alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Základy psychologie, sociologie

Autor(i): Ilona Gillernová, Jiří Buriánek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Trojdílná učebnice pro gymnázia a další střední školy seznamuje studenty se základy vybraných společenských věd důležitých pro jejich osobní orientaci ve společnosti i pro přípravu na pomaturitní studium. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.Viac...

Nájsť podobné
Neuropsychologie

Autor(i): Petr Kulišťák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Neuropsychologie je poměrně mladým oborem, který studuje především vztah mezi mozkem a chováním. Náš přední odborník stručně a s přijatelnou mírou odborné terminologie seznamuje se základními otázkami, které neuropsychologie zkoumá...Viac...

Nájsť podobné
Life management

Autor(i): Dita Zandl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Potýkáte se s nedostatkem času, energie, pořádku a pohody ve svém životě? Pak je tato kniha určena právě vám! Life management je jasným a srozumitelným návodem, jak si v současném hektickém světě vytvořit fungující a jednoduchý...Viac...

Nájsť podobné
Posilněte si svoji vůli

Autor(i): Tomáš Novák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Silná vůle, vůle žít, neměl dostatečnou vůli apod. Vůle je v moderní společnosti téměř mytické slovo. Člověk, který má dostatečnou vůli, může být v našich očích dominantním a váženým. Ne každý však má to...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy vztahové vazby

Autor(i): Karl Heinz Brisch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Vztahová vazba (attachment) je vrozený systém fungování mozku, díky němuž dítě přirozeně vyhledává blízkost, nejčastěji matky (otce nebo jiné náhradní osoby)...Viac...

Nájsť podobné
Rozumově nadané děti s dyslexií

Autor(i): Šárka Portešová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Cílem knihy je seznámit čtenáře s problematikou psychologie a pedagogiky rozumově nadaných dětí se specifickými poruchami učení, zejména s dyslexií...Viac...

Nájsť podobné
Viem, čo si myslíš + Nemyslite na modrého slona (komplet)

Autor(i): Thorsten Havener

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Komplet dvoch titulov Thorstena Havenera o sile myšlienok a reči tela...Viac...

Nájsť podobné
Prarodiče, rodiče a vnoučata

Autor(i): Vittoria Cesari Lusso

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Příchod dětí přináší do rodiny změny nejen v životě rodičů, ale i prarodičů. Změny se často vyskytnou i ve vzájemných vztazích mezi prarodiči a rodiči dětí na jedné straně a mezi prarodiči a vnoučaty na druhé straně...Viac...

Nájsť podobné
Drogová závislost a rodina

Autor(i): Marina Barnardová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha je výsledkem výzkumů týkajících se nejen závislosti na návykových látkách, ale především vlivu zneužívání návykových látek na celý rodinný systém...Viac...

Nájsť podobné
Emoce a interpersonální vztahy

Autor(i): Ivan Slaměník

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace objasňuje problematiku emocí v historickém průřezu klíčových koncepcí až po současné pojetí, které připisuje při vzniku a vysvětlování emocí rozhodující roli poznávacím procesům...Viac...

Nájsť podobné
Sám, ale ne osamělý

Autor(i): Wunibald Müller

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha se zabývá kladnými i zápornými zkušenostmi se samotou a opuštěností. Autor poukazuje na to, proč někteří lidé pociťují osamělost nepříznivě, a naznačuje, jaké podmínky jsou nutné k tomu, abychom samotu prožívali v pozitivním smyslu...Viac...

Nájsť podobné
Rozkvétající žena

Autor(i): Shinan Barclayová, Mary Dillonová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Dívka Kora, přátelící se s delfínem, prochází vnitřními biologickými změnami za hluboké účasti moudrých žen. V době prvních měsíčků přijímá duchovní poučení o posvátnosti ženství.Viac...

Nájsť podobné
Střed se hroutí zevnitř

Autor(i): Elyn R. Saksová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autorka ve své knize popisuje ohromnou výzvu, kterou pro ni představuje boj s duševní chorobou. Tato autobiografie je však hluboce optimistická...Viac...

Nájsť podobné
Probouzení tygra

Autor(i): Peter A. Levine, Ann Frederick

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha Probouzení tygra srozumitelně popisuje symptomy traumatu a kroky, které je třeba podniknout k jejich léčení. Trauma často vzniká následkem zdánlivě běžných zážitků a zkušeností. Kniha je průvodcem, který nás zavede do světa...Viac...

Nájsť podobné
Tourettův syndrom

Autor(i): Howard I. Kushner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V polovině devatenáctého století podal francouzský lékař Gilles de la Tourette zprávu o bizarním chování jedné mladé aristokratické ženy, která náhle, bez varování, dostala záchvat, při němž ze sebe vyrážela obscénní nadávky a kletby...Viac...

Nájsť podobné
Psychodidaktika

Autor(i): Jiří Škoda, Pavel Doulík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi...Viac...

Nájsť podobné
Řešení problémů a rozhodování

Autor(i): Jiří Plamínek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Řešíte? Rozhodujete? Nebo snad dokonce odpovídáte za to, aby se řešení opravdu uskutečnilo? Potom držíte v rukou správnou knihu. Obsahuje pečlivě vybrané techniky, které spolehlivě fungují v praxi, stejně jako přehled nejoblíbenějších chyb, jichž...Viac...

Nájsť podobné
Demence v kazuistikách

Autor(i): Helena Kučerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Ojedinělý, praktický a názorný přehled psychopatologických typů pacientů s demencí, s nimiž se lékaři běžně setkávají ve svých ordinacích. Kniha je určena pro psychiatry, praktické lékaře, neurology, geriatry, psychology, studenty medicíny, ale i...Viac...

Nájsť podobné
Praktická komunikace pro každý den

Autor(i): Laura Janáčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

"Každý den se setkáváme s lidmi. Jednáme s nimi. Hovoříme s nimi. Nasloucháme jim. Domlouváme se s nimi. Přicházíme s nimi do přátelského kontaktu, ale též do sporů a konfliktů. Každý den se snažíme o porozumění. ... Porozumění znamená chápat...Viac...

Nájsť podobné
Bipolární porucha

Autor(i): Lívia Vavrušová a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikácia predstavuje súčasný pohľad na problematiku bipolárnej poruchy, jej epidemiológiu, prevalenciu, charakteristiky, diferenciálnu diagnostiku a terapiu...Viac...

Nájsť podobné
Testy osobnosti

Autor(i): Tomáš Novák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha zkušeného psychologa a autora celé řady populárně-odborných publikací má přispět k zamyšlení nad sebou samým a k reálnějšímu vnímaní vlastní osobnosti. V úvodu se autor věnuje teorii osobnosti člověka. Převážnou část knihy však tvoří oblíbené..Viac...

Nájsť podobné
Podpis vaše vizitka

Autor(i): Josef Burgr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Známý grafolog a bývalý kriminalista na více než 250 podpisech slavných lidí, historických osobností i současných celebrit dokazuje, jak se na podpisu projevují nejvýraznější osobnostní i charakterové vlastnosti pisatele.Viac...

Nájsť podobné
Testy osobnosti 2

Autor(i): Tomáš Novák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace známého poradenského psychologa je pokračováním jeho úspěšné knihy Testy osobnosti. Najdete v ní celou řadu testů a psychologických her, vytvořených s autorovým typickým humorem a mírnou nadsázkou. Jejich cílem je podněcovat myšlení a...Viac...

Nájsť podobné
Orol a kura

Autor(i): Leonardo Boff

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Každý človek skrýva v sebe orla. Tento orol sa chce narodiť, uzrieť svetlo sveta. Cíti sa povolaný vzniesť sa do výšky, k slnku. Stojíme teda nevyhnutne pred výzvou oslobodiť orla v nás...Viac...

Nájsť podobné
Obrazy války

Autor(i): Richard Holmes

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jaké je to být v přední linii? Jak působí masové zabíjení na lidskou psychiku? Jak fungují základní lidské instinkty, odvaha či strach? Ve snaze zodpovědět tyto i další otázky využívá Richard Holmes široké spektrum přístupů...Viac...

Nájsť podobné
Pětifaktorový model v psychologii osobnosti

Autor(i): Martina Hřebíčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Monografie shrnuje poznatky o pětifaktorovém modelu osobnosti, který se v posledním dvacetiletí stal v psychologii nejvlivnějším rámcem pro popis a výklad osobnosti. Pětifaktorový model vychází z lexikálních výzkumů slov popisujících osobnost...Viac...

Nájsť podobné
Nová cesta k léčbě šikany

Autor(i): Michal Kolář

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha přináší nové poznatky o školní šikaně a nové metody jejího řešení. Je zde srozumitelně, krok za krokem a prostřednictvím řady případů osvětlována účinná a minimálně riziková cesta k léčbě šikanování, ...Viac...

Nájsť podobné
Sociálna psychológia

Autor(i): Kolektív autorov

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikácia približuje podstatu sociálnych javov, ktorých tvorcom a hlavným aktérom je človek, utvárajúci si v rámci nich širokú paletu vzťahov. Kniha je určená predovšetkým študentom pripravujúcim sa na výkon pomáhajúcich profesií...Viac...

Nájsť podobné
Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů

Autor(i): Martin Dolejš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace má čtenářům přiblížit problematiku 'rizikového chování', vývoj, změny a charakteristiky osobnosti adolescentů a v neposlední řadě informovat o převodu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů...Viac...

Nájsť podobné
Síla snů

Autor(i): Klausbernd Vollmar

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autor předává svou osobní zkušenost z práce se sny. Se sny vlastními, svých pacientů i s tím, co je o snech napsáno v literatuře starověku i současnosti...Viac...

Nájsť podobné
Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Autor(i): Marie Beníčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace Muzikoterapie a specifické poruchy učení je první knihou svého druhu na českém trhu. Muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, zakladatelka terapeutické školy Akademie Alternativa, ...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov