alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Duše sexu

Autor(i): Thomas Moore

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Lidská sexualita je ústředním tématem této knihy...Viac...

Nájsť podobné
Muzikoterapie a specifické poruchy učení

Autor(i): Marie Beníčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace Muzikoterapie a specifické poruchy učení je první knihou svého druhu na českém trhu. Muzikoterapeutka a vysokoškolská pedagožka, zakladatelka terapeutické školy Akademie Alternativa, čtenáře erudovaně provází postupem, jak...Viac...

Nájsť podobné
Spektrum poruch příjmu potravy

Autor(i): Hana Papežová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha je výsledkem dlouhodobé klinické a výzkumné práce editorky, vynikající české odbornice na poruchy příjmu potravy, a spolupracujících odborníků, především lékařů a psychologů. Cílem je seznámit odborníky s komplexní...Viac...

Nájsť podobné
Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti

Autor(i): John F. Taylor

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Dělá ti potíže, když se máš na něco soustředit? Napomínají tě ve škole za to, že vyrušuješ a vstáváš bez dovolení z lavice? ...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie buddhistické tantry

Autor(i): Rob Preece

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha Psychologie buddhistické tantry objasňuje velmi přístupným způsobem podstatu tantrické praxe, aniž by ji zjednodušovala na soustavu racionálních názorů, praktických cvičení a technik...Viac...

Nájsť podobné
Vývoj a výchova děťátka do dvou let

Autor(i): Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Vývoj a výchova děťátka do dvou let je nový titul, který vydala Daniela Sobotková a Jaroslava Dittrichová. Tak rychlé tempo, jakým se vyvíjí dítě od narození do věku dvou let, se už nikdy v průběhu života neopakuje...Viac...

Nájsť podobné
Psychodidaktika

Autor(i): Jiří Škoda, Pavel Doulík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Procesy učení a vyučování jsou mnohem složitější, než se původně zdálo. Jejich zákonitosti je však nutné poznat a naučit se je efektivně využívat v pedagogické praxi. Moderní publikace zkušených pedagogů analyzuje mechanismy...Viac...

Nájsť podobné
Grafologie v poradenské a terapeutické praxi

Autor(i): Tamara Cenková, Dana Češková-Lukášová, Vlaďka Fischerová-Katzerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V knize je na základě řady konkrétních příběhů z poradenské praxe popsáno několik terapeutických směrů, technik a metod, které používají terapeuti pro rychlejší vhled do osobnosti klienta. Tento méně obvyklý přístup vede...Viac...

Nájsť podobné
Dětská řeč a komunikace

Autor(i): Jan Průcha

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Málokterá schopnost člověka je tak samozřejmá, jako je schopnost dítěte naučit se jazyk a tímto jazykem komunikovat. Ačkoliv osvojování jazyka dětmi je předmětem psychologického a lingvistického bádání již po dobu více než sto...Viac...

Nájsť podobné
Organizačné správanie: Od teórie k aplikácii v praxi

Autor(i): Zuzana Birknerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Organizačné správanie sa zaoberá správaním sa ľudí v pracovnom procese, ktorý prebieha v inštitúciách. Snaha pochopiť správanie ľudí a adekvátne na neho reagovať, úzko súvisí s úspešnosťou manažérov a ďalších pracovníkov...Viac...

Nájsť podobné
O bludných kruhoch a bludných kameňoch

Autor(i): Max Kašparů

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Obľúbený český psychiater a diakon sa tentoraz venuje téme, ktorá zamestnáva ľudstvo od nepamäti a v súčasnosti azda ešte o čosi viac – ľudským vzťahom. Znalec ľudskej duše opäť v krátkych príbehoch z vlastnej lekárskej praxe analyzuje vzťahy...Viac...

Nájsť podobné
Černé libido

Autor(i): Jan Stern

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autorovo klíčové filozofické a psychoanalytické dílo, v němž představuje svůj revoluční model člověka opřený především o novou teorii pudu smrti. Definuje základní pojmy (ego, psýcha, gender, schizofrenie, paranoia, autismus, deprese ad.),...Viac...

Nájsť podobné
Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením

Autor(i): Julia Sorensen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Děti mohou prožívat pocit ztráty v důsledku stěhování, změny školy, rozvodu nebo úmrtí v rodině. Ve svém prožívání se však často omezují na výrazy jako „šťastný,“ „smutný,“ a „rozhněvaný,“ a neumějí často o svém žalu mluvit...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie reklamy

Autor(i): Jitka Vysekalová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Nové vydání úspěšné plnobarevné publikace s mnoha fotografiemi a obrázky přináší aktuální informace o reklamě a jejím působení a efektivnosti. Kniha je určena manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy. Čtvrté vydání se nově věnuje...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do psychologie osobnosti

Autor(i): Panajotis Cakirpaloglu

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha informuje o významných aspektech psychologie osobnosti od vzniku této disciplíny a dále o psychických vlastnostech, z nichž se osobnost skládá, o jejím vývoji, funkcích či povaze problémového Já...Viac...

Nájsť podobné
Demence a jiné poruchy paměti

Autor(i): Roman Jirák, Iva Holmerová, Claudia Borzová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace přináší kompletní obraz o poruchách paměti a demence, jejich typech a klinické prezentaci. Rovněž uvádí, jaké jsou jejich příčiny či co se v současnosti z této oblasti zkoumá, a také jak lze uvedené poruchy léčit...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie Atkinsonové a Hilgarda

Autor(i): S. Nolen-Hoeksema a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem...Viac...

Nájsť podobné
Vývin mozgu a jeho poruchy

Autor(i): Miroslav Murgaš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Vrodené chyby mozgu a miechy, Detská mozgová obrna, Rečový vývin a jeho poruchy, ADHD, Autizmus, Mentálna retardácia, Epilepsia...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie pro manažery

Autor(i): Eric Lippmann, Thomas Steiger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Neexistuje žádný správný způsob řízení, který si lze jednou osvojit a navěky být považován za úspěšného manažera. Kniha Psychologie pro manažery nabízí okamžitě použitelné modely a postupy, které by manažer měl znát...Viac...

Nájsť podobné
Ovládněte svůj vnitřní hlas

Autor(i): Blair Singer

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha odhaľuje niektoré mýty o osobnom rozvoji a umožní vám okamžite urobiť zásadné zmeny vo vašom živote. Naučí vás: udržať si silu, aj keď budete čeliť veľkému tlaku; zastaviť hluk vašich myšlienok; privolať si to, čo chcete; prelomiť zlozvyky; vybViac...

Nájsť podobné
Psychické problémy v dospívaní

Autor(i): Michael Carr-Gregg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Dospívání – raná puberta a adolescence – je období, když už se mladý člověk necítí jako dítě, a přitom ještě není dospělý. Je to období plné emocí, které někdy zaplaví nejen dospívajícího člověka, ale i jeho okolí, a většinou samy odezní...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie pro ekonomy a manažery

Autor(i): Daniela Pauknerová a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Nové vydání oblíbené publikace připravily zkušené autorky z katedry psychologie a sociologie řízení na VŠE v Praze. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, manažerům, personalistům a psychologům...Viac...

Nájsť podobné
Poradenská psychologie pro děti a mládež

Autor(i): Ilona Pešová, Miroslav Šamalík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autoři předkládají touto publikací základní studijní text, nepostradatelný pro všechny studenty psychologie a pedagogických oborů. Čtenáři získají stručnou a jednoduchou formou přehled o problematice psychologického poradenství...Viac...

Nájsť podobné
Předčasná ejakulace

Autor(i): Luděk Daneš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Předčasná ejakulace je po poruchách erekce druhá nejčastější sexuální porucha. Trpí jí zejména mladší muži a dokáže velmi znepříjemnit sexuální život nemocného, ale i jeho partnerky. Je zajímavé, že o takto časté dysfunkci...Viac...

Nájsť podobné
Emoční poruchy v dětství a dospívání

Autor(i): Peter Pöthe

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Renomovaný český autor MUDr. Peter P÷the předkládá čtenářům jasně a poutavě ty nejnosnější a nejinspirativnější psychoanalytické objevy. Formou napínavého čtení se snaží předat co největší množství informací z oblasti...Viac...

Nájsť podobné
Leváci a jejich výchova

Autor(i): Jane M. Healey

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Zhruba každé desáté dítě se narodí jako levák, rodí se však do světa, který je uzpůsoben pro praváky, což s sebou může přinášet řadu obtíží.Viac...

Nájsť podobné
Sexuální zneužívání dětí

Autor(i): Petr Weiss a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V ojedinělé původní knize přední čeští odborníci psychiatrům, psychologům, právníkům, kriminologům a dalším čtenářům z řad odborné veřejnosti osvětlují na základě nejnovějších poznatků fenomén sexuálního zneužití...Viac...

Nájsť podobné
Bulimie

Autor(i): František David Krch

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Mentální bulimií trpí v České republice každá dvacátá dívka. První náznaky tohoto psychického onemocnění můžeme vysledovat již u dívek kolem čtrnáctého roku věku. Vzhledem ke zdravotním komplikacím, které může mentální...Viac...

Nájsť podobné
Emoční inteligence

Autor(i): Daniel Goleman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Je "chytrost" něčím, co je člověku předem dáno, aniž by na tom mohl něco změnit? Donedávna se myslelo, že ano a že tím, co určuje inteligenci člověka, je právě míra úspěšnosti v IQ testech. Kupodivu tomu tak ale není...Viac...

Nájsť podobné
Mentalista

Autor(i): Simon Winthrop

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jistě znáte oblíbený seriál Mentalista s Patrikem Janem v hlavní roli, který oslňuje přesnými dedukcemi a analýzami. Kniha Simona Winthropa vás pomůže odhalit tajemství, jak to dělá, a poradí vám, jak se to také naučit.Viac...

Nájsť podobné
Problémové chování dětí a mládeže

Autor(i): Stanislav Navrátil, Jan Mattioli

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Obsah knihy vychází z faktu, že častým zdrojem nežádoucího chování dětí a mládeže jsou chybná osobní pojetí výchovy, učení, vyučování a pedagogické komunikace jednotlivých rodičů, ...Viac...

Nájsť podobné
Vím, co si myslíš

Autor(i): Thorsten Havener

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Světový bestseller! Tajemství čtení myšlenek. Aniž byste byli jasnovidci nebo měli nadpřirozené schopnosti, můžete jen na základě pozorování svého protějšku (gestikulace, mimiky a řeči těla) rozkrývat jeho myšlenky. Pomocí mnoha experimentů, prak...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov