alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Bláznit je lidské

Autor(i): Klaus Dörner, Ursula Plog

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Z originálu "Irren ist menschlich" vydaného nakladatelstvím Psychiatrie-Verlag přeložil Jan Lorenc.Viac...

Nájsť podobné
Teorie a terapie neuróz

Autor(i): Viktor E. Frankl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Základní lékařské zpracování problematiky logoterapeutického přístupu k diagnostice a léčbě duševních a psychosomatických onemocnění.Viac...

Nájsť podobné
Osvobozující rozhovor - Psychicky nemocný v rodině

Autor(i): Klaus Dörner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha pojednává o novém přístupu k léčbě psychicky nemocných, kdy příbuzní pacienta nejsou nahlíženi jako viníci onemocnění, ale jako jeho součást, neboť i oni trpí pocity úzkosti, viny a osamění.Viac...

Nájsť podobné
Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga

Autor(i): Aniela Jaffé

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Autobiografické Jungovy prožitky tvoří vynikající úvod do jeho analytické psychologie.Viac...

Nájsť podobné
Protiprenos

Autor(i): Glenn O. Gabbard

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Z obsahu: - Prehľad o protiprenose: Teória a technika; - Protiprenos pri liečbe suicidálnych borderline pacientov; - Protiprenos vo všeobecnej psychiatrii; - Protiprenos pri liečbe antisociálnych pacientov; - Protiprenos a asistované suicídium; ...Viac...

Nájsť podobné
Gestalt psychoterapie

Autor(i): Jennifer Mackewn

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Autorka popisuje současnou integrativní gestalt psychoterapii. Ve třiceti klíčových tématech nabízí přehled zásadních oblastí důležitých pro terapeutickou práci z pohledu tohoto psychoterapeutického směru...Viac...

Nájsť podobné
Skupinová psychoterapie v praxi

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Psychoterapie je léčebné působení na poruchy, potíže a problémy psychologickými prostředky. K těmto prostředkům patří také vztahy, které se vytvoří mezi členy záměrně sestavené skupiny klientů či pacientů a mezi takovou skupinou a jejím terapeutem ..Viac...

Nájsť podobné
Pevné objetí

Autor(i): Jiřina Prekopová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Terapie pevným objetím má svou vypracovanou metodiku, jsou pevně stanoveny její hlavní kroky a principy. V pevném objetí je třeba vyjádřit a konfrontovat vzájemné city, a to nejprve ty negativní (vzájemné výhrady)...Viac...

Nájsť podobné
Manželská a párová terapie

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Manželská terapie je formou speciální psychoterapie, která se zaměřuje na léční poruch manželského soužití psychologickým působením. Renomovaný autor podává přehled současných teoretických koncepcí manželské terapie, zachycujících i různé příčiny manViac...

Nájsť podobné
SLON - texty pre poradenstvo, supervíziu a ďalšie vzdelávanie

Autor(i): Wilfried Reifarth, Martin Scherpner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

"Počas jedného vzdelávacieho kurzu, ktorý sa zaoberal otázkami komunikácie a kooperácie, sedeli raz večer účastníci a školitelia spolu a hrali sa..."Viac...

Nájsť podobné
Ájurvéda v terapeutické praxi

Autor(i): Pavol Hlôška

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Slova vyjadřují nejvnitřnější myšlenky, city a pohnutky. Ze slov poznáte vlastnosti a potřeby člověka, jeho touhy a potíže, silné i slabé stránky. Slova mohou povzbudit, pomoci léčit i zablokovat vnitřní vitální síly...Viac...

Nájsť podobné
Práce s emocemi pro pomáhající profese

Autor(i): Karel Hájek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Emoce týkající se klientů by pracovníci pomáhajících profesí neměli potlačovat, ale měli by se je snažit rozpoznat a porozumět jim. Pokud dobře porozumíme vlastnímu prožívání, začínáme být citliví i na prožívání druhých a dokážeme jim lépe pomoci.Viac...

Nájsť podobné
Témata psychoanalýzy I

Autor(i): J. Borossa, R. Emanuel, P. Mollon, G. Music, J. Segal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Řada příspěvků zpracovává popularizující, nikoli však povrchní formou vybraná témata psychoanalýzy, ukazuje jejich vztah ke každodennímu životu a jejich schopnost osvětlit povahu člověka, společnosti a kultury.Viac...

Nájsť podobné
Umění psychoterapie

Autor(i): Jeffrey K. Zeig

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V prosinci 1985 se ve Phoenixu v Arizoně konala konference s názvem Evolution of Psychotherapy, poprvé se zde sešli zakladatelé a významní představitelé všech základních psychoterapeutických směrů...Viac...

Nájsť podobné
Nikdo nikde

Autor(i): Donna Williams

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Pochopit, jak se člověk s autismem cítí a jak prožívá věci, které přináší běžný život, není vůbec lehké. S poruchami autistického spektra souvisí nedostatečné vyjadřovací schopnosti – tito lidé nedokážou dát najevo své pocity, vyjádřit, co by chtěli,Viac...

Nájsť podobné
Myšlienky pre psychiatrov a psychoterapeutov

Autor(i): Bernard Schwartz, John V. Flowers

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Máte príležitosť prečítať si najlepšie myšlienky najlepších mysliteľov v oblasti psychoterapie: osobné príbehy, prenikavé postrehy, praktické citácie, kazuistiky, anekdoty, rady expertov - všetko od najrešpektovanejších autorít na tomto poli...Viac...

Nájsť podobné
Vědomé snění

Autor(i): Robert Moss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V knize Vědomé snění její autor Rober Moss podrobně líčí jedinečný přístup o devíti krocích k pochopení snů za použití současných technik práce se sny, technik, které se vyvinuly v šamanských kulturách po celém světě...Viac...

Nájsť podobné
Psychoanalytické teorie

Autor(i): Peter Fonagy, Mary Target

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Odborná publikace, v níž její autoři poskytují ucelený přehled vývoje psychoanalýzy a psychoanalytických teorií od Sigmunda Freuda až po současnost...Viac...

Nájsť podobné
Témata psychoanalýzy II

Autor(i): Roger Kennedy, Nicola Abel-Hirsch, Claire Pajaczkowska, Brett Kahr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Soubor dalších čtyř příspěvků navazuje na publikaci "Témata psychoanalýzy I" a zpracovává popularizující, avšak nikoli povrchní formou vybraná témata psychoanalýzy...Viac...

Nájsť podobné
Základy muzikoterapie

Autor(i): Jiří Kantor, Matěj Lipský, Jana Weber a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha "Základy muzikoterapie" je věnována především všem zájemcům z řad pomáhajících profesí a studentům příslušných oborů. Přináší komplexní popis problematiky muzikoterapie v teorii a praxi, ...Viac...

Nájsť podobné
Léčení duše

Autor(i): Svámí Adžaja

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Ojedinělá publikace přináší objevný pohled na možnosti jógové psychoterapie, která vychází z dávných kořenů jógy a nastoluje tak mnohem širší i hlubší pohled na lidskou duši, a to z perspektivy čistého vědomí...Viac...

Nájsť podobné
Milovat z celého srdce

Autor(i): Chuck Spezzano

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Světoznámá kniha havajského spirituálního učitele Chucka Spezzana nazvaná "Milovat z celého srdce" nese skutečně příznačný podtitul Jak vyléčit zármutek. Je plná praktické moudrosti a pojednává především o tom, jak můžeme zacelit rány v našem srdci..Viac...

Nájsť podobné
Narativní psychoterapie

Autor(i): Jill Freedman, Gene Combs

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Narativní psychoterapie je přístup založený na teorii sociálního konstrukcionismu a narativní metafory. Autoři zprvu popisují hlouběji své filozofické zázemí – sociální konstrukcionismus, obrat k jazyku, úvahy o moci Michela Foucaulta, ...Viac...

Nájsť podobné
Rodinné konstelace v psychoterapeutické praxi

Autor(i): Olaf Jacobsen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha se snaží přiblížit jednoduchým, avšak hlubokým způsobem další rozměry lidské duše, a zprostředkovat vhled zejména do partnerských a manželských vztahů tak, jak je můžeme vidět v rodinných konstelacích...Viac...

Nájsť podobné
Bláznivá láska

Autor(i): W. Brad Johnson, Kelly Murray

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Ten príbeh poznáte: Spoznáte sa s niekým novým. Jemný, šarmantný, príjemný – zaľúbite sa. Potom začínate pozorovať u neho neobvyklé návyky a správanie. Po určitom čase začnú vystupovať na povrch vážne osobnostné problémy...Viac...

Nájsť podobné
Práca so snami v psychoterapii

Autor(i): Clara E. Hill

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

"Táto kniha ponúka priamy a jasne napísaný manuál pre prácu so snami v psychoterapii. Kniha je písaná bez odborného žargónu a je ľahko čitateľná..."Viac...

Nájsť podobné
Závislosť od alkoholu

Autor(i): Johannes Lindenmeyer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Autor sa najprv zaoberá závislosťou od alkoholu z klinického hľadiska, potom teóriami a modelmi poruchy, diagnostikou a indikáciou, samotnou liečbou, zaobchádzaním s recidívami, prácou s príbuznými, kombináciou terapeutických prístupov, efektivitou..Viac...

Nájsť podobné
Párová a rodinná terapia

Autor(i): Eva C. Ritvo, Ira D. Glick

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Obsah: – Vývoj a definície; – Fungujúca rodina; – Dysfunkčné rodiny; – Hodnotenie rodiny; – Konceptualizácia chápania problémových oblastí rodiny;...Viac...

Nájsť podobné
Rodinná terapie

Autor(i): Šárka Gjuričová, Jiří Kubička

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Doplněné a přepracované vydání úspěšné knihy propojuje výklad teorie s praktickými ukázkami rodinných příběhů a terapeutických problémů. Cílem je vysvětlit aplikaci teorie v konkrétních situacích...Viac...

Nájsť podobné
Dobro, zlo a řeč v psychoterapii

Autor(i): Jaroslav Koťa

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kolektivní monografie vznikla soustředěním řady studií ke dvěma neobyčejně důležitým tematickým okruhům – a těmi jsou otázky dobra a zla v psychoterapii a problematika řeči ve vztahu k psychoterapii...Viac...

Nájsť podobné
Sebepoškozování

Autor(i): Andrea Platznerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Záměrné sebepoškozování je jev, s nímž se dnes psychiatři a psychoterapeuti ve své praxi setkávají stále častěji. Narůstající počet mladých lidí v »objektivních« nebo »subjektivních« životních krizích sahá po žiletce či hořící cigaretě a ...Viac...

Nájsť podobné
Hry s hudbou a techniky muzikoterapie

Autor(i): Zdeněk Šimanovský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Hry s rytmem Hry s nástroji, improvizace Hry se zpěvem Písnička jako námět dramatického děje Relaxace, poslech, fantazie Hudba, pohyb a dramatické postupy k sobě neoddělitelně patří. Učitelům, rodičům, vychovatelům a všem...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov