alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Léčba Schopenhauerem

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V době, kdy konfrontace s tématem smrti přiměje významného psychiatra Hertzfelda zamýšlet se nad smyslem svého životního povolání, naváže znovu kontakt s Philipem, atraktivním a arogantním člověkem závislým na sexu, kterého léčil před patnácti lety..Viac...

Nájsť podobné
Nepřítel v mém pokoji a jiné příběhy z psychoterapie

Autor(i): Yoram Yovell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha je psána jako soubor příběhů, v nichž v hlavní roli vystupují klient a terapeut, zároveň je ale učebnicí psychoterapie, protože případy jsou vybírány podle různých chorob ...Viac...

Nájsť podobné
Obsedantně-kompulzivní porucha a jak se jí bránit

Autor(i): Ján Praško, Beata Pašková, Hana Prašková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je velmi častou psychickou poruchou, která se projevuje pocitem nutkání provést určitý čin nebo zabývat se určitou myšlenkou...Viac...

Nájsť podobné
Krize a tvořivý přístup k ní

Autor(i): Verena Kastová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Krize představuje v životě člověka takový stav, kdy se ukazuje, že navyklé způsoby prožívání a jednání již nejsou udržitelné a je třeba osvojit si nové...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika a terapie duševních poruch

Autor(i): Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům, zabývajícím se problematikou duševních poruch, ...Viac...

Nájsť podobné
Koktavost

Autor(i): Viktor Lechta

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Rozšířené a podstatně přepracované vydání knihy předního odborníka shrnuje současné poznatky o koktavosti, která představuje závažné narušení komunikační schopnosti. Uvádí přehled poruch plynulosti řeči a východiska pro jejich hodnocení, ...Viac...

Nájsť podobné
Partnerské terapie Berta Hellingera

Autor(i): Bert Hellinger, Johannes Neuhauser

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha pro muže a ženy všech věkových kategorií toužících po naplněném partnerství. Jsou zde poprvé komplexně a přehledně zaznamenány celoživotní zkušenosti Berta Hellingera na poli partnerských vztahů...Viac...

Nájsť podobné
Rogersovská psychoterapie pro 21. století

Autor(i): Daniela Šiffelová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha Rogersovská psychoterapie pro 21. století představuje na našem knižním trhu jedinečnou odbornou publikaci, která zachycuje vývoj a proměny tohoto významného směru humanistické psychoterapie...Viac...

Nájsť podobné
Bílá moc

Autor(i): Karolína Vaverková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

V autentické výpovědi popisuje autorka svoji cestu rájem i peklem drogové závislosti...Viac...

Nájsť podobné
Klientom centrovaná terapia

Autor(i): Carl R. Rogers

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Klasické dielo C. R. Rogersa z roku 1951.Viac...

Nájsť podobné
Interpersonálna psychoterapia

Autor(i): Myrna. M. Weissman, John C. Markowitz, Gerald L. Klerman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

"Interpersonálna psychoterapia bola vyvinutá v roku 1970 ako individuálna liečba depresie, neskôr sa rozširovala a modifikovala aj pre účely profylaktickej liečby podobne ako pre akútnu liečbu..."Viac...

Nájsť podobné
Psychodynamická psychoterapia - vysvetlená

Autor(i): Patricia Hughes, Daniel Riordan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Napriek tomu, že farmakoterapia pomohla pomerne veľkej skupine pacientov, nepreukázala schopnosť pomôcť všetkým ľuďom s psychickou poruchou. Dôležité miesto tu majú psychoterapeutické liečby, či už ako alternatíva alebo v kombinácii s farmakoterapiouViac...

Nájsť podobné
Psychoanalytický slovník

Autor(i): J. Laplanche, J.-B. Pontalis

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Slovník obsahujúci základné pojmy zo psychoanylýzyViac...

Nájsť podobné
Skupinová arteterapie

Autor(i): Marian Liebmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Nápady, témata a cvičení pro skupinovou výtvarnou práci. Výtvarné činnosti využívané při terapeutických sezeních umožňují sebevyjádření, usnadňují a podporují komunikaci, otevírají cestu k odreagování emocí a mohou být prostředkem očistné katarze...Viac...

Nájsť podobné
Současná psychoterapie

Autor(i): Zbyněk Vybíral, Jan Roubal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha mapuje podobu psychoterapie a proměnu jejích hlavních přístupů v současnosti. Velký prostor je věnován soudobé psychoanalýze, dynamické terapii, KBT, gestalt terapii, prožitkové terapii, rodinné terapii...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do psychoterapie

Autor(i): Jan Vymětal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Poznejte spolu s námi obor psychoterapie. Obor, jehož smyslem a cílem je prostřednictvím psychologických postupů a metod pomáhat lidem vnitřně destabilizovaným a často nemocným a nešťastným...Viac...

Nájsť podobné
Dětská psychoterapie

Autor(i): Josef Langmeier, Karel Balcar, Jan Špitz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Psychoterapeutická pomoc dětem má řadu specifik, daných především nutností respektovat ještě více než u dospělých vývojovou situaci dítěte a kontext jeho rodiny...Viac...

Nájsť podobné
Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie

Autor(i): Jan Poněšický

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Jak a proč se tělo dává k dispozici pro neřešitelné či konfliktní situace? Jak se snaží kompenzovat psychologické nedostatky ve výstavbě osobnosti? Proč se tělo používá k vyrovnání neschopnosti vyjádřit emoce?...Viac...

Nájsť podobné
Účinné poradenství při terapii koktavosti

Autor(i): Jane Fraser

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kolektiv klinických logopedů shrnuje nejnovější poznatky z oblasti terapie koktavosti (balbuties). V jednotlivých kapitolách je věnována pozornost rodičům koktajících dětí i samotným dětem, dospívajícím i dospělým, kteří trpí koktavostí...Viac...

Nájsť podobné
Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie

Autor(i): Lenka Galajdová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Mnoho z nás - ať už si to přiznáme nebo ne - trpí v běžném životě nedostatkem uznání a přátelského fyzického kontaktu...Viac...

Nájsť podobné
Poškození mozku

Autor(i): Trevor Powell

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Praktický průvodce pro terapeuty, rodinné příslušníky a pacienty. Kniha je podrobným a srozumitelným průvodcem širokou oblastí péče o člověka, který utrpěl poranění hlavy nebo jiné poškození mozku...Viac...

Nájsť podobné
Máma a smysl života

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Máma a smysl života je dlouho očekávaným volným pokračováním Yalomova bestselleru Láska a její kat...Viac...

Nájsť podobné
Když Nietzsche plakal

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Jeden z bestsellerových románů prominentního amerického psychoterapeuta. Děj románu nás přivádí do Vídně devatenáctého století, do kolébky psychoanalýzy...Viac...

Nájsť podobné
Lži na pohovce

Autor(i): Irvin D. Yalom

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Na pozadí příběhu několika analyticky orientovaných terapeutů a jejich pacientů, který se odehrává v současném San Francisku, přední americký psychoterapeut otevírá řadu zásadních problémů pomáhajících profesí...Viac...

Nájsť podobné
Imaginace jako prostor setkání s nevědomím

Autor(i): Verena Kastová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Imaginace je zdrojem našich přirozených tvůrčích sil. Má však zároveň uzdravující vliv na lidskou duši, pokud během ní dojde k dialogu mezi člověkem a jeho nevědomím...Viac...

Nájsť podobné
EMDR - Terapia psychotraumatických stresových syndrómov

Autor(i): Arne Hofmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha obsahuje podrobný popis psychodynamického pozadia traumatizácií, prehľad o oblasti porúch, ktoré sú traumatogénne, praktické postupy pri jednotlivých fázach,...Viac...

Nájsť podobné
Lékař, jeho pacient a nemoc

Autor(i): Michael Balint

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Je nepopiratelnou skutečností, že by každý praktický lékař měl mít dostatečné psychoterapeutické znalosti. Je také pravdou, že je při svém vzdělání nedostává vůbec nebo jen minimálně...Viac...

Nájsť podobné
Základy psychoterapie pro lékaře

Autor(i): Jiří Beran

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Kniha je určena lékařům všech klinických oborů i praktickým lékařům.Viac...

Nájsť podobné
Léčba drogových závislostí

Autor(i): Frederick Rotgers a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Tato obsáhlá publikace vznikla spoluprací kolektivu amerických, australských a britských odborníků, kteří se na poli teoretickém i praktickém zabývají drogovými závislostmi a jejich léčbou.Viac...

Nájsť podobné
Psychoterapeutické systémy

Autor(i): John C. Norcross, James O. Prochaska

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Vyvážená, obsažná učebnice analyzující čtrnáct hlavních psychoterapeutických směrů 20. století.Viac...

Nájsť podobné
Integrovaná psychoterapie v akci

Autor(i): Ferdinand Knobloch, Jiřina Knoblochová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Cenná pomůcka pro všechny terapeuty využívá jedinečných dlouholetých zkušeností autorů, světově proslulých českých profesorů, a odhaluje nový význam teoretické integrované psychoterapie.Viac...

Nájsť podobné
Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadující trvalou péči

Autor(i): Marlis Pörtner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Psychoterapia

Autorka ve své knize předkládá koncept PCA (Person Centered Approach) – na osobu zaměřený přístup. Aplikuje jej pro všechny, kteří ve své profesi přichází do kontaktu s lidmi v sociálních službách poskytovaných klientům s mentálním postižením...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov