alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Lízing v praxi

Autor(i): Renáta Stanley, Michaela Barčáková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia poskytuje komplexne spracovanú problematiku prenájmu (lízingu) v podmienkach SR v účtovníctve nájomcu i prenajímateľa, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Pojem prenájom (lízing) je vymedzený z právneho, účtovného...Viac...

Nájsť podobné
Daňové priznania za rok 2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Daňové priznanie za rok 2013 pre fyzické osoby, právnické osoby, Ročné zúčtovanie dane, Vyplnené tlačiváViac...

Nájsť podobné
Poradca 7-8/2014

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov s komentárom, daň právnickej osoby, daň fyzickej osoby, daňové priznanie...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2014/VI

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o lesoch, zákon o ovzduší, zákon o odpadoch, zákon o obaloch, vodný zákon, životné prostredie, zoznamy odpadov,...Viac...

Nájsť podobné
Zákony 2014/V

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Školský zákon, samosprávne kraje, rozpočtové pravidlá, zákon o štátnej službe, verejný záujem, financovanie škôl...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach zodpovednosti štátu

Autor(i): Róbert Jakubáč

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Po publikácii „Judikatúra vo veciach náhrady škody“ predkladá naše vydavateľstvo tak odbornej, ako aj laickej verejnosti ďalší výber z rozhodnutí slovenských, českých a československých súdov z oblasti zodpovednosti za škodu...Viac...

Nájsť podobné
Stavebný zákon, stavebné a pozemkové právo v praxi

Autor(i): Štefan Korec a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha od popredného slovenského odborníka na stavebné a pozemkové právo poskytuje základné informácie o všetkých dôležitých pozemkovo-právnych predpisoch a inštitúciách podľa platného práva v Slovenskej republike...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca

Autor(i): Peter Brnula

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Autorovi sa podarilo na priestore ohraničenom rozsahom jednej monografie zachytiť počiatky a rozvoj jednej z pomáhajúcich disciplín – sociálnej práce...Viac...

Nájsť podobné
Občianske súdne konanie

Autor(i): Svetlana Ficová, Marek Števček a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica sa obmedzuje na výklad prvých piatich častí Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých sú upravené všeobecné ustanovenia, inštitúty súvisiace s činnosťou súdu pred začatím konania, s konaním na súde prvého stupňa, s opravným konaním a so...Viac...

Nájsť podobné
Výskum obetí kriminality v Slovenskej republike

Autor(i): Jaroslav Holomek a kol.

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

„Posudzovaná monografia prezentuje korektné interpretovanie vlastného (a na Slovensku ojedinelého) dlhodobého výskumu obetí kriminality. Pričom...Viac...

Nájsť podobné
Zákon o verejnom obstarávaní

Autor(i): Juraj Tkáč, Marek Griga

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Komentár k zákonu o verejnom obstarávaní je jedinečnou publikáciou na slovenskom knižnom trhu. Podrobne sa zaoberá témou verejného obstarávania, upravenou zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení dvoch posledných noviel...Viac...

Nájsť podobné
Správa a vymáhanie pohľadávok

Autor(i): Peter Daniel

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Odborná monografia „Správa a vymáhanie pohľadávok“ poskytuje komplexný prehľad o problematike súvisiacej s pohľadávkami a ich vymáhaním. Dôsledne prepája právne, ekonomické, daňové, finančno-analytické a psychologické témy...Viac...

Nájsť podobné
Súdny systém Európskej únie

Autor(i): Michael Siman, Miroslav Slašťan

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Dňa 1.12.2009 vstúpila do platnosti reformná Lisabonská zmluva, ktorá podstatne zmenila a doplnila primárne právo EÚ. Okrem zrušenia Európskeho spoločenstva (a tým nahradenia komunitárneho práva úniovým právom, či právom Únie) predstavila viaceré....Viac...

Nájsť podobné
Ekonómia slobody

Autor(i): Martin Štefunko

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Sprievodca základnými tézami rakúskej ekonomickej školy. Kniha popisuje základné myšlienky a ich aplikácie tohto ekonomického smeru, ktorý dávno pred kolapsom komunizmu v Európe popísal problémy socialistického ekonomického plánovania...Viac...

Nájsť podobné
Obchodné právo

Autor(i): Lucia Žitňanská, Oľga Ovečková a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé vydanie učebnice Obchodné právo nadväzuje na prvé vydanie učebnice Základy obchodného práva 1 (Bratislava, Iura edition 2009) a Základy obchodného práva 2 (Bratislava, Iura edition 2010) s určitými zmenami. Predovšetkým ide o vydanie...Viac...

Nájsť podobné
Dane, účtovníctvo 10/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Jednoduché účtovníctvo, Postupy účtovania, Zákon o účtovníctve, Úprava základu dane...Viac...

Nájsť podobné
Repetitórium práva Európskej únie

Autor(i): Martina Jánošíková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Repetitórium Európskeho práva je učebnou pomôckou, ktorá bola vytvorená s cieľom uľahčiť študentom všetkých troch stupňov univerzitného vzdelávania na právnických fakultách pochopenie základných súvislostí práva Európskej únieViac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach zabezpečenia záväzkov

Autor(i): Edmund Horváth

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha prináša výber publikovaných aj nepublikovaných súdnych rozhodnutí na tému zabezpečenia záväzkov, ktoré môžu byť nápomocné v slovenskej právnej praxi. Pri nepulibkovaných rozhodnutiach bola vytvorená aj právna veta a pri niektorých rozhodnutiacViac...

Nájsť podobné
Teória práva

Autor(i): Radoslav Procházka, Marek Káčer

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Učebnica ponúka nielen základný prehľad, ale aj ucelenú analýzu právneho a štátovedeckého pojmoslovia. V úvodných kapitolách sa autori venujú povahe, znakom a funkciám štátu, vysvetľujú prečo štát vzniká, aké sú jeho znaky a formy, čo tvorí podstatViac...

Nájsť podobné
Realitná príručka

Autor(i): Mário Glos a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Tematicky je kniha zameraná na problematiku nehnuteľností, fungovanie realitného trhu, proces kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, práva a povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľností a to všetko vo veľmi netradičnej a pútavo spracovanej forViac...

Nájsť podobné
Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality

Autor(i): Jaroslav Ivor a kolektív

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v.Viac...

Nájsť podobné
Nový zákon o ochrane osobných údajov

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Nový zákon o ochrane osobných údajov s aktualizovanou dôvodovou správou.Viac...

Nájsť podobné
Práce a Mzdy 7-8/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Obsahom publikácie sú nasledovné témy: Ročné zúčtovanie ZP, Ochrana osobných údajov, Absolventská prax, Gastrolístky a SZČO, Dohoda o hmotnej zodpovednosti, Kontrola PN zamestnávateľom, Priemerný zárobok...Viac...

Nájsť podobné
Ekonómia dobra a zla

Autor(i): Tomáš Sedláček

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Druhé, značne rozšírené a prehĺbené vydanie autorovej prvotiny publikovalo v roku 2011 prestížne nakladateľstvo Oxford University Press. Od tej doby kniha oslovuje čitateľov po celom svete. Ekonómia dobra a zla bola preložená do 14 jazykov (vrátanViac...

Nájsť podobné
Odložené dane v individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvé vydanie tejto publikácie vyšlo v roku 1999. Odvtedy sa vo svete odložených daní veľa zmenilo, tak v slovenských účtovných predpisoch, ako aj v štandarde IAS 12...Viac...

Nájsť podobné
Najbohatší muž v Babylone

Autor(i): George S. Clason

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Táto nadčasová klasika, ktorú zbožňujú milióny ľudí, obsahuje kľúč ku všetkému, po čom túžite a ku všetkému, čo chcete dosiahnuť. Odhaľuje tajomstvo, ako dosiahnuť osobný blahobyt. TAJOMSTVÁ ÚSPECHU STARÝCH NÁRODOV – ISTÁ CESTA K ŠŤASTIU A PROSPERViac...

Nájsť podobné
Prečo je vzduch zadarmo a panenstvo drahé

Autor(i): Lukáš Kovanda

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Aj vďaka knihám ako Freakonomics už ekonómia nie je dávno iba suchopárnou vedou. V našich zemepisných šírkach však chýbala podobná publikácia, ktorá by pracovala aj s domácimi reáliami. Po dvoch knihách rozhovorov so známymi...Viac...

Nájsť podobné
Úplné znenia 21/2013

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Zákon o Policajnom zbore a Zákon o priestupkoch podľa právneho stavu k 3. 5. 2013 s prehľadným grafickým vyznačením zmien v predpise...Viac...

Nájsť podobné
Judikatúra vo veciach daňového práva

Autor(i): Ivan Rumana, Marianna Hirková

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Publikácia „Judikatúra vo veciach daňového práva“ je novinkou z edície výberu judikatúry vydavateľstva IURA Edition, spol. s r. o. Obsahuje konkrétne príklady zo súdnej praxe...Viac...

Nájsť podobné
Život na úver

Autor(i): Joachim Becker, Ivan Lesay

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Prvá slovenská ucelená kniha o kríze! Prečo kríza trafila jadro svetovej ekonomiky a iba lízla perifériu? Ako je možné, že finančné špekulácie vedú k rastu cien a k hladomorom...peňazí? Zhrešili ibaViac...

Nájsť podobné
O práve a štáte

Autor(i): Daniel Šmihula

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Kniha je zbierkou autorových vedeckých štúdií a esejí o problematike práva a štátu, ktoré boli publikované v českých a slovenských časopisoch a zborníkoch v období rokov 1997 - 2012...Viac...

Nájsť podobné
Československé právne dejiny

Autor(i): Ladislav Vojáček, Jozef Kolárik, Tomáš Gábriš

Kategória: KNIHY | Ekonomika, právo

Predložená publikácia ponúka stručný prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992. Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy. Pri jednotlivých právnych odvetviachViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov