alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie

Autor(i): Dionýz Gašparovský

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Odborná príručka Vám poskytne rozsiahly prehľad o elektroinštaláciách na základe platných právnych predpisov a technických noriem. Prevedie Vás od základných prvkov elektroinštalácií až po spôsoby projektovania alebo navrhovania inštalácií...Viac...

Nájsť podobné
Elektromechanické systémy II.

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Publikácia je venovaná študentom 1. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore Mechatronika...Viac...

Nájsť podobné
Základy elektrotechniky

Autor(i): Karel Malý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Soubor příkladů z elektrotechniky v rozsahu přednášené látky ve 2. ročníku Fakulty dopravní...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika

Autor(i): Karel Malý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Skriptum je určeno pro studenty 2. ročníku Fakuklty dopravní...Viac...

Nájsť podobné
Sbírka příkladů z elektrotechniky, elektroniky a elektrických strojů a pohonů

Autor(i): Martin Novák

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Sbírka příkladů je určena pro studenty FS ČVUT v Praze jako podpůrný prostředek k předmětům Elektrické obvody a elektronika, Elektrické stroje a pohony, příp. dalších...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické pohony a jejich řízení

Autor(i): Pavel Kobrle, Jiří Pavelka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Skripta jsou určena pro studenty povinného předmětu A1B14PO1 "Elektrické pohony a trakce 1", resp. B1B14ZPO "Základy elektrických pohonů". Učební text...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2

Autor(i): Štěpán Berka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

V knize Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi 2: Řídicí a ovládací prvky naleznete schematická zapojení domovních elektroinstalací, doporučená zapojení elektrických rozváděčů, elektronických...Viac...

Nájsť podobné
Poznáváme elektroniku

Autor(i): Václav Malina

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Další titul z úspěšné edice Poznáváme elektroniku. Knihu uvítají všichni zájemci, kteří své znalosti uplatňují při modernizaci svého domácího prostředí. Ve třech kapitolách zde naleznou celou řadu námětů..Viac...

Nájsť podobné
Elektronika

Autor(i): Rainer Köthe, Vlastimil Vavřička

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

V encyklopediích "Co, jak, proč" najdeš souvislý text nabitý zajímavými informacemi, takže knihu můžeš číst skoro jako příběh. Určitě se Ti bude líbit velké množství aktuálních...Viac...

Nájsť podobné
Co je nového v umělé inteligenci

Autor(i): Roman Barták

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Roboti, drony a různý software se z laboratoří přesouvají do běžného života. Již dnes řeší automatizované systémy řadu úkolů lépe než lidé, ale také dělají z lidského hlediska nepředstavitelné chyby. Sebere nám umělá...Viac...

Nájsť podobné
Multimédiá a ochrana ich obsahu

Autor(i): Dušan Levický

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Predložená monografia so zameraním na multimédiá a ochranu ich obsahu je výsledkom dlhoročnej výskumnej činnosti orientovanej na túto problematiku, realizovanej na báze viacerých výskumných projektov riešených na Katedre...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika I

Autor(i): Antonín Blahovec

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Problematika proudového, elektrostatického a magnetického pole s praktickými aplikacemi.Viac...

Nájsť podobné
Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov

Autor(i): Ján Meravý, Juraj Tománek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Obsah: 1.Úvod 2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov 3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín 4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja 5.Príprava na meranie pred...Viac...

Nájsť podobné
Roboty a robotizované výrobní technologie

Autor(i): Zdeněk Kolíbal

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Prezentovaná monografie je systematickým souborem výsledků a aplikací dlouholetých zkušeností získaných při vědecké práci na poli robotiky, robotických výrobních systémů a technologií akademických a vědeckých pracovníků z ÚstavuViac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika

Autor(i): Ivan Bojna

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Skriptá STU v Bratislave.Viac...

Nájsť podobné
Mechanika vonkajších silových vedení

Autor(i): Alena Otčenášová

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Predložená vysokoškolská učebnica Mechanika vonkajších silových vedení podáva systematicky, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov v oblasti mechaniky vonkajších silových vedení a ďalších dôležitých súčastíelektrických vonkajšViac...

Nájsť podobné
Spracovanie diskrétnych signálov

Autor(i): Patrik Kamencay, Miroslav Benčo

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vysokoškolské skriptá s názvom "Spracovanie diskrétnych signálov" sú určené ako študijný materiál predmetov Spracovanie diskrétnych signálov a Digitálne spracovanie obrazu...Viac...

Nájsť podobné
Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1000 V

Autor(i): Václav Macháček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“, „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků“ a „Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací“, s nimiž vytváří základ pViac...

Nájsť podobné
Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení

Autor(i): Rudolf Huna

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Upravené vydanie učebnej pomôcky - ôsme - pre elektrotechnikov je vypracované podľa platnej legislatívy a technických noriem a je odporúčaná pre pracovníkov s odborným elektrotechnickým vzdelaním v rozsahu odpovedajúcom ich odbornej spôsobilosti na čViac...

Nájsť podobné
Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě

Autor(i): Karel Dvořáček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Příručka obsahuje základní kritéria pro projektování a provádění elektrických instalací v bytových domech, rodinných domcích a objektech občanské výstavby i s přihlédnutím ke specifickým potřebám osob se zdravotním postižením. I v tomto šestém...Viac...

Nájsť podobné
Proudové chrániče

Autor(i): František Štěpán

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Třetí vydání této příručky aktualizuje předchozí druhé vydání a jsou do ní zapracovány nejdůležitější změny elektrotechnických předpisů, ke kterým od roku 2001 došlo. Povinné používání proudových chráničů téměř ve všech instalacích nízkého napětí...Viac...

Nájsť podobné
Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2.

Autor(i): Ján Meravý, Jiří Kroupa

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učebnica Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 2 svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Učebnica je zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu...Viac...

Nájsť podobné
Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků

Autor(i): Michal Kříž, Jiří Hemerka

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Náplň této příručky během let, kdy se uplatňovala jako podklad pro školení vedoucích elektrotechniků, se prokázala jako odpovídající svému poslání, a proto její základní struktura zůstala zachována. Během tří let, které uplynuly od jejího druhého...Viac...

Nájsť podobné
Číslicové a analogové obvody

Autor(i): Jan Kyncl

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učební text určený pro výuku předmětu Číslicové a analogové obvody Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Obsah klade důraz zejména na využití počítačového...Viac...

Nájsť podobné
Poplachové systémy

Autor(i): Tomáš Loveček, Andrej Veľas, Martin Ďurovec

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vysokoškolská učebnica Bezpečnostné systémy - Poplachové systémy nadväzuje na sériu už vydaných publikácií v rámci edičnej činnosti Žilinskej univerzity v Žiline, venujúcich sa...Viac...

Nájsť podobné
Analýza účinkov skratových prúdov na elektrických zariadeniach

Autor(i): Miroslav Gutten

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku analýzy elektrických zariadení vzhľadom na účinky skratových prúdov. Monografia je členená do štyroch rozsiahlych kapitol. V úvodnej kapitole je popísaná metodika výpočtu skratovýcViac...

Nájsť podobné
Diskrétne spracovanie signálov

Autor(i): Ján Mihalík, Jozef Zavacký

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učebnica vznikla v laboratóriu číslicového spracovania obrazov a videokomunikácií, na základe dlhodobej vedeckej a pedagogickej činnosti autorov v danej oblasti. Je určená pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktoranského štúdia hlavne v...Viac...

Nájsť podobné
Konštrukčné prvky strojov

Autor(i): Juraj Rusnák, Milan Kadnár, Miroslav Bošanský

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vysokoškolská učebnica „Konštrukčné prvky strojov“ je určená pre študentov Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (pre všetky študijné programy) a pre odborných pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú navrhovaníViac...

Nájsť podobné
Generování zvuků pomocí mikrokontrolérů

Autor(i): David Matoušek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha se věnuje problematice generování zvuků pomocí mikrokontrolérů, je určena široké odborné veřejnosti včetně začátečníků. Série příkladů určených pro mikrokontroléry PIC16F628A a ATmega8A (resp. ATmega16A) vysvětluje jednotlivé možnosti generovánViac...

Nájsť podobné
Základy obvodové techniky 2

Autor(i): Bohumil Brtník

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Nejprve je uvedena problematika Fourierových řad jako nástroje pro řešení obvodů v neharmonickém ustáleném stavu, které slouží jako základ Fourierovy transformace, z níž vychází Laplaceova transformace umožňující řešení přechodných dějů bez použití..Viac...

Nájsť podobné
Základy obvodové techniky 1

Autor(i): Bohumil Brtník

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Základy obvodové techniky I seznamují se základním obecným aparátem, pojmy a postupy nutnými pro řešení elektrických a elektronických obvodů, pro jejich návrh i pro porozumění jejich činnostem a funkci. Začíná se analýzou lineárních a linearizovanýcViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov