alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Náboženské korene pravicového extrémizmu

Autor(i): Lucia Grešková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Okrem problému islamského náboženského extrémizmu sa Európa dneška musí vyrovnať s problémom extrémnej pravice, ktorá je s náboženstvom rovnako spätá ako islamský extrémizmus, i keď sa to môže zdať na prvý pohľad málo pravdepodobné...Viac...

Nájsť podobné
Divadlo a globalizácia

Autor(i): Dan Rebelato

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Séria Theatre& renomovaného vydavateľstva Palgrave Macmillan prináša tematicky koncipované publikácie, ktoré poukazujú na problémy dneška, nové funkcie divadla a postoj divadelníkov k súčasnému svetu...Viac...

Nájsť podobné
Politika, jaká nemá být

Autor(i): Petr Fiala

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

„Možná máte také pocit, že s politikou není něco v pořádku. Nemluvím ovšem k těm z vás, kteří jste takový dojem měli vždy a politiku považujete za špatnou, nezajímavou a nepotřebnou...Viac...

Nájsť podobné
Politické myšlení evropské reformace

Autor(i): Martin Wernisch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Evangelický teolog a historik M. Wernisch se ve své obsáhlé monografii podrobně věnuje vztahu reformační teologie a politického myšlení ve čtyřech velkých okruzích: v okruhu Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho, Jana Calvina a monarchomachů...Viac...

Nájsť podobné
Clara pacta – boni amici

Autor(i): M. Šmid, M. Moravčíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Jasné zmluvy – dobrí priatelia. Voľne preložené a výstižnejšie: Dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Špecifický vzťah medzi štátmi a cirkvami je vo svojej podstate aj zmluvou vyjadrujúcou dohodu oboch o forme koexistencie a kooperácie...Viac...

Nájsť podobné
Sociologie sociálních skupin

Autor(i): Eliška Novotná

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Naše každodennost se odehrává v sociálních skupinách. V nich prožíváme svá přátelství a spory, v nich si druhých vážíme či je zatracujeme. V nich se máme rádi, milujeme a nenávidíme, hádáme se a pomlouváme...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna práca

Autor(i): Anna Tokárová a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Učebnica Sociálna práca - Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce je určená študentom sociálnej práce na slovenských vysokých školách.Viac...

Nájsť podobné
Média a modernita

Autor(i): John B. Thompson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha britského sociologa Johna B. Thompsona Média a modernita tvoří jeden ze základních textů sociálních věd. Nabízí syntetizující výklad úlohy, kterou mají komunikační média při vývoji moderní společnosti ...Viac...

Nájsť podobné
Seniori v spektre súčasného sveta

Autor(i): Beáta Balogová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Monografia Vybrané sociálne problémy seniorov v kontexte sociálnej pedagogiky vznikla ako súbor čiastkovo publikovaných príspevkov a realizovaných empirických výskumov so zámerom komplexnej...Viac...

Nájsť podobné
Krize a zánik římské republiky

Autor(i): Karl Christ

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Období krize a zániku republiky představuje středobod dějin starověkého Říma, říše, která zásadním způsobem ovlivnila dějiny našeho kontinentu. Práce zřejmě nejvýznamnějšího německého znalce římských dějin, ...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do teorie a metodologie sociální politiky

Autor(i): Igor Tomeš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Učebnice představuje systematický výklad základních pojmů oboru sociální politika, geneze sociálních institucí a nástrojů, modelů a sociálních systémů v Evropě, teorií sociálního státu, teorií cílů a metod jejich formulace...Viac...

Nájsť podobné
Na ceste k rodovej rovnosti: ženy a muži v akademickom prostredí

Autor(i): Mariana Szapuová, Zuzana Kiczková, Jana Zezulová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Problematika postavenia žien v akademickom prostredí všeobecne a vo vede a výskume zvlášť nepatrí v našej spoločnosti k témam, ktoré sú v popredí teoretického, politického a širšieho spoločenského záujmu...Viac...

Nájsť podobné
O spoločenskej zmluve

Autor(i): Jean-Jacques Rousseau

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Rozsahom malý spis osvietenského filozofa a proroka Francúzskej revolúcie Jeana-Jacqua Rousseaua (1712 – 1778) O spoločenskej zmluve alebo O princípoch politického práva z apríla 1762 je jedným z veľkých diel politickej teórie...Viac...

Nájsť podobné
Čítanka sociologických klasiků

Autor(i): Jan Jandourek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Renomovaný český autor, PhDr. Jan Jandourek, Ph.D., sestavil pro české čtenáře ojedinělou čítanku klasických sociologických textů. Začíná u protosociologických textů (Platon, Augustin), pokračuje základními klasiky (Comte, Spencer, Marx, Durkheim apoViac...

Nájsť podobné
Medzi anarchiou a tyraniou

Autor(i): Ivan Šimko

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kresťanská politika musí odpovedať na to, čím v dnešnom svete ľudia žijú. Pred desiatimi rokmi bolo u nás potrebné ešte bojovať o stabilný slobodný politický režim...Viac...

Nájsť podobné
Lidství

Autor(i): František Koukolík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha navazuje na autorovo dílo Sociální mozek a je určena všem zájemcům o výsledky a směřování soudobé kognitivní a afektivní neurovědy - lékařům, psychologům, právníkům i filozofům...Viac...

Nájsť podobné
Politická opozice v teorii a středoevropské praxi

Autor(i): Michal Kubát

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha je systematickým zpracováním důležitého fenoménu moderní politiky, kterým je politická opozice, a to jak z hlediska teorie politiky, tak i vzhledem k politické praxi...Viac...

Nájsť podobné
Popularita ako fenomén hudobného umenia

Autor(i): Iveta Betsa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Popularita vplýva na život a tvorbu všetkých výkonných umelcov. V oblasti artificiálnej hudby a v novom socio-kultúrnom prostredí je problematika popularity veľmi aktuálna...Viac...

Nájsť podobné
Základy sociológie

Autor(i): Kamil Kardis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Sociológia sa všeobecne definuje ako veda o spoločnosti. Túto neurčitú a nedostatočne konkrétnu definíciu sociológovia rôznym spôsobom upresňujú, a tak svoju vedu vymedzujú ako vedu o sociálnom správaní, o vzájomnom pôsobení ľudí, o sociálnych skupinViac...

Nájsť podobné
Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore

Autor(i): Jana Plichtová, Barbara Lášticová, Magda Petrjánošová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia ponúka interdisciplinárny prístup k analýze problematiky slovenskej národnej identity v spoločenskom, politickom a ideologickom kontexte, teda v priestore, kde sa identita konštituuje, transformuje a strategicky používa...Viac...

Nájsť podobné
Pohľady zvnútra

Autor(i): Július Handžárik a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

V tomto útlom zväzku dostáva čitateľ do rúk výňatky z diel štyroch autorov, ktorých zdanlivo takmer nič nespája. V skutočnosti ich však spája prinajmenšom jedna vec – zasvätený realistický pohľad priamo zvnútra západného demokratického sveta...Viac...

Nájsť podobné
Demografie (nejen) pro demografy

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Smyslem této publikace je poskytnout začínajícím studentům (nejen) demografie výchozí, stručné informace (nejen) o demografii a odrostlejším a pokročilejším absolventům nejrůznějších oborů umožnit rychlou orientaci v pojmech, ...Viac...

Nájsť podobné
Morálne úvahy o 20. storočí

Autor(i): Michail Gorbačov, Daisaku Ikeda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autori diela - Michail Gorbačov (bývalý generálny tajomník komunistickej strany a posledný prezident ZSSR, laureát Nobelovej ceny mieru za diplomatické úsilie, ktoré viedlo k ukončeniu studenej vojny v r. 1990) a Daisaku Ikeda ...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna patológia

Autor(i): Peter Ondrejkovič a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Tretie, prepracované a aktualizované vydanie prináša nové vedecké pohľady nana problematiku patologických javov v živote spoločnosti...Viac...

Nájsť podobné
Vstávajte vlastenci

Autor(i): Ján Bienik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Súčasný stav vlasteneckej výchovy u nás. História vlasteneckej výchovy u nás. Obsah, proces, vonkajšie faktory vývinu, miesto a úlohy vlasteneckej výchovy...Viac...

Nájsť podobné
Válka v Iráku a Evropská unie

Autor(i): Beatrice Maalouf

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Tato publikace vznikla na základě příspěvků předních odborníků na problematiku Středního východu na konferenci „Válka v Iráku a Evropská Unie“, pořádané Centrem pro studium Středního východu na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v PraViac...

Nájsť podobné
Knieža

Autor(i): Niccolò Machiavelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Knieža je najvýznamnejším dielom Niccola Machiavelliho. Hovorí v ňom o tom, aké formy vlády existujú v štátoch, ako vplýva fenomén moci na existenciu a fungovanie štátov...Viac...

Nájsť podobné
Blízký východ v současném světě I

Autor(i): Lukáš Pecha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Vědecké kolokvium „Blízký východ v současném světě“, které od roku 2005 každoročně pořádá Katedra blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, vychází vstříc rostoucímu zájmu veřejnosti o problematiku tohoto regionu...Viac...

Nájsť podobné
Mystika západu

Autor(i): Jan Stern

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Proč je major Zeman méně ideologickým než Chalupáři a Notting Hill? Proč je dobře, že Sigmund Freud nevlastnil digitální fotoaparát? Co mají společného Jana Bobošíková a Julius Fučík? Co dosvědčují fantazie o homosexualitě Václava Klause? ...Viac...

Nájsť podobné
Slabé státy

Autor(i): Šárka Waisová a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Po teroristických útocích na americké cíle v roce 2001 se součástí bezpečnostního diskurzu staly vedle tzv. darebáckcýh států také selhávající, rozpadající se a rozpadlé státy...Viac...

Nájsť podobné
Slova, která změnila svět

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

První významné a zaznamenané projevy jsou spojeny s biblickým obdobím. Čtenář má možnost přenést se na Sinaj, kde Mojžíš předložil Židům desatero božích přikázání nebo prožít atmosféru Ježíšova slavného Kázání na hoře...Viac...

Nájsť podobné
Spoločnosť proti zločinu

Autor(i): Yvetta Turayová, Milan Čič

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Monografia sa snaží upozorniť na tie vedy, vedné odbory, ktoré sústreďujú svoj záujem na riešenie problémov súvisiacich s kriminalitou. Patrí k nim predovšetkým kriminológia a trestné právo podporované a formované trestnou politikou štátu...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov