alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Hraniční porucha osobnosti

Autor(i): Heinz Peter Röhr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V současné době stoupá počet lidí, kteří trpí takzvanými ranými poruchami. Jednou z nich je i borderline čili hraniční porucha osobnosti. Odborníci očekávají, že v budoucnosti bude výskyt raných poruch ještě častější než dnes. V současnosti se...Viac...

Nájsť podobné
Základy vývinovej psychológie

Autor(i): Ivan Jakabčic

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Stručný úvod do problematiky vývinovej psychológie.Viac...

Nájsť podobné
Srdcem proti rozumu

Autor(i): Tomáš Kristl, Sofie Králová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Pochopit chování mužů se ženám někdy zdá téměř nemožné. Často přitom stačí podívat se na svět přímo jejich očima. Kniha Srdcem proti rozumu je pozvánkou ženám do mužského světa. Co všechno je v životě muže skutečně důležité?Viac...

Nájsť podobné
Dary nedokonalosti

Autor(i): Brené Brown

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Každý den čelíme přívalu obrazů a zpráv ze společnosti a médií, které nám říkají, kým bychom měli být a jak bychom toho měli dosáhnout. Jsme vedeni k víře, že kdybychom vypadali dokonale a žili skvělý život, přestali bychom se cítit nedostateční...Viac...

Nájsť podobné
Výkladový slovník z pedagogiky

Autor(i): Zdeněk Kolář a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Vývoj pedagogiky, pedagogické psychologie a dalších vědních oborů, ale i systémové změny školství, školské politiky, státní správy a samosprávy ve školství přinášejí nové odborné pojmy a mění obsah a pojetí termínů tradičních. Tento terminologický poViac...

Nájsť podobné
Umění vyjednávat a přesvědčit v obtížných situacích

Autor(i): Matthias Schranner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Všichni denně vyjednáváme o různých záležitostech, ať už se zákazníky, obchodními partnery nebo doma, v rodině. Mnohá vyjednávání přitom z řady důvodů neprobíhají hladce, zvlášť když druhá strana odmítá spolupracovat a...Viac...

Nájsť podobné
Jak získat vnitřní klid a rovnováhu

Autor(i): Elke Nürnberger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jak zvládat každodenní život s klidem, vyrovnaností, samostatně a nezávisle? Dozvíte se v této čtivé a praktické knížce s mnoha příklady. Poznáte řadu osvědčených technik, včetně těch speciálních pro obtížné situace...Viac...

Nájsť podobné
Hledání smyslu v zážitcích blízkosti smrti

Autor(i): Mahendra Perera

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jak může jedinec prožívat zostřené vědomí vně svého těla ve chvíli, kdy mozek během klinické smrti již nefunguje a křivka EEG se mění v plochou linii? Takový mozek je analogický počítači odpojenému od všech zdrojů energie. Nemůže halucinovat; nemůže.Viac...

Nájsť podobné
Kapitoly o finanční gramotnosti

Autor(i): Ivan Bertl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace Kapitoly o finanční gramotnosti vznikla jako výstup interního grantu řešeného na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (kde autor působí), kdy byly zkoumány důvody a příčiny psychických poruch lidí, kteří se dostali do péče psychologViac...

Nájsť podobné
Zázraky pomocí tvořivé imaginace

Autor(i): Kurt Tepperwein

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Uskutečni svůj zázrak. Díky své mentální síle jsme - ať si toho jsme vědomi, nebo ne, neustálým tvůrcem vlastního života. Pomocí obrazů, které vychází z vašeho opravdového já, můžeme získat přístup k onomu dědictví, které vytváří skutečnost. VyužijemViac...

Nájsť podobné
Sociální deviace

Autor(i): Lukáš Urban, Josef Dubský, Jan Bajura

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Sociální deviace představují takové projevy lidského chování, které jsou jiné a zvláštní, případně pro jedince a společnost nebezpečné. I z tohoto důvodu poutají od nepaměti lidskou pozornost, vzbuzují v lidech silné emoce a často i pocity strachu...Viac...

Nájsť podobné
Mysli si, čo chceš

Autor(i): Thorsten Havener

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Prečo vždy opakovane robíme niečo, čo vlastne ani nechceme robiť? Či už pri nákupoch, v práci alebo v láske – všade sú naše myšlienky ovplyvňované: rozprávaním, gestikuláciou a mimikou nášho okolia...Viac...

Nájsť podobné
Péče o člověka s demencí

Autor(i): Joy A. Glenner a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Péče o člověka, který trpí nějakou formou demence, stojí hodně úsilí. Je třeba přecházet různým nehodám, zajistit problematická místa v domácnosti a zabezpečit člověku s demencí i sobě samému co nejbezpečnější prostředí a zároveň se seniorem, jehoViac...

Nájsť podobné
Psychologie rodiny

Autor(i): Irena Sobotková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Porozumět situaci rodiny a dokázat diagnostikovat její problém je předpokladem veškeré pomoci rodinám v rámci sociální práce, psychoterapeutické intervence apod. Kniha představuje základní poznatky z relativně nedávno vzniklého oboru, jakým psychologViac...

Nájsť podobné
Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků

Autor(i): Istifan Maroon

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Zdlouhavý proces vyhoření probíhá ve fázích a projevuje se tělesnými i emocionálními příznaky a vzorci chování, které jsou u každého jedince rozdílné. Obecně je pro vyhoření příznačná ztráta efektivity práce a motivace, odmítavý postoj vůči klientům.Viac...

Nájsť podobné
Soudní psychiatrie a psychologie

Autor(i): Pavel Pavlovský a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Soudní psychiatrie je obor, který přesahuje rámec klinické psychiatrie a hraničí s oblastmi somatické medicíny, s právními vědami, kriminologií, kriminalistikou, penologií a viktimologií. Již čtvrté vydání úspěšné knihy se pokouší zachytit rozsáhlou.Viac...

Nájsť podobné
Posttraumatický rozvoj člověka

Autor(i): Jiří Mareš

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Na našem trhu ojedinělá publikace se věnuje pozitivním důsledkům negativních událostí. Součástí života každého člověka jsou nejen chvíle pohody a štěstí, ale také nepříznivé zážitky. Prožité trauma může nastartovat pozitivní změny...Viac...

Nájsť podobné
Dyslexia

Autor(i): Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová, Sandra Srholcová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Metodický materiál určený predovšetkým pre pracovníkov pedagogicko - psychologického poradenstva, učiteľov a rodičov.Viac...

Nájsť podobné
Metódy hodnotenia a tolerancie detí so špecifickými poruchami učenia

Autor(i): Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Renáta Zörklerová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Metodický materiál určený pre pracovníkov pedagogicko - psychologického poradenstva a učiteľov.Viac...

Nájsť podobné
Specifické poruchy učení na 2. stupni základních škol

Autor(i): Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Hana Sovová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace přináší kromě obecných zásad hodnocení dětí s SPU zejména konkrétní možnosti objektivníhoViac...

Nájsť podobné
Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie

Autor(i): Jan Poněšický

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jak a proč se tělo dává k dispozici pro neřešitelné či konfliktní situace?Viac...

Nájsť podobné
Vývoj dítěte do jednoho roku

Autor(i): Martin Gregora

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Celobarevná publikace úspěšného pediatra seznamuje rodiče měsíc po měsíci s psychomotorickým vývojem dítěte od narození do prvních narozenin.Viac...

Nájsť podobné
Aspergerův syndrom

Autor(i): Tonny Attwood

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Aspergerův syndrom patří do skupiny poruch autistického spektra. Je charakteristický disharmonickým vývojem osobnosti s převažující poruchou v oblasti sociální interakce a komunikace.Viac...

Nájsť podobné
Lékařská psychologie

Autor(i): Jan Vymětal

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Lékařská psychologie je oborem zabývajícím se především psychickými aspekty interakce lékaře a pacienta, ale i vztahy k významným lidem z pacientova sociálního prostředí...Viac...

Nájsť podobné
Jak získat sebedůvěru

Autor(i): Elke Nürnberger

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jak posílit svoji sebedůvěru? Jak si věřit i v obtížných obdobích? Klíčem k úspěchu je správné vnitřní nastavení, které je podmínkou přesvědčivého a suverénního vystupování. V této praktické knížce s mnoha příklady...Viac...

Nájsť podobné
Třídní klima a školní klima

Autor(i): Robert Čapek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace shrnuje odborné poznatky o klimatu třídy a školy v praktickém kontextu tak, aby byla zřejmá souvislost jednotlivých faktorů klimatu, a doplňuje je řadou příkladů z praxe. Popisuje nejen kategorie klimatu, ale také možnosti...Viac...

Nájsť podobné
Bipolární afektivní porucha

Autor(i): Klára Látalová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace poslouží především těm, jimž na našem trhu chybí česky psaná, odborná, moderní a komplexní publikace o bipolární afektivní poruše, která je laické veřejnosti známa i pod starším názvem maniodepresivní porucha...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie práce a organizace

Autor(i): Irena Wagnerová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace mapuje současnou psychologii práce a organizace. Na úvod se věnuje etickým aspektům v psychologii práce a organizace a certifikaci Europsycholog, v další části se zaměřuje na nové metody (např. Vienna Test System, Hoganovy...Viac...

Nájsť podobné
Interakční psychologický výcvik

Autor(i): Marek Kolařík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V přípravě pedagogů, psychologů a ostatních příbuzných oborů má interakční psychologický výcvik nezastupitelné místo. Orientuje se na rozvíjení sociálních dovedností i na prohlubování profesních kompetencí studentů. V rámci...Viac...

Nájsť podobné
Posttraumatická stresová porucha

Autor(i): Jozef Hašto, Hana Vojtová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Posttraumatická stresová porucha. Krátke diagnostické interview pre psychické poruchy DSM-IV, ...Viac...

Nájsť podobné
Kognitívne paradigmy

Autor(i): Ján Rybár a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Dá sa povedať, že v kognitívnej vede, napriek vzájomnej rivalite a nekompromisnej kritike, v súčasnosti koexistujú tri hlavné paradigmy: symbolová (podľa nej sa myseľ podobá na digitálny počítač, ktorý má k dispozícii symbolové reprezentácie ...Viac...

Nájsť podobné
Bez hranic

Autor(i): Jillian Michaelsová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V životě máte neomezené možnosti, záleží jen na vás, jak se svých příležitostí chopíte...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov