alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program

Autor(i): Olga Zelinková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Význam pedagogické diagnostiky ve světě i u nás stále roste. Odhalení silných stránek dítěte i lepší pochopení příčin jeho obtíží je východiskem pro vzdělávání, prevenci a terapii obtíží i integraci postižených žáků...Viac...

Nájsť podobné
Temperament ve třídě

Autor(i): Barbara Keogh

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Jedinečná, praktická a přehledná kniha světoznámé autorky popisuje vliv temperamentu na proces výuky a vzdělávání. Autorka srozumitelně odpovídá na otázky: Co je to temperament? Proč je důležité mu porozumět?...Viac...

Nájsť podobné
Šikana ve škole, na ulici, doma

Autor(i): Isabelle Gravillonová, Stéphane Bourcet

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Agrese, šikana nebo zneužití jsou bolestné události, se kterými mohou být dítě nebo dospívající jednoho dne konfrontováni. Rodiče však mají často problémy s tím, aby pochopili, co dítě tváří v tvář těmto situacím zakouší...Viac...

Nájsť podobné
Pedagogická psychológia

Autor(i): Štefan Vendel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Táto kniha má pomôcť učiteľom lepšie porozumieť zákonitostiam učenia, vyučovania a niektorým problémom, ktorým čelia učiteľky aj žiaci v škole...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie pro učitelky mateřské školy

Autor(i): Václav Mertin, Ilona Gillernová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů...Viac...

Nájsť podobné
Základy pedagogické psychologie

Autor(i): Rudolf Kohoutek a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace z oblasti psychologie výchovy a vzdělávání dětí i dospělých je určena učitelům, vychovatelům, ale také sociálním a řídícím pracovníkům...Viac...

Nájsť podobné
Klíma školy a klíma triedy

Autor(i): Erich Petlák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne...Viac...

Nájsť podobné
Základy speciálního poradenství

Autor(i): Libor Novosad

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Autor na základě vlastních zkušeností popisuje východiska a metody práce při začleňování lidí znevýhodněných, zejména zdravotně postižených, do společnosti...Viac...

Nájsť podobné
Chronopsychologické aspekty študijnej úspešnosti študentov

Autor(i): Eva Škorvagová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

V našom kvantitatívnom výskume sme sa zamerali na zistenie rozdielov medzi diurnálnou preferenciou, študijnou úspešnosťou, spánkovými návykmi a štýlom učenia...Viac...

Nájsť podobné
Školní poradenství

Autor(i): Dana Knotová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Tým spoluautorek působících v akademické sféře i v každodenní školní praxi předkládá publikaci, v níž zejména pracovníci školních poradenských pracovišť naleznou informace, praktické rady a doporučení na bázi aktuálních trendViac...

Nájsť podobné
Slovník speciálněpedagogické terminologie

Autor(i): Kateřina Kroupová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Více než tisícovka hesel slovníku zachycuje soudobý stav speciální pedagogiky a seznámí vás s nejdůležitějšími pojmy oboru. Najdete zde odborně definované, ale zároveň srozumitelně vysvětlené klíčové termíny a jejich anglické...Viac...

Nájsť podobné
Vady řeči u dětí

Autor(i): Ilona Kejklíčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Pomozme dětem, aby se naučily správně mluvit! Počet těch, které trpí vadami řeči, v současné době výrazně narůstá. Autorka, zkušená klinická logopedka, uvádí ověřené postupy při nápravách poruch řeči a také inspirativní...Viac...

Nájsť podobné
Odměny a tresty ve školní praxi

Autor(i): Robert Čapek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Jednou z nejdůležitějších aktivit učitele ve třídě je odměňování a trestání. Tyto činnosti souvisejí nejen s kázní a udržováním pravidel ve třídě, ale také s motivací, třídním klimatem i se vztahem žáků ke....Viac...

Nájsť podobné
Preventívne a intervenčné programy v kontexte sociálno-patologických javov

Autor(i): Eva Škorvagová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikácia integruje základné empirické poznatky a súčasné názory v problematike preventívnej a intervenčnej činnosti školského psychológa v kontexte sociálno-patologických...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie školní šikany

Autor(i): Pavlína Janošová, Lenka Kollerová, Kateřina Zábrodská, Jiří Kressa, Mária Dědová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Konflikty mezi dětmi jsou zákonité a je třeba s nimi počítat. Jak ale poznáme ten okamžik, kdy se stávají šikanou a vyžadují efektivní pomoc dospělých? O tom všem a mnohém dalším je tato kniha, kterou jistě ocení pedagogičtí...Viac...

Nájsť podobné
Šikanovanie v škole

Autor(i): Viktor Križo, Eva Smiková, Anežka Turošíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Ako efektívne riešiť šikanovania v škole? Získajte právnu istotu a osvojte si, ako v pokoji, s istotou a správne zvládnuť špecifické situácie pri identifikácii šikanovania...Viac...

Nájsť podobné
Výchovné poradenství na středních školách v kontextu současnosti

Autor(i): Marcela Ehlová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace slouží k základní orientaci v oblasti školních poradenských služeb, které na základních a středních školách poskytují výchovní poradci, popř. tým poradenských pracovníků školního poradenského pracoviště. Text...Viac...

Nájsť podobné
Slovník speciálněpedagogické terminologie

Autor(i): Kateřina Kroupová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Hledáte strukturovaný, systematicky a přehledně uspořádaný zdroj informací speciálněpedagogického zaměření? Pak je tato publikace určena právě vám – nejen studentům pedagogických a speciálněpedagogických oborů na středních i vysokých školách, ale takViac...

Nájsť podobné
Prevence a účinné řešení šikany

Autor(i): Julius Bittmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace se věnuje problematice šikany u dětí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem. Autoři navrhují nejen její řešení, ale především čtenáře seznamují s možnostmi prevence tohoto jevu, který je u dětí s autismem...Viac...

Nájsť podobné
Vady řeči u dětí

Autor(i): Ilona Kejklíčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Pomozme dětem, aby se naučily správně mluvit! Počet těch, které trpí vadami řeči, v současné době výrazně narůstá. Může za to virtuální komunikace prostřednictvím mobilů a internetu, která omezuje běžnou komunikaci v rodinách? Nebo je to obrovská....Viac...

Nájsť podobné
Dejme mozky dohromady (2 sešity)

Autor(i): Ľuba Brožek, Barbora Poláková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace představuje praktickou příručku pro logopedy, psychology, ergoterapeuty, případně další zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách, kteří pracují s lidmi s kognitivními a řečovými deficity a napomáhají...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie školní šikany

Autor(i): Kolektiv autorů

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Autoři si dali za cíl poskytnout přehled poznatků o šikaně jako o komplikovaném jevu, o teoriích, jež postihují jeho jednotlivé stránky, o výzkumných metodách i konkrétních problémových situacích, které jsou pro ni typické. Jejich výsledky shromážděnViac...

Nájsť podobné
Koncepce rané logopedické intervence v České republice Teorie, výzkum, terapie

Autor(i): Ilona Bytešníková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Raná logopedická intervence je důležitou oblastí logopedie, přesto v České republice není na rozdíl od zahraničí poskytována v odpovídající míře. V publikaci je zpracována raná logopedická intervence s akcentem na včasnou...Viac...

Nájsť podobné
Metody a postupy poznávání žáka

Autor(i): Václav Mertin, Lenka Krejčová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace (nejen) pro učitele V publikaci naleznete odpovědi na otázky: • Jak si poradit s výukovými obtížemi a jak poznat, co žák potřebuje? • Jak kvalifikovaně...Viac...

Nájsť podobné
Výkladový slovník z pedagogiky

Autor(i): Zdeněk Kolář a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů...Viac...

Nájsť podobné
Jak přežít šikanování

Autor(i): Aija Mayrock

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Šikana. Téma, které se týká každé školy a dokonce i každé školní třídy. Děti, které někdo šikanoval, se cítí podobně. Nechápou, proč se staly obětí šikanování, nerozumí tomu, co se děje. A někdy si začnou myslet, že opravdu nestojí za nic, že jsou...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie pro učitelky mateřské školy

Autor(i): Václav Mertin, Ilona Gillernová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů. Předkládaná publikace našich předníViac...

Nájsť podobné
Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Autor(i): Mojmír Svoboda, Dana Krejčířová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu. Stále roste zvláště význam psychodiagnostiky dětí a dospívajících, mj. v souvislosti s individualizací přístupu ve vzdělávání a s integrací postižených..Viac...

Nájsť podobné
Psychológia a pedagogika pomáhajú škole

Autor(i): Vladislav Kačáni, Ľudovít Višňovský

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Kniha nadväzuje na úspech predchádzajúcich vysokoškolských učebníc Základy učiteľskej psychológie a Základy učiteľskej pedagogiky. Hlavným zámerom knihy je konkretizovať pedagogické a psychologické poznatky tak, aby sa mohli účinne aplikovať v praxi.Viac...

Nájsť podobné
Školská psychológia a školský psychológ v 21. storočí

Autor(i): Eva Gajdošová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Autorka ponúka vysokoškolským študentom nosné a zároveň výsostne aktuálne poznatky zo školskej psychológie a ukazuje im, aké problémy táto aplikovaná psychologická disciplína rieši, čo je jej cieľom a poslaním, čím sa zaoberá, aké metódy používa, ...Viac...

Nájsť podobné
Dotazníky k sebehodnocení žáka

Autor(i): Antonín Mezera

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace obsahuje škálové dotazníky, které jsou schopny zachytit některé charakteristické projevy sociálního chování žáků základních škol, dále dotazník školních dovedností koncipovaný pro pomoc při identifikaci vzdělávacích bariér žáků...Viac...

Nájsť podobné
Škola bez poražených

Autor(i): Thomas Gordon

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Kniha, kterou držíte v rukou, je mezi pedagogickou literaturou ojedinělá. Na rozdíl od většiny knih o vzdělávání se nezaobírá teoretickými koncepty, ale tím, jak je konkrétně...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov