alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Kognitivně - behaviorální terapie - úvod do teorie a praxe

Autor(i): Petr Možný, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Mezi školami pevně zakotvenými v naší psychoterapii je na čelném místě škola kognitivně-behaviorální terapie...Viac...

Nájsť podobné
Přístupy v arteterapii

Autor(i): Judith Aron Rubinová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V knize "Přístupy v arteterapii" nám její editorka Judith Aron Rubinová představuje základy oboru a arteterapeutickou praxi...Viac...

Nájsť podobné
Sedm němých let

Autor(i): Wencke J. Seltzer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Uznávaná psychoterapeutka popisuje ve své knize šest příběhů ze své terapeutické práce, jejichž těžištěm jsou psychické problémy dětí a mladistvých. Dr. Seltzer ukazuje na příbězích knihy tzv. dialogickou techniku...Viac...

Nájsť podobné
Terapeutická komunita

Autor(i): Kamil Kalina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Terapeutická komunita je důležitou součástí léčby psychických a behaviorálních poruch. Renomovaný český autor nabízí čtenářům dokonalý přehled o obecném modelu terapeutické komunity...Viac...

Nájsť podobné
Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii

Autor(i): Sue Culley, Tim Bond

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V knize popisují autoři základní dovednosti, techniky a strategie využitelné při poradenské či terapeutické práci s klientem napříč pomáhajícími profesemi...Viac...

Nájsť podobné
Skupinová psychoterapie v praxi

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Psychoterapie je léčebné působení na poruchy, potíže a problémy psychologickými prostředky...Viac...

Nájsť podobné
Hlasy

Autor(i): Marius Romme, Sandra Escher

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha je pokusem o pochopení situace, do níž se dostávají lidé, kteří z nějakého důvodu „slyší hlasy“. Výklad tohoto stavu není pojat čistě psychiatricky...Viac...

Nájsť podobné
Manželská a rodinná trápení

Autor(i): Petr Šmolka, Jan Mach

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Na základě dlouholetých zkušeností z poradenské činnosti autoři nabízejí přehlednou a srozumitelnou publikaci, která se zabývá problematikou partnerských, manželských a rodinných vztahů a jejich krizí...Viac...

Nájsť podobné
Záměrné sebepoškozování v dětství a adolescenci

Autor(i): Marie Kriegelová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Záměrné sebepoškozování je formou sebepoškozujícího chování. Stejně jako zneužívání alkoholu a jiných návykových látek, přejídání se a hladovění může sloužit jako strategie zvládání zátěže, technika navození relaxace, únik od bolestivé reality...Viac...

Nájsť podobné
Skrytá symetrie lásky

Autor(i): Bert Hellinger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha amerického rodinného psychoterapeuta.Viac...

Nájsť podobné
Pomoc pacientům při zvládaní rakoviny

Autor(i): Arthur M. Nezu, Christine Maguth Nezuová, Stephany H. Friedmanová, Shirley Faddisová, Peter S. Houts

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Lékaři Arthur a Christine Nezuovi a jejich spoluautoři zachytili psychologickou podstatu pomoci pacientům s rakovinou.Viac...

Nájsť podobné
Pohled do slunce

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Ranou, kterou ve své osmé beletristické knize psychoterapeut I. D. Yalom otevírá, a která každého z nás po celý život provází, je vědomí vlastní smrtelnosti...Viac...

Nájsť podobné
Rodinná terapie a teorie jin-jangu

Autor(i): Vladislav Chvála, Ludmila Trapková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Originální pojetí rodinné terapie, jež autoři představili v knize Rodinná terapie psychosomatických poruch, v tomto druhém díle rozvíjejí o jin-jangovou teorii. Tu propojují s myšlenkami psychoterapie v západní medicíně...Viac...

Nájsť podobné
Obranné mechanizmy z psychoanalytického, etologického a evolučno-biologického aspektu

Autor(i): Natália Kaščáková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Psychoanalýza, počnúc jej zakladateľom Sigmundom Freudom, odhalila určité vnútorné psychické stratégie riešenia konfliktov, ktoré sa označujú ako obranné mechanizmy...Viac...

Nájsť podobné
Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči

Autor(i): Zbyněk Gabriel, Tomáš Novák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Problematika náhradní rodinné péče je tématem hojně diskutovaným a mediálně vděčným. Příběhů o tom, jak nebohý sirotek ke štěstí přišel, nebo naopak, jak nic netušící rodiče adoptovali bezcitné monstrum, najdeme ve filmové i televizní produkci...Viac...

Nájsť podobné
Klinická psychologie v praxi

Autor(i): Bohumila Baštecká a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Publikace navazuje na úspěšnou knihu Základy klinické psychologie a představuje jednotlivé speciální okruhy a oblasti, jimž potřebuje klinicky pracující psycholog (poradce, speciální pedagog) rozumět...Viac...

Nájsť podobné
Koktavost v kazuistikách

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Publikace prezentuje studie případů (kazuistiky) postupu celkem devíti terapeutů zcela otevřeně reflektující průběh a předpokládané kořeny případu v terapii jednoho úspěšného a jednoho neúspěšného klienta s narušením plynulosti řeči...Viac...

Nájsť podobné
Terapia narušenej komunikačnej schopnosti

Autor(i): Viktor Lechta a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Táto kniha približuje metódy a techniky, ktoré možno cielene, adekvátne a efektívne aplikovať v rámci terapie najfrekventovanejších druhov narušenej komunikačnej schopnosti. Má polyfunkčné poslanie: je určená nielen študentom logopédie...Viac...

Nájsť podobné
Poradenství

Autor(i): Windy Dryden

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Co je poradenství a jak funguje? Kniha dává odpověď na tyto i další otázky, je podrobným průvodcem poradenským vztahem a terapeutickým procesem...Viac...

Nájsť podobné
Kognitivní terapie

Autor(i): Michael Neenan, Windy Dryden

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha představuje krátký úvod k významnému terapeutickému směru, který je založen na racionálně-emoční terapii Alberta Ellise a kognitivní terapii Aarona T. Becka...Viac...

Nájsť podobné
Dětská a adolescentní psychiatrie

Autor(i): Vladimír Hort a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Reprezentativní učebnice zachycuje moderní poznatky oboru, reflektuje současné diagnostické principy a klasifikaci psychických poruch dětí i dospívajících a předkládá široké spektrum farmakoterapeutických a psychoterapeutických přístupů.Viac...

Nájsť podobné
Zooterapie ve světle objektivních poznatků

Autor(i): Kolektiv autorů

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Publikace je výsledkem důsledné práce osob, jež se problematice zooterapie věnují dlouhodobě, jak na vědecké, tak i na praktické úrovni...Viac...

Nájsť podobné
Vražda duše

Autor(i): Ursula Wirtz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Na tento pojem jsem poprvé narazila v souvislosti se svým výzkumem o důležitosti otce pro psychický vývoj dítěte. Blíže jsem se tehdy zabývala případem Schreber...Viac...

Nájsť podobné
Skupinová arteterapie

Autor(i): Martin Liebermann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci Výtvarné činnosti využívané při terapeutických sezeních umožňují sebevyjádření, usnadňují a podporují komunikaci, otevírají cestu k odreagování emocí a mohou být prostředkem očistné katarze...Viac...

Nájsť podobné
Demence

Autor(i): Huub Buijssen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V knize, která je plná příkladů ze skutečného života, se autor-gerontopsycholog snaží přiblížit prožívání lidí s demencí, popisuje mechanismus ztráty paměti, vysvětluje jejich komunikační problémy, poruchy nálady a chování...Viac...

Nájsť podobné
Kompetentná kombinácia farmakoterapie a psychoterapie

Autor(i): Michelle B. Riba, Richard Balon

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

"Kombinovanie farmakoterapie a psychoterapie sa postupne stáva dominantnou technikou v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti. Dr. Riba a Dr. Balon, dvaja vysoko skúsení psychiatrickí klinici a učitelia prehľadne diskutujú..."Viac...

Nájsť podobné
Transakčná analýza ako kreatívne spojenie hlbinnej a kognitívnej psychoterapie

Autor(i): Leonhard Schlegel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Transakčná analýza v autorovom chápaní je eklekticko-integratívna metóda, ktorá kreatívne spája psychoanalytické a individuálne psychologické koncepty a priberá aj dnes stále uznávanejšiu kognitívnu psychológiu a kognitívne-behaviorálnu psychoterapiuViac...

Nájsť podobné
Daseinsanalýza

Autor(i): Pavel Hlavinka

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Zejména studenti humanitních oborů, filozofové a psychoterapeuti jistě ocení novou knihu renomovaného českého autora doc. PhDr. Pavla Hlavinky, Ph.D. V dějinném a zároveň problémovém rámci sleduje nejprve historické okolnosti vzniku fenomenologické mViac...

Nájsť podobné
Teorie a praxe skupinové psychoterapie

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Skupinová a individuální psychoterapie jsou rovnocennými metodami, mají stejnou účinnost, každý z přístupů k terapeutické práci má však své zásady a je vhodný pro jiný typ pacientů, resp. klientů...Viac...

Nájsť podobné
Páry v psychoterapii

Autor(i): Roland Weber

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Intervence a cvičení orientované na tělesné a emoční prožívání umožňují zúčastněným v chráněném prostoru párové terapie získat nový pohled na partnera, na sebe samé i na centrální problém páru...Viac...

Nájsť podobné
Cílená zpětná vazba

Autor(i): Eva Reitmayerová, Věra Broumová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha podrobně seznamuje s cílenou zpětnou vazbou, v českém kontextu známou i jako reflexe, review, debriefing apod., a to prakticky, na konkrétních případech, včetně rozboru problémových situací a přehledu teoretických základů...Viac...

Nájsť podobné
Humanistická psychoterapie 2

Autor(i): David J. Cain, Julius Seeman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha čtenářům nabízí jedinečný přehled nejmodernějších metod užívaných v teoretickém výzkumu i terapeutické praxi v rámci tohoto významného vědeckého oboru...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov