alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Demokracia a populizmus

Autor(i): John Lukacs

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Lukacs dáva do kontrastu politické systémy, hnutia a ideológie, ktoré učarovali dvadsiatemu storočiu: demokracia, liberalizmus, nacionalizmus, fašizmus, boľševizmus, národný socializmus, populizmus...Viac...

Nájsť podobné
Sprevádzanie pri smrteľnej posteli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Séria spisov "Životné pomoci z Posolstva Grálu"...Viac...

Nájsť podobné
Ľudská prirodzenosť a kultúrna identita

Autor(i): Blanka Šulavíková, Emil Višňovský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Dnes znova hľadáme ľudskú prirodzenosť a kladieme si otázku, kde pramení - v prírode či v kultúre? To, na čo vieme s istotou odpovedať je, prečo ju hľadáme...Viac...

Nájsť podobné
Tri rozmery kultúry

Autor(i): Daniela Fobelová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Pojem kultúra patrí k vedecky najproblematickejším a zároveň veľmi často používaným pojmom...Viac...

Nájsť podobné
Zbohom zdravý rozum

Autor(i): Anthony Browne

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Tiež sa vám zdá, že tí politici a novinári v posledných rokoch akosi tárajú? Čo je za tým? Prečo hovoria tak ako hovoria? Počuli ste už o sile tzv. politickej korektnosti, ktorá ovládla...Viac...

Nájsť podobné
Násilí, podvody a každodennost

Autor(i): Petr Kupka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha kriticky shrnuje dosavadní přístupy k výzkumu organizovaného zločinu, přičemž formuluje nové pojetí založené na reflexivní sociologii Pierra Bourdieua. Tento výzkumný rámec pak...Viac...

Nájsť podobné
Pochovajte ma postojačky

Autor(i): Isabel Fonsecová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Bájami opradení, obávaní, idealizovaní i zatracovaní Rómovia sú možno jedným z posledných nepochopených národov na svete...Viac...

Nájsť podobné
Národ ďáblů

Autor(i): Stein Ringen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární...Viac...

Nájsť podobné
V zovretí normalizácie

Autor(i): Jan Pešek, Michal Barnovský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia nadväzuje na spoločné práce oboch autorov Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948 – 1953 a Pod kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953 – 1970...Viac...

Nájsť podobné
Od ekonomické globalizace k „válce proti terorismu“

Autor(i): Jiří Navrátil

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha analyzuje vývoj českého alterglobalizačního a protiválečného aktivismu mezi lety 2002 a 2009. Zaměřuje se především na období útlumu tohoto hnutí a jeho transformaci na alterglobalizační subkulturu na straně jedné a na....Viac...

Nájsť podobné
Teória a proces sociálneho poradenstva

Autor(i): Ján Gabura

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Prezentovaná vedecko-odborná práca sa snaží zmapovať a analyzovať relevantné informácie o sociálnom poradenstve u nás i v zahraničí, formuluje jeho teoretický základ, vymedzuje jeho obsahové zameranie a hľadá možnosti jeho uplatnenia v sociálnej praxViac...

Nájsť podobné
Cizinci před branami

Autor(i): Zygmund Bauman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Známý sociolog Zygmunt Bauman (1925 – 2017) se ve své poslední knize věnuje tématu uprchlické krize. Na pozadí současné situace analyzuje původ a dopady...Viac...

Nájsť podobné
Evropské rozpory ve světle migrace

Autor(i): Jan Keller

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha reaguje na současnou migrační krizi, ale ta není jejím hlavním tématem Pojednává o hlubších strukturních napětích a rozporech skrytých v základech Evropské unie. Autor vychází z dokladů o narůstajících nerovnostech mezi regiony a zeměmi EU a...Viac...

Nájsť podobné
Od arabskej jari po Islamský štát

Autor(i): Michal Havran st.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Na samom počiatku v roku 2011 sa vo svetových médiách objavilo takmer fascinujúce spojenie Arabská jar. Malo ísť o sériu tzv. demokratických revolúcii v rozsiahlom regióne arabského sveta. Projekt nadväzoval na americkú intervenciu v Iraku...Viac...

Nájsť podobné
Dieťa v ohrození

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Zborník príspevkov z konferencie konanej dňa 10.-11.decembra 2009. Prezentujúci účastníci rozšírili záber problematiky týkajúcej sa detí a mládeže v norme a patológii...Viac...

Nájsť podobné
Svet podľa Filka

Autor(i): Martin Filko

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha textov Martina Filka (1980 - 2016) prináša plastický pohľad na jednu z najvýraznejších osôb slovenského verejného života posledného desaťročia. Editori vybrali jeho najlepšie články z...Viac...

Nájsť podobné
Clintonovci, s. r. o.

Autor(i): Daniel Halper

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Pred trinástimi rokmi opúšťali Bill a Hillary Clintonovci Biely dom obťažkaní škandálmi a sériami závažných vyšetrovaní. Napriek tomu sa dokázali z hlbín verejného odsúdenia a nepriazne opäť vyšvihnúť na vrchol americkej politiky..Viac...

Nájsť podobné
Politika bez moci

Autor(i): Marián Klenko

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor vo svojom diele Politika bez moci opisuje, ako došlo k narušeniu väzieb medzi politikou a mocou, ale i to, aké sú príčiny dehumanizácie spoločnosti. V kontexte celosvetových trendov a tendencií analyzuje spoločenské...Viac...

Nájsť podobné
Škola nie je pre všetkých

Autor(i): Zuzana Kusá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Monografia ponúka analýzu každodenných podôb vzdelávania v triedach základných škôl, ktoré navštevujú aj deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a deti patriace k viditeľným menšinám. Je založená na etnografickom pozorovaní v triedach a rozhovorocViac...

Nájsť podobné
Marie Krakešová

Autor(i): Peter Brnula, Pavla Kodymová, Radka Michelová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor a autorky realizovali historický výskum spočívajúci v triedení, analýze a kritike historických skutočností, ktoré boli nimi následne syntetizované a interpretované. Analyzovali materiál získaný z archívov...Viac...

Nájsť podobné
Ukrajina v měřítku 1:1

Autor(i): Oleh Kryštopa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Zajímají vás události odehrávající se v posledních letech na Ukrajině a chcete zjistit, co jim předcházelo? Kniha Oleha Kryštopy poskytuje autentický vhled do tamější...Viac...

Nájsť podobné
Reportáž psaná na obrátce

Autor(i): Petr P. Hájek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Svět je v nevídaném pohybu. Petr Hájek, spisovatel a publicista, bývalý vicekancléř prezidenta Klause, po odchodu z Hradu založil a čtvrtým rokem rediguje webový časopis Protiproud. Čtenáři oblíbený a politickým i mediálním...Viac...

Nájsť podobné
Čechoslováci v Gulagu

Autor(i): Milada Polišenská

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autorka na základě dlouholetého studia našich i zahraničních archivů přináší dosud neznámý pohled na stále se zeslabující a po roce 1948 už často jen formální úsilí o návrat odvlečených československých občanů z táborů nucených prací v SSSR...Viac...

Nájsť podobné
Vybrané kapitoly z politológie

Autor(i): Bohumír Hulan, Marek Grejták

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Učebnica je svojím zameraním orientovaná na riešenie najfrekventovanejších problémov, ktoré sa dotýkajú priamo či sprostredkovane občanov. Rešpektuje rozsah a obsah...Viac...

Nájsť podobné
Pôsobenie kultúr v školskom prostredí

Autor(i): Vlasta Cabanová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Cieľom monografie bolo analyzovať školské prostredie ako miesto stretu rôznych druhov kultúr a subkultúr, ktoré z rôznych aspektov... Monografiu členíme na sedem kapitol, pričomViac...

Nájsť podobné
Násilím proti "novému biedermeieru"

Autor(i): Ondřej Daniel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha Násilím proti „novému biedermeieru“ podrobně mapuje vztahy mezi většinovou společností (označovanou zde jako „nový biedermeier“) a menšinovými kulturami v tehdejším Československu a posléze v České republice na konci osmdesátých let minulého...Viac...

Nájsť podobné
Historické úspechy demokratického kapitalizmu

Autor(i): Karol Habala

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha analyzuje slobodnú spoločnosť, pozostávajúcu z troch stavebných zložiek, t.j. z troch slobodných inštitúcií, ktoré stelesňujú trojitú slobodu; - politickú (politický pluralizmus a nie politický absolutizmus), - ekonomickú...Viac...

Nájsť podobné
Samospráva obce

Autor(i): Jozef Sotolář

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Samospráva obce predstavuje komplexný pohľad na fungovanie miestnej samosprávy a podrobne sa venuje obecnému zriadeniu na Slovensku. Približuje vzťahy medzi orgánmi obce (starostom a obecným zastupiteľstvom), ale aj ostatné vzťahy v obci...Viac...

Nájsť podobné
Nic není pravda a všechno je možné

Autor(i): Peter Pomerantsev

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Peter Pomerantsev strávil počátkem jednadvacátého století několik let v Rusku. Jeho britsko-ruský původ mu otevřel dveře do tamní komerční televize. Tam získal přístup do...Viac...

Nájsť podobné
Česko-slovenské porady v Luhačoviciach

Autor(i): Nadežda Jurčišinová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Monografia rozširuje a prehlbuje naše poznatky o česko-slovenskej vzájomnosti z obdobia pred prvou svetovou vojnou, keď boli tieto vzťahy najintenzívnejšie, koncentrované v podobe...Viac...

Nájsť podobné
Pánbíčkáři

Autor(i): Krzysztof Koehler, Michał Luczewski, Pawel Milcarek, Pavel Rojek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Když se řekne Polsko, první asociací českého čtenáře je katolicismus. Jak a kdy došlo k tak úzkému propojení národa a náboženství? Kniha Pánbíčkáři. Odkud se vzal polský...Viac...

Nájsť podobné
Cigán je Cigán

Autor(i): Lidia Ostałowska

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Lidia Ostałowska prvý krát publikovala tento súbor príbehov pred 15 rokmi a dodnes nestrácajú na svojej aktuálnosti. Bohužiaľ. Napriek mnohým rokom, aktivitám súkromných organizácií a medzinárodných agentúr situácia Rómov stále zostáva zlá, často...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov