alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Příručka pro zkoušky elektrotechniků

Autor(i): Michal Kříž

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Elektrotechnika se stala tak širokým oborem, že již není možné, aby jedinec obsáhl všechna její odvětví. V podstatě to ani není nutné. Přesto však je třeba vidět, že elektrotechnika má společný základ, ...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků

Autor(i): Václav Macháček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Příručka je určena projektantům elektrických zařízení, investorům a dodavatelům elektromontážních prací, revizním technikům i provozovatelům elektrických zařízení...Viac...

Nájsť podobné
...a naslouchali pro Hitlera

Autor(i): Günther W. Gellermann

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Tajná říšská záležitost: odposlouchávací centrály Třetí říše. Autor se zaměřil na ty německé instituce, které za použití v tehdejší době nejnovějších technických poznatků – před druhou světovou válkou a zejména pak během ní ...Viac...

Nájsť podobné
Návrh a konstrukce desek plošných spojů

Autor(i): Vít Záhlava

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha "Návrh a konstrukce desek plošných spojů" popisuje základní aspekty návrhu desek plošných spojů (DPS), tedy problematiku počítačového návrhu DPS, technologii výroby vícevrstvých DPS, osazování a pájení SMD, elektrické vlastnosti plošných spojů.Viac...

Nájsť podobné
Reproduktory a reprosoustavy II

Autor(i): Kamil Toman

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Reedice původní knihy Reproduktory a reprosoustavy s doplněním o nové kapitoly. Kniha opět pojednává o stavbě a technologii reproduktorů, jejich parametrech, měření a jejich užití v praxi...Viac...

Nájsť podobné
Technologie materiálů pro elektroniku a optoelektroniku

Autor(i): Ivan Hüttel

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Technologie polovodivých materiálů zahrnuje velmi širokou oblast materiálů a v rámci jednoho skripta není možné ji celou obsáhnout. Z tohoto důvodu je pozornost věnována pouze základním a technicky významným ...Viac...

Nájsť podobné
Úprava vody v energetice

Autor(i): Pavel Hübner

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha se zabývá problematikou úpravy vody v energetických provozech, zejména u elektráren a tepláren. V publikaci je věnována pozornost jak přípravě přídavné vody do parovodního a chladícího okruhu, tak metodám úpravy vody v těchto okruzích...Viac...

Nájsť podobné
Elektronika II - učebnice

Autor(i): Miloslav Bezděk

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Učebnice Elektronika II zaceluje mezeru v nedostatku učebnic pro slaboproudé obory. Tento díl je určen pro 3. ročník průmyslových škol, integrovaných středních škol a učilišť a to pro obory kódu začínající číslicí 26...Viac...

Nájsť podobné
Simulační programy pro elektroniku

Autor(i): Robert Láníček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Během deseti let se osobní počítače rozšířily tak, že začínají být stejně dostupné jako dříve kalkulátory. Je nepochybné, že jejich přínos pro technickou praxi je mnohem větší...Viac...

Nájsť podobné
3x časovač 555

Autor(i): Jan Hájek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Opět vychází další kniha v edici o časovačích 555. Volně navazuje na předchozí dva díly. Z mnoha dostupných pramenů byla pro tuto knihu vybrána zajímavá a vyzkoušená jednoduchá zapojení...Viac...

Nájsť podobné
2x časovač 555

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Jedním z nejzajímavějších integrovaných obvodů bipolárního období je mimo operačního zesilovače jistě časovač, kombinace analogových a číslicových obvodů na jediném čipu. Časovač 555 - ať již jako zdroj časových úseků nebo jako oscilátor...Viac...

Nájsť podobné
Analýza elektromagnetických javov a sústav

Autor(i): Miroslav Neveselý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha sa zaoberá analýzou elektromagnetických javov a sústav. Po definícii elektromagnetického poľa a vysvetlení vzťahov medzi elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým poľom sa postupne analyzujú statický, ...Viac...

Nájsť podobné
Neotvírat

Autor(i): John Farndon

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Zajímá vás, jak se páčí trezor? Zda mohou z nebe pršet žáby? Či zda se můžete stát členem tajné společnosti? Neuvěřitelná pravda o největších tajemstvích světa...Viac...

Nájsť podobné
Jsou mobily bezpečné?

Autor(i): Vlastimil Žert, Andrej Sándor

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Provoz mobilu a elektromagnetické pole, vysvětlení základních pojmů, seznámení s účinky a prevencí.Viac...

Nájsť podobné
Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Všeobecne záväzné predpisy pre elektrotechnikov a podnikanie v energetike.Viac...

Nájsť podobné
Otázky a odpovede pre prípravu elektrotechnikov

Autor(i): Jozef Alberty

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Viac...

Nájsť podobné
Vykonávanie revízií elektrickej inštalácie po novom

Autor(i): Ján Meravý, Martin Herman

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Vo všeobecnosti bezpečnosť elektrického zariadenia v prvom rade závisí od podmienok jeho inštalácie. V zmysle európskeho prístupu k bezpečnosti technických zariadení (pracovných prostriedkov) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť ...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika I

Autor(i): František Krejčí

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Základní poznatky o elektrických strojích a přístrojích, elektrických zařízeních motorových vozidel, elektrochemických zdrojích elektrické energie motorových vozidel, generátorech a zapalování spalovacího motoru...Viac...

Nájsť podobné
Kamerové bezpečnostné systémy

Autor(i): Tomáš Loveček, Peter Nagy

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

"Hlavným cieľom tejto učebnice bolo zoznámiť čitateľov so základnými princípmi využívanými pri snímaní, prenose a spracovaní televízneho obrazu. Pretože moderné kamerové systémy sú založené na digitálnom spracovaní obrazu," ...Viac...

Nájsť podobné
Ochrana pred bleskom a prepätím

Autor(i): Michal Ingeli

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Publikácia je symbiózou odbornej teórie a praxe v oblasti ochrany pred bleskom a prepätím. Obsahom sú aktuálne teoretické poznatky a predpisy, ale aj konkrétne systémy, konštrukcie, detaily a materiály aplikované v praxi...Viac...

Nájsť podobné
Praxe zvukové techniky

Autor(i): Václav Vlachý

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Třetí aktualizované a rozšírené vydání, které vás komplexně seznámí s problematikou zvuku a zvukové techniky. Publikace se věnuje novým a zároveň vylepšeným starým technologiím, se kterými dnes přijdete do styku v nahrávacím studiu...Viac...

Nájsť podobné
Termovízia a jej využitie v praxi

Autor(i): Milan Šimko, Milan Chupáč

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Táto kniha je určená pracovníkom výskumu a vývoja, širokej odbornej verejnosti ako aj študentom technických univerzít, ktorí sa zameriavajú na problematiku elektroenergetiky, telekomunikácií...Viac...

Nájsť podobné
Elektrotechnika

Autor(i): Ján Michalík

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Táto vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom neelektrotechnických fakúlt technických univerzít, ako aj širokej odbornej verejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Číslicová technika

Autor(i): David Matoušek

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Kniha velice podrobně popisuje druhy číslicových obvodů a jejich použití. Je určena nejen začátečníkům, protože pokročilí "bastlíři" zde naleznou řadu dosud nepublikovaných konstrukcí...Viac...

Nájsť podobné
Výkladový slovník inteligentných dopravných systémov, slovensko-anglický, anglicko-slovenský

Autor(i): Tibor Schlosser

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Výkladový slovník inteligentných dopravných systémov alebo jednoduchšie slovník cestného hospodárstva a dopravy, ako aj cestného a mestského dopravného inžinierstva je slovníkom základnej terminológie z dopravného a cestného inžinierstva...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické stroje

Autor(i): Ján Michalík, Jozef Buday

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Táto vysokoškolská učebnica je určená predovšetkým študentom neelektrotechnických fakúlt technických univerzít, ako aj širokej odbornej verejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Elektrické prístroje

Autor(i): Ľudovít Hüttner

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Predložený text si kladie za cieľ oboznámiť poslucháčov s problematikou prvkov elektrických rozvodov, ktorých úlohou je riadiť dodávku elektrickéj energie od výrobcu k spotrebiteľovi, teda s problematikou elektrických prístrojov.Viac...

Nájsť podobné
Elektrické pohony

Autor(i): Ladislav Borba

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Skriotum je určené poslucháčom prezenčného a dištančného štúdia študijného odboru Elektroenergetické a silnoprúdové inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informatiky STUViac...

Nájsť podobné
Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení

Autor(i): Ing. Ján Meravý a kolektív

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Ide o metodickú príručku zameranú na správne vykonávanie OPaOS (revízií) elektrických zariadení NN, VN, bleskozvodov, elektrických strojov, spotrebičov a náradia v prevádzke a pod.Viac...

Nájsť podobné
Moderní učebnice elektroniky 2

Autor(i): Jaroslav Doleček

Kategória: KNIHY | Technika, priemysel | Elektrotechnika, elektronika

Druhý díl učebních textů je věnován popisu a částečně též aplikacím hlavních typů polovodičových prvků jako jsou různé typy diod, bipolární a unipolární tranzistory včetně mikrovlnných a výkonových, vícevrstvé spínací součástky. Popisuje též polovodiViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov