alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Návrat duše

Autor(i): Alberto Villoldo

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Psycholog a lékařský antropolog dr. Alberto Villoldo vysvětluje léčení mimo čas a prostor. Ukazuje, jak lze vstoupit do bezčasé přítomnosti a uzdravovat události, které nastaly v minulosti, a jak můžeme opravit svůj osud a změnit jeho průběh v životnViac...

Nájsť podobné
Aplikácie prístupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch

Autor(i): Eva Sollárová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha predkladá filozofiu prístupu zameraného na človeka (PCA – Person-Centered Approach) k problémom jednotlivca a ľudským vzťahom v kontexte poradenských vzťahov, medziľudských vzťahov všeobecne a pracovných vzťahov v organizácii.Viac...

Nájsť podobné
Krizová intervence v kazuistikách

Autor(i): Filip Brož, Daniela Vodáčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

První část knihy pomocí příběhů podává základní údaje o krizi a krizové intervenci a na kazuistikách ilustruje základní postupy řešení krizových situací. Druhá část pojednává o jednotlivých typech těchto situací a ukazuje hlavní vodítka pro řešení...Viac...

Nájsť podobné
Preterapie

Autor(i): Garry Prouty, Dion Van Werde, Marls Pörtner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty.Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění čViac...

Nájsť podobné
Kreativní přístupy v rehabilitaci osob s těžkým kombinovaným postižením

Autor(i): Jiří Kantor a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Obsahem publikace je tvorba teoretických východisek pro využití kreativních (zejména hudebních) prostředků a přístupů u osob s těžkým kombinovaným...Viac...

Nájsť podobné
Záchrana ztracené duše

Autor(i): Sandra Ingermanová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

S vřelostí a soucitem Sandra Ingermanová popisuje úžasné výsledky kombinace záchrany duše se současnými psychologickými koncepty ve vizionářském díle, jež znovu oživuje starobylé šamanské tradice záchrany duše za účelem léčení emocionálních a fyzickýViac...

Nájsť podobné
Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga

Autor(i): Daryl Sharp

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Základ knihy tvoří citáty z Jungova díla, které jsou doplněny stručnými komentáři Daryla Sharpa. Kniha je koncipována tak, aby poskytla přehled Jungovy analytické psychologie a vysvětlila její základní pojmy a principy.Viac...

Nájsť podobné
The Schopenhauer Cure

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Suddenly confronted with his own mortality after a routine checkup, eminent psychotherapist Julius Hertzfeld is forced to reexamine his life and work - and seeks out Philip Slate, a sex addict whom he failed to help some twenty years earlier...Viac...

Nájsť podobné
Dramaterapie

Autor(i): Milan Valenta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Dramaterapie je metoda pomáhající použitím dramatických (divadelních) postupů upravit psychické poruchy, sociální vztahy, důsledky tělesného nebo mentálního postižení.Viac...

Nájsť podobné
Psychoterapeutické dovednosti

Autor(i): Renate Sannwald, Michael Schulte-Markwort, Franz Resch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Všichni psychoterapeuti by měli disponovat určitými základními schopnostmi nezbytnými pro zdárné vykonávání jejich každodenní práce: měli by umět...Viac...

Nájsť podobné
Ve stínech za zrcadlem

Autor(i): Markéta Bednářová, Libuše Horká

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Nikdo z nás nemůže vědět, jestli někde v jeho duši nečíhá zákeřná nemoc na svoji příležitost převzít moc nad zdravým rozumem. Markéta zažila první ataku psychózy a hospitalizaci na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do dramaterapie

Autor(i): Sue Jennings

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Dramaterapie je v současnosti uznávaný obor s širokým využitím při práci s nejrůznějšími skupinami. V této knize představuje Sue Jenningsová dramaterapeutický přístup „léčebného divadla“ a popisuje, jakým způsobem je divadlo neoddělitelnou součástí..Viac...

Nájsť podobné
Deprese a jak ji zvládat

Autor(i): Ján Praško, Hana Prašková, Jana Prašková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Příručka pro postižené, jejich blízké a pomáhající profese. Depresivní porucha je onemocnění celého organismu, které postihuje tělo, náladu, myšlení i chování. Bez léčby mohou příznaky deprese trvat měsíce i léta, mohou nemocnému způsobovat velké...Viac...

Nájsť podobné
Všetko trvá krátko

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V dlhoočakávanej novej zbierke príbehov opisuje renomovaný psychiater Irvin D. Yalom zápas, ktorý podstupujú nielen jeho pacienti, ale aj on sám. Je to zápas s dvoma najväčšími výzvami ľudskej existencie: ako žiť zmysluplný život...Viac...

Nájsť podobné
Všetko trvá krátko

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V dlhoočakávanej novej zbierke príbehov opisuje renomovaný psychiater Irvin D. Yalom zápas, ktorý podstupujú nielen jeho pacienti, ale aj on sám. Je to zápas s dvoma najväčšími výzvami ľudskej existencie: ako žiť zmysluplný život a ako sa vyrovnať...Viac...

Nájsť podobné
Když duše bolí

Autor(i): Zuzana Peterová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Koncem minulého roku vydalo nakladatelství MarieTum knihu Zuzany Peterové Příběhy zraněné duše, která tím, že se citlivě dotýká problémů, s nimiž zápolí mnoho rodin i jednotlivců, vyvolala značný zájem čtenářů...Viac...

Nájsť podobné
Terapie ve speciální pedagogice

Autor(i): Oldřich Müller a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Mezioborový tým erudovaných autorů nabízí vaší pozornosti vyčerpávající knižní přehled terapeutických přístupů využívaných u lidí, kteří se obtížněji adaptují na společenské prostředí (např. z důvodu zdravotního...Viac...

Nájsť podobné
Interakční psychologický výcvik pro praxi

Autor(i): Marek Kolařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha navazuje na autorovu úspěšnou publikaci Interakční psychologický výcvik (Grada Publishing, 2011). V kategoriích „seznámení“, „spolupráce“, „komunikace“, „důvěra“ a „sebepoznání“ autor uvádí téměř dvě stě...Viac...

Nájsť podobné
Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu. I, II, III

Autor(i): Leonhard Schlegel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Leonhard Schlegel (*1918 v Zürichu) študoval medicínu vo Freiburgu a v Zürichu. Najprv pracoval na klinikách a v súkromnej praxi ako všeobecný lekár, neskôr sa špecializoval na psychiatriu a psychoterapiu. Zvlášť sa venoval skupinovej psychoterapii.Viac...

Nájsť podobné
Klinická psychologie a somatická psychoterapie

Autor(i): Lubomír Vašina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Autor knihy Doc. Vašina je přední psycholog a přednáší na MU Brno. Kniha popisuje základy psychologie, přes terapii, psychofarmakoterapii, somatickou psychoterapii, obrany Já a obranné charakterové struktury až po kazuistiku. Je prvním dílem...Viac...

Nájsť podobné
Síla focusingu

Autor(i): Ann Weiser Cornell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Focusing je metoda sebezkoumání na základě vnímavosti k signálům vlastního těla. Podle autorky této knihy se dokonce jedná o nejrychlejší způsob, jak...Viac...

Nájsť podobné
Nikdy není pozdě na šťastné dětství

Autor(i): Ben Furman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Jednou kolem finského psychoterapeuta Bena Furmana projel motocyklista, který měl na předním skle anglický nápis „Nikdy není pozdě na šťastné dětství“. Snaha této...Viac...

Nájsť podobné
Intenzivní péče v psychiatrii

Autor(i): M. Dominic Beer, Stephen M. Pereira, Carol Paton

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Publikace přináší mnoho zajímavých podnětů, které mohou sloužit i jako podklady pro tvorbu národních standardů odborných postupů v této oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Muzikoterapie v praxi

Autor(i): Markéta Gerlichová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha srozumitelně představuje téma, jeho podstatu a využití. Součástí jsou také četné praktické příklady osob z nejrůznějších cílových skupin. Knihu ocení fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeuti...Viac...

Nájsť podobné
Láska nad propastí

Autor(i): Boris Cyrulnik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Lidé po traumatu vyvolaném citovým zraněním často zažívají pocit, že ztratili právo na radost v životě, kterou ovšem stále mohou prožít. V této jiskrné úvaze poukazuje autor na to...Viac...

Nájsť podobné
Sladké sny!

Autor(i): Claudia Croos–Müller

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Skvělá příručka pro všechny, koho trápí problémy se spaním. Nemůžete usnout? Máte ráno pocit, že jste unavenější než večer? Pomohou vám naše jednoduchá cvičení s okamžitým efektem na zdravý, hluboký a osvěžující spánek. Patříte k těm nešťastníkům..Viac...

Nájsť podobné
Mama a zmysel života

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Hlavnými postavami šiestich príbehov sú ženy v neľahkých životných situáciách. Známy americký psychoterapeut v nich vychádza z vlastnej praxe, titulný príbeh hovorí o jeho vzťahu s matkou, nedopovedaných témach a smrti...Viac...

Nájsť podobné
Základy narativní terapie a narativního koučinku

Autor(i): Vratislav Strnad, Alžběta Nejedlá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Narativní systemický přístup jde do hloubky lidské komunikace. Pracuje s jazykem, s jeho zamlčenými a zhuštěnými významy, vzorci myšlení a usiluje o efektivitu a užitečnost vzájemné komunikace. Rozšiřuje fakta o příběhovou stránku umožňující vidět...Viac...

Nájsť podobné
Láska nad propastí

Autor(i): Boris Cyrulnik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Lidé po traumatu vyvolaném citovým zraněním často zažívají pocit, že ztratili právo na radost v životě, kterou ovšem stále mohou prožít. V této jiskrné úvaze poukazuje autor na to, že i tito lidé mohou využít vnitřních zdrojů a z citových ran vykřesaViac...

Nájsť podobné
Psychoanalytická párová terapie

Autor(i): Slavoj Titl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha se věnuje porozumění a pomoci párům/manželům s jejich problémy. Tradiční přístupy v manželském poradenství poskytují rady, dávají instrukce a učí páry správným formám chování. Psychoanalytický přístup v párové terapii respektuje životní styl.Viac...

Nájsť podobné
Mama a zmysel života

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Hlavnými postavami šiestich príbehov sú ženy v neľahkých životných situáciách. Známy americký psychoterapeut v nich vychádza z vlastnej praxe, titulný príbeh hovorí o jeho vzťahu s matkou, nedopovedaných témach a smrti, ktorá všetko zmenila a prinútiViac...

Nájsť podobné
Ako prekonať úzkosť

Autor(i): Kate Middleton

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Každý z nás už z času na čas pocítil úzkosť – neurčitý pocit niečoho zlého, bolesti hlavy, problémy so spánkom, nevoľnosť... Mnohí ľudia sa za tieto úzkostné pocity...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov