alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Úvod do moderní psychoanalýzy

Autor(i): Jan Poněšický

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Autor v knize představuje psychoanalýzu jako napínavou, stále se vyvíjející a hledající vědu o člověku.Viac...

Nájsť podobné
Prvé interview v psychoterapii

Autor(i): Hermann Argelander

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Ako viesť prvý rozhovor v psychodynamickej psychoterapii, čo si všímame, ako tvoríme hypotézy o pacientovom probléme.Viac...

Nájsť podobné
Na problém orientovaná psychoterapia

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Koncept integrovanej krátkodobej psychoterapie.Viac...

Nájsť podobné
Terapie tancem

Autor(i): Jaroslava Dosedlová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kdy a proč začal člověk tančit? Jakou roli měl tanec v historii lidstva a jakou má dnes? Má léčivé účinky? Čím je vymezena taneční terapie a její soudobé proudy? Jaké terapeutické faktory jsou společné pro taneční terapii...Viac...

Nájsť podobné
Dramaterapie

Autor(i): Milan Valenta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Jedinečná publikace na českém trhu, která vychází už ve čtvrtém vydání, je nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů, ale i zajímavým nahlédnutím do jedné z technik arteterapie...Viac...

Nájsť podobné
Terapeutická komunita

Autor(i): Kamil Kalina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch. Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity (psychiatricko-psychoterapeutické komunity...Viac...

Nájsť podobné
Základy muzikoterapie

Autor(i): Jiří Kantor, Matěj Lipský, Jana Weber a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha Základy muzikoterapie je věnována především všem zájemcům z řad pomáhajících profesí a studentům příslušných oborů. Přináší komplexní popis problematiky muzikoterapie v teorii a praxi, pomáhá čtenářům vytvořit si...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do psychoterapie

Autor(i): Jan Vymětal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Poznejte spolu s námi obor psychoterapie. Obor, jehož smyslem a cílem je prostřednictvím psychologických postupů a metod pomáhat lidem vnitřně destabilizovaným a často nemocným a nešťastným. Jinak vyjádřeno - psychoterapie zahrnuje...Viac...

Nájsť podobné
Rodinná terapie

Autor(i): Šárka Gjuričová, Jiří Kubička

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Doplněné a přepracované vydání úspěšné knihy propojuje výklad teorie s praktickými ukázkami rodinných příběhů a terapeutických problémů. Cílem je vysvětlit aplikaci teorie v konkrétních situacích. Terapie je chápána jako...Viac...

Nájsť podobné
Rogersovská psychoterapie pro 21. století

Autor(i): Daniela Šiffelová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha Rogersovská psychoterapie pro 21. století představuje na našem knižním trhu jedinečnou odbornou publikaci, která zachycuje vývoj a proměny tohoto významného směru humanistické psychoterapie. Carl Rogers, jeden z nejvlivnějších...Viac...

Nájsť podobné
Profesní psychohygiena terapeuta

Autor(i): Jeffrey A. Kottler

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Známý psychoterapeut Jeffrey Kottler nám touto publikací předkládá spíše cvičebnici než knihu - aby jejím prostřednictvím terapeuty co nejvíce zaangažoval a stimuloval k aktivní spolupráci. Činí... prostřednictvím různých dotazníků, cvičení a náměViac...

Nájsť podobné
Interakční psychologický výcvik pro praxi

Autor(i): Marek Kolařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha navazuje na autorovu úspěšnou publikaci Interakční psychologický výcvik (Grada Publishing, 2011). V kategoriích „seznámení“, „spolupráce“, „komunikace“, „důvěra“ a „sebepoznání“ autor uvádí téměř dvě stě nových sociálně-interakčních technik proViac...

Nájsť podobné
Střídavá péče o dítě

Autor(i): Tomáš Novák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Střídavá péče může být nejlepší ze všech špatných řešení vyplývajících z kontextu rodinného rozvratu. Samozřejmě má své chyby. Ve srovnání se společnou...Viac...

Nájsť podobné
Smútkové poradenstvo a smútková terapia

Autor(i): Worden William

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

J. William Worden, PhD, ABPP je členom Americkej psychologickej asociácie, držiteľom akademických titulov na Harvard Medical School a na Rosemead Graduate School of Psychology v Kalifornii. Vo svojej klinickej práci sa viac ako 40 rokov zameriava na.Viac...

Nájsť podobné
Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

Autor(i): Kamil Kalina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekoViac...

Nájsť podobné
Anatomie emocí

Autor(i): Stanley Keleman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha je pokusem o propojení anatomie lidského těla s oblastí emocí. Keleman popisuje individuální podobu, tvar lidského těla jako výsledek dynamické interakce geneticky daných tvarů s osobním emočním příběhem člověka, jako pokračující proces, ve..Viac...

Nájsť podobné
Rodina a rodinná terapie

Autor(i): Salvador Minuchin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Jedna ze stěžejních knih zakladatele strukturální terapie, v níž jsou rozebrány základní myšlenky tohoto směru rodinné terapie. Jádro publikace tvoří šest kapitol - transkripcí s jednotlivými rodinami, na nichž jsou ukázány základní problémy včetně..Viac...

Nájsť podobné
Vôľa k zmyslu

Autor(i): Viktor Frankl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha obsahuje prednášky Viktora Frankla rázne poukazujúce na necitlivosť a odcudzenosť postmoderného človeka, na jeho utrpenie z nedostatku zmyslu, na prostredie relativizmu, ktoré mätie a v ktorom človek stráca orientáciu a nevie si nájsť svoj osViac...

Nájsť podobné
Psychoterapia pre laika

Autor(i): Viktor Frankl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha obsahuje súbor vybraných prednášok V. E. Frankla, ktoré predniesol vo viedenskom rozhlase. I keď odzneli pred päťdesiatimi rokmi, treba vyzdvihnúť Franklov jedinečný prístup k pacientovi, objavovanie jeho dôstojnosti, hodnoty a zachovanie si úcViac...

Nájsť podobné
Hľadanie Boha a otázka zmyslu

Autor(i): Viktor Frankl, Pinchas Lapide

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Psychiater a neurológ Viktor E. Frankl a židovský teológ Pinchas Lapide v roku 1984 viedli interdisciplinárny dialóg o šťastí človeka a jeho ozdravovaní. Ich rozhovor sa týkal otázok a odpovedí, ktoré zostávajú podnes otvorené. Čaro tohto pásma spočíViac...

Nájsť podobné
Na emoce s rozumem

Autor(i): Padesky Greenberger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Příručka kognitivní terapie pro klienty...Viac...

Nájsť podobné
Zážitky psychoterapeutky

Autor(i): Eva Reichelová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Psychoterapia má nekonečne tvorivý rozmer. Môžem len potvrdiť, už veľakrát napísané, že je umením. V našej práci často platí, že sa nemôžeme spoliehať na dopredu dané pravidlá...Viac...

Nájsť podobné
Psychoterapie dítěte

Autor(i): Peter Pöthe

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Jedinečná publikace je autentickým a komentovaným záznamem psychoanalyticky orientované psychoterapie šestiletého chlapce. Případ chlapce zasaženého smrtí v rodině se odvíjí od prvního povědomí autora o potřebě odborné pomoci...Viac...

Nájsť podobné
The Philosophy of Cognitive Behavioural Therapy (CBT)

Autor(i): Donald Robertson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Why should modern psychotherapists be interested in philosophy, especially ancient philosophy? Why should philosophers be interested in psychotherapy? There is a sense of mutual attraction between what are, today, two thoroughly distinct disciplines.Viac...

Nájsť podobné
Tarot a terapie

Autor(i): Tibor Brečka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha podává zajímavý pohled na využití tarotu jakožto uceleného systému symbolů v psychoterapeutické práci. Tarot je zde chápan nikoliv jako „esoterní nástroj“, ale spíše jako projektivní plátno. V knize se nalézají základní definice pojmů tarot..Viac...

Nájsť podobné
Jak překonat panické ataky

Autor(i): Roger Baker

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Náhlé a mimořádně nepříjemné záchvaty strachu se týkají zhruba 4 procent lidí. Tato kniha vám pomůže tento stav pochopit a prakticky s okamžitým účinkem proti němu bojovat. Také vám může poradit, jak na to, když se tento typ neurózy projevuje u vašicViac...

Nájsť podobné
Terapie zaměřená na člověka

Autor(i): Dave Mearns, Brian Thorne

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Třetí vydání úspěšné publikace, které v českém překladu vychází pod názvem Terapie zaměřená na člověka, zachovává přesvědčivý a srozumitelný styl předchozích vydání a podněcuje k hlubokým úvahám nad klíčovými otázkami, jež se týkají nejen přístupu...Viac...

Nájsť podobné
Poradenství pro pozůstalé

Autor(i): Naděžda Špatenková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Co říci někomu, kdo právě ztratil milovaného člověka? Jak poradit matce, které zemřelo dítě? Jakou podporu poskytnout lidem, kteří při tragickém neštěstí přišli o někoho ze svých blízkých? Fráze plné planých útěch mohou spíš uškodit než pomoci. Jak aViac...

Nájsť podobné
Věda o člověku a tradice

Autor(i): Gilbert Durand

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Gilbert Durand, jeden z nejvýznamnějších Bachelardových žáků a autor mnoha knih věnovaných imaginaci a symbolice (mezi ty nejznámější patří Antropologické struktury imaginace. Úvod do obecné archetypologie a Symbolická imaginace), se v tomto souboru.Viac...

Nájsť podobné
Základy psychoterapie

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Obsáhlá monografie předního českého psychoterapeuta předkládá v pátém, přepracovaném vydání podrobný výklad základních myšlenek vlivných směrů současné psychoterapie, podává instruktivní přehled důležitých psychoterapeutických metod a poukazuje na...Viac...

Nájsť podobné
Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy

Autor(i): Petra Potměšilová, Petra Sobková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Předkládaná monografie je odbornou publikací, která přináší základní informace o obou disciplínách. Monografie je rozdělena na jedenáct základních kapitol. Kapitoly 1-9 jsou zaměřeny na teoretické zázemí, historické souvislosti a současný stav...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov