alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Paradigmy zmien v 21. storočí: hľadanie kontúr v mozaike

Autor(i): Iveta Pauhofová a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Predstavy o tom, ktoré paradigmy možno považovať za určujúce pre budúci vývoj spoločnosti, závisia od úrovne a odbornosti vnímania súvislostí javov minulých a súčasných a schopnosti posudzovať ich v komplexnosti. Zároveň pri vnímaní týchto javov ...Viac...

Nájsť podobné
Obchodovanie s ľuďmi

Autor(i): Vladimír Čečot

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Je to jedinečná publikácia, ktorá sa venuje téme obchodovania s ľuďmi a z pohľadu skúmania danej témy ide o multidisciplinárny problém. V prvej kapitole sa...Viac...

Nájsť podobné
Sociológia v sociálnej práci I.

Autor(i): Štefánia Kövérová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Táto publikácia dáva možnosť sociálnym pracovníkom uchopiť vysvetlenia jednotlivých spracovávaných oblastí. Sociológia v sociálnej práci je na slovenské pomery netradičným...Viac...

Nájsť podobné
Strany a hnutia maďarskej menšiny na Slovensku po roku 1989

Autor(i): Zoltán Pástor

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Je to jedna z prvých monografických prác, ktorá sa snaží v komplexnej podobe zaoberať sa problematikou politických strán a hnutí maďarskej menšiny...Viac...

Nájsť podobné
Cezhraničná spolupráca štátov V4

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Sládkovičovo – Trnava – Komárno – Svätý Peter – Búč. Riešenie regionálnych problémov, regionálny...Viac...

Nájsť podobné
Banda zlodejov

Autor(i): Ignác Milan Krajniak

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

V tejto knihe vystupujú reálne osoby, firmy aj politické strany. Z politikov je to napríklad Robert Fico, Ján Figeľ, Béla Bugár alebo Radoslav Procházka. Dočítate sa o histórii podnikateľských skupín, ako sú Penta alebo Lexovci. Témou knihy sú aj...Viac...

Nájsť podobné
Paradoxy prosperity

Autor(i): Ľuboš Blaha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Monografia pojednáva o problematike sociálneho štátu a konzumnej spoločnosti. Autor načrtáva hlavné otázky, ktoré sú aktuálne v súčasnom diskurze...Viac...

Nájsť podobné
Paradoxy pokroku

Autor(i): Ľuboš Blaha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor sa vyjadruje k otázkam spravodlivosti, sociálneho štátu, práca je zameraná na paradoxy pokroku, v ucelenej forme podáva hlavné línie problému...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca v globalizácii

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 4-5.októbra 2007 na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy Sládkovičovo...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca s uchádzačmi o zamestnanie

Autor(i): Viera Rentková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Učebný text predkladá témy zo sociálnej politiky so zameraním na politiku trhu práce a je rozložený do deviatich kapitol, pričom jednotlivé kapitoly na seba...Viac...

Nájsť podobné
Podniková kultúra a sociálna zodpovednosť podniku

Autor(i): Monika Čambáliková, Michal Košťál

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia vyšla ako súčasť projektu VEGA č. 2/0156/09 – zodpovednosť v diskurze a v konaní ekonomických aktérov – možnosti a limity na súčasnom...Viac...

Nájsť podobné
Sociálny štát: občianstvo, práva, začlenenie

Autor(i): Monika Čambáliková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia vznikla v rámci Centra excelentnosti pre výskum a rozvoj občianskej participácie: zvládanie výziev 21. Storočia – COPART a ako učebný text pre...Viac...

Nájsť podobné
Vývoj riešenia hmotnej núdze medzi rokmi 2004 až 2014

Autor(i): Iveta Radičová, Ľubica Navrátilová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Problém nezamestnanosti, nárastu dlhodobej nezamestnanosti v 70. a 90. rokoch bol zodpovedaný systémom podpory v nezamestnanosti podobných sociálnych reforiem v celej západnej spoločnosti. Tendencie systému podpory nezamestnanosti sú analyzované...Viac...

Nájsť podobné
Na konci je súd

Autor(i): Alexander Bröstl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Keď už sa mocujeme so súdmi: veľkí zákonodarcovia vedeli, že pri zakladaní súdnej moci opatrnosti nikdy nie je dosť. „Solón vedel správne odhadnúť, do akej miery môže ľud zneužiť moc pri súdení zločinov : nariadil, aby areopág súdnu záležitosť nanovoViac...

Nájsť podobné
Politika rodovej rovnosti

Autor(i): Zuzana Kulašiková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia venovaná problematike rodovej politiky, teda problematike, ktorá v našich podmienkach nie je systematicky rozpracovaná. Autorka rozoberá...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do sociológie a elementárna štatistika

Autor(i): Jozef Polakovič

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Táto študijná pomôcka, by mala aspoň čiastočne preklenúť nedostatok príslušnej literatúry. Publikácia si nekladie za cieľ úplne vyčerpávajúco objasniť vzťah...Viac...

Nájsť podobné
Odluka cirkví od štátu

Autor(i): Marián Cipár

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Cisárovo cisárovi, božie Bohu… Rozumieme týmto Ježišovým slovám? Mal by Cirkev na Slovensku financovať štát? Ako to funguje v iných krajinách? Aké dôsledky by mala odluka cirkví od štátu?Viac...

Nájsť podobné
Hodnota staroby

Autor(i): Peter Tavel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Aký zmysel má náš život? Aký zmysel má staroba? Chceme spokojnú jeseň života a spokojné deti. Pekne dožiť. Staroba a umieranie nie sú populárne témy. Človek by sa im najradšej vyhol. Spoznajte umenie dobre zostarnúť.Viac...

Nájsť podobné
Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy

Autor(i): Menbere Workie Tiruneh, Miroslav Štefánik a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Jeden z kľúčových cieľov hospodárskej politiky je spojený s riešením nerovnováh na trhu práce prostredníctvom alternatívnych nástrojov politiky trhu práce. Náklady nezamestnanosti obsahujú nielen finančnú stránku, ale aj spoločenskú a sociálnopoliticViac...

Nájsť podobné
Kati Pražského jara

Autor(i): Martin Novák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Jméno Leonid Brežněv zná v České republice skoro každý, včetně těch, kteří se narodili nebo vyrůstali po listopadu 1989. Muž, spojený s likvidací reformního procesu v Československu v roce 1968, ovlivnil životy Čechů a Slováků...Viac...

Nájsť podobné
Bilderberg: Kdo tahá za nitky moci

Autor(i): Gerhard Wisnewski

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Proč se každým rokem schází vždy na tajném místě a za nejpřísnějších bezpečnostních opatření finanční, průmyslové, politické a mediální elity spolu s generalitou a tajnými službami a o čem jednají? Proč jsou zasedání skupiny Bilderberg utajována...Viac...

Nájsť podobné
Politika bez masky

Autor(i): Peter Dinuš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Príspevok k politickému diskurzu na Slovensku po roku 1989. Obsahom predkladanej práce, je otázka vývoja slovenskej spoločnosti po novembri 1989. Uvedený dátum sa pre naše novodobé dejiny stal prelomovým z dôvodu, že v...Viac...

Nájsť podobné
Kresťan a voľby

Autor(i): Jozef Vadkerti

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Rozhodnutie, koho voliť v parlamentných voľbách, je čoraz ťažšie. Prečo sa politické strany nehlásia k tradičným hodnotám? Ako sa má v tejto situácii zachovať kresťan? Má Cirkev odpovede aj na tieto otázky?Viac...

Nájsť podobné
Hoď do mňa kameňom

Autor(i): Jozef Hajko

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Azda nič lepšie nevystihuje vzťah Rómov a Slovákov než biblická parafráza, ktorá naznačuje, že za súčasnú neradostnú situáciu nesú zodpovednosť obe strany...Viac...

Nájsť podobné
Rodinné príbehy bez rodín

Autor(i): Branislav Ladický

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha Rodinné príbehy bez rodín je knihou autentických výpovedí odchovancov Detského mestečka Trenčín - Zlatovce, vychovávateľov a ďalších zainteresovaných...Viac...

Nájsť podobné
O Slovensku otvorene

Autor(i): Miroslav Beblavý a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Jedenásť popredných slovenských novinárov, intelektuálov a ekonómov diskutuje s poslancom Miroslavom Beblavým otvorene o situácii, v ktorej sa dnes nachádza Slovensko. Čitateľsky príťažlivou formou rozhovorov ponúka knihu konkrétne postrehy o...Viac...

Nájsť podobné
Chudoba, spoločenské súvislosti a sociálne politiky na jej odstránenie

Autor(i): Eva Halušková, Jozef Božik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia ponúka nový pohľad na chudobu a sociálnu politiku EÚ zameranú na jej riešenie. Predikuje chudobu nielen v EÚ ale aj vo svete do roku 2020. Je provokatívna, vovádza čitateľa do reality chápania vývoja Slovenska v kontexte európskeho...Viac...

Nájsť podobné
Tretí groš

Autor(i): Emily Ackerman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

V známej rozprávke kopal jeden prostý človek jarok pri ceste a za svoju prácu dostával tri groše. Išiel okolo kráľ a čudoval sa, ako môže z troch grošov vyžiť. Chudobný, ale múdry človek ho však prekvapil ...Viac...

Nájsť podobné
Jak zabít civilizaci

Autor(i): Benjamin Kuras

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

První verze této knihy vznikala na samém počátku 21. století. V té době začal pád západní civilizace nabírat do té doby nepředstavitelné tempo. To se ovšem neustále zrychluje, a tak se ani nedbalý a povrchní sledovatel už nemůže ubránit obavám, že...Viac...

Nájsť podobné
Občianky a revolucionárky

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia opisuje príbehy rôznych žien, ktoré vstupujú do revolučného a občianskeho priestoru v rôznych časových obdobiach, na rôznych miestach a v rôznych historických, spoločenských a politických kontextoch...Viac...

Nájsť podobné
Od totality k defektní demokracii

Autor(i): Michal Klíma

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Po vstupu do Severoatlantické aliance a Evropské unie se zdálo, že Česká republika úspěšně završila politickou a ekonomickou transformaci i bezpečnostní ukotvení v euroatlantickém prostoru. Mnozí si mysleli, že demokracie nezvratně zvítězila a lze...Viac...

Nájsť podobné
Nemnožme sa!

Autor(i): Rastislav Škoda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

62 článkov knihy je rozdelených do 10 skupín, a to od histórie rastu svetovej populácie cez varovné hlasy, kritikov a popieračov preľudnenia a stanoviská cirkví až po bezradné ,, čo bude ďalej?" Niektoré články sú literárne eseje, iné jednoduché...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov