alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Krizová intervence pro praxi

Autor(i): Naděžda Špatenková a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Co vás jako první napadne, když se řekne krize? Možná si vzpomenete na nějaké neštěstí, které potkalo někoho jiného, možná na nějaký vlastní traumatický zážitek...Viac...

Nájsť podobné
Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Skupinová psychoterapie je významnou formou psychoterapie. Bývá zpravidla rychlejší a intenzivnější, protože využívá skupinové dynamiky, tedy vztahů a interakcí mezi členy skupiny...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do integrativní psychoterapie

Autor(i): Ken Evans

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha Úvod do integrativní psychoterapie autorů Kena Evanse a Marie Gilbertové je vynikajícím průvodcem po bohatém a mnohdy nepřehledném terénu „integrace v psychoterapii“...Viac...

Nájsť podobné
Terapie narušené komunikační schopnosti

Autor(i): Viktor Lechta a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Komunikační schopnost člověka je narušená v případě, že některá rovina jeho jazykového projevu působí rušivě vzhledem ke komunikačnímu záměru...Viac...

Nájsť podobné
Psychológia mravnosti v teoretických a empirických analýzach

Autor(i): Ján Grác

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Keď svedomie zaváži. Problém svedomia v existenciálnej analýze...Viac...

Nájsť podobné
Naratívny prístup a možnosti jeho uplatnenia v psychologickom poradenstve

Autor(i): Tatiana Taročková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Publikácia sa zoberá využívaním naratívneho prístupu v psychologickom poradenstve, ponúka teoretický základ danej problematiky...Viac...

Nájsť podobné
Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi

Autor(i): Helen Payneová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Příručka poskytuje učitelům, vychovatelům, vedoucím skupin dětí a mládeže základní informace o kreativním pohybu ve skupině, rady a bohatý zásobník námětů a příkladů činnosti pro ty, kdo chtějí ve výchově nebo terapii pracovat s tělem a pohybem...Viac...

Nájsť podobné
Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Autor(i): Marie Beníčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Publikace Muzikoterapie a specifické poruchy učení je první knihou svého druhu na českém trhu. Muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, zakladatelka terapeutické školy Akademie Alternativa, ...Viac...

Nájsť podobné
Aktivity pro skupinovou psychoterapii

Autor(i): Dawn Viers

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha byla zpracována s důrazem na přehlednost a přesnou metodiku při terapeutické práci se skupinami. Každá kapitola knihy se zaměřuje na podrobný popis práce s jednou psychoterapeutickou aktivitou užívanou při skupinové psychoterapii...Viac...

Nájsť podobné
Hlbinná psychoterapia

Autor(i): Wolfgang Wöller, Johannes Kruse

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Hlbinná psychoterapia patrí do rodiny psychoterapeutických metód, ktorých korene siahajú k Sigmundovi Freudovi. Jej moderné súčasnépoňatie, ktoré reflektuje prakticky všetky významné objavy v oblasti psychoterapie, načrtáva táto kniha zrozumiteľným..Viac...

Nájsť podobné
Interakční psychologický výcvik

Autor(i): Marek Kolařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V přípravě pedagogů, psychologů a ostatních příbuzných oborů má interakční psychologický výcvik nezastupitelné místo. Orientuje se na rozvíjení sociálních dovedností i na prohlubování profesních kompetencí studentů...Viac...

Nájsť podobné
Grafologie v poradenské a terapeutické praxi

Autor(i): Tamara Cenková, Dana Češková-Lukášová, Vlaďka Fischerová-Katzerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V knize je na základě řady konkrétních příběhů z poradenské praxe popsáno několik terapeutických směrů, technik a metod, které používají terapeuti pro rychlejší vhled do osobnosti klienta...Viac...

Nájsť podobné
Liberalizmus neutrality 2

Autor(i): Juraj Šúst

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Liberalizmus neutrality charakterizuje presvedčenie, že v podmienkach sociálneho faktu morálneho pluralizmu je spravodlivé, ak štát zostane neutrálny voči všetkým koncepciám dobra, a tie zas rezignujú na svoje privilegované postavenie v politike...Viac...

Nájsť podobné
Etika a politika v perspektíve Alasdaira MacIntyra

Autor(i): Marian Kuna

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha systematicky predstavuje, analyzuje a interpretuje kľúčové témy MacIntyrovej morálnej a politickej filozofie. Jeho provokatívne myšlienky predstavujú významnú výzvu pre súčasnú morálnu, sociálnu a politickú situáciu na úrovni teórie i praxe..Viac...

Nájsť podobné
Po kapitalizme

Autor(i): David Schweickart

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Kniha Po kapitalizme - ekonomická demokracia je vedecko-odborná práca zameraná predovšetkým na stanovenie vízií spoločensko-ekonomického rozvoja v budúcnosti...Viac...

Nájsť podobné
Zapomenutý prorok Tomáš G. Masaryk

Autor(i): Bohumil Sláma

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Masaryk, politik a polyhistor, zakladatel Československého státu a spolutvůrce uspořádání Evropy po první světové válce, je podle autora, psychologa a publicisty Bohumila Slámy, u nás i ve světě nezaslouženě opomíjen...Viac...

Nájsť podobné
Prvá Slovenská republika

Autor(i): Svätoslav Mathé

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Autor vychádza z pohľadu na politickú situáciu v medzivojnovom Československu, ktorej významnou stránkou bolo silnejúce volanie po autonómii Slovenska...Viac...

Nájsť podobné
Za zrkadlom politiky

Autor(i): Juraj Marušiak a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Cieľom tejto publikácie je analýza vzťahu medzi politikou, publicistikou a politickou vedou prostredníctvom používania politologickej terminológie...Viac...

Nájsť podobné
Terorismus a války v době globalizace

Autor(i): Jan Eichler

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

První vydání knihy, která poprvé vyšla na samém konci roku 2007, bylo za necelé dva roky vyprodáno, a tak se řešila otázka, zda čtenářům nabídnout obyčejný dotisk bez jakýchkoliv úprav, nebo zda monografii doplnit o nové události a jejich hodnocení..Viac...

Nájsť podobné
Národní státy v globálních ekonomických procesech

Autor(i): Martina Jiránková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Téma postavení národních států v globalizačních procesech představuje jednu z nejdiskutovanějších otázek současného světa. Je tomu tak proto, že svět je stále rozdělen do politických jednotek národních států, tak, jak to bylo deklarováno roku 1648..Viac...

Nájsť podobné
Důsledky modernity

Autor(i): Anthony Giddens

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Významný britský sociolog, vstoupil touto knihou výrazně do soudobé diskuse o povaze doby, v níž žijeme. Neklade si akademické otázky o vztahu modernity a postmodernity, ale srozumitelně, současně však na vysoké teoretické úrovni analyzuje...Viac...

Nájsť podobné
Politické a právní základy evropských integračních seskupení

Autor(i): Martin Janků, Linda Janků

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Popis Politické a právní základy evropských integračních seskupení:Evropská integrace, to není pouze Evropská unie a rámec jejích společných politik...Viac...

Nájsť podobné
Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu

Autor(i): Valérie Tóthová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

V našich lůžkových zdravotnických zařízeních se dnes stále častěji setkáváme s příslušníky jiných kultur. Musíme mít na paměti, že jejich spokojenost s naší péčí bude ovlivňována i skutečností, ...Viac...

Nájsť podobné
Bezpečnosť v 21. storočí

Autor(i): Štefan Volner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie bezpečnosti, medzinárodných vzťahov a politológie, pracovníkom decíznej sféry v oblasti bezpečnosti a obrany...Viac...

Nájsť podobné
Najväčšie sprisahania

Autor(i): Charlotte Greig

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Vyše štyridsať najzaujímavejších konšpirácií a nevysvetliteľných udalostí, ktoré podmaňujúco balansujú na rozhraní medzi realitou a výmyslom...Viac...

Nájsť podobné
Zrodení z hriechu

Autor(i): Juré Fiorillo

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Panghart, bastard, prespankino dieťa, ale aj dieťa lásky či dieťa náhody - to je len niekoľko označení detí narodených mimo manželského zväzku. Ľudia poznačení stigmou nelegitímnosti museli v živote prekonať mnohé ťažkosti a prekážky...Viac...

Nájsť podobné
Posledné veci človeka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Publikácia zachytáva istý stav a úroveň vedeckého výskumu slovenského baroka, a to z hľadiska kultúrnej histórie, literárnej histórie, dejín umenia, religionistiky, etnogragrafiem jazykovedy a knižnej kultúry, aj z teológie...Viac...

Nájsť podobné
Marx a spoločenské zmeny po roku 1989

Autor(i): Peter Dinuš a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Marx a marxizmus nie sú témou, ktorá by v období po roku 1989 rezonovala v akademickom prostredí, a to tak v Slovenskej, ako aj v Českej republike. Rozhodujúcim dôvodm sa stali politické súvislosti späté s kolapsom prednovembrového socializmu,...Viac...

Nájsť podobné
Útržky o Slovensku

Autor(i): František Novosád

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

V akej spoločnosti to vlastne žijeme, ako sme na tom? Čo z nás urobili dejiny a čo sme urobili sami zo seba? To sú otázky, ktorým sa nikto, kto sa chce aspoň trochu vyznať vo svete, v ktorom žije, nemôže vyhnúť, ani na Slovensku nie...Viac...

Nájsť podobné
Evropeizace veřejné sféry

Autor(i): Vladimíra Dvořáková a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Soudobé diskuse o budoucnosti evropské integrace (Evropa federální, nebo Evropa multinárodní) často odrážejí spíše přání jednotlivých diskutujících (politiků, ale i vědců) než seriózní vědecký rozbor...Viac...

Nájsť podobné
Úvahy o prvej dekáde Tita Livia

Autor(i): Niccolò Machiavelli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Najvýznamnejší predstaviteľ filozofie obdobia neskorej renesancie 15.–16. storočia sa vo svojich statiach často vydáva do časov antiky a hľadá v nich príklady pre svoju súčasnosť...Viac...

Nájsť podobné
Západoevropské politické systémy

Autor(i): Blanka Říchová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Sociológia, politika

Souhrn sedmi případových studií (Belgie, Itálie, Nizozemska, Portugalska, Rakouska, Španělska a Švédska) nabízí zájemcům seznámit se se základní faktografií týkající se vývoje těchto politických systémů...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov