alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
ADHD neexistuje

Autor(i): Richard Saul

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Každý z nás sa určite stretol s niekým, kto má vážne problémy s pozornosťou alebo hyperaktivitou – s chlapcom, ktorý je stále zasnený, dievčaťom, ktoré vystrelí zo stoličky a pobieha po triede, kým ostatné deti pokojne sedia, so ženou, ktorá neustáleViac...

Nájsť podobné
Jak nás mozek civilizuje

Autor(i): Elkhonon Goldberg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha amerického neuropsychologa, žáka Alexandra Luriji, se zabývá řídicími funkcemi lidského mozku. Velmi čtivé a srozumitelné podání výkladu, ilustrovaného řadou příkladů, zpřístupňuje tuto problematiku i laickému čtenáři...Viac...

Nájsť podobné
Jak poznat, když vám někdo lže

Autor(i): Joe Navarro

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Bývalý expert FBI a autor světového bestselleru Jak prokouknout druhé lidi přichází s knížkou, díky které zaručeně poznáte, že vám někdo lže. V této praktické příručce najdete více než 200 nejčastějších příznaků lhaní...Viac...

Nájsť podobné
Román zasvěcení

Autor(i): Daniela Hodrová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Román zasvěcení, vycházející v novém rozšířeném vydání, sleduje proměny iniciačního románu od jeho počátku v antice (Zlatý osel) přes středověk (romány o svatém grálu) až do...Viac...

Nájsť podobné
Človek a jeho identita

Autor(i): Silvia Gáliková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Aké sú kritériá identity osoby pretrvávajúcej v čase?, Aký je vzťah identity a psychologickej kontinuity osobnosti?, Možno pojem osoby, osobnosti pokladať za prirodzený druh?, Čo tvorí spoločnú platformu skúmania identity osoby vo filozofii...Viac...

Nájsť podobné
Osobní náboženství

Autor(i): Thomas Moore

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Známý americký spisovatel, pro jehož dílo, výrazně ovlivněné myšlenkami J. Hillmana a C. G. Junga, je typické prolínání psychoterapie s ekologickými, spirituálními...Viac...

Nájsť podobné
Rizikové a antisociální chování v adolescenci

Autor(i): Veronika Nielsen Sobotková a kolektiv

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Antisociální chování dospívajících je přítomné v každé generaci, mění se pouze jeho projevy. Kniha se zaměřuje nejen na popis tohoto chování, ale také na vztah mezi ním a užíváním návykových látek, a zejména na tři nejvýznamnější socializační kontexViac...

Nájsť podobné
Grafologie

Autor(i): Jan Jeřábek

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

PhDr. Jan Jeřábek vystudoval FFUK, obor kulturologie. Jeho Úvod do grafologické diagnostiky představuje široce syntetizující přístup k problematice, který je podložen letitou praktickou zkušeností.,,Viac...

Nájsť podobné
The Chemistry Between Us

Autor(i): Larry Young, Brian Alexander

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

How much control do we have over love? Much less than we like to think. All that mystery, all that poetry, and all those complex feelings and life-changing decisions are driven by a few molecules in our brains...Viac...

Nájsť podobné
Hadi v oblecích

Autor(i): Paul Babiak, Robert D. Hare

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Psychopati mohou ze začátku působit jako vycházející hvězdy či spasitelé firem, záhy se však ukáže, že obratně zneužívají důvěry kolegů, manipulují nadřízenými a na pracovišti po sobě zanechávají spoušť. Právě na firemní psychopaty je zaměřena kniha.Viac...

Nájsť podobné
Sny jako řeč duše

Autor(i): Hans Dieckmann

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V obrazové řeči snů získává naše vědomé já přístup k oblasti nevědomí. Sny jsou proto nejen fascinujícím objektem zkoumání hlubinné psychologie, ale mohou zároveň významným způsobem provázet a podporovat terapeutické a sebeterapeutické procesy. HansViac...

Nájsť podobné
Užívatelská příručka k vaší mysli

Autor(i): Shawn T. Smith

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jak se mysl snaží omezovat vaše chování a potenciál? Jak mysl využívá pesimismu jako systému řízení chyb? Jak nad myslí převzít vládu, když se vás pokouší blokovat? Jakým způsobem s vámi mysl promlouvá? Jak si od svých myšlenek a pocitů vytvoViac...

Nájsť podobné
Ve jménu Boha

Autor(i): Vladislav Šolc

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jungova myšlenka individuace jako procesu morální evoluce je myšlenkou navýsost duchovní. Nejde tady už o dokonalého a odtažitého Boha, který shůry shlíží na člověka v jeho marném a hříšném úsilí stát se dobrým...Viac...

Nájsť podobné
Predškolská pedagogika nielen pre učiteľov

Autor(i): Milena Lipnická

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa spolupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia po vstup do základnej školy. Ponúka syntézu a systematizácia...Viac...

Nájsť podobné
Základy sociálnej psychológie

Autor(i): Teodor Kollárik

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Predložená publikácia si kladie za cieľ poskytnúť študentom dostatočný základný poznatkový materiál o zásadách a princípoch efektívneho pôsobenia v sociálnom prostredí. V porovnaní s prácami podobného charakteru a zamerania však prekračuje klasickViac...

Nájsť podobné
Poslušnosť voči autorite

Autor(i): Stanley Milgram

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Stanley Milgram svojimi slávnymi experimentami preskúmal zneužiteľnosť časti ľudskej prirodzenosti – tendencie k poslušnosti – na páchanie zla. Dobrovoľníci boli pozvaní do vedeckého laboratória s informáciou, že ide o výskum efektu trestu na učeniViac...

Nájsť podobné
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj

Autor(i): Lawrence E. Shapiro

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Podněty k tomu, jak ovlivnit jednání dětí změnou jejich myšlení, jak je podpořit v navazování nových vztahů, motivovat je k dobrým výkonům, podporovat jejich vytrvalost apod. V poslední době se ukazuje, že pro úspěšné zařazení do života je emoční..Viac...

Nájsť podobné
Základy socialní pedagogiky

Autor(i): Blahoslav Kraus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace podává komplexní pohled na historii i současnost sociální pedagogiky u nás i v zahraničí. Seznamuje s jejími metodologickými východisky a charakterizuje ji jako vědní disciplínu i jako frekventovaný studijní obor. Dále se věnuje problematViac...

Nájsť podobné
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Autor(i): Heinz-Peter Röhr

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty komplikuje výrazným způsobem život mnohým z nás. Důsledkem mohou být často úzkosti, deprese, psychosomatická onemocnění nebo různé formy závislostí. Heinz-Peter Röhr poukazuje na...Viac...

Nájsť podobné
Psychology and the East

Autor(i): Carl Gustav Jung

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

C.G. Jung was inspired to write these words after his very first visit to India. Long concerned with the hold that myth and archetype had on the human psyche, it was inevitable that the legendary psychoanalyst would turn his attention ...Viac...

Nájsť podobné
Kniha psychologie

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kniha psychologie vychází jako druhá ze série přehledových oborových publikací, určených pro nejširší veřejnost od úplných začátečníků až po pokročilé studenty a odborníky. Srozumitelně vysvětluje všechny velké myšlenky tohoto fascinujícího oboru...Viac...

Nájsť podobné
Filosofie mysli

Autor(i): Michal Polák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Filosofie mysli je jedním z pozoruhodných příspěvků k vysvětlení povahy a funkce lidské mysli. Tento filosofický obor je dnes přirozenou součástí kognitivní vědy. Ačkoli jsou jeho výsledky do značné míry teoretickou reflexí problematických aspektů.Viac...

Nájsť podobné
Věda zla

Autor(i): Simon Baron-Cohen

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Simon Baron-Cohen se v knize Věda zla pokouší nalézt odpověď na otázku, proč jsou někteří lidé nepochopitelně krutí k jiným lidem, proč se lidé v určitých situacích chovají k jiným lidem jako k věcem. S obvyklou odpovědí, že takoví lidé jsou prostě „Viac...

Nájsť podobné
The Psychology Book

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

All the big ideas, simply explained - an innovative and accessible guide to the study of human nature The Psychology Book clearly explains more than 100 groundbreaking ideas in this fascinating field of science. How does the brain remember faces? ...Viac...

Nájsť podobné
Reedukace specifických poruch učení

Autor(i): Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Specifické poruchy učení (SPU) patří mezi nejčastější obtíže, s nimiž se učitelé u žáků setkávají. Kniha zkušených autorek, které se problematikou SPU dlouhodobě zabývají, v první části charakterizuje jednotlivé poruchy z hlediska terminologie, příčiViac...

Nájsť podobné
Nářek mrtvých

Autor(i): James Hillman, Sonu Shamdasani

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Rozhovor dvou předních současných světových psychologů, Jamese Hillmana, zakladatele hnutí archetypální psychologie, a editora Jungovy Červené knihy a historika psychologie Sonu Shamdasaniho, se odehrává na pozadí vydání Červené knihy a prochází témaViac...

Nájsť podobné
Pokročilá teorie her ve světě kolem nás

Autor(i): Martin Chvoj

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Na trhu ojedinělá kniha seznamuje čtenáře s evolučními hrami, diferenciálními hrami, statistickými hrami a metahrami, vysvětluje základní myšlenkové toky a koncepty, a ilustruje je na mnoha, většinou původních příkladech...Viac...

Nájsť podobné
Porucha pozornosti bez hyperaktivity

Autor(i): Emanuelle Pelletier

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Autorka, školní psycholožka, podává pomocnou ruku rodičům dětí, které trpí poruchou pozornosti a jejich porucha není spojena s hyperaktivitou. S využitím příkladů popisuje problematiku a seznamuje s příznaky. Jedná se o děti, které často působí...Viac...

Nájsť podobné
Kognitívne a metakognitívne prístupy k dyslexii

Autor(i): Erik Žovinec, Lenka Krejčová, Zuzana Pospíšilová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Cieľom monografie je obohatiť teóriu a prax vyučovania a poradenskej práce (terapia, reedukácia, poradenstvo pre pedagógov) v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti u žiakov a študentov, ktorí dlhodobo vykazujú nejaké problémy s porozumením textu...Viac...

Nájsť podobné
Gamblerství

Autor(i): Pavel Prunner

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Po čtenářskou veřejností pozitivně přijaté knize Psychologie gamblerství-aneb Sázka na štěstí se předložená kniha pokouší vyslat další nové signály lidem, kteří si neuvědomují či podceňují možnost vzniku gamblerství. Kromě jiného poukazuje na ...Viac...

Nájsť podobné
Halucinace

Autor(i): Oliver Sacks

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Halucinace kdysi platily za královskou cestu do nevědomí. Nejedna kultura je, spolu se sny, považuje za zvláštní, vyšší stav vědomí a snaží se je aktivně navozovat pomocí duchovních cvičení, meditace, drog nebo odloučení...Viac...

Nájsť podobné
Psycho-logika emócií

Autor(i): Daniela Kusá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

O emóciách sa zvykne hovoriť ako o spontánnych, nie vždy ovládateľných a najmä viac či menej nezávislých od „chladného rozumu”. Námietky voči tejto...Viac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov