alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Bipolární afektivní porucha

Autor(i): Klára Látalová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha. Čtenář získá důkladný přehled Viac...

Nájsť podobné
Třídní klima a školní klima

Autor(i): Robert Čapek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace shrnuje odborné poznatky o klimatu třídy a školy v praktickém kontextu tak, aby byla zřejmá souvislost jednotlivých faktorů klimatu, a doplňuje je řadou příkladů z praxe...Viac...

Nájsť podobné
Inkluzivní vzdělávání

Autor(i): Vanda Hájková, Iva Strnadová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Monografie je věnována inkluzivnímu vzdělávání, tedy pedagogickému konceptu, podle nějž by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň svého postižení...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie pro učitelky mateřské školy

Autor(i): Václav Mertin, Ilona Gillernová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Mateřská škola a obecně výchova v předškolním věku mohou významně přispět k rozvoji dítěte. Učitelky i rodiče by měli mít k dispozici poznatky na úrovni soudobého poznání psychologie a souvisejících vědních oborů...Viac...

Nájsť podobné
Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu

Autor(i): Roman Hrmo, Katarína Krpálková-Krelová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikácia sa zaoberá aktuálnou a spoločensky významnou problematikou kvality školy. Rozdelená je do dvoch komplexných celkov s ôsmimi kapitolami a obsiahlym literárnym prehľadom...Viac...

Nájsť podobné
Jak na šikanu

Autor(i): Pavel Říčan, Pavlína Janošová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Šikana je zrádná, jejím terčem se může stát i dítě tělesně a duševně vyspělé, s velmi dobrým rodinným zázemím, které však neumí nebo není ochotno "výt s vlky". Šikana má různé formy a správný postup se musí případ od případu lišit...Viac...

Nájsť podobné
Základy inkluzivní pedagogiky

Autor(i): Viktor Lechta a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Vývoj pedagogických oborů, zvláště pak speciální pedagogiky, je v posledních letech ovlivněn postupným přechodem trendu integrace v celosvětový trend inkluze v pedagogickém procesu.,,Viac...

Nájsť podobné
Neklidné a nesoustředěné dítě

Autor(i): Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Neklidné a nesoustředěné děti, zejména ty hyperaktivní, zde zřejmě vždy byly a rozhodně i budou. Často jsou pro své chování vnímány pedagogy a někdy i rodiči jako problémové...Viac...

Nájsť podobné
Učiteľ a žiak a ich vzťahy v školskom prostredí

Autor(i): Zuzana Zimová, Jana Lednická, Eva Fülöpová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Brožúra hovorí o komplikovaných vzťahoch medzi učiteľom a žiakom, ktoré nastávajú v školskom prostredí. Ponúkne Vám konkrétne príklady a postupy ako si učiteľ môže budovať svoju autoritu v triede, ako vylepšiť vzťahy medzi žiakmi navzájom...Viac...

Nájsť podobné
Školní poradenská psychologie pro pedagogy

Autor(i): Marie Vágnerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace je určena především učitelům, výchovním poradcům, ale i pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden a jiných institucí, které se zabývají problematikou školní poradenské psychologie...Viac...

Nájsť podobné
Rozvoj zdravého sebevědomí žáka

Autor(i): Daniela Sedláčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Sebevědomí je základním stavebním kamenem sebepojetí člověka. Renomovaná česká autorka, PhDr. Daniela Sedláčková, se tentokrát zaměřila na sebevědomí žáka. Jak se žák vidí v konkrétních denních situacích? Jaký je jeho pohled na dané skutečnosti? ...Viac...

Nájsť podobné
Standardy pro pedagogické a psychologické testování

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Psychologické a pedagogické testování a rozvoj psychodiagnostiky patří mezi nejvýznamnější společenské přínosy psychologické vědy a umožňují zásadní a podstatné zlepšení oproti předchozímu stavu...Viac...

Nájsť podobné
Šikana dětí s poruchami autistického spektra

Autor(i): Nick Dubin

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Děti s poruchou autistického spektra mívají potíže s porozuměním; nechápou význam, který se skrývá „za slovem“, nerozumějí slovním hříčkám, téměř vše chápou doslovně. Proto se často stávají obětí nejrůznějších vtipálků a nezřídka i násilníků...Viac...

Nájsť podobné
Nadání a nadaní

Autor(i): Lenka Hříbková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Problematika nadání je po řadu let zkoumána nejen v psychologii a pedagogice, ale zajímají se o ni i další obory. V současné době se stalo téma nadání velmi aktuální a v souvislosti se změnami ve školství mu věnuje stále větší pozornost...Viac...

Nájsť podobné
Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Autor(i): Mojmír Svoboda, D. Krejčířová, M. Vágnerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Práce navazuje na publikaci "Psychologická diagnostika dospělých" a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické zejména vývojovou diagnostikou. Psychodiagnostika je základním pracovním nástrojem psychologů v mnoha oblastech praxe i výzkumu...Viac...

Nájsť podobné
Poradenská psychologie pro děti a mládež

Autor(i): Ilona Pešová, Miroslav Šamalík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Autoři předkládají touto publikací základní studijní text, nepostradatelný pro všechny studenty psychologie a pedagogických oborů. Čtenáři získají stručnou a jednoduchou formou přehled o problematice psychologického poradenství pro děti a mládež ...Viac...

Nájsť podobné
Integrativní speciální pedagogika

Autor(i): Marie Vítková a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace je dílem odborných pracovníků Katedry speciální pedagogiky PdF MU v Brně. Jejím cílem je zprostředkovat studentům učitelství a speciální pedagogiky, učitelům, speciálním pedagogům a dalším zájemcům nové poznatky z oboru speciální pedagogikyViac...

Nájsť podobné
Poradenská psychologická diagnostika dětí a dospívajících

Autor(i): Marie Vágnerová, Jarmila Klégrová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace sleduje v dosud nejkomplexnější podobě problematiku psychologické diagnostiky dětí ve školním věku. Autorky nejprve zkoumají oblast kognitivních funkcí u standardní části dětské populace a v případě diagnostiky mentálně postižených dětí, ..Viac...

Nájsť podobné
Jak se připravovat na práci s mládeží

Autor(i): Kolektiv autorů

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Příručku využijí vedoucí skupin mládeže a všichni, kdo se podílejí na programech pro mládež a snaží se zlepšit práci s dospívajícími.Viac...

Nájsť podobné
Základy speciálního poradenství

Autor(i): Libor Novosad

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.Viac...

Nájsť podobné
Psychodiagnostika dětí a dospívajících

Autor(i): Mojmír Svoboda, D, Krejčíková, M. Vágnerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Práce navazuje na publikaci Psychologická diagnostika dospělých a pokrývá metody diagnostiky dětí, specifické zejména vývojovou diagnostikou...Viac...

Nájsť podobné
Velofaryngální dysfunkce a palatolalie

Autor(i): Aurélia Kerekrétiová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Velofaryngální dysfunkce a její důsledek, palatolalie, je jedním z těžkých a nejnápadnějších narušení komunikační schopnosti...Viac...

Nájsť podobné
Základy sociální pedagogiky

Autor(i): Blahoslav Kraus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace podává komplexní pohled na historii i současnost sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. Seznamuje s jejími metodologickými východisky a charakterizuje ji jako vědní disciplínu i jako frekventovaný studijní obor...Viac...

Nájsť podobné
Bolest šikanování

Autor(i): Michal Kolář

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách Šikana a další formy násilí a porušování základních lidských práv jsou nemocí, která postihuje velké množství škol, výchovných zařízení, vojenských útvarů, pracovišť...Viac...

Nájsť podobné
Výchova a manipulace

Autor(i): Alina Wróbel

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Problematika manipulace náleží v současné době mezi aktuální témata, a to nejen ve výchově jako takové, ale i v širších společenských kontextech. Dokonce i na poli pedagogickém byla idea svobody a demokracie dovedena téměř do krajnosti...Viac...

Nájsť podobné
Metodika úpravy textů

Autor(i): Martina Daňová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Je nepopiratelným faktem, že dnes je schopnost číst s porozuměním nezbytností. Čtení slouží nejen k relaxaci a k získání informací, ale i k základní orientaci v moderní hektické době...Viac...

Nájsť podobné
Diagnostika ve speciální pedagogice

Autor(i): Dagmar Přinosilová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Předkládaný učební text Diagnostika ve speciální pedagogice je zpracován pro potřeby studentů oboru speciální pedagogiky, a to jak prezenční, tak i kombinované formy...Viac...

Nájsť podobné
Koktavost v kazuistikách

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Publikace prezentuje studie případů (kazuistiky) postupu celkem devíti terapeutů zcela otevřeně reflektující průběh a předpokládané kořeny případu v terapii jednoho úspěšného a jednoho neúspěšného klienta s narušením plynulosti řeči...Viac...

Nájsť podobné
Odměny a tresty ve školní praxi

Autor(i): Robert Čapek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Pedagogická poradenská a školská psychológia

Ty tam jsou doby, kdy učitel před tabulí nervózně poklepával rákoskou. A změnily se nejen učitelovy pomůcky, ale i žáci, kteří do školních lavic každodenně přicházejí...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov