alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Mosad: Nejslavnější operace izraelské tajné služby

Autor(i): Michael Bar Zohar, Nisim Mišal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Knihy Mosad: Velké operace se v Izraeli prodalo více než 120 000 výtisků a stala se v té zemi nejprodávanější knihou všech dob. Živě představuje ředitele, agenty a nejpozoruhodnější mise legendární tajné služby, která patří...Viac...

Nájsť podobné
Vojna v tieni Majdanu

Autor(i): Ľudovit Štefko, Marek Mahút, Ľudovít Mohorita

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publicisti Ľudovít Števko, Marek Mahút a Vladimír Mohorita sú autormi novej knihy, mapujúcej dramatický vývoj udalostí na Ukrajine za posledné tri roky. Otvorene a bez politickej korektnosti pomenúva príčiny vojnového konfliktu...Viac...

Nájsť podobné
Osud a voľba

Autor(i): František Novosád

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

František Novosád (1948) je vedúcim vedeckým pracovníkom Filozofického ústavu SAV a profesorom na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií (BISLA). Zaoberá sa dejinami filozofie a dejinami sociálnych a politických teórií...Viac...

Nájsť podobné
Idey na trhovisku

Autor(i): František Novosád

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Zamýšľate sa nad tým, prečo sú niektoré idey úspešnejšie ako iné? Zaujíma vás ako vzniká vplyvná idea? Máte odpoveď na otázku, ktoré ideové iniciatívy určujú našu dobu a ktoré formovali 19. a 20. storočie? Súhlasíte s tým, že žijeme v dobe...Viac...

Nájsť podobné
Byť či nebyť - Európska únia?

Autor(i): Iveta Radičová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Riešeniami krízy i budúcnosťou Európskej únie sa zaoberá nová kniha Ivety Radičovej. Publikáciu s hamletovským názvom Byť alebo nebyť – Európska únia? Kniha...Viac...

Nájsť podobné
Západ verzus Východ

Autor(i): Augustín Marián Húska, Juraj Chovan-Rehák, František Vnuk

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autori publikácie pomocou súčinnosti prírodných, spoločenských a duchovných vied ponúkajú cez prizmu kresťanského svetonázoru a slovenskej štátnej identity evolučné vysvetlenie rivality Západu a Východu. Táto rivalita síce korení vo fylogenetickej...Viac...

Nájsť podobné
Domov ako priestor bytia

Autor(i): Eva Naništová a kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

O domove by bolo možné premýšľať z rôznych hľadísk, ako je to naznačené aj v tejto unikátnej publikácii Domov ako priestor bytia, ktorej autori sa sústredili na skúmanie...Viac...

Nájsť podobné
Politickí väzni v 20. storočí

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha obsahuje príspevky k problematike komunistickej politickej perzekúcie a osudoch jej obetí, ako boli prednesené na vedeckej konferencii organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického...Viac...

Nájsť podobné
Demoralizovaná ekonomika

Autor(i): Daniel Vilhelm

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

O čom je táto kniha? O tom, že v súčasnej ekonomike a spoločnosti:- dominuje vo vzťahu morálky a ekonomiky nespravodlivosť,- prehlbuje sa odcudzenie vo všetkých...Viac...

Nájsť podobné
Štátna nebezpečnosť

Autor(i): Karol Urban

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor, vystupujúci pod pseudonymom, prináša po úspešnom titule “Sledoval som Dubčeka“ ďalšie svedectvá bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti. Ide o skutočné príbehy reálnych ľudí, ktorým z pochopiteľných...Viac...

Nájsť podobné
Suverénne európske Slovensko

Autor(i): Štefan Šebesta, Viliam Roth (editor)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Výber z prác Svetoslava Bombíka, ktorého má táto publikácia vedome napomôcť a pre históriu definitívne priradiť k jedinečným osobnostiam, rozhodujúcim o cieľoch a podobách praktickej zahraničnej...Viac...

Nájsť podobné
Jak se zbavit Castra

Autor(i): Jaroslav Fiala

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha Jak se zbavit Castra pojednává o jedné z nej¬dramatičtějších kapitol moderních dějin a před-sta¬vu¬je unikátní sondu do velmocenské politiky a průběhu „karibské studené války“, jejímž klíčovým aktérem byl právě...Viac...

Nájsť podobné
Facebooková (ne)závislost

Autor(i): Marie Pospíšilová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

S příchodem internetu se proměnila povaha sociálních vazeb a interakcí. Objevily se nové způsoby, jak utvářet sociální kontakty, prostory, kde je možné spolu...Viac...

Nájsť podobné
Svet podľa Filka

Autor(i): Martin Filko

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha textov Martina Filka (1980 - 2016) prináša plastický pohľad na jednu z najvýraznejších osôb slovenského verejného života posledného desaťročia. Editori vybrali jeho najlepšie články z...Viac...

Nájsť podobné
K filosofii socialismu

Autor(i): G. M. Tamás

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

G. M. Tamás je dnes znám jako marxista, bývalý disident a liberální postdisident, není však známo, jak režimy před rokem 1989 a po něm vlastně analyzoval...Viac...

Nájsť podobné
Rok Petra Schutza

Autor(i): Peter Schutz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Novinár denníka SME Peter Schutz si vo svojich článkoch nekladie servítku pred ústa. Výber jeho denných a týždenných komentárov neznehodnotil čas, lebo sú presné, majú svoju energiu a je v nich neodolateľný humor. Jeho kniha je naplnená nielen veľkýmViac...

Nájsť podobné
Sociálna práca v praxi

Autor(i): Michal Oláh

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinelým počinom kolektívu významných odborníkov, ktorí svojimi teoretickými, praktickými a aplikačnými prínosmi pre rozvoj sociálnej práce budujú modernú vednú disciplínu v neľahkých podmienkach postmodernej...Viac...

Nájsť podobné
Kariérny diplomat

Autor(i): Juraj Králik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Popredný slovenský kariérny diplomat napísal na slovenské pomery ojedinelú prácu. Jeho rozsiahla monografia poskytuje zaujímavý pohľad na dejiny diplomacie od tých najranejších čias až po súčasnosť...Viac...

Nájsť podobné
Chuť moci vo svete

Autor(i): Rastislav Tóth

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor rozoberá politické systémy vybraných piatich krajín: USA, Japonska, SRN, Francúzska a Veľkej Británie. Opisuje ich vznik, štruktúru štátnej moci, deľbu kompetencií, úlohu nátlakových združení, náboženskú diferenciáciu spoločnosti...Viac...

Nájsť podobné
Reflexie v priestore slova

Autor(i): Július Lomenčík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Univerzitný docent, literárny vedec, v štyroch tematických okruhoch reflektuje spoločenské, pedagogické, etické a estetické problémy súčasnosti. Skepticky nazerá na dobovo zakrivené demokratické princípy a na príval spoločenských...Viac...

Nájsť podobné
Edvard Beneš

Autor(i): Antoine Marés

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Druhý český prezident Edvard Beneš je českou společností počátku 21. století nazírán rozporuplně. Na jedné straně je vnímám jako pokračovatel představ T. G. Masaryka, jeho politiky československého státu jako středu Evropy mezi VýcViac...

Nájsť podobné
Smlouvy, pakty, dohody

Autor(i): Zdeněk Veselý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Tato encyklopedická příručka zachycuje v abecedním pořádku všechna důležitá diplomatická jednání a jejich výsledky v podobě smluv, dohod, paktů, aliancí, deklarací a dalších dokumentů od počátků lidské civilizace přes středověk až po naši současnost.Viac...

Nájsť podobné
Blízký východ nad propastí

Autor(i): Břetislav Tureček

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Občanské války a nepokoje, rozsáhlé porušování lidských práv i rostoucí hrozba náboženského teroru a politického násilí, které zasahuje i západní svět. To vše dnes v sobě nese muslimský Blízký východ, a je na místě se ptát...Viac...

Nájsť podobné
Verejná mienka a politika

Autor(i): Miroslav Pekník

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

V názoroch respodentov sa odráža jestvovanie pluralitných, vedeckých i laických pohľadov a hodnotení kľúčových udalostí, procesov a osobností, čo bude aj naďalej...Viac...

Nájsť podobné
Európska únia na križovatke

Autor(i): Peter Staněk, Pavlína Ivanová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Prínos monografie má viac aspektov. Predovšetkým prekonáva neúplný a často až fragmentovaný prístup k integračnému procesu EÚ, keď sa neúplne a izolovane pristupuje k jeho...Viac...

Nájsť podobné
Muž bez tváře - Neuvěřitelný vzestup Vladimira Putina

Autor(i): Masha Gessen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Když se v roce 1999 lidé kolem Borise Jelcina snažili najít náhradu za svého chřadnoucího a čím dál méně oblíbeného prezidenta, padla jejich volba na tehdy téměř neznámého Vladimira Vladimiroviče Putina, muže bez tváře...Viac...

Nájsť podobné
Lidský vztah jako součást profese

Autor(i): Karel Kopřiva

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Jak lépe rozvíjet vztah ke klientům, jak se vyhnout hrozícím nebezpečím a kde nacházet psychickou energii pro službu druhým, radí zkušený psychoterapeut...Viac...

Nájsť podobné
Slovo ľavičiarom súcim na slovo

Autor(i): Boris Zala

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Posledné roky sa celosvetovo vzdúva nebezpečná vlna tradicionalizmu, nacionalizmu, antieurópanstva, zasiahla mnohé vrstvy ľavice aj časť jej intelektuálov, a u nás doma i Smer. Zreteľne vidím zmätenosť, blúdenie, nedôslednosť a stratu jasne vymedzenýViac...

Nájsť podobné
Dezinformace

Autor(i): Ion Mihai Pacepa, Ronald Rychlak

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kdo stojí za vzestupem terorismu? Kdo a jak přepisuje dějiny a dokumenty? Kdo je největším nepřítelem Kremlu? Při odkrývání zfalšované minulosti vás autoři provedou říší dezinformace. Poznáte teorii i praxi lži, jež Rusko...Viac...

Nájsť podobné
Slovník diplomacie

Autor(i): Erik Pajtinka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Prvá odborná publikícia svojho druhu od slovenského autora a zároveň prvé takéto dielo vydané v Slovenskej republike. Publikácia prináša systematický a precízny výklad odbornej terminológie, používanej v súčasnej diplomatickej praxi, a okrem toho.Viac...

Nájsť podobné
Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kolektivní monografie v širokém historickém a geografickém kontextu analyzuje soudobé dějiny, aktuální politickou, hospodářskou, národnostní a sociální situaci a perspektivy vývoje šesti balkánských států: Albánie, Bosny...Viac...

Nájsť podobné
Boží blud

Autor(i): Richard Dawkins

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Keď známy britský evolučný biológ Richard Dawkins vydal v roku 2006 knihu The God Delusion, okamžite tým rozpútal živú diskusiu v masmédiách aj na internete. Tento vedec už predtým napísal mnoho diel o vzťahu filozofie a vedy, v ktorých okrem iného..Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov