alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Skupinově-analytická psychoterapie

Autor(i): Harold Behr, Liesel Hearstová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha poskytuje terapeutům, pedagogům, studentům i jiným zájemcům podrobné a všestranné informace o skupinové analýze...Viac...

Nájsť podobné
Neuropsychoterapie

Autor(i): Klaus Grawe

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Téměř každý měsíc se v Nature, Science nebo v jiném renomovaném vědeckém časopise objeví velmi kvalitní neurovědecké práce s velmi zajímavými objevy. Svou dynamikou a významem pro lidstvo může neurovědám konkurovat snad pouze genetický výzkum...Viac...

Nájsť podobné
Chvála psychoterapie

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Na základě svých pětatřicetiletých zkušeností na poli psychoterapie pojal Yalom svou knihu Chvála terapie jako průvodce úspěšnou psychoterapií...Viac...

Nájsť podobné
Focusing

Autor(i): Eugen T. Gendlin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Focusing je terapeutický směr, který se rozvinul z dlouholeté výzkumné práce svého zakladatele na univerzitě v Chicagu. Je to technika terapie či sebeterapie, spočívající v rozpoznání a změně osobních problémů zakotvených v lidském těle...Viac...

Nájsť podobné
Základy psychoterapie

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Obsáhlá monografie předního českého psychoterapeuta předkládá podrobný výklad základních myšlenek vlivných směrů současné psychoterapie.Viac...

Nájsť podobné
Terapie realitou

Autor(i): William Glasser

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Jak najít skutečný vztah k realitě.Viac...

Nájsť podobné
Strach, obavy a jejich překonávání

Autor(i): Jane Campbellová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Soubor více než 140 námětů pro skupinovou arteterapii dětí i dospělých.Viac...

Nájsť podobné
Rogersovský přístup k dospělým a dětem

Autor(i): Jan Vymětal - Vlasta Rezková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Rogersovský psychoterapeutický způsob dosahuje konstruktivních změn v osobnosti a projevech dospělého či dítěte tím, že jej bez výhrad a vstřícně akceptuje, projevuje se vůči němu vysoce empaticky a autenticky.Viac...

Nájsť podobné
Psychologická pomoc dětem v nesnázích

Autor(i): Tammie Ronenová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kognitivně-behaviorální přístupy při práci s dětmi.Viac...

Nájsť podobné
Potřebujete psychoterapii

Autor(i): Oldřich Matoušek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Druhé, doplněné vydání úspěšné knihy nabízí ve svém úvodu jednoduchý test, který čtenáři pomůže posoudit vlastní psychické zdraví i zdraví jeho rodiny.Viac...

Nájsť podobné
Návykové chování a závislost

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování.Viac...

Nájsť podobné
Máma a smysl života

Autor(i): Irvin D Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Máma a smysl života je dlouho očekávaným volným pokračováním Yalomova bestselleru Láska a její kat.Viac...

Nájsť podobné
Manželská terapie

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Manželská terapie je formou speciální psychoterapie, která se na zaměřuje na léčení poruch manželského soužití psychologickým působením.Viac...

Nájsť podobné
Malá životní klopýtnutí

Autor(i): Zdeněk Eis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

O konfliktech, toleranci, bolesti a lásce.Viac...

Nájsť podobné
Logoterapie ve výchově

Autor(i): Elisabeth Lukasová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Má vůbec smysl založit rodinu? Nežijí mnozí spíš vedle sebe než spolu? Jak se smysluplně vyrovnat se školními obtížemi?Viac...

Nájsť podobné
Základy psychoterapie

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Monografie našeho předního psychoterapeuta přináší podrobný výklad základních myšlenek současných vlivných směrů a škol v psychoterapii. Dílo vzniklo přepracováním a rozšířením známé učebnice Psychoterapie...Viac...

Nájsť podobné
Společná terapie rodiny

Autor(i): Virginia Satirová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Zakladatelka rodinné terapie Virginia Satir předkládá v této knize svůj pohled na rodinu, komunikaci a terapii. Vychází z předpokladu, že jedince lze pochopit a léčit pouze v sociálním kontextu, především pak v kontextu rodiny...Viac...

Nájsť podobné
Rodinná terapie psychosomatických poruch

Autor(i): Ludmila Trapková, Vladislav Chvála

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Originální ucelená koncepce rodiny, která sdružuje biologická a psychosociální fakta. Vývojový systém rodiny jako sociální dělohy je postavený na soudobém systemickém paradigmatu narativní terapie...Viac...

Nájsť podobné
Zkušenost rodičů dětí s mentálním postižením

Autor(i): Jan Vančura

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Na otázku "co považuje za opravdové hrdinství" odpověděl profesor Zdeněk Matějček, že "rozhodnutí rodičů vychovávat své dítě s postižením"...Viac...

Nájsť podobné
Kresba jako nástroj poznání dítěte

Autor(i): Roseline Davido

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Dětská kresba z pohledu psychologie.Viac...

Nájsť podobné
Bez čakárne u psychiatra

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Autorka je psychiatrička, ktorá niekoľko desaťročí spolupracovala s časopismi Život, Modrý plameň, Svet, s denníkom Práca, ai., kde odpovedala na čitateľské otázky. Kniha je koncipovaná ako odpovede na otázky čitateľov...Viac...

Nájsť podobné
Jak žít s neurózou

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Příčiny neuróz a možnosti jejich léčby, jak si poradit s neurotickými příznaky, jak využít možností psychoterapie.Viac...

Nájsť podobné
Obrazy Duše

Autor(i): Daan van Kampenhout

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Myšlenky probírané v jejich korespondenci se staly základem pro knihu Obrazy duše, v níž autor důkladně zkoumá dynamiku Hellingerovy systemické práce z hlediska tradičního šamanismu...Viac...

Nájsť podobné
Lži na pohovce

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Román o psychoterapii a psychoterapeutech.Viac...

Nájsť podobné
Krize a tvořivý přístup k ní

Autor(i): Verena Kastová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové internvence.Viac...

Nájsť podobné
Dramaterapie

Autor(i): Milan Valenta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Jedinečná publikace na českém trhu je nejen vynikajícím textem pro studenty psychologie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů, ale i zajímavým nahlednutím do jedné z technik arteterapie pro laickou veřejnost...Viac...

Nájsť podobné
Médiá, psychoanalýza a jiné perverze

Autor(i): Jan Stern

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Soubor esejů a studií o tajemství reklamy, lidské sexuality, pohádek a žen.Viac...

Nájsť podobné
Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch

Autor(i): Ján Praško, Petr Možný, Miloš Šlepecký a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kongitivně behavorální terapie je psychoterapeutický směr, který se od svého vzniku stále dynamicky rozvíjí a proměňuje. V mnoha myslích je KBT stále spojována s představou tradiční behaviorální terapie...Viac...

Nájsť podobné
Návykové chování a závislost

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku...Viac...

Nájsť podobné
Muzikoterapie

Autor(i): Jaroslava Zeleiová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha renomované muzikoterapeutky pojednává o praktických zkušenostech s muzikoterapií a o jejích teoretických východiscích. Autorka se zabývá především aktivní muzikoterapií, tedy improvizovanou hudbou...Viac...

Nájsť podobné
Dvanáct archetypů v psychologické astrologii

Autor(i): Claus Riemann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Claus Riemann, psycholog a astrolog, nám za pomoci mýtů a pohádek odkrývá pozadí horoskopu a učí nás porozumět archetypům jednotlivých znamení planetárním bohům žijícím v nitru každého z nás...Viac...

Nájsť podobné
Etikoterapie

Autor(i): Ctibor Bezděk

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Využití psychoterapie při léčbě a zlepšování průběhu léčby chorob.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov