alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Hlavní body sociální otázky

Autor(i): Rudolf Steiner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Cílem trojčlenného uspořádání společnosti je lidsky důstojný život každého jednotlivce. Nemůže jej zajistit ani kapitalismus, který snižuje lidskou práci na úroveň...Viac...

Nájsť podobné
Bod zlomu

Autor(i): Malcolm Gladwell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Knihu Bod zlomu bez nadsázky můžeme nazvat marketingovou biblí. Poodhaluje totiž tajemství šíření informací, napříč společností. Jak je možné, že se některé změny ve společnosti odehrávají neuvěřitelně rychle? Proč se z neznámé knihy najednou stane..Viac...

Nájsť podobné
Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť

Autor(i): Rodney G. Peffer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Rodney G. Peffer (významný americký politický filozof, pôsobiaci na Univerzite San Diego v Kalifornii a vystupujúci z pozície liberálneho marxistu) svoju teóriu spravodlivosti sformuloval v roku 1990, keď vyšlo jeho najslávnejšie dielo...Viac...

Nájsť podobné
Človek, sloboda, vlastníctvo

Autor(i): Richard Sťahel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Výber textov, ktoré prináša tento zborník, poukazuje na to, že chápanie vlastníctva, jeho vzťah k ponímaniu človeka a jeho slobody má množstvo podôb a to, čo sa súčasníkom na prvý pohľad javí ako ,,samozrejmné" alebo ,,prirodzené", je výsledkom stároViac...

Nájsť podobné
Sociálna práca v školstve

Autor(i): Zoja Koscurová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Monografia ponúka ucelený prierez z oblasti implementácie odboru sociálnej práce do školského prostredia. Ako prvá vedecká monografia svojho druhu na slovenskom a českom knižnom trhu definuje, vymedzuje a charakterizuje teoretické a metodologické...Viac...

Nájsť podobné
Rímsky cisár ako spoločenský reformátor ergo teória sociálnej evolúcie v praxi

Autor(i): Dávid Šimek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Dielo „Rímsky cisár ako spoločenský reformátor ergo teória sociálnej evolúcie v praxi“ vychádza pôvodne z dizertačnej práce autora. V rámci jej obsahu sa zameral na dva zdanlivo úplne rozdielne objekty skúmania...Viac...

Nájsť podobné
Indián

Autor(i): Pjér La Šéz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody...Viac...

Nájsť podobné
Spoveď ekonomického zabijaka

Autor(i): John Perkins

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

„Ekonomickí zabijaci,“ píše John Perkins, „sú vysoko platení profesionáli, ktorí podvodom oberajú krajiny po celom svete o bilióny dolárov. Medzi ich nástroje patria falošné finančné správy, zmanipulované voľby, špinavé peniaze, vydieranie, sex a...Viac...

Nájsť podobné
Ohniská napätia

Autor(i): George Friedman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Nová významná kniha s hlavnými tézami o nadchádzajúcich udalostiach v Európe. Táto provokatívna práca skúma ohniská napätia, geopoliticky horúce miesta, kde v priebehu dejín prepukli napätia a kde sa konflikty opäť môžu objaviť...Viac...

Nájsť podobné
Selhání kapitalismu volného trhu a ekonomický úpadek západu

Autor(i): Paul Craig Roberts

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

V tomto díle, které psal dlouho před ukrajinskou krizí, se Paul Craig Roberts věnuje popularizaci ekonomie a především kritice omylů spjatých s libertariánským pohledem na svět a ekonomiku, a také pečlivému rozlišování, komu politika tohoto směru pomViac...

Nájsť podobné
Folklór a komunikácia v procesoch globalizácie

Autor(i): Eva Krekovičová a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia, v ktorej autori predkladajú výsledky interdisciplinárne orientovaných výskumov, ktoré sa zaoberajú procesmi prebiehajúcimi v súčasnosti a ich súvisom s internetovou...Viac...

Nájsť podobné
Terorizmus

Autor(i): Štefan Jangl, Vladimír Kavický

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Terorizmus sprevádza vývoj ľudskej spoločnosti v celej jej histórii. V závislosti od konkrétnych spoločenských podmienok sa v jednotlivých dejinných obdobiach prejavoval v rôznych podobách. Menili sa jeho ciele, metódy, formy a používané prostriedky.Viac...

Nájsť podobné
Sociální stát v Československu

Autor(i): Jakub Rákosník, Igor Tomeš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Za samozřejmou součást moderní evropské společnosti dnes považujeme sociální vymoženosti, jakými jsou podpora v nezaměstnanosti, důchodový systém, veřejná ochrana zdraví, bezplatné vzdělání a řada dalších. Již jsme si zvykli na sociální a přerozdělovViac...

Nájsť podobné
Made in Čína

Autor(i): Paul Midler

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Made in Čína popisuje každodenní těžkosti, kterým dovozci musí čelit, a konfrontuje z evropského pohledu idylickou konfuciánskou morálku s drsnou realitou...Viac...

Nájsť podobné
Hledání rovnováhy

Autor(i): Francois Matarasso, Charles Landry

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Strategie kulturního managementu a kulturní politika obecně je jednou z nejvíce zanedbaných oblastí v ČR, v praktické i akademické rovině. Publikace...Viac...

Nájsť podobné
Indián

Autor(i): Pjér La Šéz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor v historických souvislostech pojednává o tradičních hodnotových a duchovních aspektech lidského bytí v kontrastu se změnami, které přináší současná globalizačně konzumní civilizace. Filtrem jungovské analytické metody přibližuje, jak zosobnění.Viac...

Nájsť podobné
Od osamelosti k blízkmeu vzťahu v partnerstve

Autor(i): Ján Hrustič

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor sa pokúša v knihe rozoberať a približovať také kvality sociálneho správania, ktoré by mohli zabrániť partnerskej deštruktivite a ničeniu všetkého krásneho, s čím na začiatku vzťahu partneri začínali. Kladie dôraz na uvedomovanie si takých sociáViac...

Nájsť podobné
Sociológia 2

Autor(i): Dagmar Kúdelová-Kopčanská, Iveta Harváneková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Učebnica je určená pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie...Viac...

Nájsť podobné
Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením

Autor(i): Jiří Kantor a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Obsahem publikace je tvorba teoretických východisek pro využití kreativních (zejména hudebních) prostředků a přístupů u osob s těžkým kombinovaným...Viac...

Nájsť podobné
Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014

Autor(i): Marek Rybář, Peter Spáč, Petr Voda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

V poradí štvrté priame prezidentské voľby na Slovensku priniesli prekvapujúceho víťaza a tiež množstvo porazených. Víťazom sa stal Andrej Kiska, kandidát bez...Viac...

Nájsť podobné
This Changes Everything

Autor(i): Naomi Klein

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Naomi Klein's international bestseller This Changes Everything is a must-read on our future, one of the defining and most hopeful books of this era....Viac...

Nájsť podobné
Aká sme to krajina

Autor(i): Ondrej Hronec

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Prečo sa strácajú amazonské pralesy, čo je potravinový biznis, odkiaľ prichádza fenomén „odpadovej“ kultúry, aké sú naše autority a pod. Zo sveta...Viac...

Nájsť podobné
Teória jazyka a východiská sociálnych vied

Autor(i): Jürgen Habermas

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Štúdie J. Habermasa uverejnené v zväzku  Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns boli napísané v rokoch 1970 až 1982 a predstavujú východisko pre práce, ktoré uverejnil v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minuléhoViac...

Nájsť podobné
Politika zamestnanosti - budúcnosť pre Slovensko

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia Inštitútu zamestnanosti Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko sa venuje viacerým špecifickým skupinám nezamestnaných a jej cieľom je identifikovať prekážky, ktoré sociálny systém kladie zlepšeniu ich zamestnanosti...Viac...

Nájsť podobné
Sociálny sytém - skutočnosť a vízia

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia Inštitútu zamestnanosti Sociálny systém – skutočnosť a vízia sa venuje problematike zlepšenia sociálneho systému tak, aby plnil úlohu prvku posúvajúceho ľudí do zamestnania. V súčasnosti platný sociálny systém udržuje osoby v pasivite...Viac...

Nájsť podobné
From Dictatorship to Democracy

Autor(i): Gene Sharp

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

From Dictatorship to Democracy was a pamphlet, printed and distributed by Dr Gene Sharp and based on his study, over a period of forty years, on non-violent...Viac...

Nájsť podobné
Násilná kriminalita

Autor(i): Lenka Staňková, Filip Ščerba, Milan Vichlenda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Monografie analyzuje násilnou kriminalitu z pohledu kriminologie, kriminalistiky, trestního práva, penologie a viktimologie. Cílem empirického výzkumu...Viac...

Nájsť podobné
Súčasné politické teórie II.

Autor(i): Kováčik, Kulašik, Kulašiková, Ondria, Škutová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Moderná politológia sa od svojho počiatku začiatkom dvadsiateho storočia vyprofilovala ako samostatná disciplína v rámci sociálnych vied. V období jej najbúrlivejšieho rozmachu, ku ktorému došlo po druhej svetovej vojne, sa rozvinul široký proces...Viac...

Nájsť podobné
Súčasné politické teórie I.

Autor(i): Kulašik, Kulašiková, Ondria

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Dva diely Súčasných politických teórií majú za cieľ oboznámiť čitateľa so šírkou, „životnosťou“ a spôsobmi realizácie bádania v politických vedách. Objasňuje všeobecné spôsoby teoretizovania v rôznych politologických prístupoch a metódy, ktoré...Viac...

Nájsť podobné
Záujmové skupiny v teórii politiky

Autor(i): Monika Uhlerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Vysokoškolská učebnica je členená do piatich kapitol a každá kapitola je komponovaná tak, aby umožnila pochopenie predkladaného problému, pričom jednotlivé oblasti a informácie v nich obsiahnuté na seba logicky nadväzujú. Publikácia je zakončená...Viac...

Nájsť podobné
Športová diplomacia

Autor(i): Ivan Štulajter, Matúš Štulajter, Danka Barteková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia Športová diplomacia je jednou z prvých ucelených knižných titulov vo svojej oblasti. Neoddeliteľnou súčasťou športovej diplomacie sú jej príbuzné interdisciplinárne oblasti, preto v publikácii okrem vzťahu športu a politiky analyzujeme a..Viac...

Nájsť podobné
Zahraničná politika Spolkovej republiky Nemecko po roku 1990

Autor(i): Ľudovít Tito, Adriana Vasiľková, Marek Lenč

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Základným cieľom predkladanej monografie je dôsledná analýzy zahraničnej politiky Nemecka od roku 1990 až do súčasnosti. Zámerom autorov je snaha o identifikáciu inštitucionálneho vymedzenia tvorby nemeckej zahraničnej politiky a základných vývojovýcViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov