alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Dlouhá cesta k míru

Autor(i): Lucie Hindlsová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Cílem této knížky je analyzovat rozhodovací mechanismy v době Clintonovy administrativy a zaměřit se na vývoj izraelsko-amerických vztahů v kontextu blízkovýchodního mírového procesu...Viac...

Nájsť podobné
Pastorácia Rómov

Autor(i): L. Grešková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Zborník z rovnomenného odborného seminára, ktorý usporiadal ÚVŠC v spolupráci s CO MK SR 15. 10. 2008 v Bratislave. Príspevky poukazujú na možnosti a problémy nielen duchovenského pôsobenia cirkví a náboženských spoločností medzi rómskym etnikom...Viac...

Nájsť podobné
Sociální hnutí

Autor(i): František Znebejánek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha je analýzou teorií a koncepcí zabývajících se zrodem, růstem a pádem sociálních hnutí. Zachycuje přibližně stoletý vývoj teoretické reflexe sociálních hnutí, pozornost zaměřuje zejména na historii posledního čtvrtstoletí...Viac...

Nájsť podobné
Úvahy o holocaustu

Autor(i): Jehuda Bauer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Lze vůbec hrůzy systematické genocidy většiny evropských Židů za druhé světové války popsat "objektivně"?...Viac...

Nájsť podobné
Politika kolektivního násilí

Autor(i): Charles Tilly

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Mají takové jevy a události, jako je fotbalové chuligánství, útoky námezdních rolníků na majetek vlastníků půdy, incidenty vyvolané vztekem na silnicích a události z 11. září 2001, nějaké společné znaky?...Viac...

Nájsť podobné
Národný záujem a zodpovednosť v slovenskej zahraničnej politike

Autor(i): Peter Weiss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Od geopolitickej ilúzie k euroatlantickej integrácii. Národný záujem v slovenskej zahraničnej politike, potreba a možnosti konsenzu hlavných politických síl v SR v chápaní a presadzovaní základných štátnych záujmov v súvislosti so začleňovaním do NATViac...

Nájsť podobné
Kresťanské kompendium sociálneho a spoločenského poradcu

Autor(i): Stanislav Matulay, Eva Matulayová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Postupný rozvoj postmodernej spoločnosti popri novodobej, relatívnej chudobe priniesol absolútne nóvum, ktorým bolo zneistenie v podstate všetkých, snáď s výnimkou úzkej špičky tých najbohatších. Zdrojom tejto neistoty nie je už príroda...Viac...

Nájsť podobné
Soudobá sociologie I

Autor(i): Jiří Šubrt a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikace mapuje významné teoretické trendy, jež ovlivňují charakter sociologie na počátku 21. století. Je určena studentům, kteří mají tuto problematiku ve svých studijních osnovách, i všem ostatním zájemcům z řad odborné i širší veřejnosti....Viac...

Nájsť podobné
Encyklopedie mezinárodních vztahů

Autor(i): Petr Kratochvíl, Petr Drulák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Zhruba dvě stovky detailně a spolehlivě zpracovaných hesel pokrývají základní problematiku mezinárodních vztahů a vysvětlují klíčové termíny používané v teorii i praxi mezinárodní politiky...Viac...

Nájsť podobné
Kriminalita ako spoločenský fenomén

Autor(i): Gabriela Lubelcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

"To, čo profiluje predkladanú prácu, je jej sociologický rozmer. Ponúka sociologický spôsob interpretácie kriminality ako spoločenského javu..."Viac...

Nájsť podobné
S demokraciou a bez demokracie

Autor(i): Milan Čič

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha právnika, politika a bývalého predsedu vlády národného porozumenia po roku 1989, v ktorej sa zaoberá otázkami fungovania hospodárskeho a politického systému Slovenska.Viac...

Nájsť podobné
Stručný prehľad sociológie

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia, ktorá má ambíciu priblížiť bohatosť a štruktúrovanosť sociológie ako vednej disciplíny prednášanej na slovenských univerzitách. Preto zvolená štruktúra troch kapitol sleduje tri základné študijné línie...Viac...

Nájsť podobné
Sociologie zdraví, nemoci a rodiny / Sociológia zdravia, choroby a rodiny

Autor(i): Sylva Bártlová, Stanislav Matulay

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

"Kniha se zabývá otázkami, se kterými se budou setkávat všeobecné sestry, ale i ostatní pracovníci nelékařských oborů při svém studiu sociologické problematiky na vysokých školách"...Viac...

Nájsť podobné
Práva národa

Autor(i): Friedrich Romig

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Globalizácia je najväčšou výzvou pre spolčensko-vedných mysliteľov v posledných 20. rokoch. Množstvo sociológov, politológov či sociálnych filozofov sa s touto výzvou vyrovnáva z rôznych východísk...Viac...

Nájsť podobné
Základy sociológie

Autor(i): Ján Sopóci, Bohumil Búzik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Učebnica vysvetľuje základné sociologické prístupy, pojmy a teórie, v závere prináša aj ukážky sociologickej analýzy vybraných oblastí súčasnej slovenskej spoločnosti. Záver každej z 15 kapitol poskytuje zhrnutie učiva, ...Viac...

Nájsť podobné
Brány Meonu

Autor(i): Jozef Karika

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Ve své čtvrté knize se Jozef Karika zabývá postmoderním zkoumáním průniků klifotických sil z odvrácené strany Stromu do reality 20. století. Nejvíce pozornosti věnuje průzkumu temných aspektů Hitlerovy Třetí říše a 2. světové války...Viac...

Nájsť podobné
Jazyk a identita etnických menšin

Autor(i): Leoš Šatava

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Současný svět je vystaven silným globalizačním a unifikačním tendencím. Tato skutečnost zásadním způsobem ovlivňuje řadu oblastí života společnosti. Mezi ně patří také sféry jazyka a etnicity, v nichž sílí procesy asimilace...Viac...

Nájsť podobné
Odvrácená tvář meziválečné prosperity

Autor(i): Jakub Rákosník

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha pojednává o problémech nezaměstnanosti v meziválečném Československu v mezinárodních souvislostech. Důraz je kladen na otázky tvorby legislativy a popis strukturálně hospodářských předpokladů problematiky...Viac...

Nájsť podobné
Hrdí orli ve smrtelném obklíčení

Autor(i): Štěpán Pellar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha se zabývá vývojem stereotypního vnímání Židů v polské společnosti v 19. a 20. století: od původního rolnického obrazu Žida v předindustriální společnosti přes ztělesnění veškerých negativ...Viac...

Nájsť podobné
Romantizmus v globalizme

Autor(i): Rudolf Chmel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

"Romantizmus v globalizme. Malé národy - veľké mýty". Zbierka esejí a článkov literárneho vedca, bývalého diplomata a politika Rudolfa Chmela vychádza pri príležitosti autorových 70. narodenín...Viac...

Nájsť podobné
Politická moc

Autor(i): Michal Bochin, Diana Fabianová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

"Jedným z pozoruhodných javov súčasného spoločenského vývoja je prudký nárast úlohy politiky, ktorá má stále väčší, niekedy až neprimeraný vplyv na všetky stránky života spoločnosti"...Viac...

Nájsť podobné
Eseje o globalizácii

Autor(i): Roman Michelko

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Globalizácia je proces, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje usporiadanie súčasného sveta. Autor, vyštudovaný politológ, sa problematike globalizácie venuje už niekoľko rokov. Eseje o globalizácii postupne publikoval v Slovenských pohľadoch...Viac...

Nájsť podobné
Tma na úsvitu

Autor(i): David Satter

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Dlouho očekávaná kniha zachycující otřesné skutečné příběhy postsovětského Ruska a nástup ruského zločinného státu, které popisuje dlouholetý moskevský korespondent Wall Street Journal a New York Times David Satter...Viac...

Nájsť podobné
O ruskom byzantinizme, židovstvujúcich a vesternizácii Ruska

Autor(i): Ján Šafin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha pochádza z novej série kníh o ruských prevažne duchovných dejinách, ktorú autor nazval ROS(H)SOFIA. Séria kníh ROS(H)SOFIA sa zaoberá duchovnými, spoločenskými, kultúrnymi, politickými a inými dejinami Ruska...Viac...

Nájsť podobné
Cena strachu

Autor(i): Ibrahim Warde

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Ibrahim Warde v této knize dokládá, že série tvrdých finančních zákroků zahájených po útocích z 11. září neměla na terorismus prakticky žádný dopad...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca so staršími ľuďmi

Autor(i): Martina Hrozenská a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Obsah: Fenomén starnutia a staroby optikou prírodných a sociálnych vied; Fenomén kvality života v sociálnej práci; Špecifiká sociálnej práce s osobami vyššieho veku;...Viac...

Nájsť podobné
Rodinný rozpočet a společnost spotřeby

Autor(i): Luboš Smrčka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha pojednává o ekonomice rodiny v jejím reálném každodenním působení, v rovině rodinných rozpočtů a jejich vyváženosti. I když je dnešní znalost ekonomických souvislostí v rodinách mnohem vyšší než dříve, ...Viac...

Nájsť podobné
Globalizace, etika, ekonomika

Autor(i): Ivo Rolný Lubor Lacina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Proces globalizace se jeví v mnoha směrech jako nejednoznačný. Nabízí řadu příležitostí, ale je spojován i s vysoce negativními jevy. Autoři se zaměřili na problematiku ekonomické globalizace, kterou se snaží postihnout v širších filozofických, ...Viac...

Nájsť podobné
Slovensko-Francúzsko/Slovquie-France

Autor(i): Claude Baláž, Daniel Compagnon

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Na politiku národa a jeho štátu vplýva tak geografická poloha ako i historické reminiscencie. Vzťahy medzi národmi sa prejavujú v priateľstvách i nepriateľstvách...Viac...

Nájsť podobné
Medzi identitou a integritou

Autor(i): Marcela Gbúrová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Príručka je určená pre politológov a študentov politológie...Viac...

Nájsť podobné
Politologie

Autor(i): Andrew Heywood

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Politika je divadlo dynamické a stále se měnící, na němž se odehrávají některá z nejzávažnějších světových dramat. Věda, která ji studuje, je rozsáhlá a eklektická...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov