alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Sloboda prejavu a sloboda po prejave

Autor(i): Ján Drgonec

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor sa vo svojom najnovšom diele znovu zaoberá problematikou, ktorú má rád a ktorej sa dlhodobo venuje. Predkladá v ňom posun vo výklade podmienok uplatňovania...Viac...

Nájsť podobné
Volnočasové aktivity pro seniory

Autor(i): Vladimíra Holczerová, Dagmar Dvořáčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikace obsahuje nejen návody k volnočasovým aktivitám, ale také prezentaci výsledků práce se seniory. Cílem publikace je prezentace a následné předání pozitivních zkušeností s metodikou a prováděním volnočasových aktivit, například aplikace konkréViac...

Nájsť podobné
Estébáci, tuneláři, miliardáři...

Autor(i): Emil Špatný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Domnívám se, že v historii jde o jednu ze zásadních vět, na kterou většina z nás zapomíná. To je taky jeden z důvodů, proč jsem se odhodlal tuto knihu napsat. Protože bez znalostí své historie, i když může být od nás vzdálena pouhých několik let...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca

Autor(i): Peter Brnula

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autorovi sa podarilo na priestore ohraničenom rozsahom jednej monografie zachytiť počiatky a rozvoj jednej z pomáhajúcich disciplín – sociálnej práce...Viac...

Nájsť podobné
Vliv globalizace na marketing destinace cestovního ruchu

Autor(i): Alžbeta Kiráľová, Ivo Straka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Cestovní ruch je jedním z největších a současně nejdynamičtěji se rozvíjejících průmyslů světa s příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost, záchranu kulturních, uměleckých a historických památek, zvyšuje všeobecnou úroveň vzdělání...Viac...

Nájsť podobné
Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike

Autor(i): Jaroslav Holomek a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

„Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom...Viac...

Nájsť podobné
The Price of Inequality

Autor(i): Joseph E. Stiglitz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

America currently has the most inequality, and the least equality of opportunity, among the advanced countries. While market forces play a role in this stark picture, politics has shaped those market forces...Viac...

Nájsť podobné
Sociální práce v praxi

Autor(i): Oldřich Matoušek a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Současná sociální práce zkoumá i v praxi řeší širokou škálu sociálních problémů týkajících se nejrůznějších skupin lidí. Užívá k tomu mnohé poměrně obecné přístupy společné prakticky všem sociálním pracovníkům...Viac...

Nájsť podobné
Teorie evropské integrace

Autor(i): Petr Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha je základní příručkou pro každého, kdo se zajímá o hlubší analýzu evropského integračního procesu. Autor v ní přehlednou a srozumitelnou formou zpracovává problematiku teorií evropské integrace od nejstarších teorií...Viac...

Nájsť podobné
Sociální správa

Autor(i): Igor Tomeš a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Příručka pro studující sociálních, právních a příbuzných oborů i pro profesionály v oblasti sociální práce, sociální správy a státní správy podává obecnou teorii sociální správy i popis současných úkolů...Viac...

Nájsť podobné
Mezinárodní bezpečnost v době globalizace

Autor(i): Jan Eichler

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Učební text seznamuje čtenáře s hlavními termíny teorie mezinárodní bezpečnosti. Představuje základní charakteristiky studené války, hodnotí proces globalizace po roce 1990 a jeho dopad na bezpečnost v mezinárodním kontextu...Viac...

Nájsť podobné
Metody a řízení sociální práce

Autor(i): Oldřich Matoušek a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Jádrem publikace jsou informace o klasických i nových metodách sociální práce. Podrobně jsou probrány různé formy případové práce (poradenství, krizová intervence, mediace), práce se skupinou (skupinová práce, streetwork)...Viac...

Nájsť podobné
Etnické konflikty

Autor(i): Filip Tesař

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor čtivou formou přibližuje příčiny a fungování etnických konfliktů. Zkoumá roli kultury, ekonomiky, ideologie, moci, ale i sociálních vztahů v místních společenstvech, individuálního jednání a psychologických faktorů...Viac...

Nájsť podobné
Obecné dějiny hanebnosti

Autor(i): Jorge Luis Borges

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Sbírka kratších raných textů nazvaná Obecné dějiny hanebnosti tematicky i stylisticky předjímá další, známější Borgesova díla. Autor zde líčí hanebné skutky, kterých se dopustili nikoliv významní lidé píšící dějiny, ale lidé drobní a většinou neznámíViac...

Nájsť podobné
Sociologie zločinu

Autor(i): Jan Jandourek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha se zabývá deviací v sociologickém slova smyslu. Proč se lidé chovají jinak, než se od nich očekává, a jaké to má příčiny? Co je normální? Co je skutečně přestupek a co zločin? Jak se může společnost bránit a jak má...Viac...

Nájsť podobné
Environmentální politika a udržitelný rozvoj

Autor(i): Václav Mezřický

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Environmentální politika neboli politika ochrany životního prostředí představuje jednak programy zaměřené na prevenci a řešení problémů životního prostředí, jednak konkrétní jednání různých subjektů (státu, politických stran...Viac...

Nájsť podobné
Agenda 21

Autor(i): Glenn Beck, Harriet Parke

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Rovnako ako sa zdal nemysliteľný Orwellov Rok 1984, keď ho autor napísal, aj Agenda 21 je príbeh, ktorý si v skutočnosti nevieme predstaviť. Nanešťastie, všetko nasvedčuje tomu, že sa to môže stať, ak ľudia budú apaticky pokračovať v konzumnom životeViac...

Nájsť podobné
Rodokmen a soukromí TGM

Autor(i): Michaela Košťálová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha objevuje tvář prvního československého prezidenta z nevšedního úhlu pohledu, výhradně z jeho soukromí. Čtenář knihy získá ucelený, mnohdy detailně vykreslený pohled na civilní život T. G. Masaryka...Viac...

Nájsť podobné
Ve službách státu

Autor(i): Pavel Lukeš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Být utajeným agentem Čsl. rozvědné služby by se leckomu mohlo zdát jako atraktivní zaměstnání... Ovšem pravda je obvykle na míle vzdálena od představy obyčejných lidí, kteří „agenty“ viděli snad jen v amerických filmech...Viac...

Nájsť podobné
Globálna sexuálna revolúcia

Autor(i): Gabriele Kuby

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

OBSAH: Predslov k slovenskému vydaniu MUDr. Anny Záborskej, europoslankyne Predslov k nemeckému vydaniu prof. Dr. Roberta Spaemanna Úvodné slovo Gabriely Kuby I. Zničenie slobody v mene slobody II. Priekopníci sexuálnej revolúcie od Francúzskej.Viac...

Nájsť podobné
Bod zlomu

Autor(i): Malcolm Gladwell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha Bod zlomu je životopisom veľmi jednoduchej myšlienky. Podľa nej vznik módnych trendov, nástup a pokles kriminality, premena neznámych kníh na bestsellery, nárast fajčenia medzi dospievajúcou mládežou,...Viac...

Nájsť podobné
Odsúdení na špionáž

Autor(i): Artúr Soldán

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha Odsúdení na špionáž ponúka pohľad na doteraz neobjasnené politické činy, prevraty, špionáže, udávania, vypočúvania, procesy a likvidácie v minulom storočí, teda napospol udalosti, o ktorých sa ešte donedávna...Viac...

Nájsť podobné
Znamenia čias

Autor(i): František Mikloško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha reflektuje dianie na slovenskej politickej scéne od deväťdesiatych rokov takmer po súčasnosť. Je výberom textov, ktoré autor publikoval v priebehu tridsiatich rokov...Viac...

Nájsť podobné
Rudá symfonie

Autor(i): Ivan Landovskij

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha „Rudá symfonie“ působí svým původem, ale především svým obsahem tak neuvěřitelně, až v čtenáři bezděčně vzniká podezření, že se jedná o mystifikaci. Podobný...Viac...

Nájsť podobné
Gender před tabulí

Autor(i): Lucie Jarkovská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Studie je výsledkem etnografického výzkumu ve školní třídě, který se zaměřoval na (re)produkci genderu v každodennosti školního kolektivu. Vychází z etnometodologické...Viac...

Nájsť podobné
Máme problém

Autor(i): Vladimír Chlup

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Byl již nedobro zničen právní řád našeho státu ? Jaké jsou kořeny rozhodnutí většiny ústavních soudců z 10. září roku 2009 zrušit ústavní zákon? Proč ústavní soudci nerespektují ústavní pořádek ? Jsou ústavní soudci oprávněni jednoznačně interpretoViac...

Nájsť podobné
Churchill: vizionář, státník, historik

Autor(i): John Lukacs

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

John Lukacs se po celý svůj život zabývá složitou a mnohovrstevnou osobností Winstona Churchilla. V knize Churchill na tohoto muže nahlíží jako na vizionářského státníka...Viac...

Nájsť podobné
Demokracia je principiálny omyl

Autor(i): Pavol Peter Kysucký

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Za dobu fungovania demokratického systému sa začína hromadiť množstvo veľmi vážnych problémov, ktoré produkuje práve uvedený systém. A tento systém...Viac...

Nájsť podobné
Jak se zavírají tuneláři

Autor(i): Václav Láska

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Hlavním tématem knihy jsou tuneláři a tunelování. To je fenomén, o kterém každý mluví, ale málokdo o něm skutečně něco ví. Autor vám dává jedinečnou šanci nahlédnout do zákulisí vyšetřování těch nejzávažnějších...Viac...

Nájsť podobné
Posledné varovanie

Autor(i): Nicolaos D. Kanellos

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha Posledné varovanie je priesečnicou filozofických esejí na tému udržateľnosti demokracie, zneužívania politickej moci či vlasteneckej lásky k svojej krajine a novely o terorizme. Príbeh vzniku teroristickej skupiny v 70-tych rokoch 20. storočia,Viac...

Nájsť podobné
Judaismus

Autor(i): Micha Brumlik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Je judaismus náboženstvím strachu a pomsty, zastíněným všemocností zákonů, utvářeným domýšlivostí a rasovou hrdostí a podloženým nesplnitelným utopismem? Jsou v něm zachovány přísné patriarchální struktury?Viac...

Nájsť podobné
Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé

Autor(i): Lukáš Kovanda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Aj vďaka knihám ako Freakonomics už ekonómia nie je dávno iba suchopárnou vedou. V našich zemepisných šírkach však chýbala podobná publikácia, ktorá by pracovala aj s domácimi reáliami. Po dvoch knihách rozhovorov so známymi...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov