alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Katatymňe imaginativní psychoterapie

Autor(i): Hanscarl Leuner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Lidská schopnost imaginace představuje nevyčerpatelný potenciál pro kreativní a terapeutické procesy, a proto získává práce s imaginacemi v oblasti psychoterapie stále větší význam.Viac...

Nájsť podobné
Příběhy terapeutických skupin

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Skupinová psychoterapie je účinnou formou léčení různých poruch i způsobem pomoci v problémech a krizích. Využívá se u neurotických poruch, u závislosti na alkoholu a drogách i u psychóz, v poradenské praxi i ve výcviku psychoterapeutů...Viac...

Nájsť podobné
Úžasná síla celku

Autor(i): Jan Bílý

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Systemické konstelace patří již řadu let k repertoáru moderních a efektivních technik v individuálním poradenství. Tato technika, spočívající v postavení prostorového modelu struktury systému, se rychle šíří především v oborech, které se zaměřují...Viac...

Nájsť podobné
Nemoc a hřích (Od asyrsko-babylónských kultů k moderní psychoanalýze)

Autor(i): Pedro Laín Entralgo

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Historické vývojové drama medicíny.Viac...

Nájsť podobné
Humanistická psychoterapie 1

Autor(i): David J. Cain, Julius Seeman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha čtenářům nabízí jedinečný přehled nejmodernějších metod užívaných v teoretickém výzkumu i terapeutické praxi v rámci tohoto významného vědeckého oboru. Kromě vyčerpávajícího historického přehledu a širokého rozpracování vymezujících znaků ...Viac...

Nájsť podobné
Ako to poviem mojej mame?

Autor(i): Zoltán E. Erdély

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Naše superego vzniká hlavne zvnútornením skúseností s interakciou s rodičom/rodičmi či náhradnými rodičmi a ďalšími autoritami. - Je tento náš "vnútorný rodič", ktorý nás sprevádza aj v ďalšom živote prevažne dobroprajný alebo hlavne kritizujúci...Viac...

Nájsť podobné
Psychiatrické interview s deťmi a mladistvými

Autor(i): Claudio Cepeda

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

OBSAH: Predhovor; Úvod; Všeobecné princípy interview; Neverbálne techniky v interview s deťmi a mladistvými; Využitie "AMSIT" v dokumentovaní psychiatrického vyšetrenia dieťaťa a mladistvého;...Viac...

Nájsť podobné
Ako zlyháva terapeut

Autor(i): Bernard Schwartz, John V. Flowers

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha Ako zlyháva terapeut je manuálom pre praktikujúcich psychoterapeutov a pre terapeutov, ktorí sú vo výcviku. Detailne rozoberá päťdesiat najrozšírenejších chýb, ktoré terapeuti robia a aj to ako sa im vyhnúť...Viac...

Nájsť podobné
Psychoanalýza na periférii

Autor(i): Adam Bžoch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha objasňuje na základe bohatého historického materiálu a jeho výkladu, prečo sa slovenská kultúra dlhodobo nevedela vyrovnať s Freudovým učením...Viac...

Nájsť podobné
Umenie a psychoanalýza

Autor(i): Sigmund Freud

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Psychoanalytická interpretácia podstaty umeleckej tvorby, funkcie umenia a osobnosti umelca.Viac...

Nájsť podobné
C. G. Jung a křesťanská spiritualita

Autor(i): Robert Moore

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Sborník reflexí teologů, psychologů a religionistů z Evropy i USA.Viac...

Nájsť podobné
Prvotní výkřik

Autor(i): Arthur Janov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Prvotní výkřik je knihou, která převrátila svět psychoterapie naruby a změnila životy mnoha lidí. Byl to počátek tří dekád výzkumu, ze kterého vzešla dosud nejpokročilejší, vědecky podložená terapie...Viac...

Nájsť podobné
Speciální psychoterapie

Autor(i): Jan Vymětal a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Emoce doprovázejí lidskou bytost po celý její život. Podílejí se na formování osobnosti člověka a jeho vztahů. Jsou důležitým vnitřním regulativem chování, čili přispívají k naší aktivní i pasivní adaptaci...Viac...

Nájsť podobné
Tvůrčí proces v Gestalt terapii

Autor(i): Joseph Zinker

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha, již napsal zkušený terapeut, srozumitelně popisuje umění Gestalt terapie jako tvořivý, sebeléčící proces...Viac...

Nájsť podobné
Základy hlbinnej psychológie s osobitným zreteľom na neurózológiu a psychoterapiu IV

Autor(i): Leonhard Schlegel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kritický prehľad psychológie C. G. Junga so zohľadnením aspektov daseinsanalytického pohľadu M. Bossa, antropologickej psychoterapie V. V. Gebsattela, učenia o veľkej skúsenosti Grafa Dürkheima a doplnený prehľadom takzvaných meditatívnych metód...Viac...

Nájsť podobné
Tělo v psychoterapii

Autor(i): Edward W. L. Smith

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha Tělo v psychoterapii, ačkoli vyšla poprvé již v roce 1985, je dodnes uznávaným dílem na poli psychoterapie zaměřené na práci s tělem. Edward Smith své dílo chápe jako integrativní, přičemž se nechal ovlivnit a čerpal z přístupů osobností...Viac...

Nájsť podobné
Neurogenní poruchy komunikace u dospělých

Autor(i): Karel Neubauer a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Neurogenní poruchy řečové komunikace představují závažnou problematiku, která zasahuje do řady oborů (klinická logopedie, neurologie, neuropsychologie, psycholingvistika ad.)...Viac...

Nájsť podobné
Existenciální psychoterapie

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha Existenciální psychoterapie je uspořádána kolem čtyř velkých témat lidského života, kterými jsou smrt, svoboda, existenciální izolace a nepřítomnost smyslu. Autor se zabývá významem všech těchto čtyř témat...Viac...

Nájsť podobné
Transakční analýza v poradenství a psychoterapii

Autor(i): Christine Lister-Ford

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha je moderní učebnicí práce v tradici psychoterapeutického směru, založeného americkým psychologem Erikem L. Bernem. Autorka seznamuje čtenáře se základními prvky práce s klientem v transakční analýze...Viac...

Nájsť podobné
12 kroků

Autor(i): Kathleen S.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Tato kniha nás provádí 12 Kroky, ve kterých postupně odhalujeme své skutečné problémy, jež nám zabraňují žít radostným a smysluplným životem...Viac...

Nájsť podobné
Na osobu zaměřený přístup

Autor(i): Janet Tolan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha je moderní učebnicí na osobu zaměřeného přístupu v psychoterapii a poradenství, jež vychází od klasika Carla Rogerse. Autorka popisuje všechny významné aspekty terapeutického vztahu - od úvodního setkání a domluvy kontraktu až po ukončení terapViac...

Nájsť podobné
Integrovaná Gestalt terapie

Autor(i): Erving Polster, Miriam Polster

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha je systematicky uceleným výukovým textem o Gestalt psychoterapii, v českém jazyce zcela ojedinělým...Viac...

Nájsť podobné
Partnerské a rodinné poradenství

Autor(i): Tomáš Novák, Hana Drinocká

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Dvojice zkušených autorů předkládá tuto publikaci studentům psychologie, odborníkům v oborech partnerské a rodinné poradenství i zainteresované veřejnosti...Viac...

Nájsť podobné
Druhy psychedelické zkušenosti

Autor(i): Robert E. L. Masters, Joan Houstonová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Dvojice známých amerických psychologů prováděla rozsáhlý klinický výzkum s různými psychedeliky od poloviny 50. let až do jejich zákazu o deset let později...Viac...

Nájsť podobné
Psychodynamická psychoterapie

Autor(i): Jon Frederickson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Tato kniha je určena především terapeutům, kteří usilují o hlubší porozumění svým klientům a pacientům...Viac...

Nájsť podobné
Vztahová psychoanalýza - zrození tradice (2. díl)

Autor(i): S. A. Mitchell, L. Aron

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Druhý svazek českého překladu vztahové psychoanalýzy, která je sborníkem významných prací autorek a autorů, z jejichž pojetí se během posledních dvou desetiletí zrodila výrazná tradice americké psychoanalýzy...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy príjmu potravy

Autor(i): Corinna Jacobi, Thomas Paul, Andreas Thiel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Táto kniha podáva aktuálny prehľad o diagnostike, výskume rizikových faktorov, ako aj o psychoterapeutických a farmakologických prístupoch k liečbe anorexia nervosa, bulimia nervosa a binge - eating poruchy...Viac...

Nájsť podobné
Psychodynamická psychoterapia panickej poruchy

Autor(i): Barbara Milrod, Fredric Busch, Arnold Cooper, Theodore Shapiro

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V tomto pôsobivom novom manuáli štyria newyorskí psychiatri a psychoanalytici predstavuju psychodynamicky model psychoterapie panickej poruchy...Viac...

Nájsť podobné
Koktavost u dětí školního věku

Autor(i): Carl W. Dell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Tato kniha popisuje, jak efektivně pracovat s dětmi školního věku, které koktají...Viac...

Nájsť podobné
Gestalt terapie

Autor(i): Frederick Perls, Ralph F. Hefferline, Paul Goodman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha je základním textem představujícím teorii a praxi gestalt terapie, významného psychoterapeutického směru...Viac...

Nájsť podobné
Skrytá symetrie lásky

Autor(i): Bert Hellinger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha pojednává o práci významného psychoterapeuta a zabývá se vinou a nevinou v intimních vztazích, vztahy mezi mužem a ženou, vztahy mezi rodiči a dětmi, svědomím rodinné skupiny, psychoterapeutickými otázkami a pod. ...Viac...

Nájsť podobné
Léčba Schopenhauerem

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Yalom rozehrává skutečný příběh ze života filozofa Artura Schopenhauera do podoby čtivého románu...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov