alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Poruchy osobnosti - podľa DSM-IV - vysvetlené

Autor(i): David J. Robinson

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

"DSM-IV", uvedené v názve knihy, je skratka z "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition", t.j. Diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, štvrté vydanie. Manuál vypracovala Americká psychiatrická asociácia.Viac...

Nájsť podobné
Predchádzanie depresiám

Autor(i): Christine Kühner, Iris Weber

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Tento manuál opisuje postup pri psychoedukačne zameranej kognitívne-behaviorálnej skupinovej intervencii. Je založený na osvedčených štandardných moduloch liečby depresií, pričom tu je ťažisko na preventívnych stratégiách.Viac...

Nájsť podobné
Predchádzanie depresiám

Autor(i): Christine Kühner, Iris Weber

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Tento manuál opisuje postup pri psychoedukačne zameranej kognitívne-behaviorálnej skupinovej intervencii. Je založený na osvedčených štandardných moduloch liečby depresií, pričom tu je ťažisko na preventívnych stratégiách.Viac...

Nájsť podobné
Koncentratívna pohybová terapia v teórii a praxi

Autor(i): Markus Hochgerner, Veronika Pokorny (editori)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Kniha sa obracia na všetkých, ktorí pracujú v oblasti medicínsko-terapeutickej a pedagogickej a na psychoterapeutov všetkých škôl, ktorí majú záujem o rozšírenie svojej kompetencie zavzatím tela do terapeutického procesu.Viac...

Nájsť podobné
Koncentratívna pohybová terapia v teórii a praxi

Autor(i): Markus Hochgerner, Veronika Pokorny (editori)

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Kniha sa obracia na všetkých, ktorí pracujú v oblasti medicínsko-terapeutickej a pedagogickej a na psychoterapeutov všetkých škôl, ktorí majú záujem o rozšírenie svojej kompetencie zavzatím tela do terapeutického procesu.Viac...

Nájsť podobné
Liečba syndrómov podmienených stresom

Autor(i): Mardi J. Horowitz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Liečba psychotraumou podmienených porúch od popredného znalca PTSP, predstaviteľa kognitívne-psychoanalytickej školy v San Francisku.Viac...

Nájsť podobné
Liečba syndrómov podmienených stresom

Autor(i): Mardi J. Horowitz

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Liečba psychotraumou podmienených porúch od popredného znalca PTSP, predstaviteľa kognitívne-psychoanalytickej školy v San Francisku.Viac...

Nájsť podobné
Freudova neurofyziologie mysli

Autor(i): Michal Polák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurověda dosud neexistovala. Neurovědná témata se však diskutovala přinejmenším na poli psychofyziky, z jejíhož základu vzešel i soubor dopisů adresovaný....Viac...

Nájsť podobné
Freudova neurofyziologie mysli

Autor(i): Michal Polák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurověda dosud neexistovala. Neurovědná témata se však diskutovala přinejmenším na poli psychofyziky, z jejíhož základu vzešel i soubor dopisů adresovaný....Viac...

Nájsť podobné
Závislost

Autor(i): Heinz-Peter Röhr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Jaké jsou kořeny závislosti? Známý autor Heinz-Peter Röhr je vztahuje k touze po blízkosti, lásce, uznání. Léčba závislosti podle něj vyžaduje upřímné uznání vlastní nemoci, které lze zpracovat jen skrze truchlení...Viac...

Nájsť podobné
Závislost

Autor(i): Heinz-Peter Röhr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Jaké jsou kořeny závislosti? Známý autor Heinz-Peter Röhr je vztahuje k touze po blízkosti, lásce, uznání. Léčba závislosti podle něj vyžaduje upřímné uznání vlastní nemoci, které lze zpracovat jen skrze truchlení...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy osobnosti

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

První monografie o poruchách osobnosti u nás se zabývá skupinou psychických poruch, dříve též označovanou jako psychopatie, které jsou velmi závažné, ale o kterých se dosud málo vědělo zejména z hlediska možností terapie...Viac...

Nájsť podobné
Závislost

Autor(i): Heinz-Peter Röhr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Jaké jsou kořeny závislosti? Známý autor Heinz-Peter Röhr je vztahuje k touze po blízkosti, lásce, uznání. Léčba závislosti podle něj vyžaduje upřímné uznání vlastní nemoci, které lze zpracovat jen skrze truchlení...Viac...

Nájsť podobné
Závislost

Autor(i): Heinz-Peter Röhr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Jaké jsou kořeny závislosti? Známý autor Heinz-Peter Röhr je vztahuje k touze po blízkosti, lásce, uznání. Léčba závislosti podle něj vyžaduje upřímné uznání vlastní nemoci, které lze zpracovat jen skrze truchlení...Viac...

Nájsť podobné
Jak žít s bipolární poruchou

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Bipolární afektivní porucha vede ke značnému utrpení v životě nemocného i jeho rodiny. Moderní léčba je založena především na spolupráci nemocného, jeho rodiny a dalších blízkých lidí s odborníky na duševní zdraví...Viac...

Nájsť podobné
Jak žít s bipolární poruchou

Autor(i): Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Bipolární afektivní porucha vede ke značnému utrpení v životě nemocného i jeho rodiny. Moderní léčba je založena především na spolupráci nemocného, jeho rodiny a dalších blízkých lidí s odborníky na duševní zdraví...Viac...

Nájsť podobné
Suicidialita u psychických poruch

Autor(i): Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese...Viac...

Nájsť podobné
Suicidialita u psychických poruch

Autor(i): Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese...Viac...

Nájsť podobné
Preterapie

Autor(i): Garry Prouty, Dion Van Werde, Marls Pörtner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty.Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění čViac...

Nájsť podobné
Preterapie

Autor(i): Garry Prouty, Dion Van Werde, Marls Pörtner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty.Preterapie je metoda, která pomáhá při komunikaci s klienty, jejichž schopnost navázat nebo udržet psychický kontakt je narušena (důvodem narušení může být tělesné či psychické onemocnění čViac...

Nájsť podobné
Suicidialita u psychických poruch

Autor(i): Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese, poruch způsobených užíváním.Viac...

Nájsť podobné
Suicidialita u psychických poruch

Autor(i): Klára Látalová, Dana Kamarádová, Ján Praško

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Publikace je určena lékařům-psychiatrům, psychologům, studentům i pracovníkům v pomáhajících profesích. Analyzuje suicidialitu u různých typů psychických poruch, např. u schizofrenie, bipolární afektivní poruchy, deprese, poruch způsobených užíváním.Viac...

Nájsť podobné
Klinická psychologie a somatická psychoterapie

Autor(i): Lubomír Vašina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Autor knihy Doc. Vašina je přední psycholog a přednáší na MU Brno. Kniha popisuje základy psychologie, přes terapii, psychofarmakoterapii, somatickou psychoterapii, obrany Já a obranné charakterové struktury až po kazuistiku. Je prvním dílem...Viac...

Nájsť podobné
Klinická psychologie a somatická psychoterapie

Autor(i): Lubomír Vašina

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Autor knihy Doc. Vašina je přední psycholog a přednáší na MU Brno. Kniha popisuje základy psychologie, přes terapii, psychofarmakoterapii, somatickou psychoterapii, obrany Já a obranné charakterové struktury až po kazuistiku. Je prvním dílem...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy přijmu potravy. 2. aktualizované a doplněné vydání

Autor(i): František David Krch, kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Záměrem této publikace je zmapování složité a diferencované problematiky nemocných s poruchami příjmu potravy a posouzení možnosti intervence, včetně zhodnocení její účinnosti...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy přijmu potravy. 2. aktualizované a doplněné vydání

Autor(i): František David Krch, kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Záměrem této publikace je zmapování složité a diferencované problematiky nemocných s poruchami příjmu potravy a posouzení možnosti intervence, včetně zhodnocení její účinnosti...Viac...

Nájsť podobné
Klinická hypnóza

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Příručka zabývající se využitím hypnózy v lékařství je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a lékařům všech klinických oborů. První část obsahuje podrobné návody ke standardnímu i individualizovanému navozováníViac...

Nájsť podobné
Klinická hypnóza

Autor(i): Stanislav Kratochvíl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Příručka zabývající se využitím hypnózy v lékařství je určena psychoterapeutům, psychologům, psychiatrům a lékařům všech klinických oborů. První část obsahuje podrobné návody ke standardnímu i individualizovanému navozováníViac...

Nájsť podobné
Ve jménu Boha

Autor(i): Vladislav Šolc

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Jungova myšlenka individuace jako procesu morální evoluce je myšlenkou navýsost duchovní. Nejde tady už o dokonalého a odtažitého Boha, který shůry shlíží na člověka v jeho marném a hříšném úsilí stát se dobrým...Viac...

Nájsť podobné
Ve jménu Boha

Autor(i): Vladislav Šolc

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Jungova myšlenka individuace jako procesu morální evoluce je myšlenkou navýsost duchovní. Nejde tady už o dokonalého a odtažitého Boha, který shůry shlíží na člověka v jeho marném a hříšném úsilí stát se dobrým...Viac...

Nájsť podobné
Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie

Autor(i): Jan Poněšický

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia | Klinická psychológia

Jak a proč se tělo dává k dispozici pro neřešitelné či konfliktní situace? Jak se snaží kompenzovat psychologické nedostatky ve výstavbě osobnosti? Proč se tělo používá k vyrovnání neschopnosti vyjádřit emoce?Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov