alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Racionálně emoční behaviorální psychoterapie

Autor(i): Michael Neenan, Windy Dryden

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Racionálně emoční behaviorální terapie (REBT) je založena na předpokladu, že kognice, emoce a chování nejsou vzájemně oddělené lidské funkce, nýbrž jsou naopak vnitřně propojené a celostní. Když lidé ztratí duševní rovnováhu, přemýšlejí, cítí...Viac...

Nájsť podobné
Průvodce vývojem dětské řeči

Autor(i): Dana Kutálková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Tuto knihu lze už podle počtu dosud prodaných výtisků považovat za pedagogický bestseller: poprvé byla vydána roku 1996 pod názvem Logopedická prevence...Viac...

Nájsť podobné
Metadovednosti

Autor(i): Amy Mindell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Proč je některá terapie účinná a jiná přináší zklamání? Amy Mindell soudí, že to souvisí s křehkou atmosférou, kterou vytvářejí terapeutovy nevědomé pocity a postoje...Viac...

Nájsť podobné
Irvin D. Yalom – O psychoterapii a lidském bytí

Autor(i): Ruthellen Josselson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha je pojata jako rozhovor s I. D. Yalomem a současně stručný úvod do jeho díla. Rozhovor na začátku a konci knihy popisuje cestu I. D. Yaloma k psychiatrii, jeho akcenty v chápání lidského bytí, psychiky a přístupu psychickému utrpení člověka...Viac...

Nájsť podobné
Kdybyste věděli, jak vás miluji

Autor(i): Jiřina Prekopová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha dětské psycholožky Jiřiny Prekopové je zajímavá tím, že nedává nahlédnout pouze do terapie pevným objetím, tedy jejího vlastního terapeutického směru, ale nabízí i nová řešení pomocí rodinné systemické terapie...Viac...

Nájsť podobné
Archetyp otce

Autor(i): Vladislav Šolc

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Autor tvořivě uplatňuje principy metody a teorie analytické psychologie nejen jako zkušený badatel, ale i jako nadaný esejista, který je s to přesně v pravou chvíli dosadit za abstraktní výklad ještě ilustrující živou metaforu...Viac...

Nájsť podobné
Rodinná terapie psychosomatických poruch

Autor(i): Ludmila Trapková, Vladislav Chvála

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Originální ucelená koncepce rodiny, která sdružuje biologická a psychosociální fakta. Vývojový systém rodiny jako sociální dělohy je postavený na soudobém systemickém paradigmatu narativní terapie...Viac...

Nájsť podobné
Krizová intervence

Autor(i): Daniela Vodáčková a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Lidem, kteří řeší naléhavou krizovou situaci, je dnes k dispozici řada různých zařízení, poskytujících krizovou pomoc, v nichž působí profesionálové i dobrovolníci. Publikace širokého autorského kolektivu shrnuje současný stav oboru, ...Viac...

Nájsť podobné
Máma a smysl života

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Máma a smysl života je dlouho očekávaným volným pokračováním Yalomova bestselleru "Láska a její kat". Podobně jako předchozí kniha je i tento titul beletristickým převyprávěním příběhů z Yalomovy praxe ...Viac...

Nájsť podobné
Manželská terapie

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Manželská terapie je formou speciální psychoterapie, která se zaměřuje na léčení poruch manželského soužití psychologickým působením. Kniha podává přehled současných teoretických koncepcí takového působení, které zachycují i různé předpoklady ...Viac...

Nájsť podobné
Návykové chování a závislost

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku...Viac...

Nájsť podobné
Opuštěnost a sebeodcizení

Autor(i): Kathrin Asper

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Pocit opuštěnostii a sebeodcizení jsou základem narušeného pocitu vlastní hodnoty, kterým se vyznačuje tzv. narcistická porucha osobnosti...Viac...

Nájsť podobné
Učenie sa kognitívno-behaviorálnej terapii

Autor(i): Jesse H. Wright a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

"Táto kniha je vynikajúcim úvodom do aplikácie kognitívnej terapie na klinické problémy. Zrozumiteľný text a ilustrácie knihy sprevádzajú čitateľa cez konceptualizáciu prípadu cez všetky nevyhnutné stratégie a zručnosti..."Viac...

Nájsť podobné
Člověk a psychoanalýza

Autor(i): Erich Fromm

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Erich Fromm, americký filosof německého původu, je považován za jednoho z největších myslitelů naší doby.Viac...

Nájsť podobné
Snové tělo

Autor(i): Arnold Mindell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Arnold Mindell v průkopnické a vlastně revoluční práci z roku 1982 nazvané "Snové tělo" ukazuje, že nevědomí promlouvá k člověku nejen obrazy a symbolikou snů, nýbrž i fyzickými symptomy, jako je napětí, bolest, nemoc...Viac...

Nájsť podobné
Psychodynamická psychoterapie

Autor(i): Susan Howard

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha představuje jasně a přehledně základní koncepty psychodynamického přístupu. Autorka čtenáři nabízí stručný pohled na historický vývoj tohoto přístupu, základní témata, která tvoří jeho jádro, i v praxi použitelné techniky...Viac...

Nájsť podobné
Kóma

Autor(i): Arnold Mindell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Průkopnická práce Arnolda Mindella s komatózními pacienty nabízí nový směr v psychoterapii a studiu zážitků lidí, kteří se přiblížili smrti. Arnold Mindell dokazuje, že lidé v kómatu nejsou pouhé „živé mrtvoly“, ale lidské bytosti ve změněném stavu..Viac...

Nájsť podobné
Štěstí, které zůstává

Autor(i): Bert Hellinger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha známého německého rodinného terapeuta Berta Hellingera - Štěstí, které zůstává - se nám snaží přiblížit jednoduchým, avšak hlubokým způsobem další rozměry lidské duše, a zprostředkovat nám vhled zejména do partnerských a manželských vztahů...Viac...

Nájsť podobné
Dětská psychoterapie a poradenství

Autor(i): Kathryn Geldard, David Geldard

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha je praktickým úvodem do oblasti psychoterapeutické a poradenské práce s dětským klientem, který nabízí jak teoretické základy, tak přehled zásad a dovedností využitelných v praxi...Viac...

Nájsť podobné
Láska a její kat

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V této knize autor vypráví příběhy deseti pacientů své psychoterapeutické praxe, kteří hledali v psychoterapii pomoc k zvládnutí běžných problémů každodenního života...Viac...

Nájsť podobné
Deprese a jak ji zvládat

Autor(i): Ján Praško, Hana Prašková, Jana Prašková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Příručka pro postižené, jejich blízké a pomáhající profese. Depresivní porucha je onemocnění celého organismu, které postihuje tělo, náladu, myšlení i chování. Bez léčby mohou příznaky deprese trvat měsíce i léta...Viac...

Nájsť podobné
Lži na pohovce

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Na pozadí příběhu několika analyticky orientovaných terapeutů a jejich pacientů, který se odehrává v současném San Francisku, přední americký psychoterapeut otevírá řadu zásadních problémů pomáhajících profesí...Viac...

Nájsť podobné
Konzultačná/Liaison psychiatria

Autor(i): Michael Blumenfield, Maria L.A. Tiamson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha, pretkaná klinickými ilustráciami, algoritmami a tabuľkami, sprevádza čitateľa hodnotením a manažovaním kognitívnych porúch, psychologických symptómov a abúzom substancií v prostredí somaticko-chirurgických oddelení...Viac...

Nájsť podobné
Reintegrácia psychosociálne postihnutých do spoločnosti

Autor(i): P. Nawka, P. Černák, Jozef Hašto

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Starostlivosť o duševné zdravie je u nás nedostatočná, vyžaduje si reformu. Smerovanie k optimálnej reforme si žiada permanentnú diskusiu medzi zúčastnenými partnermi: pacientmi, zdravotníckymi profesionálmi, príbuznými, verejnosťou ("tetralóg")...Viac...

Nájsť podobné
Psychoanalýza a náboženství

Autor(i): Erich Fromm

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Jeden z nejslavnějších světových psychoanalytiků rozvíjí v prvním českém vydání cyklu přednášek, přednesených v roce 1950, myšlenky, vyjádřené v knize Člověk a psychoanalýza (Aurora 1997), které jsou sondou do psychologie etiky. Protože však jsou etiViac...

Nájsť podobné
Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi

Autor(i): Helen Payneová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Informace o kreativním pohybu ve skupině, rady a bohatý zásobník námětů pro ty, kdo chtějí ve výchově nebo terapii pracovat s tělem a pohybem.Viac...

Nájsť podobné
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie

Autor(i): Zdeněk Šimanovský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Manuál her a metodických postupů, ve kterých dominuje hudba.Viac...

Nájsť podobné
Strach, tréma, úzkost

Autor(i): Radkin Honzák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Strach, tréma, úzkost a jak je zvládatViac...

Nájsť podobné
Nahá žena na střeše

Autor(i): Prokop Remeš, Alena Halamová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Stejně jako v minulosti lze i dnes Bibli užívat k psychoterapeutickým účelům - může posloužit jako zdroj poučení o člověku a jeho psychice, může však pomoci i tomu, kdo se biblickým textem zabývá, k poznání vlastních hlubokých vnitřních sil...Viac...

Nájsť podobné
Freud - dobrodružství psychoanalýzy

Autor(i): Robert Ariel, Michel Siméon

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Komiksové ztvárnění života Sigmunda Freuda a jeho teorie psychoanalýzy doprovázené erudovaným textem, který nás nenásilným způsobem provede fascinující "krajinou" Freudova myšlení...Viac...

Nájsť podobné
Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie

Autor(i): Jan Poněšický

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Hlubinně-psychologický pohled na strukturu a dynamiku psychogenních poruch.Viac...

Nájsť podobné
Matky psychoanalýzy

Autor(i): Janet Sayersová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Čtyři samostatné životopisy psychoanalytiček (H. Deutschová, K. Horneyová, A. Freudová, M. Kleinová).Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov