alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Rodičovstvo s rozumom a láskou

Autor(i): Foster Cline, Jim Fay

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Výchovná metóda lásky a rozumu Fostera Cline a Jima Faya pomáha vychovať zodpovedné deti. Rodičia „helikoptéry“ sa vznášajú nad svojimi deťmi, rodičia velitelia zas vydávajú rozkazy. Ani jeden z týchto štýlov nedáva deťom ...Viac...

Nájsť podobné
Dary nedokonalosti

Autor(i): Brené Brown

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Keď narovinu priznáme ako sa veci v našom živote skutočne majú a prostredníctvom toho sa naučíme milovať sami seba, je to tá najstatočnejšia vec, akú kedy urobíme. Čo je väčšie riziko? Prestať riešiť, čo si myslia druhí ľudia alebo neriešiť to, ako Viac...

Nájsť podobné
Velká kniha o řízení firmy

Autor(i): Dana Janišová, Mirko Křivánek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha se komplexně a s důrazem na využití předkládaných poznatků v praxi věnuje řízení firmy od strategie až po praktickou implementaci metod a nástrojů usnadňujících fungování celé firemní organizace. Autoři s mnohaletými zkušenostmi z praxe ukazujíViac...

Nájsť podobné
Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole

Autor(i): Pavel Zikl

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace předkládá popis diagnóz, s nimiž se mohou pedagogové běžných mateřských a základních škol v rámci edukačního procesu setkat, a detailně se zabývá realizací ucelené rehabilitace a podporou rozvoje hybnosti u dětí s tělesným a kombinovaným poViac...

Nájsť podobné
Jak poznat, když vám někdo lže

Autor(i): Joe Navarro

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Bývalý expert FBI a autor světového bestselleru Jak prokouknout druhé lidi přichází s knížkou, díky které zaručeně poznáte, že vám někdo lže. V této praktické příručce najdete více než 200 nejčastějších příznaků lhaní, projevů podvodného chování...Viac...

Nájsť podobné
Závislé vztahy

Autor(i): Heinz-Peter Röhr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Závislá porucha osobnosti se vyznačuje zvýšenou potřebou závislosti na druhých lidech, neschopností osamostatnění, nízkým sebehodnocením či nepřiměřenými obavami z opuštění. Tato porucha je podle odborníků mnohem...Viac...

Nájsť podobné
Úvod do metodologie psychologického výzkumu

Autor(i): Ján Ferjenčík

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autor charakterizuje dnešní chápání psychologické vědy a vědecké metody, psychologických teorií a modelů, představuje projekty psychologického výzkumu, metody získávání empirických dat a jejich interpretace. Kniha může sloužit...Viac...

Nájsť podobné
Návykové chování a závislost

Autor(i): Karel Nešpor

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Shrnutí nových psychologických a medicínských pohledů na vznik, projevy, možnosti terapie a prevence návykového chování a závislostí předkládané naším předním odborníkem na danou problematiku. Autor v knize vysvětluje základní...Viac...

Nájsť podobné
Jak si lidé hrají

Autor(i): Eric Berne

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Když kniha Jak si lidé hrají vyšla poprvé před bezmála padesáti lety, stala se revolučním textem umožňujícím porozumět, co se skutečně děje mezi lidmi během základních sociálních interakcí. Publikace se stala na dlouhou dobu...Viac...

Nájsť podobné
Základy inkluzivní pedagogiky

Autor(i): Viktor Lechta a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Vývoj pedagogických oborů, zvláště pak speciální pedagogiky, je v posledních letech ovlivněn postupným přechodem trendu integrace v celosvětový trend inkluze v pedagogickém...Viac...

Nájsť podobné
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci

Autor(i): Zbyněk Vybíral

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků reklamy po psychoterapeuty a lékaře. Tím spíše nás všechny zajímá, proč nás druzí v komunikaci často klamou a jaké...Viac...

Nájsť podobné
Základy psychologie emocí

Autor(i): Iva Stuchlíková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Po stručném historickém úvodu je hlavní část práce věnována novým teoretickým přístupům (emocionální expresi, kognitivním přístupům a některým neuropsychologickým nálezům) i praktickým aplikačním otázkám...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie rodiny

Autor(i): Irena Sobotková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Porozumět situaci rodiny a dokázat diagnostikovat její problém je předpokladem veškeré pomoci rodinám v rámci sociální práce, psychoterapeutické intervence apod. Kniha představuje základní poznatky z relativně nedávno vzniklého...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie komunikace

Autor(i): Zbyněk Vybíral

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Komunikace znamená nejen výměnu informací a kódů, ale vzájemnou interakci subjektů, která má složité zákonitosti a pravidla, a v případě mezilidské komunikace i velmi jemnou psychologii. Analýza mezilidské i vnitřní...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy autistického spektra

Autor(i): Kateřina Thorová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jedno z nejtěžších dětských vývojových onemocnění - poruchy autistického spektra, mezi něž patří především dětský autismus, atypický autismus, Aspergerův syndrom...Viac...

Nájsť podobné
Když duše mluví řečí těla

Autor(i): Hans Morschitzky, Sigr Sator

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Populární a přitom seriózní přehled psychosomatiky zahrnuje všechny důležité orgány a jejich nejčastější psychosomatická onemocnění. Po krátkém úvodu, který se zabývá dějinami a vymezením psychosomatiky, se autoři...Viac...

Nájsť podobné
Biologie pro psychology a pedagogy

Autor(i): Jan Šmarda a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha sumarizuje z biologických věd všechno, co dnes mohou studenti psychologie na kterékoli české (i slovenské) univerzitě pro své vzdělání potřebovat. Po krátké úvodní kapitole, vymezující vzájemný vztah biologie, psychologie...Viac...

Nájsť podobné
Adolescence

Autor(i): Petr Macek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Dospívání - adolescence v širším smyslu - je krásným a důležitým úsekem života. Pro dospívající a všechny dospělé, kteří se s nimi setkávají, je rovněž obdobím náročným. Nedávné výzkumy psychologů a sociologů vedly...Viac...

Nájsť podobné
Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity

Autor(i): Hanka Fifková, Petr Weiss, Ivo Procházka, Cohen-Kettenis Peggy T., Friedemann Pfäfflin, Ladislav Jarolím, Jiří Veselý, Vladimír Weiss

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Transsexualita v posledních letech vzbuzuje čím dál tím víc pozornost odborníků nejrůznějších oborů, laické veřejnosti i médií. Spolu se vzrůstajícím zájmem o tuto problematiku narůstá i nutnost lépe pochopit jedince s poruchou...Viac...

Nájsť podobné
Verbální komunikace a lidská psychika

Autor(i): Jaromír Janoušek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Vnitřní vazby mezi verbální komunikací a lidskou psychikou včetně jejich projevů v chování, činnosti a vztazích mezi lidmi — to vše přináší publikace „Verbální komunikace a lidská psychika“ významného českého psychologa...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie

Autor(i): Pavel Říčan

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Moderně didakticky zpracovaná učebnice Zkušený autor předkládá moderně didakticky zpracovanou učebnici, která vychází z osnov výuky společenských věd na gymnáziích. Publikace je doplněná množstvím zajímavých obrázků a schémat. Oproti zahraničním přeViac...

Nájsť podobné
Moderní psychologie

Autor(i): Dalibor Kučera

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Tato praktická příručka shrnující základní poznatky psychologické vědy je určena především čtenářům, kteří ocení její aktuálnost, sdělnost, přehledné uspořádání a kompaktní rozsah. Její koncepce navazuje na populární zahraniční přehledové publikace..Viac...

Nájsť podobné
Sny

Autor(i): Ernest Hartmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Podstata a funkcie snívania prináša pohľad na komplexnú teóriu snívania založenú na dlhoročnom psychologickom a biologickom výskume Ernesta Hartmanna a ďalších. Zásadnou koncepciou...Viac...

Nájsť podobné
Dopravní psychologie

Autor(i): Matúš Šucha a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Dopravní psychologie je komplexní a na našem knižním trhu jedinečná publikace v oblasti bezpečnosti dopravy, která se věnuje výběru, výcviku a rehabilitaci řidičů. Čtenář se obeznámí se základy psychologické diagnostiky v oblasti dopravy, s postupem.Viac...

Nájsť podobné
Vyhoření

Autor(i): Thomas Poschkamp, Alice Trojanová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Vyhoření je u pedagogů problémem číslo jedna: 86?% učitelů, kteří kvůli nemoci opustili své povolání, trpí vyhořením! Přibývající zátěž spojená s administrativou a frustrující pocit, že člověk ve vyučování nestačí nárokům...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie reklamy

Autor(i): Jitka Vysekalová a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Nové vydání úspěšné plnobarevné publikace s mnoha fotografiemi a obrázky přináší aktuální informace o reklamě a jejím působení a efektivnosti. Kniha je určena manažerům, specialistům a studentům marketingu a reklamy...Viac...

Nájsť podobné
Umne starnúť

Autor(i): Damián Kováč

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Starnutie - životná téma pre každého, kto dospel do dospelosti, výbušný problém, keďže krajiny sa plazivo menia na spoločenstvá stareniek a starcov. Starnutie je však aj nová výzva pre vedecké poznanie, osobitne pre vedy o človeku, takto opisuje téViac...

Nájsť podobné
Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality

Autor(i): Jaroslav Ivor a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v.Viac...

Nájsť podobné
Krizová komunikace

Autor(i): Jaroslava Ester

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Co vám přinese publikace o každodenních krizových a zátěžových situacích? - možné varianty konstruktivní komunikace v krizi, - seznam nejčastějších chyb a nevhodných reakcí, - rady pro předcházení a řešení zátěžových situací, - bohatý soubor...Viac...

Nájsť podobné
Lidský vztah jako součást profese

Autor(i): Karel Kopřiva

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jak lépe rozvíjet vztah ke klientům, jak se vyhnout hrozícím nebezpečím a kde nacházet psychickou energii pro službu druhým, radí zkušený psychoterapeut. V povoláních, kde jde o přímou pomoc člověka druhému člověku, hraje mezilidský vztah klíčovou.Viac...

Nájsť podobné
Manažment a organizačné správanie

Autor(i): Ján Rudy a kolektív

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Frederick Winslow Taylor publikoval svoje princípy vedeckého manažmentu (The Principles of Scientific Management) pred vyše sto rokmi, v roku 1911. Dnes sa vedecká komunita takmer bez výnimky zhoduje v tom, že vymedzením týchto princípov F.W. TaylViac...

Nájsť podobné
Posílení rodiny

Autor(i): Insoo Kim Berg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Knihu slavné americké terapeutky Insoo Kim Berg lze číst jednak jako příručku pro práci s rodinou, jednak jako přehled základních myšlenek krátké terapie zaměřené na řešení. Zájemci o obě témata ocení její stručnost, přehlednost, jasnost i "geniálViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov