alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Stop šikaně!

Autor(i): Andrew Matthews

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Kniha STOP ŠIKANĚ! je o tom: Proč tyrani šikanují. Proč se šikanované děti nesvěří svým rodičům. Jak se šikanované děti mohou bránit. Také se dozvíte: Jak vychováváte tyrana. Co může s šikanou udělat škola. O šikaně na pracovišti. O prevencViac...

Nájsť podobné
Jak žít s těžkým zrakovým postižením?

Autor(i): Tereza Kimplová, Marta Kolaříková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Kniha nabízí čtenářům ucelené odborné informace týkající se problematiky zrakového postižení. Publikace je určena široké cílové skupině: rodinám dětí se zrakovým postižením, které chtějí pochopit důsledky vzniklé...Viac...

Nájsť podobné
Jak žít s těžkým zrakovým postižením?

Autor(i): Tereza Kimplová, Marta Kolaříková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Kniha nabízí čtenářům ucelené odborné informace týkající se problematiky zrakového postižení. Publikace je určena široké cílové skupině: rodinám dětí se zrakovým postižením, které chtějí pochopit důsledky vzniklé životní situace a hledat řešení; lideViac...

Nájsť podobné
Interakční psychologický výcvik pro praxi

Autor(i): Marek Kolařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Kniha navazuje na autorovu úspěšnou publikaci Interakční psychologický výcvik (Grada Publishing, 2011). V kategoriích „seznámení“, „spolupráce“, „komunikace“, „důvěra“ a „sebepoznání“ autor uvádí téměř dvě stě...Viac...

Nájsť podobné
Pedagogická psychológia

Autor(i): Ladislav Ďurič, Viliam S. Hotár, Jozef Pastier

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Cieľom slovníka je sprístupniť pedagogicko-psychologické zákonitosti, ktoré predkladá proces výchovy, vyučovania a vzdelávania...Viac...

Nájsť podobné
Škola a rozvod rodičov

Autor(i): Jarmila Tomková, Eva Braxatorisová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Prevencia konfliktov a riešenie špecifických situácií s rozvedenými rodičmi a ich dieťaťom formou legislatívnej a psychologickej podpory...Viac...

Nájsť podobné
Kyberšikana jako společenský problém

Autor(i): Jan Šmahaj

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Cílem práce je analyzovat souvislosti vybraných psychických stavů, procesů a osobnostních charakteristik u obětí kyberšikany u souboru respondentů. Ve výzkumu...Viac...

Nájsť podobné
Základy učiteľskej psychológie

Autor(i): Vladislav Kačáni, kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Prvé vydanie tejto knihy vyšlo roku 1999, odvtedy aj psychologické vedy zaznamenali určitý pokrok...Viac...

Nájsť podobné
Šikanovanie v škole (kolekcia)

Autor(i): Viktor Križo, Eva Smiková, Anežka Turošíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Brožúra Šikanovanie v škole ponúka učiteľom efektívne riešenie problematiky a upozorňuje na prekážky, ktoré sa v praxi vyskytujú (neochota rodičov...Viac...

Nájsť podobné
Praktikum školní psychologie

Autor(i): Richard Braun, Dana Marková, Jana Nováčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

První ucelená publikace-manuál pro každodenní praxi školních psychologů na základní či střední škole. Autoři shrnují zkušenosti a ověřené postupy, jak může...Viac...

Nájsť podobné
Komunikace dětí předškolního věku

Autor(i): Ilona Bytešníková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Komunikace je schopnost, která provází člověka celým jeho životem. Nahlédněte spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu. Přinášíme vám nejen teoretické poznatky z tohoto oboru...Viac...

Nájsť podobné
Pět pohledů na nadání

Autor(i): Jana Marie Havigerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace nabízí informace o vztahu mezi nadáním a mozkem, uvádí aktuální výzkumy rodových rozdílů a návody, jak poznat a rozvíjet rozumové nadání či jak se pozná škola pro nadané. Popsány jsou vůdčí teorie současné...Viac...

Nájsť podobné
Základy socialní pedagogiky

Autor(i): Blahoslav Kraus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace podává komplexní pohled na historii i současnost sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. Seznamuje s jejími metodologickými východisky a charakterizuje ji jako vědní disciplínu i jako frekventovaný studijní obor. Dále se věnuje problematViac...

Nájsť podobné
Školní poradenství

Autor(i): Dana Knotová a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Tým spoluautorek působících v akademické sféře i v každodenní školní praxi předkládá publikaci, v níž zejména pracovníci školních poradenských pracovišť naleznou informace, praktické rady a doporučení na bázi aktuálních trendů v poradenství...Viac...

Nájsť podobné
Odměny a tresty ve školní praxi

Autor(i): Robert Čapek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke vzdělávání vůbec. Učitel by měl používat takovViac...

Nájsť podobné
Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii

Autor(i): Erik Žovinec, Lenka Krejčová, Zuzana Pospíšilová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Cieľom monografie je obohatiť teóriu a prax vyučovania a poradenskej práce (terapia, reedukácia, poradenstvo pre pedagógov) v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov a študentov, ktorí dlhodobo vykazujú nejaké problémy s porozumením textu...Viac...

Nájsť podobné
Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole

Autor(i): Pavel Zikl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace předkládá popis diagnóz, s nimiž se mohou pedagogové běžných mateřských a základních škol v rámci edukačního procesu setkat, a detailně se zabývá realizací ucelené rehabilitace a podporou rozvoje hybnosti u dětí s tělesným a kombinovaným poViac...

Nájsť podobné
Základy inkluzivní pedagogiky

Autor(i): Viktor Lechta a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Vývoj pedagogických oborů, zvláště pak speciální pedagogiky, je v posledních letech ovlivněn postupným přechodem trendu integrace v celosvětový trend inkluze v pedagogickém...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie pro učitelky mateřské školy

Autor(i): Václav Mertin. Ilona Gillernová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů...Viac...

Nájsť podobné
Základy sociální pedagogiky

Autor(i): Blahoslav Kraus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace podává komplexní pohled na historii i současnost sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. Seznamuje s jejími metodologickými východisky a charakterizuje ji jako vědní disciplínu i jako frekventovaný studijní obor...Viac...

Nájsť podobné
Šikana - novodobý fenomén

Autor(i): Božena Šišková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

V dnešnej spoločnosti sa často diskutuje o ľudských právach. Nedodržiavanie ľudských práv ovplyvňuje celkový sociálny rozvoj spoločnosti. Prvoradým cieľom spoločnosti ako aj jedincov je, aby každý jedinec mohol dosiahnuť maximálnu slobodu a dôstojnosViac...

Nájsť podobné
Sociální dovednosti ve škole

Autor(i): Ilona Gillernová, Krejčová Lenka a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Cílem publikace je zmapovat prostředí školy ze sociálněpsychologického úhlu pohledu, objasnit projevy různých fenoménů a načrtnout, jak souvisejí s efektivitou edukačních procesů. Sociální svět školy je zajímavý, dynamický...Viac...

Nájsť podobné
Sociálně psychologické klima školních tříd a školy

Autor(i): Jan Lašek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Studijní text pro vysoké školy...Viac...

Nájsť podobné
Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole

Autor(i): Pavel Zikl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace předkládá popis diagnóz, s nimiž se mohou pedagogové běžných mateřských a základních škol v rámci edukačního procesu setkat, a detailně se zabývá realizací ucelené rehabilitace a podporou rozvoje hybnosti u dětí s...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie ve vzdělávání a její psychodidaktické aspekty

Autor(i): Věra Kosíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Jak naplňovat vzdělávací cíle? Jakou úlohu v jejich naplňování má psychologie? Jak rozvíjet žádoucí kompetence u žáků? Na co klást důraz v oblasti žákovské a učitelské interakce, v oblasti výukových metod, forem, hodnocení aj.?Viac...

Nájsť podobné
Problémové chování dětí a mládeže

Autor(i): Stanislav Navrátil, Jan Mattioli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Obsah knihy vychází z faktu, že častým zdrojem nežádoucího chování dětí a mládeže jsou chybná osobní pojetí výchovy, učení, vyučování a pedagogické komunikace jednotlivých rodičů, vychovatelů a učitelů a jim...Viac...

Nájsť podobné
Neklidné a nesoustředěné dítě

Autor(i): Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Neklidné a nesoustředěné děti, zejména ty hyperaktivní, zde zřejmě vždy byly a rozhodně i budou. Často jsou pro své chování vnímány pedagogy a někdy i rodiči jako problémové. Publikace by měla přispět k tomu, aby hyperaktivní...Viac...

Nájsť podobné
Inkluzivní vzdělávání

Autor(i): Vanda Hájková, Iva Strnadová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Monografie je věnována pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení. V dnešní době již zcela přirozeně uznáváme...Viac...

Nájsť podobné
Interakční psychologický výcvik pro praxi

Autor(i): Marek Kolařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Kniha navazuje na autorovu úspěšnou publikaci Interakční psychologický výcvik (Grada Publishing, 2011). V kategoriích „seznámení“, „spolupráce“, „komunikace“, „důvěra“ a „sebepoznání“ autor uvádí téměř dvě stě nových sociálně-interakčních technik proViac...

Nájsť podobné
Úvod do školní psychologie

Autor(i): Stanislav Štech, Jana Zapletalová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

V našich podmínkách první a jedinečná publikace, která představuje úvod do problematiky školní psychologie a připravuje půdu pro další prakticky a speciálně orientované publikace. Kniha uvádí čtenáře do školní psychologie jako do relativně mladéhoViac...

Nájsť podobné
Jak na šikanu

Autor(i): Pavel Říčan, Pavlína Janošová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Šikana je zrádná, jejím terčem se může stát i dítě tělesně a duševně vyspělé, s velmi dobrým rodinným zázemím, které však neumí nebo není ochotno "výt s vlky". Šikana má různé formy a správný postup se musí přípViac...

Nájsť podobné
Pedagogická psychologie

Autor(i): Jiří Mareš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Pedagogická psychologie je věda o psychologických zákonitostech výchovně vzdělávacího procesu v školních a jiných výchovných zařízeních. Pedagogická psychologie zkoumá všechny psychologické zákonitosti, které nastoluje proces výchovy, vyučování a.Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov