alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Infrastruktura komunikačních systémů III.

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Tato učebnice představuje základní součást studijních materiálů problematiky integrované komunikační infrastruktury. Obsahově navazuje na předcházející publikace Infrastruktura...Viac...

Nájsť podobné
Manažment denného osvetlenia v pracovnom prostredí

Autor(i): Marián Flimel

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Súčasťou životného prostredia je jeho neodmysliteľná zložka, denné svetlo. Jeho význam pre život a fungovanie našej planéty je nespochybniteľný a jeho náhrada umelým osvetlením umožňuje predĺžiť deň a jeho plnohodnotné...Viac...

Nájsť podobné
ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

Autor(i): Dionýz Gašparovský

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Viac...

Nájsť podobné
Multimédia I

Autor(i): Roman Berka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Skriptum Multimédia I je určeno pro studenty druhého ročníku studijního programu Softwarové inženýrství a technologie v zaměření Multimédia na Fakultě ... v Praze. Text je přehledem teoretických a praktických znalostí pokrývajících oblasViac...

Nájsť podobné
Aplikace mikrokontrolérů PIC32MX

Autor(i): David Matoušek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Tato kniha je určena všem zájemcům o programování mikrokontrolérů řady PIC32MX. Důraz je kladen na typ PIC32MX130F064B. V textu jsou interpretovány a formou příkladů předvedeny nejpodstatnější periferie. Knihu pak lze použít pro seznámení s...Viac...

Nájsť podobné
Vykonávanie revízie elektrických zariadení po novom

Autor(i): Ján Meravý, Juraj Tománek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Autori v tejto knižke radia, ako postupovať pri tvorbe písomného dokladu Správe o výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického zariadenia, Protokolu o revízii elektrických spotrebičov a ďalších protokolov o meraní. Ukazujú, ako si....Viac...

Nájsť podobné
3x časovač 555

Autor(i): Jan Hájek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Opět vychází další kniha v edici o časovačích 555. Volně navazuje na předchozí dva díly. Z mnoha dostupných pramenů byla pro tuto knihu vybrána zajímavá a vyzkoušená jednoduchá zapojení, jejichž základem jsou vždy tři časovače 555, přičemž podobná...Viac...

Nájsť podobné
Moderní spínané zdroje

Autor(i): Krejčiřík Alexandr

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Program Micropower SwitcherCAD je určen pro rychlé navrhování spínaných zdrojů, napájených na vstupní straně převážně z baterií a akumulátorů. Vzhledem k tomu, že celý program je v anglické verzi a nelze předpokládat jeho českou mutaci, budou v celé.Viac...

Nájsť podobné
Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady

Autor(i): Michal Kříž

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Správně a přitom optimálně dimenzovat a jistit elektrická zařízení není snadné. Vždy je totiž nutné sladit celou řadu požadavků. Přitom dva základní, tj. zajištění bezpečnosti provozovaného zařízení a zároveň celkovou hospodárnost jeho provedení, jsoViac...

Nájsť podobné
Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1

Autor(i): Štěpán Berka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 1 naleznete zapojení základních elektrických obvodů (od vypínačů přes zářivky a stykače až po rozváděče a domovní telefonní systémy). Kniha je unikátní hlavně svou přehledností. Všechna schémata jsViac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika

Autor(i): Emil Brutovský a kolektív

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta.Viac...

Nájsť podobné
Elektronika časť A

Autor(i): Michal Ščasný

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učebné texty pre študentov STU v Bratislave - strojnícka fakulta.Viac...

Nájsť podobné
Klimatizace

Autor(i): František Drkal

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vývoj oboru. Legislativní a normativní požadavky na větrání a klimatizaci. Principy dimenzování a návrh klimatizačních zařízení. Hlavní prvky větracích a klimatizačních...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické obvody 1

Autor(i): Václav Havlíček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

První díl dvousvazkové monografie Elektrické obvody je základní učebnicí pro předměty Základy elektrických obvodů, Elektrické obvody, Elektrické obvody a prvky...Viac...

Nájsť podobné
Základy komunikačných technológií

Autor(i): Gustáv Čepčiansky, Ladislav Schwartz

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Telekomunikácie ruka v ruke s informačnými technológiami a sieťami predstavujú nervovú sústavu pre život ľudskej spoločnosti. Neustále sa zdokonaľuje a znásobuje...Viac...

Nájsť podobné
Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Autor(i): Ján Meravý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Obsah: 1. Úvod 2. Všeobecné definície 3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov 4. Rozdelenie rozvádzačov 5. Druhy rozvodných zariadení 6. Umiestnenie rozvádzačov 7. Údaje o rozvádzači 8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača 9. Skúšanie rozvádzačovViac...

Nájsť podobné
Elektrické stroje

Autor(i): Valéria Hrabovcová, Pavol Rafajdus

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vysokoškolská učebnica je určená hlavne študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia slovenských a českých univerzít, ako aj inžinierom, ktorí pracujú v oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Strojové zariadenia so spínaným reluktančným motorom v teórii a praxi

Autor(i): Vladislav Maxim, Kamil Žídek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Publikácia obsahuje základné pojmy z teórie elektrických pohonov so spínaným reluktančným motorom, konštrukciu spínaného reluktančného motora a rozdelenie spínaných reluktačných motorov. Veľká časť publikácie sa zaoberá matematickou analýzou a...Viac...

Nájsť podobné
Úprava vody v energetice

Autor(i): Pavel Hübner

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha se zabývá problematikou úpravy vody v energetických provozech, zejména u elektráren a tepláren. V publikaci je věnována pozornost jak přípravě přídavné vody do parovodního a chladícího okruhu, tak metodám úpravy vody v těchto okruzích. Hlavním.Viac...

Nájsť podobné
Druhý věk strojů

Autor(i): Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Žijeme v doběúžasného pokroku digitálních technologií. Naše generace zdědila více příležitostí ke změně světa než všechny generace před ní. S touto objevnou knihou, která vychází v 15 jazycích, objevíte blízkou budoucnost a vstoupíte do druhého věku.Viac...

Nájsť podobné
Magnetická smyčková anténa

Autor(i): Oldřich Burger, Marek Dvorský

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Prostřednictvím tohoto titulu bychom rádi pomohli reinkarnaci jednoho z nejstarších druhů antény, která zde byla mnohem dříve, než se objevily všechny...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika elektrických zariadení v automobile

Autor(i): Matej Kučera, Milan Šebok

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vzhľadom na zameranie učebnice pre predmet diagnostika elektrických zariadení kniha podrobnejšie analyzuje diagnostiku elektrických a elektronických...Viac...

Nájsť podobné
Zdroje proudu

Autor(i): Alexandr Krejčiřík

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Pokud se v literatuře hovoří o napájecích zdrojích, myslí se tím v naprosté převaze zdroje napětí, tedy takové zdroje, které zachovávají svoji velikost napětí při různých proudových zatíženích. Druhým základním typem napájecího zdroje však jsou zdrojViac...

Nájsť podobné
SSR - Solid State Relé

Autor(i): Alexandr Krejčiřík

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Elektronická (polovodičová) relé (Solid State Relay = relé v pevné fázi) jsou součástky, jejichž původní funkcí bylo nahrazovat relé elektromechanická. Jejich původní uplatnění se původně uvažovalo ve výkonových aplikacích, kde tato elektronická reléViac...

Nájsť podobné
Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch

Autor(i): Alexandr Krejčiřík

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Firma Power Integrations vyrábí několik řad obvodů TOPSwitch. Tyto obvody lze vzhledem k jejich jednoduchosti (tři až pět vývodů pouzdra) přirovnat k třísvorkovým lineárním monolitickým stabilizátorům a lze je považovat za současné optimum řešení...Viac...

Nájsť podobné
Přehled obvodů řady TTL 7400

Autor(i): Petr Jedlička

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Před časem vyšly poměrně úspěšné příručky obsahující přehled obvodů CMOS 4000. Nyní po celoroční práci autora a nakladatelství na ně navazuje přehled obvodů TTL 7400. Příručka se rovněž předchozí "cmosové" řadě značně podobá. Především díky přehlednéViac...

Nájsť podobné
Operační zesilovače pro obyčejné smrtelníky

Autor(i): Jaroslav Belza

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Tato praktická příručka o operačních zesilovačích má sloužit nejen pro amatérskou, ale i pro poloprofesionální praxi, neboť shrnuje vše podstatné o operačních zesilovačích. Jsou zde vyzdviženy principy zapojení a konkrétní řešení jednotlivých problémViac...

Nájsť podobné
Lineární napájecí zdroje - příklady výpočtů

Autor(i): Alexandr Krejčiřík

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Napájecí zdroje jsou součástí prakticky všech elektronických zařízení a jejich znalost u konstruktérů těchto zařízení je obvykle malá. Tato publikace by měla sloužit jako výuková pomůcka pro ty, kteří chtějí nejen použít lineární (analogový) napájecíViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov