ľudskom organizme... PREDHOVViac...

Nájsť podobné
Prehľad všeobecnej psychológie

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Všeobecná psychológia je študijným predmetom a vedeckou psychologickou disciplínou, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou pregraduálnej prípravy psychológov, učiteľov, sociálnych pracovníkov, ošetrovateľov, vychovávateľov a vzdelávania ďalších profeViac...

Nájsť podobné
Praktická korešpondencia pre študentov s ekonomickým zameraním, poslucháčov rekvalifikačných kurzov, podnikateľov

Autor(i): Soňa Líšková-Kukulová

Kategória: KNIHY | Učebnice, slovníky | Iné učebnice a encyklopédie

Autorka v prepracovanej publikácii Praktická korešpondencia vysvetľuje úpravy písomností podľa platných slovenských noriem. Ako vzor si vybrala písomnosti, ktoré sa v praxi najčastejšie vyskytujú...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov