alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Elektronické šikanovanie

Autor(i): Katarína Hollá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Príručka, ktorá pomôže učiteľom, pedagógom a rodičom zorientovať sa v problematike nového fenoménu - problematike novej formy agresie, ktorá používa elektronické zariadenia a komunikačné technológie na úmyselné...Viac...

Nájsť podobné
Výkladový slovník z pedagogiky

Autor(i): Zdeněk Kolář a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický poViac...

Nájsť podobné
Komunikace dětí předškolního věku

Autor(i): Ilona Bytešníková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Komunikace je schopnost, která provází člověka celým jeho životem. Nahlédněte spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu. Přinášíme vám nejen teoretické poznatky z tohoto oboru, ale také informace o narušenéViac...

Nájsť podobné
Metódy hodnotenia a tolerancie detí so špecifickými poruchami učenia

Autor(i): Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Renáta Zörklerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Metodický materiál určený pre pracovníkov pedagogicko - psychologického poradenstva a učiteľov.Viac...

Nájsť podobné
Pět pohledů na nadání

Autor(i): Jana Marie Havigerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné psychologie nadání včetně teorie..Viac...

Nájsť podobné
Třídní klima a školní klima

Autor(i): Robert Čapek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace shrnuje odborné poznatky o klimatu třídy a školy v praktickém kontextu tak, aby byla zřejmá souvislost jednotlivých faktorů klimatu, a doplňuje je řadou příkladů z praxe. Popisuje nejen kategorie klimatu, ale také možnosti...Viac...

Nájsť podobné
Interakční psychologický výcvik

Autor(i): Marek Kolařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

V přípravě pedagogů, psychologů a ostatních příbuzných oborů má interakční psychologický výcvik nezastupitelné místo. Orientuje se na rozvíjení sociálních dovedností i na prohlubování profesních kompetencí studentů. V rámci...Viac...

Nájsť podobné
Metody a postupy poznávání žáka

Autor(i): Václav Mertin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace Metody a postupy poznávání žáka shrnuje a popisuje tradiční postupy pedagogické diagnostiky a současně nabízí přehled aktuálních testových metod, resp. diagnostických nástrojů, které mohou učitelé využít ve všech oblastech vzdělávacího procViac...

Nájsť podobné
Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících

Autor(i): Lenka Krejčová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace se primárně zabývá procesem socializace a rozvojem sociálních dovedností dospívajících v prostředí střední školy. V této souvislosti se věnuje také motivaci středoškolských studentů ke školní práci, interakci...Viac...

Nájsť podobné
Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Autor(i): Marie Beníčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace Muzikoterapie a specifické poruchy učení je první knihou svého druhu na českém trhu. Muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, zakladatelka terapeutické školy Akademie Alternativa, čtenáře erudovaně provází postupem, jak...Viac...

Nájsť podobné
Didaktika profesního vzdělávání dospělých

Autor(i): Jaroslav Mužík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Prudké zvyšování potřeby vzdělávání dospělých (pro které je používán název andragogika) je jedním ze základních atributů informační společnosti. Vzdělávat se musíme všichni, a to v podstatě nepřetržitě. Přitom jde o záležitost složitou a nákladnou...Viac...

Nájsť podobné
Psychodidaktika

Autor(i): Jiří Škoda, Pavel Doulík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi. Moderní publikace zkušených pedagogů analyzuje mechanismy...Viac...

Nájsť podobné
Čtení a dyslexie

Autor(i): Jiří Jošt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace je určena pro všechny, kdo se zajímají o čtení, čtenářství a vývojovou dyslexii, jež je nejčastější odchylkou od normálního vývoje čtení. Text je rozdělen do tří částí: v první se čtenář seznámí s pojmem...Viac...

Nájsť podobné
Poradenská psychologie pro děti a mládež

Autor(i): Ilona Pešová, Miroslav Šamalík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Autoři předkládají touto publikací základní studijní text, nepostradatelný pro všechny studenty psychologie a pedagogických oborů. Čtenáři získají stručnou a jednoduchou formou přehled o problematice psychologického poradenství...Viac...

Nájsť podobné
Nadání a nadaní

Autor(i): Lenka Hříbková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Problematika nadání je po řadu let zkoumána nejen v psychologii a pedagogice, ale zajímají se o ni i další obory. V současné době se toto téma stalo velmi aktuálním a v souvislosti se změnami ve školství mu věnuje stále větší...Viac...

Nájsť podobné
Rozvoj zdravého sebevědomí žáka

Autor(i): Daniela Sedláčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Sebevědomí je základním stavebním kamenem sebepojetí člověka. Renomovaná česká autorka, PhDr. Daniela Sedláčková, se tentokrát zaměřila na sebevědomí žáka. Jak se žák vidí v konkrétních denních situacích? Jaký je jeho pohled..Viac...

Nájsť podobné
Problémové chování dětí a mládeže

Autor(i): Stanislav Navrátil, Jan Mattioli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Obsah knihy vychází z faktu, že častým zdrojem nežádoucího chování dětí a mládeže jsou chybná osobní pojetí výchovy, učení, vyučování a pedagogické komunikace jednotlivých rodičů, ...Viac...

Nájsť podobné
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program

Autor(i): Olga Zelinková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Význam pedagogické diagnostiky ve světě i u nás stále roste. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků...Viac...

Nájsť podobné
Jak se bránit šikaně

Autor(i): Evelyn M. Fieldová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Užitečná kniha, která má pomoci dětem a jejich rodičům i učitelům vypořádat se s agresory všech druhů, rozměrů a v nejrůznějších převlecích. Jde o svépomocnou příručku plnou praktických a konkrétních rad, která vychází z třicetiletých zkušeností...Viac...

Nájsť podobné
Metodika úpravy textů

Autor(i): Martina Daňová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Je nepopiratelným faktem, že dnes je schopnost číst s porozuměním nezbytností. Čtení slouží nejen k relaxaci a k získání informací, ale i k základní orientaci v moderní hektické době. Bohužel, existují skupiny dětí, pro které je získání této důležitéViac...

Nájsť podobné
Psychodidaktika

Autor(i): Jiří Škoda, Pavel Doulík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi...Viac...

Nájsť podobné
Nová cesta k léčbě šikany

Autor(i): Michal Kolář

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování, ...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty

Autor(i): Věra Kosíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Jak naplňovat vzdělávací cíle? Jakou úlohu v jejich naplňování má psychologie? Jak rozvíjet žádoucí kompetence u žáků? Na co klást důraz v oblasti žákovské a učitelské interakce, v oblasti výukových metod, forem, hodnocení aj.? ...Viac...

Nájsť podobné
Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania

Autor(i): Mária Dědová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Problematika šikanovania v interpersonálnych vzťahoch mládeže patrí medzi stále aktuálne fenomény pedagogicko-psychologickej teórie i praxe...Viac...

Nájsť podobné
Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů

Autor(i): Martin Dolejš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace má čtenářům přiblížit problematiku 'rizikového chování', vývoj, změny a charakteristiky osobnosti adolescentů a v neposlední řadě informovat o převodu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů...Viac...

Nájsť podobné
Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Autor(i): Marie Beníčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace Muzikoterapie a specifické poruchy učení je první knihou svého druhu na českém trhu. Muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, zakladatelka terapeutické školy Akademie Alternativa, ...Viac...

Nájsť podobné
Čtení a dyslexie

Autor(i): Jiří Jošt

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace je určena pro všechny, kdo se zajímají o čtení, čtenářství a vývojovou dyslexii, jež je nejčastější odchylkou od normálního vývoje čtení...Viac...

Nájsť podobné
Psychologické aspekty vzdělávání dospívajících

Autor(i): Lenka Krejčová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace se primárně zabývá procesem socializace a rozvojem sociálních dovedností dospívajících v prostředí střední školy. V této souvislosti se věnuje také motivaci středoškolských studentů ke školní práci, interakci s vrstevníky i učiteli, ...Viac...

Nájsť podobné
Interakční psychologický výcvik

Autor(i): Marek Kolařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

V přípravě pedagogů, psychologů a ostatních příbuzných oborů má interakční psychologický výcvik nezastupitelné místo. Orientuje se na rozvíjení sociálních dovedností i na prohlubování profesních kompetencí studentů...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov