alebo nájdi dovolenku:Obchod s knihami

Zoznam autorov v tejto kategórii

Navigácia: Encyklopedia.sk > KNIHY >
Kategorie (18):
Produkty v kategórii (20714):
Chlapec, ktorý myslí v obrazoch a vyjadruje sa kresbou

Autor(i): Michaela Martinková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Výnimočná kniha - denník "profesionálnej matky" nadaného autistického chlapca, Michaely Martinkovej je prvým edičným počinom, zoznamujúcim slovenských čitateľov s problémom autistických detí...Viac...

Nájsť podobné
Vnútorné oko

Autor(i): Nicholas Humphrey

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Vnútorné oko je prepracovanou verziou súboru televíznych prednášok o evolúcii sociálnej inteligencie, ktoré Nicholas Humphrey predniesol roku 1986 v televízii BBC...Viac...

Nájsť podobné
Osoba a osobnost

Autor(i): Paul Tournier

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

KNIHA VHODNÁ PRE: ľudí s otázkami o svete a o sebe, tých, ktorí uvažujú o svete v ktorom žijú a ich vzťahu k nemu, toho kto prehodnocuje svoj život a nevie si sním rady, toho kto chce lepšie porozumieť problémom svojej osobnostiViac...

Nájsť podobné
Ženy - muži

Autor(i): Hartmut Karsten

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Do jaké míry jsou pravdivá klišé týkající se mužských a ženských rolí? V čem spočívají rozdíly? Jak se na nich podílí dědičné faktory a jak výchova?...Viac...

Nájsť podobné
Základy sociální psychologie

Autor(i): Rudolf Kohoutek a kol.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Práce zpracovává zajímavé téma sociální psychologie, oboru zkoumajícího duševní život člověka v sociálních podmínkách a vazbách...Viac...

Nájsť podobné
Druhy psychedelické zkušenosti

Autor(i): Robert E. L. Masters, Joan Houstonová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Dvojice známých amerických psychologů prováděla rozsáhlý klinický výzkum s různými psychedeliky od poloviny 50. let až do jejich zákazu o deset let později...Viac...

Nájsť podobné
Klíma školy a klíma triedy

Autor(i): Erich Petlák

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Klíma školy a klíma triedy sú významnou emocionálnou záležitosťou. Škola musí byť nielen miestom poskytujúcim žiakom nové vedomosti, ale aj miestom, v ktorom sa žiaci cítia bezpečne...Viac...

Nájsť podobné
Dějiny psychologie

Autor(i): Alena Plháková

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Nová česká učebnice dějin psychologie je určena všem studentům psychologie a ostatních humanitních oborů a také zájemcům o studium příslušného oboru...Viac...

Nájsť podobné
Krátka dynamická a interpersonálna terapia

Autor(i): Hanna Levenson, Stephen F. Butler, Theodore A. Powers, Bernard D. Beitman

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Podporná (suportívna) terapia, časovo ohraničená terapia, interpersonálna psychoterapia, krátkodobá a krátka dynamická terapia,...Viac...

Nájsť podobné
Chronopsychologické aspekty študijnej úspešnosti študentov

Autor(i): Eva Škorvagová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V našom kvantitatívnom výskume sme sa zamerali na zistenie rozdielov medzi diurnálnou preferenciou, študijnou úspešnosťou, spánkovými návykmi a štýlom učenia...Viac...

Nájsť podobné
Muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom

Autor(i): Oliver Sacks

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Oliver Sacks vo svojej najznámejšej knihe rozpráva dvadsaťštyri príbehov ľudí so zvláštnymi neurologickými poruchami – je tu muž, ktorý si mýlil manželku s klobúkom, ľudia, ktorým sa v hlave spustila hudba z ich detstva, ktorí prestali rozoznávať tváViac...

Nájsť podobné
Práca, pre ktorú ste ako stvorení

Autor(i): Chris Guillebeau

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Nekonvenčný podnikateľ Chris Guillebeau vo svojej novej knihe predstavuje jednoduchú metódu, vďaka ktorej si dokážete nájsť napĺňajúcu a slušne platenú prácu aj vy. Podrobne sa venuje rôznym formám zárobkových činností, či už ide o klasickú prácu.Viac...

Nájsť podobné
Chlapec, kterého chovali jako psa

Autor(i): Bruce D. Perry

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Dětský psychiatr Bruce Perry měl v terapii děti, které zažily nepředstavitelné hrůzy: přežily genocidu, byly svědky násilných činů, dospělí je zavírali do skříní či klecí, byly oběťmi násilí v rodině...Viac...

Nájsť podobné
Hraniční porucha osobnosti a její léčba

Autor(i): Aleš Grambal, Ján Praško, Petra Kasalová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace se věnuje jedné z nejčastějších poruch osobnosti, která výrazně zhoršuje kvalitu života zejména mladým lidem – brání jim ve studiu, v práci i v kontaktu s vrstevníky, v navazování a udržování partnerských vztahů. Porucha se vyznačuje vysokoViac...

Nájsť podobné
Rozhodujúca dekáda

Autor(i): Meg Jay

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Tridsiatka nie je novou dvadsiatkou, hoci to často počúvame v médiách, od priateľov i rodiny. Obdobie medzi dvadsiatym a tridsiatym rokom života nie je druhou pubertou, naopak – je obdobím, kedy by sme mali zhromažďovať osobnostný kapitál, pracovať..Viac...

Nájsť podobné
Agresivita na silnicích

Autor(i): Zuzana Lisá

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Tato kniha se zaměřuje na vliv agresivního chování řidičů i ostatních účastníků na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Jejím záměrem je upozornit na...Viac...

Nájsť podobné
Sociální fobie a její léčba

Autor(i): Ján Praško, Michaela Holubová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Lidé trpící sociální fobií cítí nervozitu a napětí ve společnosti jiných lidí. Takový člověk se obává hodnocení, které by se mohlo týkat jeho vzhledu, chování nebo charakteru, má přehnané obavy o to, co si druzí o něm budou myslet. Tato porucha výrazViac...

Nájsť podobné
Trauma - nechtěné dědictví

Autor(i): Mark Wolynn

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Jak nás formuje zděděné rodinné trauma a jak je překonat Deprese. Úzkosti. Chronické bolesti. Fobie. Obsedantní myšlenky. Tyto obtíže v některých případech nemívají žádnou konkrétní příčinu. Odkud se tedy berou...Viac...

Nájsť podobné
Psychologie celoživotního vývoje

Autor(i): Marek Blatný

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Psychologie celoživotního vývoje se jako samostatný obor etablovala ve druhé polovině 20. století. Na rozdíl od tradiční vývojové psychologie, která se věnuje především vývoji v dětství a adolescenci, se zabývá vývojem a změnami...Viac...

Nájsť podobné
Rozvíjení emoční inteligence žáků

Autor(i): Eva Gajdošová, Gabriela Herényiová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Zkušené školní psycholožky v této knize shrnují své zkušenosti s všestranným rozvíjením osobnosti žáků v alternativní humanisticky orientované škole. Jejich působení je založeno na těsné spolupráci s učiteli, výchovnými poradci, poradenskými psycholoViac...

Nájsť podobné
Anatómia intuície

Autor(i): Vladimíra Čavojová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Otázka ako sa rozhodovať – či racionálne „hlavou“, či intuitívne „srdcom“ patrí k jednej z najčastejších, s ktorými sa psychológovia stretávajú. Otázka, nakoľko sa pri rozhodovaní a usudzovaní môžeme spoliehať na svoju intuíciu...Viac...

Nájsť podobné
Mysl, já a společnost

Autor(i): George Herbert Mead

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Mysl, já a společnost je základní dílo G. H. Meada, jež je považováno za zakladatelskou práci symbolického interakcionismu. Mead je svébytnou postavou intelektuálních dějin, která...Viac...

Nájsť podobné
Láska je příběh

Autor(i): Robert J. Sternberg

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Kognitivní psycholog Robert Sternberg proslul svou trojúhelníkovou teorií lásky, podle níž se každá láska vyznačuje přítomností nebo nepřítomností tří složek: intimity...Viac...

Nájsť podobné
Ako si získať ľudí

Autor(i): Jack Schafer, Marvin Karlins

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Bývalý špeciálny agent FBI, ktorý sa v aktívnej službe venoval behaviorálnej analýze a verbovaniu špiónov, prináša príručku osvedčených stratégií, ako v okamihu „prečítať“ ľudí, ovplyvniť to, ako vás vnímajú...Viac...

Nájsť podobné
Končím so strachom

Autor(i): Katarína Zacharová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Osloboďte sa od strachu a limitácií a začnite naplno používať svoj najvyšší potenciál, aby ste mohli žiť slobodne a s radosťou. Strach je „vrahom” vašich snov, talentov a túžob. Strach vám nedovoľuje prejaviť váš najvyšší potenciál, brzdi vás...Viac...

Nájsť podobné
Klinická psychológia

Autor(i): Anton Heretik sr., Anton Heretik jr.

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Po 10 rokoch vychádza dôkladne prepracované a rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice. Kolektív 20 slovenských klinických psychológov podáva erudovaný prehľad o súčasnom stave výskumu a klinickej praxe tejto oblasti aplikovanej psychológie...Viac...

Nájsť podobné
Naučte sa riešiť konflikty

Autor(i): Ľudovít Dobšovič

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

V tejto knihe autor pútavou formou ponúka informácie o medziľudských vzťahoch, pričom sa zameriava najmä na verbálnu komunikáciu. Popri populárne podávaných teoretických poznatkoch ukazuje na množstve príkladov z každodenného života aj možnosti...Viac...

Nájsť podobné
Sila správneho okamihu

Autor(i): Michael Breus

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Nie je dôležité iba to, „čo“ a „ako“ robíme, ale aj „kedy“. Nie všetci sa totiž najlepšie sústredíme, spíme, najľahšie vstávame či máme najviac fyzických síl v rovnakom čase. Prečo je to tak? Množstvo bežných vecí, ktoré denne vykonávame, sa totižViac...

Nájsť podobné
Preventívne a intervenčné programy v kontexte sociálno-patologických javov

Autor(i): Eva Škorvagová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikácia integruje základné empirické poznatky a súčasné názory v problematike preventívnej a intervenčnej činnosti školského psychológa v kontexte sociálno-patologických...Viac...

Nájsť podobné
Poruchy autistického spektra

Autor(i): Kateřina Thorová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Publikace zkušené psycholožky přináší komplexní pohled na jednu ze závažných dětských vývojových poruch, jejíž dopad se promítá zejména do oblasti sociálních...Viac...

Nájsť podobné
Vývojová psychologie

Autor(i): Josef Langmeier, Dana Krejčířová

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Obsahuje ucelený teoretický základ oboru, a je proto již dlouhá léta základní učebnicí pro studenty na vysokých školách a studijním materiálem pro zájemce z řad psychologů, pedagogů, pediatrů, ale i zainteresovaných laiků...Viac...

Nájsť podobné
Odhalte své silné stránky!

Autor(i): Svenja Hofert

Kategória: KNIHY | Spoločenské vedy | Psychológia | Odborná psychológia

Nejste si jistí, v čem jste skutečně silní? - Uvažujete o jiné práci, ale nevíte, která by pro vás byla nejvhodnější? - Rádi byste konečně zjistili, k čemu jste „jako stvoření“ a jak své přednosti nejlépe rozvíjet? Pak je tato kniha přesně prViac...

Nájsť podobnéStránky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 domov